Alle Microsoft-tastaturer er laget for bruk av hurtigtaster i Windows og andre Microsoft-programmer.  
Her er en rund del av noen av de vanligste.

Oppdatere driverne

Taster

Handling

Kompatibel enhet

F1

Vise Hjelp

Alle

F2

Gi nytt navn til merket element

Alle

F3

Søk etter filer eller mapper

Alle

F10

Aktivere menylinjen i det aktive programmet

Alle

CTRL+A

Merke alle elementer i et dokument eller vindu

Alle

CTRL+C

Kopier valgt element

Alle

CTRL+D

Legg til en nettside i favoritter

Alle

CTRL+J

Åpne nedlastingsbehandling

Alle

CTRL+L

Marker teksten på adresselinjen

Alle

CTRL+V

Lime inn det merkede elementet

Alle

CTRL+X

Klippe ut det merkede elementet

Alle

CTRL+Z

Angre en handling

Alle

CTRL+Y

Gjøre om en handling

Alle

CTRL+P

Utskrift

Alle

Ctrl+Esc

Åpne Start-menyen

Alle

CTRL+PIL HØYRE

Flytte markøren til begynnelsen av det neste ordet

Alle

CTRL+PIL VENSTRE

Flytte markøren til begynnelsen av det forrige ordet

Alle

CTRL+PIL NED

Flytte markøren til begynnelsen av det neste avsnittet

Alle

CTRL+PIL OPP

Flytte markøren til begynnelsen av det forrige avsnittet

Alle

Ctrl + Skift + en hvilken som helst piltast

Merke en tekstblokk

Alle

Ctrl + en hvilken som helst piltast + mellomromtast

Merke flere enkeltelementer i et vindu eller på skrivebordet

Alle

Ctrl+musehjulet

Endre størrelsen på ikonene på skrivebordet

Alle

Ctrl+Alt+Tab

Bruke piltastene til å bytte mellom åpne elementer

Alle

Ctrl + Skift + Esc

Åpne oppgavebehandling

Alle

ALT

Vis menylinjen. Når du foretar et valg, forsvinner menylinjen.

Alle

Alt+Home

Gå til startsiden

Alle

ALT+C

Vis favoritter, feeder og leserlogg

Alle

ALT+F4

Lukke det aktive elementet eller avslutte det aktive programmet

Alle

Alt+Mellomrom

Åpne hurtigmenyen for det aktive vinduet

Alle

Alt+Tab

Bytt mellom åpne programmer

Alle

SKIFT+Del

Slett merket element uten å flytte det til papirkurven først / slett permanent

Alle

Skift + en hvilken som helst piltast

Merk mer enn ett element i et vindu eller på skrivebordet, eller merk tekst i et dokument

Alle

SKIFT+F10

Åpner en hurtigmeny for de valgte elementene (som å høyreklikke med en mus)

Alle

Windows-logotasten

Åpner Start-menyen

Alle

Windows-logotasten + D

Fjern alt og vis skrivebordet

Alle

Windows-logotasten + E

Åpne Windows Utforsker

Alle

Windows-logotasten + F

Finn filer eller mapper

Alle

Windows-logotasten + M

Minimere alle vinduer

Alle

Windows-logotasten + pil ned

Minimer vinduet

Alle

Windows-logotasten + pil opp

Maksimere vinduet

Alle

Windows-logotasten + L

Lås datamaskinen (uten å bruke ctrl + alt + del)

Alle

Skift + Windows-logotasten + M

Angre minimer alle

Alle

Windows-logotasten + Tab

Bla gjennom knapper på oppgavelinjen

Alle

Windows-logotast + F1

Åpne hjelp

Alle

Beslektede emner

Trenger du mer hjelp?

Bli med i diskusjonen
Spør fellesskapet
Få støtte
Kontakt oss

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med kvaliteten på oversettelsen?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×