Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Obs!: Denne artikkelen gjelder bare for Office 365 drevet av 21Vianet i Kina.

Med hybriddistribusjoner av Skype for Business kan du ha noen av Skype for Business-brukerne lokalt og andre brukere i Skype for Business Online, og alle deler det samme domenet. Dette kan gjøre det enklere å tilby Skype for Business-tjenester til brukere i organisasjonen som befinner seg på forskjellige geografiske steder, eller brukere som kobler seg til eksternt. Du kan også bruke hybridkonfigurasjoner for Skype for Business som en overføringsbane til Office 365. Denne delen beskriver hybridkonfigurasjoner for Skype for Business Server 2015.

Planlegge hybriddistribusjon

Vurder følgende krav for brukere og nettverksinfrastruktur ved planlegging av en hybriddistribusjon.

Krav til infrastruktur

Følgende må være tilgjengelig i miljøet hvis du skal implementere og konfigurere en hybriddistribusjon av Skype for Business Server 2015.

 • En AD FS-server (Active Directory Federation Services) som kjører Windows 2008 R2 SP1 eller den nyeste oppdateringspakken. Hvis du vil ha informasjon om andre systemkrav for AD FS, kan du se Active Directory Federation Services 2.0.

 • En lokal distribusjon av Skype for Business Server 2015 eller Lync Server 2010 med kumulative oppdateringer for Lync Server 2010: mars 2013.

 • Administrative verktøy for Skype for Business Server 2015.

 • En katalogsynkroniseringsserver. Hvis du vil ha mer informasjon om katalogsynkronisering, kan du se Katalogsynkroniseringsverktøy.

Støtte for Skype for Business-klienten

Det er noen forskjeller på funksjonene som støttes i Skype for Business-klienter, og funksjonene som er tilgjengelige i lokale og nettbaserte miljøer. Før du bestemmer deg for hvor du vil ha brukerne i organisasjonen, kan du se klientstøtten for de ulike konfigurasjonene av Skype for Business Server. Følgende klienter støttes med Skype for Business Online i en hybrid Skype for Business-distribusjon:

 • Lync 2010

 • Skype for Business

 • Skype for Business-appen i Windows Store

 • Skype for Business Web App

 • Lync Mobile

 • Lync for Mac 2011

 • Lync Basic 2013

Topologikrav

Når du skal konfigurere Skype for Business Server 2015-distribusjonen for hybrid med Skype for Business Online, må du ha én av følgende støttede topologier:

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 med Skype for Business Server 2015 lokalt. Edge Server for Skype for Business Server 2015-forbundet og serveren i neste hopp fra forbundets Edge Server må kjøre Skype for Business Server 2015, og et sentralbehandlingslager må være distribuert. Edge Server og utvalget må distribueres lokalt.

 • Microsoft Lync Server 2010 med kumulative oppdateringer for Lync Server 2010: februar 2013 er brukt, og administrative verktøy for Skype for Business Server 2015 er installert lokalt. Forbundets Edge Server og serveren i neste hopp fra forbundets Edge Server må kjøre Microsoft Lync Server 2010 med de nyeste kumulative oppdateringene.

  Viktig!: De administrative verktøyene for Skype for Business Server 2015 må være installert på en egen server som kan koble til den eksisterende Lync Server 2010-distribusjonen. Move-CsUser-cmdleten som flytter brukere fra den lokale distribusjonen til Skype for Business Online må kjøres fra de administrative verktøyene for Skype for Business Server 2015 som er koblet til den lokale distribusjonen.

 • En Skype for Business Server 2015-distribusjon der alle serverne kjører Skype for Business Server 2015.

Krav til lister over tillatte/blokkerte domener for forbund

Listen over tillatte domener inkluderer domener der et fullstendig domenenavn er konfigurert for partnerens Edge Server. Disse kalles noen ganger tillatte partnerservere eller direkte forbundspartnere. Du bør være kjent med forskjellen mellom Open Federation (åpent forbund) og Closed Federation (lukket forbund), som henholdsvis kalles partner discovery (partnerregistrering) og allowed partner domain list (liste over tillatte partnerdomener), i lokale distribusjoner. Følgende krav må være oppfylt når du skal konfigurere en hybriddistribusjon:

 • Domenene må konfigureres slik at de er like for den lokale distribusjonen og Office 365-leieren. Hvis partnerregistrering er aktivert på den lokale distribusjonen, må det åpne forbundet konfigureres for den nettbaserte leieren. Hvis partnerregistrering ikke er aktivert, må det lukkede forbundet konfigureres for den nettbaserte leieren.

 • Listen over blokkerte domener i den lokale distribusjonen må samsvare nøyaktig med listen over blokkerte domener for den nettbaserte leieren.

 • Listen over tillatte domener i den lokale distribusjonen må samsvare nøyaktig med listen over tillatte domener for den nettbaserte leieren.

