Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Returnerer et langt flyttall som angir internrenten for en serie periodiske kontantstrømmer (innbetalinger og inntekter).

Syntaks

IR( values () [, guess ] )

Syntaksen for funksjonen IR har følgende argumenter:

Argument

Beskrivelse

verdier ()

Obligatorisk. Matrise med langt flyttall som angir kontantstrømverdier. Matrisen må inneholde minst én negativ verdi (en betaling) og én positiv verdi (en inntekt).

Antatt

Valgfritt. Variant som angir verdien du beregner, returneres av IR. Hvis argumentet utelates, er anslag 0,1 (10 prosent).


Kommentarer

Internrenten er rentesatsen som mottas for en investering som består av innbetalinger og inntekter som skjer med jevne mellomrom.

IR-funksjonen bruker rekkefølgen på verdiene i matrisen til å tolke rekkefølgen på betalinger og inntekter. Pass på at du setter inn betalingene og inntektene i riktig rekkefølge. Kontantstrømmen for hver periode trenger ikke å fastsettes, slik den er for en annuitet.

IR beregnes ved gjentakelse. Fra og med verdien av antatt, går IRR gjennom beregningen til resultatet er nøyaktig til innenfor 0,00001 prosent. Hvis IR ikke finner et resultat etter 20 forsøk, mislykkes det.

Eksempel

Obs!: I eksemplene nedenfor vises bruken av denne funksjonen i en VBA-modul (Visual Basic for Applications). Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med VBA, velger du Utviklerreferanse fra rullegardinlisten ved siden av Søk og skriver inn ett eller flere søkeord i søkeboksen.

I dette eksemplet returnerer IR-funksjonen internrenten for en serie på 5 kontantstrømmer i matrisen Values(). Det første matriseelementet er en negativ kontantstrøm som representerer oppstartskostnader for virksomheten. De resterende 4 kontantstrømmene representerer positive kontantstrømmer for de påfølgende 4 årene. Guess er den estimerte interne avkastningen.

Dim Guess, Fmt, RetRate, Msg
Static Values(5) As Double ' Set up array.
Guess = .1 ' Guess starts at 10 percent.
Fmt = "#0.00" ' Define percentage format.
Values(0) = -70000 ' Business start-up costs.
' Positive cash flows reflecting income for
' four successive years.
Values(1) = 22000 : Values(2) = 25000
Values(3) = 28000 : Values(4) = 31000
' Calculate internal rate.
RetRate = IRR(Values(), Guess) * 100
Msg = "The internal rate of return for these " & _
"five cash flows is "
Msg = Msg & Format(RetRate, Fmt) & " percent."
MsgBox Msg ' Display internal return rate.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×