Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Innledning

Den kumulative oppdateringspakken for Microsoft Host Integration Server 2016 inneholder hurtigreparasjoner for problemer som ble løst etter utgivelsen av Host Integration Server 2016.

Vi anbefaler at du tester hurtigreparasjonene før du distribuerer dem i et produksjonsmiljø. Fordi byggene er kumulative, inneholder hver nye løsningsutgivelse alle hurtigreparasjonene og alle sikkerhetsreparasjonene som ble inkludert i den forrige utgaven av Host Integration Server 2016-løsningen. Vi anbefaler at du vurderer å bruke den nyeste løsningsutgivelsen som inneholder denne hurtigreparasjonen.

Viktige merknader om denne kumulative oppdateringspakken

Merknader

  • Denne kumulative oppdateringen inneholder ikke løsninger for Microsoft Enterprise Single Sign-On (SSO). Denne oppdateringen gjelder derfor ikke for frittstående SSO-servere.

  • Hvis du vil ha mer informasjon om terminologien som brukes til å beskrive Microsoft-produktoppdateringer, kan du se følgende Knowledge Base-artikkel:

    824864 Beskrivelse av standard terminologi som brukes til å beskrive Microsoft-programvareoppdateringer.

Hurtigreparasjoner som er inkludert i kumulativ oppdatering 5 (CU5) for Host Integration Server 2016

Microsoft Knowledge Base-artikler som diskuterer disse hurtigreparasjonene, utgis etter hvert som de blir tilgjengelige. Hvis du vil ha mer informasjon om feil for hostintegreringsserver, klikker du følgende artikkelnumre for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base.

Programintegrasjon

KB-artikkelnummer

Beskrivelse

894836

LØSNING: TI konverterer ikke PIC S99v99 Display Sign Trailing Separate

5001913

LØSNING: Transaksjonsintegratoren behandler ikke de ubundne postsettene som returneres fra verten

5013447

LØSNING: Diskriminert union kan forårsake et unntak fra NullReferenceException

5013448

LØSNING: COMP4-konvertering med avrunding forårsaker et matriseindeksunntak

5013449

LØSNING: TI Formgivning beregner lengdene på redigerte tall feil

5013514

LØSNING: TI-Formgivning tillater ikke avrunding for desimaler konvertert til redigerte tall

5013578 

LØSNING: TI-konfigurasjonsverktøyet angir ikke parameteren serverVerificationRequired i app.config-filen

5013582

LØSNING: Det oppstår unntak når du importerer et strukturert COBOL-program med flere nivåer ved hjelp av PowerShell Importer

Dataintegrering

KB-artikkelnummer

Beskrivelse

4547594 

LØSNING: MsDrdaService.exe kan ikke behandle SQL SELECT-setninger med INNER JOIN og OUTER JOIN

4551724 

Forbedring: Oppdater MsDrdaService.exe for å støtte SSMA for DB2-kompatibilitetsfunksjoner

4555851

LØSNING: DRDA Server krasjer når Java-klienten kobler til ved hjelp av DB2XADataSource-klassen

4564789

LØSNING: Uadministrert OLEDB-leverandør mislykkes med «SQLCODE: -345» når du kjører SELECT TIMESTAMP(12)

4565939

Forbedring: Oppdater DRDA-tjenesten for å støtte funksjonene DIGITS, POSITION, TIMESTAMPDIFF, TO_CHAR og VARCHAR_FORMAT DB2

4568961

LØSNING: DRDA Server behandler ikke den parametriserte INSERT INTO SELECT-setningen

4582997

KORRIGER: «DDM-parameterkodepunkt som ikke støttes: 0x2408. ERRORCODE=-4499, SQLSTATE=58016" mens du bruker DRDA-serveren

4584782

LØSNING: DRDA Server validerer ikke SQL-setninger når du kaller parametermetadata

4589368

LØSNING: DRDA-tjenesten mislykkes med SQLCODE -30020 når du sender feil formatert kodepunkt

4589369

LØSNING: LOB returnerer uriktige verdier i DRDA-klienten

4589373

LØSNING: OLE DB-leverandør for DB2 støtter ikke passord som er lengre enn 24 tegn

4589375

KORRIGER: Parameterne i funksjonene forårsaker en feil når du bruker DRDA-tjenesten

4589376

LØSNING: DRDA Server støtter ikke SQL IN-operatoren

4589377

LØSNING: Parametriserte og sammenføyde SQL-spørringer med WITH UR-setningen mislykkes når du bruker DRDA-serveren

4589378

LØSNING: DRDA Server behandler ikke INNER JOIN-operasjonen med en tabellreferanse

4589379

LØSNING: DRDA Server støtter ikke MØNSTERET DELETE FROM AND EXISTS

4589381

LØSNING: DRDA Server kan ikke behandle SQL-setningene med DB2 DateTime-aritmetiske operasjoner

4589387

LØSNING: DRDA-tjenesten støtter ikke SETNINGSDELEN WITH common_table_expression

4589396

LØSNING: DRDA Server støtter ikke setningen parametrisert SELECT FROM FINAL TABLE (INSERT INTO VALUES)

4589398

LØSNING: DRDA AS kan ikke flytte store mengder data ved hjelp av DSNUPROC-verktøyet

4599065

LØSNING: MsDb2Client for DB2 returnerer en SQLCODE -343-feil når du bruker TIMESTAMP-funksjonen

4599233

LØSNING: Det oppstår en feil når du bruker DRDA-tjenesten

4599416

LØSNING: Uønskede logger med årsakskoden 00D35920 i administrert leverandør for DB2

4603090

LØSNING: Det oppstår en feil når du henter data fra mottaksplasseringen i BizTalk Adapter for DB2

5001560

LØSNING: Administrert leverandør for DB2 mislykkes med et unntak når du bruker massekopieringen

5001561

LØSNING: Tofaset utførelse fungerer ikke med ESSO når du bruker DB2-leverandører

5003615

LØSNING: SQLCODE -313-feil oppstår når du kaller et uttrykk to ganger

5004443

LØSNING: DRDA-tjenesten åpner ikke sporingsfiler i delt modus

5004678

LØSNING: Den uadministrerte OLE DB-leverandøren for DB2 V6.0 konverterer arabisk på feil måte

5006046

LØSNING: Programmet slutter å svare når du sender inn en bestemt spørring i OLE DB-leverandøren for DB2

5006760

LØSNING: DRDA-tjenesten konverterer ikke strenglitteralformatet for datodatatypen fra DB2-format til T-SQL-format

5006981

LØSNING: DRDA-tjenesten støtter ikke setningen INSENSITIVE SCROLL WITH ROWSET POSITIONING

5007325

LØSNING: DRDA-tjenesten håndterer FEIL UPDATE-setninger med aliaser

5007385

LØSNING: BizTalk Adapter for DB2 kan ikke lese skjemaet på mottaksplasseringen etter å ha brukt CU4

5007684

LØSNING: DRDA-tjenesten støtter ikke UNION-operatoren med SETNINGEN FETCH FIRST ROW ONLY

5007685

LØSNING: DRDA-tjenesten mislykkes når du behandler en SQL-setning som inkluderer BARE FOR FETCH

5013572

LØSNING: DB2-klient som kaller SELECT-setninger med tekstkolonner, returnerer uriktige data på Informix