 • Forbund må aktiveres for ekstern kommunikasjon for den nettbaserte leieren. Dette konfigureres ved hjelp av Skype for Business Online-kontrollpanelet.

DNS-innstillinger

Når du oppretter DNS SRV-poster for hybriddistribusjoner, skal postene _sipfederationtls._tcp.<domene> og _sip._tls.<domene> peke til den lokale tilgangsproxyen.

Brannmurhensyn

Datamaskiner i nettverket må være i stand til å utføre standard DNS-oppslag på nettet. Hvis disse datamaskinene kan nå standard nettsteder, oppfyller nettverket dette kravet.

Avhengig av plasseringen av datasenteret må du også konfigurere nettverksbrannmurenhetene slik at de godtar tilkoblinger basert på domenenavn med jokertegn (for eksempel all trafikk fra *.partner.outlook.cn). Hvis brannmurene for organisasjonen ikke støtter navn med jokertegn, må du angi IP-adresseområdene som skal være tillatt, og de bestemte portene manuelt.

Se hjelpeemnet URLs and IP address ranges for Office 365 operated by 21Vianet (på engelsk).

Port- og protokollkrav

I tillegg til portkravene for intern Skype for Business Server 2015-kommunikasjon må du også konfigurere følgende porter for det lokale nettverket.

Protokoll/port

Programmer

TCP 443

Åpen inngående

 • Active Directory Federation Services (forbundsserverrolle)

  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Understanding AD FS Role Services (på engelsk).

 • Active Directory Federation Services (proxyserverrolle)

 • Microsoft Online Services-portalen

 • Firmaportal

 • Outlook Web App

 • Lync-klienten (kommunikasjon til Skype for Business Online fra lokal Skype for Business Server)

TCP 80 og 443

Åpen inngående

 • Katalogsynkroniseringsverktøy for Microsoft Online Services

TCP 5061

Åpen inngående/utgående på Edge Server

PSOM/TLS 443

Åpen inngående/utgående for datadeling

STUN/TCP 443

Åpen inngående/utgående for lyd, video, programdeling

STUN/UDP 3478

Åpen inngående/utgående for lyd og video

RTP/TCP 50000-59999

Åpen utgående for lyd og video

Brukerkontoer og data

På en hybrid Skype for Business Server 2015-distribusjon må alle brukere som skal plasseres i Skype for Business Online, først opprettes i den lokale distribusjonen, slik at brukerkontoen opprettes i Active Directory Domain Services. Etterpå kan du flytte brukeren til Skype for Business Online. Da flyttes også brukerens kontaktliste.

Når du synkroniserer brukerkontoer mellom distribusjoner for Skype for Business lokalt og Skype for Business Online med AD FS og Dirsync, må du synkronisere AD-kontoene for alle Skype for Business-brukere i organisasjonen mellom den lokale og nettbaserte Skype for Business-distribusjonen selv om brukerne ikke er flyttet til Skype for Business Online. Hvis du ikke synkroniserer alle brukerne, kan det hende at kommunikasjonen mellom lokale brukere og nettbrukere i organisasjonen ikke fungerer som forventet.

Obs!: Hvis brukeren opprettes ved hjelp av nettportalen for Office 365, synkroniseres ikke brukerkontoen med lokalt Active Directory, og brukeren finnes ikke lokalt i Active Directory. Hvis du allerede har opprettet brukere i Skype for Business Online og ønsker å konfigurere hybriddistribusjonen med en lokal Skype for Business Server, kan du se Flytte brukere fra Skype for Business Online til lokal Skype for Business i Skype for Business Server 2015.

Du bør også vurdere følgende brukerrelaterte problemer når du planlegger en hybriddistribusjon.

 • Brukerkontakter – Maks. antall kontakter for Skype for Business Online-brukere er 250. Alle kontakter utover dette antallet fjernes fra brukerens kontaktliste når kontoen flyttes til Skype for Business Online.

 • Direktemeldinger og tilstedeværelse – Brukerkontaktlister, grupper og tilgangskontrollister overføres med brukerkontoen.

 • Konferansedata, møteinnhold og planlagte møter – Dette innholdet overføres ikke med brukerkontoen. Brukere må planlegge møter på nytt etter at kontoene er overført til Skype for Business Online.

Brukerpolicyer og funksjoner

 • I et Skype for Business Server 2015-hybridmiljø kan brukere benytte direktemeldinger, tale og møter enten lokalt eller nettbasert, men ikke begge deler samtidig.

 • Lync-klient – Enkelte må kanskje ha en ny klientversjon når de flyttes til Skype for Business Online.

 • Policyer og konfigurasjon lokalt (gjelder ikke brukere) – Nettbaserte og lokale policyer må konfigureres separat. Du kan ikke angi globale policyer som gjelder for begge.

