Følgende tabell angir standard knappetilordninger for Microsoft-museprodukter.

Obs!: Noen av funksjonene som er oppført, er ikke tilgjengelige på alle musemodeller.

Knapp

Handling

Hvordan bruke den

Venstre

Klikk

Flytt pekeren over et element på skjermen, og trykk og slipp venstre knapp raskt.

Dobbeltklikk

Flytt pekeren over et element på skjermen, og trykk og slipp venstre knapp to ganger raskt.

Dra et objekt

Flytt pekeren over et element på skjermen, trykk og hold venstre museknapp, flytt pekeren for å flytte objektet til en ny plassering og slipp venstre knapp.

Høyre

Høyreklikke

Flytt pekeren over den aktuelle skjermplasseringen, og trykk deretter på høyre knapp for å vise en hurtigmeny eller en annen programspesifikk funksjon.

Hjul

Loddrett rulling

I et vindu som kan rulles, roterer du hjulet mot deg for å flytte ned og bort fra deg for å flytte opp.

Vannrett rulling (bare enkelte modeller)

I et vindu som kan rulles, vipper du hjulet mot venstre for å flytte mot venstre og mot høyre for å flytte mot høyre.

Berøringsstripe (bare enkelte modeller)

For enheter med en berøringsstripe skyver du fingeren opp og ned eller fremover og bakover for å rulle.

Zoome

I noen programmer (for eksempel Microsoft Word og Microsoft Excel) kan du øke eller redusere forstørrelsen på skjermen ved å holde nede CTRL-tasten mens du ruller.

Hjul

Midtklikk

Du kan trykke på hjulet som en knapp for å få tilgang til flere funksjoner. I noen programmer kan du bruke midtklikk for programspesifikke funksjoner. I Internet Explorer 7 kan du for eksempel midtklikke en kobling for å åpne koblingen i en ny fane.

Oppgavevisning Flip, Flip 3D eller Instant Viewer

Velg hvordan du vil vise alle åpne programmer: Med Flip kan du forhåndsvise miniatyrbilder av alle programmer som kjører. Med Flip 3D kan du bla gjennom alle åpne vinduer samtidig. Hvis Flip eller Flip 3D er ikke tilgjengelige, åpner denne tasten Instant Viewer / Oppgavevisning og viser alle åpne elementer i et rutenett med miniatyrbilder.

Andre knapper som kan tilordnes

Det kan være andre knapper som ikke har tilordninger som standard, eller som har en standardtilordning, for eksempel Tilbake og Fremover – Gå tilbake og fremover i programmer som støtter disse kommandoene, som en nettleser. Forstørrelsesprogram forstørrer tekst og bilder på en del av skjermen.

Dedikerte knapper

Enkelte musemodeller har knapper med dedikerte funksjoner, for eksempel presentasjonsknapper eller spilleknapper som ikke kan tilordnes på nytt.

Liste over alle alternativene for knappetilordninger

Klikk her for en tabell som viser og beskriver knappetilordningene som du kan angi på musen.

Tilordning

Beskrivelse

Klikk

Velger objektet som du peker på, plasserer markøren og drar tekst eller objekter fra ett sted til et annet.

Høyreklikke

Viser hurtigmenyer.

Neste vindu

Gjør det neste vinduet til det aktive vinduet.

Forrige vindu

Gjør det forrige vinduet til det aktive vinduet.

Nettleser tilbake

I et nettleservindu vises den siste siden du besøkte.

Nettleser fremover (nettleser)

I et nettleservindu vises den siste siden som du besøkte før du klikket på Tilbake-knappen.

Midtklikk

I noen programmer kan du bruke midtklikk for programspesifikke funksjoner. I Internet Explorer 7 kan du for eksempel midtklikke en kobling for å åpne koblingen i en ny fane.

Deaktiver denne knappen

Deaktiverer museknappen.

ALT

Fungerer på samme måte som å trykke på ALT på tastaturet.

Klikklås av/på

Veksler mellom aktivering og deaktivering av Klikklås. Dette fungerer på samme måte som å aktivere eller deaktivere Klikklås på fanen Aktiviteter.

Lukk

Lukker det aktive dokumentet eller vinduet.

Kopier (CTRL + C)

Kopierer merket tekst eller element til utklippstavlen.

CTRL

Fungerer på samme måte som å trykke på CTRL på tastaturet.

Klipp ut (CTRL + X)

Klipper ut merket tekst eller element til utklippstavlen.

Skift

Fungerer på samme måte som å trykke på Skift på tastaturet.

Slette

Sletter valgt tekst, element eller annet objekt.