5013573

LØSNING: Administrert DB2-klient kan ikke koble til en IBM Netezza Performance Server

5013577

LØSNING: DRDA-tjenesten mislykkes når en setning avsluttes med semikolon

5013579

LØSNING: Administrert leverandør for DB2 mislykkes når utvalgte setninger bruker LOB-verdier

5013580

LØSNING: DRDA-tjenesten mislykkes hvis en parameter er null under kjøretid

5013583

LØSNING: Administrert leverandør for DB2 returnerer feil når du bruker CCSIDs 1153, 1154 og 1160

5013584

Forbedring: Støtte DRDA-tjenesten for å finne sertifikater etter certificateCommonName, certificateDnsName og/eller certificateFriendlyName

5013648

LØSNING: MsDrdaService.exe krasjer når Java-klienten kobler til ved hjelp av DB2XADataSource-klassen

Meldingsintegrasjon

KB-artikkelnummer

Beskrivelse

3197339

Forbedring: Oppdater MQSC-adapteren for BizTalk for å filtrere etter korrelasjons-ID eller meldings-ID når du bruker en dynamisk port

3197782

Forbedring: Oppdater MQSC Send Adapter for å legge til svar-til-kønavnet og Svar på købehandling i adapterkonfigurasjonen

4576467

LØSNING: MQSC-adapteren mislykkes når MQRFH2-toppteksten sendes

4577008

LØSNING: «AVBRYt»-melding i MQSC-adapteren når du bruker en egendefinert datasamlebåndkomponent mens du stopper en vertsforekomst

4580789

Forbedring: Oppdater den maksimale grensen for meldingsstørrelse for MQSC-adapteren som er konfigurert med Microsoft MQ-klienten til 100*1024*1024

4581040

LØSNING: Send port som har en flat filsamling, kan ikke behandle meldinger når du bruker MQSC-adapteren

4585014

LØSNING: UTF-8-konvertering støttes ikke når du bruker MQSC-adapteren med det tomme meldingsformatet

4590564

LØSNING: Innstillingen «useSSL=true» oppdateres ikke når du bruker den dynamiske SSL-sendporten

4593956

LØSNING: Regresjon skjer når MQRFH2-meldingene konverteres til BizTalk-flerdelte meldinger

4603171

LØSNING: «Microsoft.BizTalk.Adapter.Mqsc.ImqWrapper.dll»-feil når du laster inn en fil eller en samling

5001120

LØSNING: Det kan oppstå en feil når du bruker MQSC BizTalk Adapter med transaksjoner

5003734

LØSNING: MQSC-adapteren tillater ikke innkommende meldinger med tomme meldingshoder

5003735

LØSNING: BizTalk-mottaksplasseringen deaktiveres når MQSC-adapteren mislykkes med en bestemt feil

5005837

LØSNING: UTF-8 fungerer ikke når du bruker MQSC BizTalk Adapter med IBM MQ-klienten

5007108

LØSNING: MQSC BizTalk Adapter sender meldinger med tegnsettet 1252 i stedet for OEM-United States (437)

5011462

LØSNING: Det oppstår forsinkelser i DB2-klienter når du prøver å få en tilkobling under stor belastning

5011943

LØSNING: Unntak for DRDA-tjenesten oppstår når det er brudd på PRIMARY KEY-begrensningen

5013581

LØSNING: MQ-klienten tillater bare 12 tegn for ConnectAs-parameteren

5013585

LØSNING: Det kan oppstå feil når grupperte tilkoblinger når maksimumsgrensen

5013586

LØSNING: MQSC-adapter kan ikke skrive til hendelsesloggen hvis tjenestekontoen for vertsforekomsten ikke har administratorrettigheter

5013393

LØSNING: DRDA-tjenesten angir ikke riktig isolasjonsnivå for spørringer som bruker WITH UR

5013649

LØSNING: MQSC-mottaksplassering angitt med UTF-8 kan ikke motta meldinger som er større enn 70 eller 95 MB

5014305

LØSNING: Ytelsesproblemer kan oppstå når DRDA-tjenesten angir isoleringsnivået til SERIALISERBART

Nettverksintegrasjon

KB-artikkelnummer

Beskrivelse

4584783 

LØSNING: TN3270 Emulator kobler ikke til Micro Focus Enterprise TN-lytteren

5005560 

LØSNING: Problemer med klienttilkobling kan oppstå når legitimasjonen som er angitt av brukeren, ikke fungerer på HIS-klienten

5013587

LØSNING: SNA Manager som kjører på HIS-klienten, tillater bare skrivebeskyttet tilgang

Øktintegrasjon

KB-artikkelnummer

Beskrivelse

5013574 

LØSNING: Session Integrator følger ikke BindImage- eller Responses-innstillingene når verten sender FunctionsRequest under TN-forhandling

5013575

LØSNING: Øktintegrator behandler ikke de ubeskyttede feltene på riktig måte på enkelte skjermer

5013576

LØSNING: Skjermoppdateringer returneres feil til TN Emulator på grunn av brukerinndata

Slik får du kumulativ oppdatering 5 for Host Integration Server 2016

En støttet kumulativ oppdateringspakke er nå tilgjengelig fra Microsoft Download Center. Den kumulative oppdateringspakken er imidlertid ment å rette opp bare problemene som er beskrevet i denne artikkelen. Bruk den kumulative oppdateringspakken bare på systemer som opplever disse spesifikke problemene. Denne kumulative oppdateringspakken kan få ytterligere testing. Hvis du ikke er alvorlig påvirket av noen av disse problemene, anbefaler vi derfor at du venter på neste oppdateringspakke for Host Integration Server 2016 . Den neste oppdateringspakken inneholder hurtigreparasjonene som er i denne kumulative oppdateringspakken .

Nedlastingsikon Last ned den kumulative oppdateringspakken 5 nå

Obs! Hvis det oppstår flere problemer, eller hvis det kreves feilsøking, må du kanskje opprette en separat tjenesteforespørsel. De vanlige støttekostnadene gjelder for flere støttespørsmål og problemer som ikke kvalifiserer for denne spesifikke kumulative oppdateringspakken . Hvis du vil ha en fullstendig liste over telefonnumre for Microsoft Customer Service og kundestøtte eller opprette en separat serviceforespørsel, kan du gå til følgende Microsoft-nettsted:

Kontakt Microsofts kundeservice og kundestøtte

Forutsetninger

Hvis du vil bruke denne oppdateringen, må du ha Microsoft Host Integration Server 2016 installert.

Hvis en Readme.txt-fil er inkludert i denne oppdateringen, kan du se Readme.txt-filen for mer informasjon om hvordan du installerer denne oppdateringen.

Krav om omstart

Du må kanskje starte datamaskinen på nytt etter at du har brukt denne kumulative oppdateringen.

Filinformasjon

Den engelske versjonen av denne kumulative oppdateringspakken har filattributtene (eller nyere filattributter) som er oppført i tabellen nedenfor. Datoene og klokkeslettene for disse filene er oppført i Coordinated Universal Time (UTC). Når du viser filinformasjonen, konverteres den til lokal tid. Hvis du vil finne forskjellen mellom UTC og lokal tid, bruker du Tidssone-fanen i dato- og klokkeslettelementet i Kontrollpanel.