Konfigurere hybriddistribusjoner for Skype for Business Server 2015

Denne delen beskriver trinnene som må utføres for å konfigurere hybriddistribusjoner for Skype for Business Server 2015. Hvis du har aktivert brukere for Skype for Business i Skype for Business Online, men ikke i en lokal distribusjon, kan du se Flytte brukere fra Skype for Business Online til lokal Skype for Business i Skype for Business Server 2015.

Administratorlegitimasjon

Når du blir bedt om å angi administratorlegitimasjon, angir du brukernavnet og passordet for administratorkontoen for Office 365-leieren. Du vil også bruke denne legitimasjonen når du konfigurerer Active Directory Federation Services (AD FS) 2.0, katalogsynkronisering, enkel pålogging og forbund og flytter brukere til Lync Online.

Koble til Skype for Business Online PowerShell

Administratorer har nå muligheten til å bruke Windows PowerShell til å administrere Skype for Business Online og Skype for Business Online-brukerkontoene. Hvis du skal gjøre dette, må du først laste ned og installere Lync Online Connector Module fra Microsoft Download Center. Hvis du vil ha mer informasjon om å laste ned, installere og bruke Skype for Business Online Online Connector Module samt detaljert informasjon om bruk av modulen, kan du se Bruke Windows PowerShell til å administrere Lync Online.

Trinn for å klargjøre og konfigurere Skype for Business Server 2015 lokalt for hybriddistribusjon med Skype for Business Online

Tabellen nedenfor viser de nødvendige trinnene for å klargjøre miljøet for en hybriddistribusjon med Microsoft Skype for Business Online og Microsoft Office 365.

Ferdig?

Trinn

Beskrivelse

Opprette en leierkonto for Office 365 og aktivere Skype for Business Online

Konfigurere Lync Online.

Legge til domenet og verifisere eierskapet

Domenet ditt kalles også et egendefinert domene. Du må legge til domenet i Office 365-leieren, og deretter følge fremgangsmåten for å validere domenet med Office 365. Dette gjøres for å bekrefte at du er eier av domenet. Du legger til domenet i Office 365-leieren ved å følge fremgangsmåten i Konfigurere og behandle domener i Office 365 Enterprise og Office 365 Midsize Business. Fullfør alle trinnene i hvert avsnitt i emnet, inkludert Redigere DNS-poster for Office 365-tjenestene.

Klargjøre for Active Directory-synkronisering

Active Directory-synkronisering holder lokal Active Directory synkronisert med Office 365. Dette gjør at du kan opprette synkroniserte versjoner av alle brukerkontoer og grupper, og synkronisere den globale adresselisten fra det lokale Microsoft Exchange Server-miljøet til Microsoft Exchange Online.

Du må synkronisere AD-kontoene for alle Skype for Business-brukere i organisasjonen mellom den lokale og nettbaserte Skype for Business-distribusjonen selv om brukerne ikke er flyttet til Skype for Business Online. Hvis du ikke synkroniserer alle brukerne, kan det hende at kommunikasjonen mellom lokale brukere og nettbrukere i organisasjonen ikke fungerer som forventet.

Se Katalogintegreringstjenester for informasjon om hvordan du klargjør miljøet for Active Directory-synkronisering.

Opprette sertifikater for Active Directory Federation Services (AD FS)

Når du har opprettet sertifikatene som brukes til federering av identitet med Office 365, må du installere og tilordne dem.

Flytte pilotbrukere til Skype for Business Online

Når du har fullført trinnene for å klargjøre og konfigurere miljøet for Skype for Business Online, kan du begynne å flytte pilotbrukere til Skype for Business Online. Se Flytte brukere til Skype for Business Online i Skype for Business Server 2015.

Administrere brukere i en hybriddistribusjon

Se Administrere brukere i en hybrid Skype for Business Server 2015-distribusjon hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du administrerer brukere i en hybriddistribusjon.

Konfigurere forbund for Skype for Business Server 2015 med Skype for Business Online

Forbund gjør at brukere i den lokale distribusjonen kan kommunisere med Office 365-brukere i organisasjonen. Kjør følgende cmdleter for å konfigurere forbund:

New-CSHostingProvider -Identity LyncOnline -ProxyFqdn "sipfed.online.partner.lync.cn" -Enabled $true -EnabledSharedAddressSpace $true -HostsOCSUsers $true -VerificationLevel UseSourceVerification -IsLocal $false -AutodiscoverUrl https://webdir.online.partner.lync.cn/Autodiscover/AutodiscoverService.svc/root

Konfigurere Skype for Business Online-leieren for et delt SIP-adresseområde

En SIP-adresse (Session Initiation Protocol) er en unik identifikator for hver bruker på et nettverk, omtrent som et telefonnummer eller en e-postadresse. Før du kan flytte Skype for Business-brukere fra lokal distribusjon til Skype for Business Online, må du konfigurere Office 365-leieren slik at den deler SIP-adresseområde med den lokale distribusjonen. Hvis dette ikke er konfigurert, kan det hende du ser følgende feilmelding:

Move-CsUser: HostedMigration fault: Error=(510), Description=(This user’s tenant is not enabled for shared sip address space.)

