Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Hvis du brukte en innstilling til å angi hva som skjer når du åpner en Microsoft Access-database, kan du hoppe over disse innstillingene for å få full tilgang til databasen. Du kan for eksempel angi alternativer for en gjeldende database fra dialogboksen Alternativer for Access , eller ved å opprette en AutoExec-makro eller ved å åpne hendelsesprosedyre. Hvis databasen har en innstilling for oppstartsalternativer, beskriver denne artikkelen hvordan du omgår den.

Hvis du vil hoppe over alle oppstartsalternativer, fullfører du følgende trinn:

  • Hold nede SKIFT mens du åpner databasen.

Avhengig av sikkerhetsinnstillingene for makroer for databasen, kan det hende du ser én eller flere sikkerhetsmeldinger ved oppstart.

Obs!: Du må fortsette å holde nede SKIFT mens du lukker alle sikkerhetsmeldingene, ellers blir ikke oppstartsalternativene forbigått.

Når du åpner en database mens du holder nede SKIFT-tasten, omgås mange av alternativene som er angitt på siden Gjeldende database i dialogboksen Alternativer for Access . Hvis du vil endre disse alternativene, gjør du følgende:

  1. Velg fanen Fil, og klikk deretter Alternativer

    Boksen Alternativer for Access åpnes.

  2. Klikk Gjeldende database, og endre innstillingene for gjeldende database.

Obs!: Du må kanskje lukke og åpne databasen på nytt for at endringene skal være effektive.

Tabellen nedenfor viser hver innstilling på siden Gjeldende database og hvordan de fungerer når du åpner databasen mens du holder nede SKIFT-tasten.

Alternativgruppe

Innstilling

Virkemåte når oppstartsalternativer omgås

Programalternativer

Programtittel

Den egendefinerte programtittelen vises ikke.

Programikon

Ikonet for det egendefinerte programmet vises ikke.

Vis skjema

Det angitte skjemaet vises ikke, og ingen av hendelsesprosedyrene for skjemaet kjøres.

Webvisningsskjema

Er bare tilgjengelig når et angitt webskjema finnes. Når det er tilgjengelig, vises ikke det angitte webskjemaet, og ingen av skjemaets hendelsesprosedyrer kjøres.

Navigasjon

Vis navigasjonsrute

Selv om dette alternativet ikke er valgt, vises navigasjonsruten.

Alternativer for bånd og verktøylinje

Båndnavn

Det angitte egendefinerte båndet vises ikke.

Tillat bruk av fullstendige menyer

Alle standard båndfaner vises uavhengig av innstillingen.

Tillat bruk av standard hurtigmenyer

Alle standard hurtigmenyer vises uavhengig av innstillingen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du angir alternativer for gjeldende database, kan du se artikkelen Angi brukeralternativer for en gjeldende database fra en sentralisert plassering.

Hvis du legger til en Access-makro med navnet AutoExec i en database, kjøres makroen vanligvis hver gang du åpner databasen. Når du hopper over oppstartsalternativene, kjøres ikke AutoExec-makroen.

Når databasen har flere brukere, kan du hindre brukere i å hoppe over oppstartsalternativer. Deaktiver Forbikobling -tasten (SKIFT) ved hjelp av Visual Basic for Applications (VBA)-kode for å angi Egenskapen AllowBypassKey til False.

Egenskapen AllowBypassKey bruker følgende innstillinger.

Innstilling

Beskrivelse

True

Aktiverer SKIFT-tasten slik at brukerne kan hoppe over oppstartsegenskapene og AutoExec-makroen.

False

Deaktiverer SKIFT-tasten slik at brukerne ikke kan hoppe over oppstartsegenskapene og AutoExec-makroen.

Du kan angi denne egenskapen ved hjelp av en makro- eller VBA-kode.

Hvis du vil angi egenskapen AllowBypassKey ved hjelp av en makro, må du opprette egenskapen på følgende måte:

  • I en Microsoft Access-database (.mdb eller .accdb) kan du legge til egenskapen ved hjelp av metoden CreateProperty og deretter tilføye den i samlingen Egenskaper i objektet Database.

  • I et Microsoft Access-prosjekt (ADP) kan du legge til egenskapen i samlingen AccessObjectProperties i objektet CurrentProject ved hjelp av metoden Add.

Innstillingen for Egenskapen AllowBypassKey trer ikke i kraft før neste gang programdatabasen åpnes.

Til toppen av siden

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×