Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Dette tillegget for en OneNote-klassenotatblokk, når det åpnes i OneNote 2021, 2019, 2016, 2013 eller OneNote for Microsoft 365, gjør det mulig for lærere å spare tid og arbeide mer effektivt med klassenotatblokkene sine.

Hvis du vil laste ned tillegget, kan du gå til http://www.onenote.com/classnotebook.

Hvis du vil ha hjelp og støtte, kan du gå til støttesiden for klassenotatblokkeneller sende inn en støtteforespørsel på https://aka.ms/EDUSupport.

Funksjonene omfatter:

 • Rask distribusjon av nye sider, inndelinger eller inndelingsgrupper til elever i én eller flere klasser.

 • Del et utvalg av tekst, bilde eller håndskrift til alle elevene i en klassenotatblokk på en enkel måte.

 • Individualisert læring med mulighet til å distribuere materiale til bestemte elever eller elevgrupper.

 • Økt effektivitet ved å kopiere innholdsbiblioteker til flere klassenotatblokker.

 • Muligheten til å se gjennom elevarbeid (oppgaver, spørrekonkurranser osv.) i én eller flere klasser.

 • Tilgjengelig, praktisk appfunksjonalitet for Klassenotatblokk.

 • OneNote-klassenotatblokktilkobling til systemet for læringsadministrasjon (LMS) eller systemet for elevinformasjon (SIS)

 • Oppgaver og karakterintegrering fra klassenotatblokken til LMS eller relatert system.

 • Nyttig ressurser for faglig utvikling og fellesskap.

 • Installasjonsinstruksjoner for IT-Admin

Klassenotatblokk

Når klassenotatblokktillegget er installert, finner du Klassenotatblokk-fanen i OneNote 2021, 2019, 2016, 2013 eller OneNote for Microsoft 365.

Klassenotatblokkfane.

Installer klassenotatblokk for OneNote 2021, 2019, 2016, 2013 eller OneNote for Microsoft 365.

Med klassenotatblokktillegget kan du enkelt:

Distribuer sider og innhold

Se gjennom elevens arbeid

Koble OneNote til et system for læringsadministrasjon

Opprette oppgaver

Publisere resultater for elevens oppgave

Administrer

Hver av disse knappene starter en nettleser for å få tilgang til Klassenotatblokk-appen i Microsoft 365. Administrer hver av funksjonene i Klassenotatblokk på nettet.

Administrere gruppe i klassenotatblokkfanen.

Ressurser

Ressursgruppe for klassenotatblokkfanen.

Faglig utvikling

Denne fanen samler nyttige ressurser, informasjon og tips.

Ressurser for klassenotatblokk.

Send tilbakemelding

Med fanen Send tilbakemelding kan du sende tilbakemelding direkte til utviklingsteamet. Velg den, så åpnes standard e-postklient, klar til å sende en e-postmelding.

Distribuer klassenotatblokktillegget

IT-administratorer kan distribuere tilleggsprogrammet Klassenotatblokk bredt på tvers av en skole eller kommune. Instruksjoner for hvordan du gjør dette, finner du på nedlastingssenteret på https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=51934.

Hvis du vil distribuere klassenotatblokktillegget med spesifikk LMS- eller SIS-informasjon som er forhåndskonfigurert for lærere, kan du gå til siden gruppepolicy på https://aka.ms/classnotebookaddingrouppolicy.

Feilsøking

Vi har arbeidet hardt for å gi deg den beste mulige opplevelsen med denne private alfaen. Hvis det oppstår problemer, kan du imidlertid se noen midlertidige løsninger.

Utgivelsesmerknader

Versjon 0.3.14.0 (opprinnelig versjon)

» Vise blogginnlegg om denne versjonen

Funksjoner:

 • Utdeling av sider

 • Utdeling av innhold

 • Individuell- og gruppeutdeling

 • Utdeling av ny inndeling

 • Utdeling av innholdsbibliotek

 • Se gjennom elevarbeid

 • Sorter studenter etter etternavn

 • Hurtigstart for klassenotatblokk-appen (opprette klassenotatblokker, legg til/fjern studenter, legg til/fjern lærere, få notatblokklisten)

 • Koblinger til opplæring i OneNote Education for faglig videreutvikling

Versjon 0.3.18.0 (mars 2016)

» Vise blogginnlegg om denne versjonen

Funksjoner:

 • Støtte for personalenotatblokker

 • Støtte for utskrifter i utdeling av sider

Versjon 0.4.0.0 (april 2016)

» Vise blogginnlegg om denne versjonen

Funksjoner:

 • LMS- og SIS-oppgaver og karakterintegrering (https://www.onenote.com/edupartners)

 • Muligheten til å angre (eller «tilbakekalle») en side som utilsiktet ble delt ut til elevene

 • Muligheten til å distribuere nye inndelingsgrupper til elevene når det for eksempel dannes nye enheter i klassen