Filnavn

Filversjon

Filstørrelse

Dato

Tid

Aggregateconverters.base.gac

10.0.3220.0

88,480

18-mai-2022

13:16

Aggregateconverters.dpc.gac

10.0.3220.0

96,160

18-mai-2022

13:16

Automatondrivers.automatondriver.gac

10.0.3220.0

32,688

18-mai-2022

13:16

Configurationsectionhandlers.dll.gac

10.0.3220.0

320,416

18-mai-2022

13:16

Countertelemetry.containers.gac

10.0.3220.0

43,936

18-mai-2022

13:16

Countertelemetry.globals.gac

10.0.3220.0

25,496

18-mai-2022

13:16

Data.db2.adonet.provider

10.0.3220.0

349,616

18-mai-2022

13:16

Data.db2.adonet.provider.gac

10.0.3220.0

349,616

18-mai-2022

13:16

Data.db2.drda.native

10.0.3220.0

1,797,528

18-mai-2022

14:42

Data.db2.drda.native.32on64

10.0.3220.0

1,463,216

18-mai-2022

14:41

Data.db2.odbc.configuration

10.0.3220.0

131,992

18-mai-2022

14:42

Data.db2.odbc.configuration.32on64

10.0.3220.0

112,560

18-mai-2022

14:41

Data.db2.odbc.driver

10.0.3220.0

1,033,112

18-mai-2022

14:42

Data.db2.odbc.driver.32on64

10.0.3220.0

803,248

18-mai-2022

14:41

Data.db2.oledb.provider.binary

10.0.3220.0

1,258,904

18-mai-2022

14:42

Data.db2.oledb.provider.binary.32on64

10.0.3220.0

1,065,904

18-mai-2022

14:41

Data.drda.client

10.0.3220.0

335,768

18-mai-2022

13:16

Data.drda.common

10.0.3220.0

272,816

18-mai-2022

13:16

Data.drda.ddm

10.0.3220.0

286,640

18-mai-2022

13:16

Data.drda.requester

10.0.3220.0

381,360

18-mai-2022

13:16

Data.drda.sslclient.binary

10.0.3220.0

18,840

18-mai-2022

14:43

Data.drda.sslclient.binary.32on64

10.0.3220.0

18,848

18-mai-2022

14:41

Data.drda.sslclient.gac

10.0.3220.0

18,840

18-mai-2022

14:43

Data.drda.staticsql

10.0.3220.0

60,832

18-mai-2022

13:16

Data.hostfiles.provider.gac

10.0.3220.0

317,336

18-mai-2022

13:16

Data.hostfiles.provider.runtime

10.0.3220.0

317,336

18-mai-2022

13:16

Data.informix.adonet.provider

10.0.3220.0

310,192

18-mai-2022

13:16

Data.informix.adonet.provider.gac

10.0.3220.0

310,192

18-mai-2022

13:16

Data.informix.drda.link

10.0.3220.0

113,584

18-mai-2022

14:43

Data.informix.drda.link.32on64

10.0.3220.0

108,448

18-mai-2022

14:41

Data.informix.drda.link.gac

10.0.3220.0

113,584

18-mai-2022

14:43

Data.informix.drda.link.gac.32on64

10.0.3220.0

108,448

18-mai-2022

14:41

Data.informix.drda.native.binary

10.0.3220.0

1,723,800

18-mai-2022

14:43

Data.informix.drda.native.binary.32on64

10.0.3220.0

1,405,872

18-mai-2022

14:41

Data.informix.oledb.provider.32on64.binary

10.0.3220.0

911,776

18-mai-2022

14:41

Data.informix.oledb.provider.binary

10.0.3220.0

1,069,464

18-mai-2022

14:42

Dataaccesstool.common

10.0.3220.0

60,312

18-mai-2022

14:42

Dataaccesstool.drdaclient

10.0.3220.0

24,984

18-mai-2022

14:42

Dataaccesstool.exe

10.0.3220.0

196,504

18-mai-2022

14:42

Dataaccesstool.exe.config

Gjelder ikke

344

18-mai-2022

14:42

Dataaccesstool.ui

10.0.3220.0

1,196,440

18-mai-2022

14:42

Emulators.win3270

10.0.3220.0

252,304

18-mai-2022

14:43

Emulators.win3270.cfgs3270

10.0.3220.0

52,120

18-mai-2022

14:43

Emulators.win3270.fmis3270

10.0.3220.0

43,416

18-mai-2022

14:43

Emulators.win3270.sna3270

10.0.3220.0

276,888

18-mai-2022

14:43

Emulators.win3270.tn3270

10.0.3220.0

76,696

18-mai-2022

14:43

Emulators.win5250

10.0.3220.0

420,760

18-mai-2022

14:43

Emulators.win5250.sw5250cp

10.0.3220.0

38,808

18-mai-2022

14:43

Emulators.win5250.swkb5250

10.0.3220.0

20,888

18-mai-2022

14:43

Emulators.win5250.swnl5250

10.0.3220.0

44,952

18-mai-2022

14:43

Emulators.win5250.wstn5250

10.0.3220.0

63,384

18-mai-2022

14:43

Emulators.win5250.wswappc

10.0.3220.0

62,360

18-mai-2022

14:43

Hisencoder.nls

10.0.3220.0

227,216

18-mai-2022

13:16

Hisencoder.nls.gac

10.0.3220.0

227,216

18-mai-2022

13:16

Managedtrace.configuration.gac

10.0.3220.0

19,376

18-mai-2022

13:16

Managedtrace.globals.gac

10.0.3220.0

52,120

18-mai-2022

13:16

Managedtrace.runtime.gac

10.0.3220.0

49,584

18-mai-2022

13:16

Managedtrace.tracefilereaders.gac

10.0.3220.0

62,384

18-mai-2022

13:16

Managedtrace.viewerui

10.0.3220.0

170,416

18-mai-2022

13:16

Managedtrace.viewerui.config

Gjelder ikke

344

18-mai-2022

13:16

Managedxawrapper.xaclient

10.0.3220.0

29,616

18-mai-2022

13:16

Managedxawrapper.xaclient.gac

10.0.3220.0

29,616

18-mai-2022

13:16

Mmcclient.mmcsna

10.0.3220.0

487,320

18-mai-2022

14:43

Mmcclient.mngbase

10.0.3220.0

186,776

18-mai-2022

14:43

Mmcclient.mngcli

10.0.3220.0

202,136

18-mai-2022

14:43

Mmcclient.mngext

10.0.3220.0

46,488

18-mai-2022

14:43

Mmcclient.mngsna

10.0.3220.0

138,136

18-mai-2022

14:43

Mmcclient.prmngext

10.0.3220.0

209,816

18-mai-2022

14:43

Mmcclient.qryipdlc

10.0.3220.0

76,184

18-mai-2022

14:43

Mmcclient.snaadmin

10.0.3220.0

574,872

18-mai-2022

14:43

Mmcclient.snacfg

10.0.3220.0

303,000

18-mai-2022

14:43

Mmcclient.snamanag

10.0.3220.0

193,944

18-mai-2022

14:43

Mmcclient.snaole

10.0.3220.0

980,376

18-mai-2022

14:43

Mmcclient.snapage

10.0.3220.0

1,100,184