Digitalt blekk av/på

Gjør at du kan kommentere lysbilder i en Microsoft PowerPoint-presentasjon (i fullskjermmodus).

Dobbeltklikk

Lar deg bruke enkeltklikk til å fungere som dobbeltklikk.

ENTER

Lar deg starte en kommando eller kontroll, eller utføre en handling for det valgte elementet.

Avslutt program

Lukker det valgte programmet.

Flip / Flip 3D

Med Flip kan du forhåndsvise miniatyrbilder av alle programmer som kjører. Flip 3D viser alle åpne programmer som et tredimensjonalt sett med fliser som du raskt kan se eller bla gjennom. Hvis Flip eller Flip 3D er ikke tilgjengelige, åpner denne tasten Instant Viewer og viser alle åpne elementer i et rutenett med miniatyrbilder.

Gaming Toggle

Lar deg ta opp og spille av opptil to favorittastesekvenser når du er i et spill.

Instant Viewer

Viser alle åpne elementer i et rutenett med miniatyrbilder.

Makro

Åpner redigeringsprogrammet for makro slik at du kan opprette en ny makro og tilordne eller endre en eksisterende makro.

Forstørr

Lar deg forstørre tekst og bilder på en hvilken som helst del av skjermen.

Maksimer

Lar deg maksimere det valgte vinduet.

Minimer

Lar deg minimere det valgte vinduet.

Nytt

Lar deg opprette et nytt dokument eller en ny fil.

Åpne

Lar deg åpne eksisterende dokument eller fil.

Lim inn (CTRL + V)

Limer inn teksten eller elementet på utklippstavlen.

Quick Turn

Lar deg rotere en spillkarakter slik at den ser i motsatt retning.

Gjør om

Gjentar forrige handling.

Skift

Fungerer på samme måte som å trykke på SKIFT på tastaturet.

Vis/skjul skrivebordet

Minimerer/maksimerer alle åpne vinduer.

Angre (CTRL + Z)

Angre den forrige handlingen.

Zoome inn

Lar deg øke skjermforstørrelsen.

Zoome ut

Lar deg redusere skjermforstørrelsen.

Tastekombinasjon

Lar deg tilordne en hurtigtast til en museknapp.

Presisjonsforsterker

Lar deg justere pekerhastigheten for presisjonsoppgaver, som sikting i spill eller bilderedigering.

Åpne et program, en nettside eller en file (tilpasset)

Lar deg starte et program eller spill som du angir.

Oppgavevisning

Lar deg åpne et nytt oppgavevisningsgrensesnitt som forblir åpent.

Åpne handlingssenteret

Lar deg åpne handlingssenteret.

Åpne Cortana

Lar deg åpne Cortana i lyttemodus.

Åpne OneNote

Lar deg åpne OneNote.

Legg til nytt skrivebord

Lar deg legge til et nytt virtuelt skrivebord.

Forrige skrivebord

Bytt til de virtuelle skrivebordene du har opprettet til venstre.

Neste skrivebord

Bytt til de virtuelle skrivebordene du har opprettet til høyre.

Lukk skrivebord

Lukker gjeldende virtuelt skrivebord.

Ta skjermklipp

Ta et skjermbilde av gjeldende vindu og kopier det til utklippstavlen.

Forankre vindu til venstre

Forankrer gjeldende vindu til venstre på skjermen.

Forankre vinduer til høyre

Forankrer gjeldende vindu til høyre på skjermen.

Forankre vinduer opp

Forankrer gjeldende vindu oppe på skjermen.

Forankre vinduer ned

Forankrer gjeldende vindu nede på skjermen.

Veksle mellom nylig brukte apper

Bytter mellom nylig brukte apper i Windows 8/8.1.

Åpne nylig brukte apper

Åpner de siste aktive appene i Windows 8/8.1.

Vis/skjul appkommandoer

Viser/skjuler Apper-feltet i Windows 8/8.1.

Åpne perlene

Åpner perlelinjen i Windows 8/8.1.

Søk

Åpner Søk på datamaskinen.

Del

Åpne Del i Windows 8/8.1/10.

Enheter

Åpner Enheter i perlelinjen i Windows 8/8.1. Åpner Koble til i Windows 10.

Innstillinger

Åpner Innstillinger i Windows 8/8.1/10.

Gå til Windows Start

Åpner Windows Start.

Page Up

Ruller opp én side.

Page Down

Ruller ned én side.

PrintScr

Skriver ut skjermen.

Miniprogram

Viser miniprogrammene på skrivebordet i Windows 7.

Trenger du mer hjelp?

Bli med i diskusjonen
Spør fellesskapet
Få støtte
Kontakt oss

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med kvaliteten på oversettelsen?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×