 • Muligheten til å distribuere nye inndelinger til elevenes nye inndelingsgrupper for et nytt prosjekt eller en leksjonen i den nye enheten

 • Muligheten for IT-administratorer til å distribuere en MSI-installasjon av tillegget på tvers av en skole eller et distrikt, i stedet for at individuelle lærere må installere tillegget

 • Raskere ytelse ved distribuering av nye inndelinger

 • Flere ikoner (ikoner for liten inndeling, notatblokk og personer)

 • Diverse feilrettinger og forbedringer av stabilitet og installasjonsprogrammet

Versjon 0.4.5.0 (mai 2016)

Funksjoner:

 • Integrering av School Bytes-oppgaver og karaktersetting

 • Integrering av WinjiGo-oppgaver og karaktersetting

 • Støtte for desimalgraderte karakterer på tvers av alle LMS-er

 • Støtte for egendriftede LMS-er

 • Støtte elevtilordning for å håndtere tilfeller der elever har forskjellige navn i Microsoft 365 og deres LMS

 • Høyreklikk installasjonen for støtte for IT-administrator

 • [Bug] ID for notatblokken var ikke permanent, og forårsaket at eksisterende tilordninger av notatblokken forsvant tilfeldig. Dette problemet er løst, men det vil føre til en engangs tilbakestilling av alle eksisterende notatblokk-tilordninger.

 • [Bug] Dialogboksen Tilordne klassenotatblokk ble ikke riktig vist ved 125 % vinduskalering. Dette problemet er løst.

Versjon 0.5.0.0 (juni 2016)

 • Luftfartsoppgave/karakterintegrering

 • Ildflue, læringsoppgave/karakterintegrering

 • PowerSchool-klasseromsoppgave/karakterintegrering

 • Rediker-klasseromsoppgave/karakterintegrering

 • Skyward-klasseromsoppgave/karakterintegrering

 • SunGard-klasseromsoppgave/karakterintegrering

 • WinjiGo-klasseromsoppgave/karakterintegrering

Versjon 0.5.1.0 (juli 2016)

 • Google-klasseromoppgave/karakterintegrering

Versjon 1.0.0.0 (august 2016)

Versjon 1.2.0.0 (september 2016)

 • Integrering av SEQTA-tildeling/karaktersetting

 • Automatisk tilordning av klassenotatblokker

 • Automatisk tilordning av elever etter etternavn, fornavn

 • Oppdater tokener slik at lærere bare trenger å logge på LMS/SIS én gang

 • Vis en advarsel når du distribuerer sider som inneholder vedlegg

 • [Feil] Apostrofer i inndelingsnavn ble ikke bevart riktig under sidedistribusjon

Versjon 1.3.0.0 (september 2016)

 • Løser et problem med karaktersetting i MS Classroom-kurs med et stort antall oppgaver

Versjon 1.3.1.0 (oktober 2016)

 • Løste et problem som berører schoology-pålogginger

Versjon 1.3.2.0 (oktober 2016)

 • Løste et problem som hindrer elevtilordninger fra å bli lagret

Versjon 1.4.0.0 (november 2016)

 • Lagt til støtte for SEQTA LMS

 • Løste noen feil som skjedde med bestemte innholdstyper for sidedistribusjon

Versjon 1.4.5.0 (desember 2016)

 • Uthev uleste sider i Se gjennom elevarbeid

 • Ytelsesforbedringer for sidedistribusjon

 • Automatisk tilordning av Klassenotatblokk i Microsoft Classroom
   

Versjon 1.5.0 (februar 2017)

 • Støtte for klistremerker, inkludert klistremerker som kan tilpasses

 • Støtte for karakterskala for lerret og skooler - f.eks. bokstavkarakterer, egendefinerte punkter, prosent,

 • Løsninger for ulike LMSes – Firefly og Rediker osv.

 • Feilrettinger

Versjon 1.5.5 (mars 2017)

 • Firefly: Tildeling beskrivelse felttilordning til oppgaver i firefly LMS er nå tilgjengelig

 • Oppdaterte menyelementetiketter under Hjelp og tilbakemelding-knappen

 • Se gjennom elevarbeid: forbedret brukervennlighet for tilordning av elevnotatblokker og karaktersetting

 • Feilrettinger

Versjon 1.5.6 (mars 2017)

 • Stabilitetsforbedringer

Versjon 1.5.7 (april 2017)

Løsninger for å forbedre schoology-oppgaver og karakterintegrering

Stabilitetsforbedringer

Versjon 1.5.8 (mai 2017)

Løsninger for å forbedre Skooler-oppgaver og karakterintegrering

Stabilitetsforbedringer

Versjon 1.5.9 (mai 2017)

Feilrettinger og stabilitetsforbedringer

Forbedringer for Skyward-integrering  

Versjon 1.6.0 (mai 2017)

Ny oppgave og karakterintegrasjon for Blackbaud onCampus

Ny oppgave og karakterintegrering for eSchoolData

Oppdatert oppgave- og karakterintegrering for å samsvare med nylige endringer i Google Classroom