18-mai-2022

14:43

Mmcclient.snawiz

10.0.3220.0

1,327,512

18-mai-2022

14:43

Mmcclient.snawiz2 Leilighet

10.0.3220.0

651,664

18-mai-2022

14:43

Mmcclient.t3mngext

10.0.3220.0

32,664

18-mai-2022

14:43

Mmcclient.t5mngext

10.0.3220.0

32,664

18-mai-2022

14:43

Mmcserver.mngagent

10.0.3220.0

201,624

18-mai-2022

14:43

Mmcserver.snaolewmi

10.0.3220.0

967,576

18-mai-2022

14:43

Mmcserver.wmisna

10.0.3220.0

818,072

18-mai-2022

14:43

Mmcserver.wmisnalinkservicems

10.0.3220.0

184,728

18-mai-2022

14:43

Mmcserver.wmisnastatus

10.0.3220.0

149,400

18-mai-2022

14:43

Mmcserver.wmisnatrace

10.0.3220.0

197,528

18-mai-2022

14:43

Othercommonmanaged.basecustomaction.gac

10.0.3220.0

116,144

18-mai-2022

13:16

Othercommonmanaged.configwizard

10.0.3220.0

172,464

18-mai-2022

13:16

Othercommonmanaged.configwizard.config

Gjelder ikke

344

18-mai-2022

13:16

Othercommonmanaged.powershell

10.0.3220.0

684,464

18-mai-2022

13:16

Andrecommonmanaged.powershell.gac

10.0.3220.0

684,464

18-mai-2022

13:16

Othercommonmanaged.ticlientcontext.gac

10.0.3220.0

32,176

18-mai-2022

13:16

Andrecommonmanaged.tiglobals.gac

10.0.3220.0

220,080

18-mai-2022

13:16

Othercommonmanaged.tilibraryreader.gac

10.0.3220.0

164,272

18-mai-2022

13:16

Performancecounters.containers.gac

10.0.3220.0

53,656

18-mai-2022

13:16

Performancecounters.globals.gac

10.0.3220.0

26,544

18-mai-2022

13:16

Primitiveconverters.base.gac

10.0.3220.0

159,664

18-mai-2022

13:16

Primitiveconverters.globals.gac

10.0.3220.0

55,728

18-mai-2022

13:16

Printserver.pdfcomp

10.0.3220.0

67,992

18-mai-2022

14:43

Printserver.ppd3270

10.0.3220.0

270,744

18-mai-2022

14:43

Printserver.ppd5250

10.0.3220.0

145,816

18-mai-2022

14:43

Printserver.snaprint

10.0.3220.0

117,656

18-mai-2022

14:43

Printserver.winvprt

10.0.3220.0

265,112

18-mai-2022

14:43

Simanaged.client

10.0.3220.0

294,304

18-mai-2022

13:16

Simanaged.client.gac

10.0.3220.0

294,304

18-mai-2022

13:16

Simanaged.siautomatons.gac

10.0.3220.0

246,704

18-mai-2022

13:16

Sitnemulator.config

Gjelder ikke

1,165

18-mai-2022

14:43

Sitnemulator.emulatortool.gac

10.0.3220.0

657,328

18-mai-2022

14:43

Sitnemulator.ftp

10.0.3220.0

151,472

18-mai-2022

14:43

Sitnemulator.sessioncontrol.gac

10.0.3220.0

331,160

18-mai-2022

14:43

Sna.telemetry.runtime

10.0.3220.0

416,664

18-mai-2022

12:19

Sna.telemetry.runtime.32on64

10.0.3220.0

349,600

18-mai-2022

12:25

Snabase.adloc

10.0.3220.0

44,952

18-mai-2022

14:43

Snabase.display

10.0.3220.0

221,592

18-mai-2022

14:43

Snabase.snaadsi

10.0.3220.0

87,960

18-mai-2022

14:43

Snabase.snabase

10.0.3220.0

333,712

18-mai-2022

14:43

Snabase.snaconfiguration

10.0.3220.0

258,968

18-mai-2022

14:43

Snabase.snadmod

10.0.3220.0

710,552

18-mai-2022

14:43

Snabase.snaevent

10.0.3220.0

489,880

18-mai-2022

14:43

Snabase.snaip

10.0.3220.0

105,880

18-mai-2022

14:43

Snabase.snaip6

10.0.3220.0

109,464

18-mai-2022

14:43

Snabase.snalm

10.0.3220.0

71,064

18-mai-2022

14:43

Snabase.snashmem

10.0.3220.0

78,232

18-mai-2022

14:43

Snabase.snasvc

10.0.3220.0

23,448

18-mai-2022

14:43

Snabase.snatrc

10.0.3220.0

95,640

18-mai-2022

14:43

Snabase.snatrccn

10.0.3220.0

49,048

18-mai-2022

14:43

Snabase.snatrcsn

10.0.3220.0

67,480

18-mai-2022

14:43

Snabase.snaupdat

10.0.3220.0

21,912

18-mai-2022

14:43

Snabase.wappc32

10.0.3220.0

282,008

18-mai-2022

14:43

Snabase.wcpic32

10.0.3220.0

135,064

18-mai-2022

14:43

Snabase.winappc

10.0.3220.0

20,376

18-mai-2022

14:43

Snabase.wincpic

10.0.3220.0

23,448

18-mai-2022

14:43

Snabase.wincsv

10.0.3220.0

19,864

18-mai-2022

14:43

Snabase.wincsv32

10.0.3220.0

61,336

18-mai-2022

14:43

Snabase.winmgt32

10.0.3220.0

84,376

18-mai-2022

14:43

Snabase.winrui

10.0.3220.0

19,352

18-mai-2022

14:43

Snabase.winrui32

10.0.3220.0

117,144

18-mai-2022

14:43

Snabase.winsli

10.0.3220.0

19,352

18-mai-2022

14:43

Snabase.winsli32

10.0.3220.0

136,088

18-mai-2022

14:43

Snanls.translate.bidirectional

10.0.3220.0

208,280

18-mai-2022

12:19

Snanls.translate.bidirectional.32on64

10.0.3220.0

186,784

18-mai-2022

12:25

Snanls.translate.chinesesimplified

10.0.3220.0

23,968

18-mai-2022

12:19

Snanls.translate.chinesesimplified.32on64

10.0.3220.0

22,432

18-mai-2022

12:25

Snanls.translate.chinesetraditional

10.0.3220.0

23,960

18-mai-2022

12:19

Snanls.translate.chinesetraditional.32on64

10.0.3220.0

22,432

18-mai-2022

12:25

Snanls.translate.japanese

10.0.3220.0

25,496

18-mai-2022

12:19

Snanls.translate.japanese.32on64

10.0.3220.0

23,456

18-mai-2022

12:25

Snanls.translate.korean

10.0.3220.0

23,968

18-mai-2022

12:19

Snanls.translate.korean.32on64

10.0.3220.0

22,432

18-mai-2022

12:25

Snasxs.adloc

10.0.3220.0

40,864

18-mai-2022

14:42

Snasxs.snadmod

10.0.3220.0

607,152

18-mai-2022

14:42

Snasxs.snaip

10.0.3220.0

96,688

18-mai-2022

14:42

Snasxs.snaip6

10.0.3220.0

98,224

18-mai-2022

14:42

Snasxs.snalm

10.0.3220.0

