Mystery Skype Class Notebook er en app for Office 365 som hjelper deg med å konfigurere OneNote slik at klassen kan spille Mystery Skype Game. Denne appen oppretter en klassenotatblokk, som inneholder tre typer undernotatblokker:

 • Samarbeidsområde – en notatblokk som elevene og læreren i en klasse kan dele, organisere og samarbeide i under Mystery Skype.

 • Innholdsbibliotek – en notatblokk for lærere for å dele Mystery Skype kursmateriell med elever. Lærere kan legge til og redigere materialet, men for elever er notatblokken skrivebeskyttet.

 • Elevnotatblokker – private notatblokker som deles mellom hver lærer og de enkelte elevene. Lærere kan få tilgang til disse notatblokkene når som helst, men elevene kan ikke se notatblokkene til andre elever.

Det du trenger

 • EtMicrosoft 365 abonnement for Education som inkluderer SharePoint Online. Hvis du ikke er sikker på om du har dette, kontakter du IT-administratoren for å bekrefte.

 • En organisasjonskonto for deg selv (læreren) med tillatelse til å bruke OneNote Klassenotatblokk-appen til å opprette klassenotatblokkene.

 • Elevene må ha enMicrosoft 365 organisasjonskonto.

Du trenger Internet Explorer 10 eller Internet Explorer 11 for å kunne bruke appen OneNote-klassenotatblokk. Andre moderne nettlesere skal også fungere.

Kom i gang

Installer appen Mystery Skype Class Notebook

 1. Koble til https://store.office.com/.

 2. Søk etter «Mystery Skype Class Notebook» i Store.

 3. Når appen vises, velger du Legg til.

  Legge til en Mystery Skype-notatblokk

 4. Velg Fortsett.

  Fortsett med å legge til Mystery Skype-notatblokk

 5. Du må bli bedt om å logge på for å Microsoft 365 med kontoinformasjonen din på https://portal.office.com/

 6. Velg Fortsett når dialogboksen nedenfor vises.

  logge på Office 365

 7. Appen skal nå være installert på Mine apper-siden.

  Hjemmesiden til Office

Start Mystery Skype Class Notebook

 1. Klikk startprogrammet for apper Knapp for startprogrammet for apper iMicrosoft 365.

 2. Velg Mine apper i startprogrammet for apper.

 3. Du kan se appen Mystery Skype Class Notebook i listen over apper som er tilgjengelige for deg.

  Hjemmesiden til Office

 4. Velg appen for å åpne velkomstsiden.

  Velkommen til Mystery Skype

Opprette en klassenotatblokk

 1. Klikk Create a class notebook fra de tilgjengelige alternativene.

  Velkommen til Mystery Skype

 2. Gi navn til den nye notatblokken, og klikk deretter Next.

  Obs!: Notatblokkene du oppretter, må ha unike navn, og de kan ikke inneholde tegnene # / * ? " | < > : . % ' \.

  Oversikt over Mystery Skype

 Legge til en lærer i klassenotatblokken

På dette skjermbildet har du muligheten til å legge til en annen lærer i klassenotatblokken. Alle lærere som legges til, har de samme tillatelsene som deg. Du kan legge til så mange du ønsker.

 • Skriv inn en lærer(e) du vil legge til, og velg Neste.

  Legge til en lærer i Mystery Skype

Legge til elevene i klassenotatblokken

Du kan legge til elevene individuelt eller samlet.

Obs!: Elevene må ha enMicrosoft 365 organisasjonskonto for å fortsette med dette trinnet. Hvis du ikke er sikker på om de har det, kan du spørre IT-administratoren.

Legg til elever enkeltvis

 1. Skriv inn elevens navn i tekstboksen, og velg treff i rullegardinlisten.

  Tips!: Etter hvert som du skriver, vil appen finne mulige treff. Du kan for eksempel skrive inn Jørgen, og den finner alle elever med dette navnet.

  Legge til studenter i Mystery Skype

 2. Gjenta til du har lagt til alle elevene, og velg deretter Neste.

Legg til elever samlet

 1. Hvis du vil legge til mange elever samtidig, kopierer og limer du inn en liste over elevenes navn, atskilt med semikolon, i tekstboksen.

  Tips!: Når du har limt inn elevnavnene i tekstboksen, vil appen slå opp hvert navn. Det kan ta litt tid å løse navnene automatisk. Når den ikke finner noe, kan du skrive inn navnet på nytt eller fjerne det fra tekstboksen.

  notisblokk
 2. Når du har lagt til alle elevene for klassen og navnene er løst, velger du Neste.

Start hver elevnotatblokk med deler

 1. La boksene være avmerket ved siden av standardinndelingene for Mystery Skype som du vil at hver elevs notatblokk skal ha.

  Utformingsområder i Mystery Skype

 2. Velg Legg til flere for å legge til flere inndelinger i hver elevs notatblokk.

 3. Velg Neste når du er ferdig.

  Tips!: Vi anbefaler at du oppretter inndelingsnavn som tilsvarer Mystery Skype-aktiviteter, og ikke enheter. Bruk for eksempel aktiviteter som Undersøkelse, Mystery Skype-jobber, Hva jeg har lært og Refleksjoner.

  Obs!: Du kan også legge til, fjerne og slette inndelinger direkte i elevenes notatblokker etter at klassenotatblokken er opprettet.

Fullfør klassenotatblokken

 1. Klikk Teacher's notebook og Student's notebook for å kontrollere hvordan delnotatblokkene og delene ser ut for klassen. Velg Inline b pil tilbake for å gå tilbake for å legge til eller fjerne inndelinger, eller Opprett for å få appen til å opprette klassenotatblokken.

  Få en forhåndsvisning av Mystery Skype

 2. Klikk koblingen for notatblokknavn for å åpne klassenotatblokken i OneNote. Når notatblokken er klar, sender du hyperkoblingen som vises i tekstboksen, i en e-postmelding til klassen, slik at elevene kan åpne den.

  Ta vare på en kopi av denne koblingen til senere bruk, eller finn den igjen senere i OneNote 2013 ved å høyreklikke klassenotatblokken i notatblokklisten, og deretter klikke Kopier kobling til notatblokk.

  1. Tips!: Alle i klassen bruker samme kobling når de skal åpne klassenotatblokken. Hvis du oppretter notatblokker for flere klasser, vil koblingene være forskjellige.

   Mystery Skype er satt opp

   Tips!: Du kan legge til innhold ved å plassere det i innholdsbiblioteket før du inviterer elevene til å åpne klassenotatblokken. Lagre en kopi av koblingen i oppføringene mens du klargjør notatblokken, og del den med elevene når du er klar.

Få koblinger til alle klassenotatblokker du har

Hvis du vil finne en kobling til en klassenotatblokk du har, kan du ganske enkelt starte appen og velge Hent notatblokkkoblinger.

Hente koblinger i Mystery Skype

Dette viser en side som viser alle klassenotatblokkene du opprettet, og en kobling til hver av dem. Velg koblingen, trykk CTRL+C for å kopiere den, og lim deretter inn koblingen i en e-postmelding som skal sendes til elevene.

Hjelpe elevene med å finne klassenotatblokken sin

Elever kan finne alle nye klassenotatblokker på OneDrive i mappen Delt med meg.

Notatblokker som er delt med deg på Office 365

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×