Stabilitetsforbedringer

Versjon 1.6.1 (juni 2017)

Skooler oppgave og karakter fix

Forbedringsløsning for tidsavbrudd for Blackbaud-oppgaver og karakterintegrering


Versjon 1.7.0 (juli 2017)

 • To nye klistremerkepakker ("Dumme forsyninger" og "Cacti Friends")

 • Oppgave- og karakterstøtte for Edsby

 • Schoology-oppgaver og forbedringer for karakterintegrering

 • Skooler-oppgaver og karakterintegreringsforbedringer

 • Feilrettinger

Versjon 1.8.0 (august 2017)

 • Oppgaver og karakterintegrering med Infinite Campus

 • Oppgaver og karakterintegrering med LiveGrades

 • Integrering av oppgaver og karakter med EduPoint Synergy

Versjon 1.8.2.0 (august 2017)

 • Forbedringer for tildeling og karakterintegrering for lerret

 • Forbedringer for tildeling og karakterintegrering for Edmodo

 • Oppgaver og karakterintegreringsforbedringer for Skooler

 • Oppgaver og karakterintegreringsforbedringer for SunGard

 • Forbedringer for tildeling og karakterintegrasjon for Rediker

 • Forbedringer for integrering av oppgaver og karakter for WinjoGo
   

Versjon 1.8.3.0 (september)

 • Oppgaver og karakterintegreringsforbedringer for Skooler

 • Studenttilordningsløsning for å tillate større klasser

 • Diverse feilrettinger

Versjon 1.8.4.0 (oktober)

 • Integrering av Microsoft Education Resources i «Sett inn»-menyen i OneNote-skrivebordet

 • Forbedringer for integrering av oppgaver og karakter for Skyward

 • Forbedringer for Skooler-oppgaver og karakterintegrering

 • Diverse feilrettinger

Versjon 2.0.0.0 (november)

 • Støtte for oppgaver og karakterer i Microsoft Teams for utdanning klassenotatblokker

 • Schoology- og Blackbaud-løsninger for gjennomgang av elevarbeid

 • Skooler oppgave og karakterer bug fix

 • Opprett størrelsen på beskrivelsesboksen for tildelingen økt for å støtte flere tegn (1000)

 • Løsning for klistremerkeoppsett

 • Diverse feilrettinger og ytelsesforbedringer

Versjon 2.1.0.0 (januar)

 • Støtte for oppgaver og karakterer i PowerSchool – PowerTeacher Pro

 • 4 nye klistremerkepakker

 • Diverse feilrettinger og ytelsesforbedringer
   

Versjon 2.2.0.0 (mars)

 • Desimalgradering og egendefinerte poeng i Microsoft Teams

 • Egendefinerte poeng og oppgavekategorier for schoology

 • Synergy multiple grade types

Versjon 2.3.0.0 (april)

 • Støtte for oppgaver og karakterer i Focus School Software

 • Støtte for oppgaver og karakterer i IST

 • Diverse feilrettinger og ytelsesforbedringer

Versjon 2.4.0.0 (mai)

 • Oppdatert URL-adresse for støtte for Helpshift

Versjon 2.5.0.0 (juni)

 • Støtte for sidelåsing for å tillate lærere å gjøre en side eller et sett med elevsider skrivebeskyttet

 • Feilrettinger og bedre ytelse

Versjon 2.6.0.0 (juni)

 • Oppgaver og karakterintegrering med Capita SIMS

 • Muligheten til å få tillegget til å oppdage nye LMS og SISer som legges til automatisk

 • Feilrettinger og bedre ytelse

Versjon 2.7.0.0 (august)

 • Feilrettinger for Moodle og Edmodo

 • Feilrettinger for Behandle-knapper

 • Andre generelle feilrettinger

Versjon 2.8.0.0 (september)

 • Feilrettinger og forbedringer av utdanningsressurser

Versjon 2.9.0.0 (desember 2018)

 • Feilrettinger og forbedringer av utdanningsressurser
   

Versjon 3.0.0.0 (mars 2019)

 • Feilrettinger og avvikling av utdanningsressurser


Versjon 3.1.0.0 (september 2019)

 • En løsning for lerretsgodkjenning for tilordning og karakterintegrering


Versjon 3.2.0.0 (april 2020)

 • Vi har forbedret ytelse, pålitelighet og den generelle distribusjonsopplevelsen for siden.  Vi har også gjort noen store løsninger.

Versjon 3.3.0.0 (november 2020)

 • Vi har fjernet Connections-knappene for LMS-tilkoblinger, i tillegg til noen feilrettinger.

Versjon 3.4.0.0 (mai 2021)

 • Feilrettinger og ytelsesforbedringer

Nyeste versjon

Versjon 3.5.0.0 (august 2022)

 • Viktige sikkerhetsoppdateringer og ytelsesforbedringer

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×