63,392

18-mai-2022

14:42

Snasxs.snasvc

10.0.3220.0

21,920

18-mai-2022

14:42

Snasxs.snatrc

10.0.3220.0

83,872

18-mai-2022

14:42

Snasxs.snatrcsn

10.0.3220.0

61,856

18-mai-2022

14:42

Snasxs.wappc32

10.0.3220.0

246,176

18-mai-2022

14:42

Snasxs.wcpic32

10.0.3220.0

120,752

18-mai-2022

14:42

Snasxs.winappc

10.0.3220.0

20,896

18-mai-2022

14:42

Snasxs.wincsv32

10.0.3220.0

54,192

18-mai-2022

14:42

Snasxs.winmgt32

10.0.3220.0

73,648

18-mai-2022

14:42

Snasxs.winrui32

10.0.3220.0

106,928

18-mai-2022

14:42

Snasxs.winsli32

10.0.3220.0

122,800

18-mai-2022

14:42

Unmanagedother.adhelpservice

10.0.3220.0

48,536

18-mai-2022

14:43

Uadministrert.hisver

10.0.3220.0

49,560

18-mai-2022

14:42

Uadministrert.hisver.32on64

10.0.3220.0

42,400

18-mai-2022

14:41

Unmanagedother.snaver

10.0.3220.0

29,072

18-mai-2022

14:42

Unmanagedother.vsswriter

10.0.3220.0

269,208

18-mai-2022

14:42

Ikke-administrert sporing.runtime

10.0.3220.0

66,456

18-mai-2022

12:19

Ikke-administrert sporing.runtime.32on64

10.0.3220.0

53,152

18-mai-2022

12:25

Uadministrering.snareg

10.0.3220.0

67,472

18-mai-2022

12:19

Uadministrering.snareg.32on64

10.0.3220.0

58,784

18-mai-2022

12:25

Uadministrertxawrapper.mshisxac

10.0.3220.0

226,200

18-mai-2022

12:19

Uadministrertxawrapper.mshisxac.32on64

10.0.3220.0

169,376

18-mai-2022

12:25

Filnavn

Filversjon

Filstørrelse

Dato

Tid

Adapters.db2.management

10.0.3220.0

466,320

18-mai-2022

14:42

Adapters.db2.management.gac

10.0.3220.0

466,320

18-mai-2022

14:42

Adapters.db2.propertyschemas

10.0.3220.0

32,664

18-mai-2022

14:42

Adapters.db2.propertyschemas.gac

10.0.3220.0

32,664

18-mai-2022

14:42

Adapters.db2.runtime

10.0.3220.0

411,032

18-mai-2022

14:42

Adapters.db2.runtime.gac

10.0.3220.0

411,032

18-mai-2022

14:42

Adapters.hostfile.management

10.0.3220.0

393,624

18-mai-2022

14:42

Adapters.hostfile.management.gac

10.0.3220.0

393,624

18-mai-2022

14:42

Adapters.hostfile.runtime

10.0.3220.0

72,600

18-mai-2022

14:42

Adapters.hostfile.runtime.gac

10.0.3220.0

72,600

18-mai-2022

14:42

Adapters.informix.management

10.0.3220.0

454,040

18-mai-2022

14:42

Adapters.informix.management.gac

10.0.3220.0

454,040

18-mai-2022

14:42

Adapters.informix.propertyschemas

10.0.3220.0

31,128

18-mai-2022

14:42

Adapters.informix.propertyschemas.gac

10.0.3220.0

31,128

18-mai-2022

14:42

Adapters.informix.runtime

10.0.3220.0

407,448

18-mai-2022

14:42

Adapters.informix.runtime.gac

10.0.3220.0

407,448

18-mai-2022

14:42

Adapters.mqsc.conversion

10.0.3220.0

19,352

18-mai-2022

14:42

Adapters.mqsc.conversion.gac

10.0.3220.0

19,352

18-mai-2022

14:42

Adapters.mqsc.management

10.0.3220.0

90,520

18-mai-2022

14:42

Adapters.mqsc.mqseries

10.0.3220.0

228,760

18-mai-2022

14:42

Adapters.mqsc.mqseries.gac

10.0.3220.0

228,760

18-mai-2022

14:42

Adapters.mqsc.mqseriesex

10.0.3220.0

36,760

18-mai-2022

14:42

Adapters.mqsc.mqseriesex.gac

10.0.3220.0

36,760

18-mai-2022

14:42

Adapters.mqsc.runtime

10.0.3220.0

239,512

18-mai-2022

14:42

Adapters.mqsc.runtime.gac

10.0.3220.0

239,512

18-mai-2022

14:42

Adapters.mqsc.utilities

10.0.3220.0

99,736

18-mai-2022

14:42

Adapters.mqsc.utilities.gac

10.0.3220.0

99,736

18-mai-2022

14:42

Adapters.mqsc.wrapper

10.0.3220.0

177,048

18-mai-2022

14:42

Adapters.mqsc.wrapper.32

10.0.3220.0

170,400

18-mai-2022

14:41

Adapters.mqsc.wrapper.gac

10.0.3220.0

177,048

18-mai-2022

14:42

Adapters.mqsc.wrapper.gac.32

10.0.3220.0

170,400

18-mai-2022

14:41

Adapters.mqsc.wrappercommon

10.0.3220.0

80,280

18-mai-2022

14:42

Adapters.mqsc.wrappercommon.32

10.0.3220.0

76,704

18-mai-2022

14:41

Adapters.mqsc.wrappercommon.gac

10.0.3220.0

80,280

18-mai-2022

14:42

Adapters.mqsc.wrappercommon.gac.32

10.0.3220.0

76,704

18-mai-2022

14:41

Adapters.mqsc.wrappertxn

10.0.3220.0

170,392

18-mai-2022

14:42

Adapters.mqsc.wrappertxn.32

10.0.3220.0

164,256

18-mai-2022

14:41

Adapters.mqsc.wrappertxn.gac

10.0.3220.0

170,392

18-mai-2022

14:42

Adapters.mqsc.wrappertxn.gac.32

10.0.3220.0

164,256

18-mai-2022

14:41

Aggregateconverters.base.gac

10.0.3220.0

88,480

18-mai-2022

13:16

Aggregateconverters.dpc.gac

10.0.3220.0

96,160

18-mai-2022

13:16

Applicationintegration.errorblockprocessor.gac

10.0.3220.0

17,840

18-mai-2022

13:16

Applicationintegration.snatransport.gac

10.0.3220.0

64,944

18-mai-2022

13:16

Applicationintegration.tcptransport.gac

10.0.3220.0

50,584

18-mai-2022

13:16

Applicationintegration.ticonfigurationtool

10.0.3220.0

738,224

18-mai-2022

13:16

Applicationintegration.ticonfigurationtool.config

Gjelder ikke

2,884

18-mai-2022

13:16

Applicationintegration.tiglobals

10.0.3220.0

220,080

18-mai-2022

13:16

Applicationintegration.wipappconfigtemplate

Gjelder ikke

1,125

18-mai-2022

13:16

Automatondrivers.automatondriver.gac

10.0.3220.0

32,688

18-mai-2022

13:16

Configurationsectionhandlers.dll.gac

10.0.3220.0

320,416

18-mai-2022

13:16

Countertelemetry.containers.gac

10.0.3220.0

43,936

18-mai-2022

13:16

Countertelemetry.globals.gac

10.0.3220.0

25,496

18-mai-2022

13:16

Data.db2.adonet.provider

10.0.3220.0

349,616

18-mai-2022

13:16

Data.db2.adonet.provider.gac

10.0.3220.0

349,616

18-mai-2022

13:16

Data.db2.drda.native

10.0.3220.0

1,797,528

18-mai-2022

14:42

Data.db2.drda.native.32on64

10.0.3220.0

1,463,216

18-mai-2022

14:41

Data.db2.odbc.configuration

10.0.3220.0

131,992

18-mai-2022

14:42

Data.db2.odbc.configuration.32on64

10.0.3220.0

112,560

18-mai-2022

14:41

Data.db2.odbc.driver

10.0.3220.0

1,033,112

18-mai-2022

14:42

Data.db2.odbc.driver.32on64

10.0.3220.0

803,248

18-mai-2022

14:41

Data.db2.oledb.provider.binary

10.0.3220.0

1,258,904

18-mai-2022

14:42

Data.db2.oledb.provider.binary.32on64

10.0.3220.0

1,065,904

18-mai-2022

14:41

Data.drda.client

10.0.3220.0

335,768

18-mai-2022

13:16

Data.drda.common

10.0.3220.0

272,816

18-mai-2022

13:16

Data.drda.ddm

10.0.3220.0

286,640

18-mai-2022

13:16

Data.drda.requester

10.0.3220.0

381,360

18-mai-2022

13:16

Data.drda.sslclient.binary

10.0.3220.0

18,840

18-mai-2022

14:43

Data.drda.sslclient.binary.32on64

10.0.3220.0

18,848

18-mai-2022

14:41

Data.drda.sslclient.gac

10.0.3220.0

18,840

18-mai-2022

14:43

Data.drda.staticsql

10.0.3220.0

60,832

18-mai-2022

13:16

Data.drdas.config

Gjelder ikke

11,891

18-mai-2022

13:16

Data.drdas.drdaasservice.xsd

Gjelder ikke

67,649

18-mai-2022

13:16

Data.drdas.drdaserver

10.0.3220.0

299,952

18-mai-2022

13:16

Data.drdas.errormappings

Gjelder ikke

37,294

18-mai-2022

13:16

Data.drdas.eventmessages

Gjelder ikke

18,616

18-mai-2022

13:16

Data.drdas.service

10.0.3220.0

31,136

18-mai-2022

13:16

Data.drdas.sqltransformer

10.0.3220.0

95,152

18-mai-2022

13:16

Data.hostfiles.provider.gac

10.0.3220.0

317,336

18-mai-2022

13:16

Data.hostfiles.provider.runtime

10.0.3220.0

317,336

18-mai-2022

13:16

Data.informix.adonet.provider

10.0.3220.0

310,192

18-mai-2022

13:16

Data.informix.adonet.provider.gac

10.0.3220.0

310,192

18-mai-2022

13:16

Data.informix.drda.link

10.0.3220.0

113,584

18-mai-2022

14:43

Data.informix.drda.link.32on64

10.0.3220.0

108,448

18-mai-2022

14:41

Data.informix.drda.link.gac

10.0.3220.0

113,584

18-mai-2022

14:43

Data.informix.drda.link.gac.32on64

10.0.3220.0

108,448

18-mai-2022

14:41

Data.informix.drda.native.binary

10.0.3220.0

1,723,800

18-mai-2022

14:43

Data.informix.drda.native.binary.32on64

10.0.3220.0

1,405,872

18-mai-2022

14:41

Data.informix.oledb.provider.32on64.binary

10.0.3220.0

911,776

18-mai-2022

14:41

Data.informix.oledb.provider.binary

10.0.3220.0

1,069,464

18-mai-2022

14:42

Dataaccesstool.common

10.0.3220.0

60,312

18-mai-2022

14:42

Dataaccesstool.drdaclient

10.0.3220.0

24,984

18-mai-2022

14:42

Dataaccesstool.exe

10.0.3220.0

196,504

18-mai-2022

14:42

Dataaccesstool.exe.config

Gjelder ikke

344

18-mai-2022

14:42

Dataaccesstool.ui

10.0.3220.0

1,196,440

18-mai-2022

14:42

Formgivning.app

10.0.3220.0

774,576

18-mai-2022

14:41

Formgivning.gendecl

10.0.3220.0

97,184

18-mai-2022

14:41

Formgivning.ibmcobol

Gjelder ikke

90,119

18-mai-2022

13:31

Formgivning.mgddtcob390

10.0.3220.0

533,400

18-mai-2022

14:41

Formgivning.pkg

10.0.3220.0

359,344

18-mai-2022

14:41

Formgivning.powershell

10.0.3220.0

155,040

18-mai-2022

14:41

Formgivning.tiglobals

10.0.3220.0

220,056

18-mai-2022

13:31

Formgivning.wizards

10.0.3220.0

465,824

18-mai-2022

14:41

Emulators.win3270

10.0.3220.0

252,304

18-mai-2022

14:43

Emulators.win3270.cfgs3270

10.0.3220.0

52,120

18-mai-2022

14:43

Emulators.win3270.fmis3270

10.0.3220.0

43,416

18-mai-2022

14:43

Emulators.win3270.sna3270

10.0.3220.0

276,888

18-mai-2022

14:43

Emulators.win3270.tn3270

10.0.3220.0

76,696

18-mai-2022

14:43

Emulators.win5250

10.0.3220.0

420,760

18-mai-2022

14:43

Emulators.win5250.sw5250cp

10.0.3220.0

38,808

18-mai-2022

14:43

Emulators.win5250.swkb5250

10.0.3220.0

20,888

18-mai-2022

14:43

Emulators.win5250.swnl5250

10.0.3220.0

44,952

18-mai-2022

14:43

Emulators.win5250.wstn5250

10.0.3220.0

63,384

18-mai-2022

14:43

Emulators.win5250.wswappc

10.0.3220.0

62,360

18-mai-2022

14:43

Hisencoder.nls

10.0.3220.0

227,216

18-mai-2022

13:16

Hisencoder.nls.gac

10.0.3220.0

227,216

18-mai-2022

13:16

Hostfiles.dataaccessservices.runtime

10.0.3220.0

111,000

18-mai-2022

14:42

Managedtrace.configuration.gac

10.0.3220.0

19,376

18-mai-2022

13:16

Managedtrace.globals.gac

10.0.3220.0

52,120

18-mai-2022

13:16

Managedtrace.runtime.gac

10.0.3220.0

49,584

18-mai-2022

13:16

Managedtrace.tracefilereaders.gac

10.0.3220.0

62,384

18-mai-2022

13:16

Managedtrace.viewerui

10.0.3220.0

170,416

18-mai-2022

13:16

Managedtrace.viewerui.config

Gjelder ikke

344

18-mai-2022

13:16

Managedxawrapper.xaclient

10.0.3220.0

29,616

18-mai-2022

13:16

Managedxawrapper.xaclient.gac

10.0.3220.0

29,616

18-mai-2022

13:16

Mmcclient.mmcsna

10.0.3220.0

487,320

18-mai-2022

14:43

Mmcclient.mngbase

10.0.3220.0

186,776

18-mai-2022

14:43

Mmcclient.mngcli

10.0.3220.0

202,136

18-mai-2022

14:43

Mmcclient.mngext

10.0.3220.0

46,488

18-mai-2022

14:43

Mmcclient.mngsna

10.0.3220.0

138,136

18-mai-2022

14:43

Mmcclient.prmngext

10.0.3220.0

209,816

18-mai-2022

14:43

Mmcclient.qryipdlc

10.0.3220.0

76,184

18-mai-2022

14:43

Mmcclient.snaadmin

10.0.3220.0

574,872

18-mai-2022

14:43

Mmcclient.snacfg

10.0.3220.0

303,000

18-mai-2022

14:43

Mmcclient.snamanag

10.0.3220.0

193,944

18-mai-2022

14:43

Mmcclient.snaole

10.0.3220.0

980,376

18-mai-2022

14:43

Mmcclient.snapage

10.0.3220.0

1,100,184

18-mai-2022

14:43

Mmcclient.snawiz

10.0.3220.0

1,327,512

18-mai-2022

14:43

Mmcclient.snawiz2 Leilighet

10.0.3220.0

651,664

18-mai-2022

14:43

Mmcclient.t3mngext

10.0.3220.0

32,664

18-mai-2022

14:43

Mmcclient.t5mngext

10.0.3220.0

32,664

18-mai-2022

14:43

Mmcserver.mngagent

10.0.3220.0

201,624

18-mai-2022

14:43

Mmcserver.snaolewmi

10.0.3220.0

967,576

18-mai-2022

14:43

Mmcserver.wmisna

10.0.3220.0

818,072

18-mai-2022

14:43

Mmcserver.wmisnalinkservicems

10.0.3220.0

184,728

18-mai-2022

14:43

Mmcserver.wmisnastatus

10.0.3220.0

149,400

18-mai-2022

14:43

Mmcserver.wmisnatrace

10.0.3220.0

197,528

18-mai-2022

14:43

Mqclient.automatons.gac

10.0.3220.0

335,280

18-mai-2022

13:16

Mqclient.classlibrary

10.0.3220.0

169,904

18-mai-2022

13:16

Mqclient.classlibrary.gac

10.0.3220.0

169,904

18-mai-2022

13:16

Mqclient.globals.gac

10.0.3220.0

51,632

18-mai-2022

13:16

Netview.nvalert.exe

10.0.3220.0

113,048

18-mai-2022

14:43

Node.as400tp

10.0.3220.0

45,464

18-mai-2022

14:42

Node.democfg

10.0.3220.0

168,344

18-mai-2022

14:42

Node.democfg.32on64

10.0.3220.0

151,984

18-mai-2022

14:41

Node.linksnif

10.0.3220.0

93,080

18-mai-2022

14:43

Node.remcfg

10.0.3220.0

219,032

18-mai-2022

14:42

Node.remcfg.32on64 Leilighet

10.0.3220.0

203,184

18-mai-2022

14:41

Node.snaclasp

10.0.3220.0

58,776

18-mai-2022

14:42

Node.snaipcfg

10.0.3220.0

249,752

18-mai-2022

14:43

Node.snaipcfg.32on64

10.0.3220.0

209,312

18-mai-2022

14:41

Node.snaipdlc

10.0.3220.0

1,426,840

18-mai-2022

14:43

Node.snalink.dll

10.0.3220.0

85,912

18-mai-2022

14:43

Node.snanmvt

10.0.3220.0

118,680

18-mai-2022

14:43

Node.snaperf.dll

10.0.3220.0

33,176

18-mai-2022

14:43

Node.snaremls

10.0.3220.0

50,584

18-mai-2022

14:43

Node.snarpcsv

10.0.3220.0

52,120

18-mai-2022

14:43

Node.snaservr

10.0.3220.0

672,152

18-mai-2022

14:43

Node.trcipdlc

10.0.3220.0

3,984,280

18-mai-2022

14:43

Node.trcservr

10.0.3220.0

1,251,760

18-mai-2022

14:43

Othercommonmanaged.basecustomaction.gac

10.0.3220.0

116,144

18-mai-2022

13:16

Othercommonmanaged.configwizard

10.0.3220.0

172,464

18-mai-2022

13:16

Othercommonmanaged.configwizard.config

Gjelder ikke

344

18-mai-2022

13:16

Othercommonmanaged.powershell

10.0.3220.0

684,464

18-mai-2022

13:16

Andrecommonmanaged.powershell.gac

10.0.3220.0

684,464

18-mai-2022

13:16

Othercommonmanaged.ticlientcontext.gac

10.0.3220.0

32,176

18-mai-2022

13:16

Andrecommonmanaged.tiglobals.gac

10.0.3220.0

220,080

18-mai-2022

13:16

Othercommonmanaged.tilibraryreader.gac

10.0.3220.0

164,272

18-mai-2022

13:16

Performancecounters.containers.gac

10.0.3220.0

53,656

18-mai-2022

13:16

Performancecounters.globals.gac

10.0.3220.0

26,544

18-mai-2022

13:16

Primitiveconverters.base.gac

10.0.3220.0

159,664

18-mai-2022

13:16

Primitiveconverters.globals.gac

10.0.3220.0

55,728

18-mai-2022

13:16

Printserver.pdfcomp

10.0.3220.0

67,992

18-mai-2022

14:43

Printserver.ppd3270

10.0.3220.0

270,744

18-mai-2022

14:43

Printserver.ppd5250

10.0.3220.0

145,816

18-mai-2022

14:43

Printserver.snaprint

10.0.3220.0

117,656

18-mai-2022

14:43

Printserver.winvprt

10.0.3220.0

265,112

18-mai-2022

14:43

Resyncservice.resyncsvc

10.0.3220.0

202,648

18-mai-2022

14:43

Simanaged.client

10.0.3220.0

294,304

18-mai-2022

13:16

Simanaged.client.gac

10.0.3220.0

294,304

18-mai-2022

13:16

Simanaged.siautomatons.gac

10.0.3220.0

246,704

18-mai-2022

13:16

Siproxyserver.siperf.dll

10.0.3220.0

28,568

18-mai-2022

14:43

Siproxyserver.siproxy

10.0.3220.0

623,000

18-mai-2022

14:43

Siproxyserver.siserver

10.0.3220.0

360,344

18-mai-2022

14:43

Sitnemulator.config

Gjelder ikke

1,165

18-mai-2022

14:43

Sitnemulator.emulatortool.gac

10.0.3220.0

657,328

18-mai-2022

14:43

Sitnemulator.ftp

10.0.3220.0

151,472

18-mai-2022

14:43

Sitnemulator.sessioncontrol.gac

10.0.3220.0

331,160

18-mai-2022

14:43

Sna.telemetry.runtime

10.0.3220.0

416,664

18-mai-2022

12:19

Sna.telemetry.runtime.32on64

10.0.3220.0

349,600

18-mai-2022

12:25

Snabase.adloc

10.0.3220.0

44,952

18-mai-2022

14:43

Snabase.display

10.0.3220.0

221,592

18-mai-2022

14:43

Snabase.snaadsi

10.0.3220.0

87,960

18-mai-2022

14:43

Snabase.snabase

10.0.3220.0

333,712

18-mai-2022

14:43

Snabase.snaconfiguration

10.0.3220.0

258,968

18-mai-2022

14:43

Snabase.snadmod

10.0.3220.0

710,552

18-mai-2022

14:43

Snabase.snaevent

10.0.3220.0

489,880

18-mai-2022

14:43

Snabase.snaip

10.0.3220.0

105,880

18-mai-2022

14:43

Snabase.snaip6

10.0.3220.0

109,464

18-mai-2022

14:43

Snabase.snalm

10.0.3220.0

71,064

18-mai-2022

14:43

Snabase.snashmem

10.0.3220.0

78,232

18-mai-2022

14:43

Snabase.snasvc

10.0.3220.0

23,448

18-mai-2022

14:43

Snabase.snatrc

10.0.3220.0

95,640

18-mai-2022

14:43

Snabase.snatrccn

10.0.3220.0

49,048

18-mai-2022

14:43

Snabase.snatrcsn

10.0.3220.0

67,480

18-mai-2022

14:43

Snabase.snaupdat

10.0.3220.0

21,912

18-mai-2022

14:43

Snabase.wappc32

10.0.3220.0

282,008

18-mai-2022

14:43

Snabase.wcpic32

10.0.3220.0

135,064

18-mai-2022

14:43

Snabase.winappc

10.0.3220.0

20,376

18-mai-2022

14:43

Snabase.wincpic

10.0.3220.0

23,448

18-mai-2022

14:43

Snabase.wincsv

10.0.3220.0

19,864

18-mai-2022

14:43

Snabase.wincsv32

10.0.3220.0

61,336

18-mai-2022

14:43

Snabase.winmgt32

10.0.3220.0

84,376

18-mai-2022

14:43

Snabase.winrui

10.0.3220.0

19,352

18-mai-2022

14:43

Snabase.winrui32

10.0.3220.0

117,144

18-mai-2022

14:43

Snabase.winsli

10.0.3220.0

19,352

18-mai-2022

14:43

Snabase.winsli32

10.0.3220.0

136,088

18-mai-2022

14:43

Snanls.translate.bidirectional

10.0.3220.0

208,280

18-mai-2022

12:19

Snanls.translate.bidirectional.32on64

10.0.3220.0

186,784

18-mai-2022

12:25

Snanls.translate.chinesesimplified

10.0.3220.0

23,968

18-mai-2022

12:19

Snanls.translate.chinesesimplified.32on64

10.0.3220.0

22,432

18-mai-2022

12:25

Snanls.translate.chinesetraditional

10.0.3220.0

23,960

18-mai-2022

12:19

Snanls.translate.chinesetraditional.32on64

10.0.3220.0

22,432

18-mai-2022

12:25

Snanls.translate.japanese

10.0.3220.0

25,496

18-mai-2022

12:19

Snanls.translate.japanese.32on64

10.0.3220.0

23,456

18-mai-2022

12:25

Snanls.translate.korean

10.0.3220.0

23,968

18-mai-2022

12:19

Snanls.translate.korean.32on64

10.0.3220.0

22,432

18-mai-2022

12:25

Snasxs.adloc

10.0.3220.0

40,864

18-mai-2022

14:42

Snasxs.snadmod

10.0.3220.0

607,152

18-mai-2022

14:42

Snasxs.snaip

10.0.3220.0

96,688

18-mai-2022

14:42

Snasxs.snaip6

10.0.3220.0

98,224

18-mai-2022

14:42

Snasxs.snalm

10.0.3220.0

63,392

18-mai-2022

14:42

Snasxs.snasvc

10.0.3220.0

21,920

18-mai-2022

14:42

Snasxs.snatrc

10.0.3220.0

83,872

18-mai-2022

14:42

Snasxs.snatrcsn

10.0.3220.0

61,856

18-mai-2022

14:42

Snasxs.wappc32

10.0.3220.0

246,176

18-mai-2022

14:42

Snasxs.wcpic32

10.0.3220.0

120,752

18-mai-2022

14:42

Snasxs.winappc

10.0.3220.0

20,896

18-mai-2022

14:42

Snasxs.wincsv32

10.0.3220.0

54,192

18-mai-2022

14:42

Snasxs.winmgt32

10.0.3220.0

73,648

18-mai-2022

14:42

Snasxs.winrui32

10.0.3220.0

106,928

18-mai-2022

14:42

Snasxs.winsli32

10.0.3220.0

122,800

18-mai-2022

14:42

Tihip.elmflowcontrol.gac

10.0.3220.0

54,704

18-mai-2022

13:16

Tihip.hipgen.gac

10.0.3220.0

26,544

18-mai-2022

13:16

Tihip.hipservice

10.0.3220.0

23,440

18-mai-2022

13:16

Tihip.trmflowcontrol.gac

10.0.3220.0

33,712

18-mai-2022

13:16

Tiwip.clientcontext

10.0.3220.0

32,176

18-mai-2022

13:16

Tiwip.dpctransport.gac

10.0.3220.0

63,904

18-mai-2022

13:16

Tiwip.elmtransport.gac

10.0.3220.0

61,360

18-mai-2022

13:16

Tiwip.genericuserdatastatemachine.gac

10.0.3220.0

33,712

18-mai-2022

13:16

Tiwip.imsconnectstatemachine.gac

10.0.3220.0

31,640

18-mai-2022

13:16

Tiwip.imsconnecttransport.gac

10.0.3220.0

81,840

18-mai-2022

13:16

Tiwip.schema

Gjelder ikke

36,952

18-mai-2022

13:16

Tiwip.tbgen

10.0.3220.0

40,368

18-mai-2022

13:16

Tiwip.tbgen.gac

10.0.3220.0

40,368

18-mai-2022

13:16

Tiwip.trmtransport.gac

10.0.3220.0

62,360

18-mai-2022

13:16

Tiwip.wipruntimeadmin.gac

10.0.3220.0

53,656

18-mai-2022

13:16

Tn3270.tn3servr

10.0.3220.0

338,328

18-mai-2022

14:43

Tn5250.tn5250

10.0.3220.0

391,576

18-mai-2022

14:43

Unmanagedother.adhelpservice

10.0.3220.0

48,536

18-mai-2022

14:43

Uadministrert.hisver

10.0.3220.0

49,560

18-mai-2022

14:42

Uadministrert.hisver.32on64

10.0.3220.0

42,400

18-mai-2022

14:41

Unmanagedother.snaver

10.0.3220.0

29,072

18-mai-2022

14:42

Unmanagedother.vsswriter

10.0.3220.0

269,208

18-mai-2022

14:42

Ikke-administrert sporing.runtime

10.0.3220.0

66,456

18-mai-2022

12:19

Ikke-administrert sporing.runtime.32on64

10.0.3220.0

53,152

18-mai-2022

12:25

Uadministrering.snareg

10.0.3220.0

67,472

18-mai-2022

12:19

Uadministrering.snareg.32on64

10.0.3220.0

58,784

18-mai-2022

12:25

Uadministrertxawrapper.mshisxac

10.0.3220.0

226,200

18-mai-2022

12:19

Uadministrertxawrapper.mshisxac.32on64

10.0.3220.0

169,376

18-mai-2022

12:25

Status

Microsoft har bekreftet at dette er et problem i Microsoft-produktene som er oppført i delen Gjelder for.

Referanser

Finn ut mer om terminologiensom Microsoft bruker til å beskrive programvareoppdateringer.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×