Hvis du skal konfigurere et delt SIP-adresseområde, oppretter du en ekstern PowerShell-økt med Skype for Business Online og kjører deretter følgende cmdlet:

Set-CsTenantFederationConfiguration -SharedSipAddressSpace $true

Når du skal opprette en ekstern PowerShell-økt med Skype for Business Online, må du først installere Skype for Business Online-modulen for Windows PowerShell. Den kan du få her: Windows PowerShell-modul for Lync Online.

Når du har installert modulen, kan du opprette en ekstern økt med følgende cmdleter:

Import-Module LyncOnlineConnector
$cred = Get-Credential
$CSSession = New-CsOnlineSession -Credential $cred
Import-PSSession $CSSession -AllowClobber

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter en ekstern PowerShell-økt med Skype for Business Online, kan du se Koble til Lync Online ved hjelp av Windows PowerShell.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker Skype for Business Online PowerShell-modulen, kan du se Bruke Windows PowerShell til å administrere Lync Online.

Flytte brukere til Skype for Business Online i Skype for Business Server 2015

Før du starter overføringen av brukere til Skype for Business Online, bør du sikkerhetskopiere brukerdataene på kontoene som skal flyttes. Ikke alle brukerdata flyttes med brukerkontoen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Sikkerhetskopier og gjenopprettingskrav i Lync Server 2013: data.

Overføre brukerinnstillinger til Skype for Business Online

Brukerinnstillingene flyttes med brukerkontoen. Enkelte lokale innstillinger flyttes ikke med brukerkontoen.

Flytte pilotbrukere til Skype for Business Online

Før du begynner å flytte brukere til Skype for Business Online, kan det være lurt å flytte et par pilotbrukere først for å se om miljøet er riktig konfigurert. Deretter kan du kontrollere at Skype for Business-funksjoner og -tjenester fungerer som forventet før du flytter flere brukere.

Hvis du skal flytte en lokal bruker til Skype for Business Online-leieren, kjører du følgende cmdleter i Skype for Business Server Management Shell ved hjelp av administratorlegitimasjonen for Microsoft Office 365-leieren. Erstatt brukernavn@contoso.com med informasjonen til den brukeren som skal flyttes.

$creds=Get-Credential
Move-CsUser -Identity username@contoso.com -Target sipfed.online.partner.lync.cn -Credential $creds -HostedMigrationOverrideUrl <URL>

Formatet til URL-adressen som er angitt for parameteren HostedMigrationOverrideUrl, må være URL-adressen til utvalget der tjenesten for vertsbasert overføring kjører, i følgende format: https://<fullstendig domenenavn for utvalg>/HostedMigration/hostedmigrationService.svc.

Du kan finne URL-adressen til tjenesten for vertsbasert overføring ved å vise URL-adressen for Skype for Business Online-kontrollpanelet for Office 365-leierkontoen.

Slik finner du URL-adressen for den vertsbaserte overføringstjenesten for Office 365-leieren:
 1. Logg på Office 365-leieren som administrator.

 2. Åpne Administrasjonssenter for Skype for Business.

 3. Når Administrasjonssenter for Skype for Business vises, merker du URL-adressen i adresselinjen og kopierer den opp til partner.lync.cn. Her er et eksempel på hvordan URL-adressen kan se ut:

  https://webdir0a.online.partner.lync.cn/lscp/?language=zh-cn&tenantID=
 4. Erstatt webdir i URL-adressen med admin, noe som gir følgende resultat:

  https://admin0a.online.partner.lync.cn
 5. Legg til følgende streng i URL-adressen: /HostedMigration/hostedmigrationservice.svc. URL-adressen, som er verdien av HostedMigrationOverrideUrl, skal da se slik ut:

  https://admin0a.online.partner.lync.cn/HostedMigration/hostedmigrationservice.svc

Flytte brukere til Lync Online

Du kan flytte flere brukere ved hjelp av Get-CsUser-cmdleten med parameteren –Filter når du skal velge brukere med en bestemt egenskap knyttet til brukerkontoene, for eksempel RegistrarPool. Du kan deretter overføre de returnerte brukerne til Move-CsUSer-cmdleten, som vist i følgende eksempel.

Get-CsUser -Filter {UserProperty -eq "UserPropertyValue"} | Move-CsUser -Target sipfed.online.partner.lync.cn -Credential $creds -HostedMigrationOverrideUrl <URL>

Du kan også bruke parameteren –OU for å hente alle brukere i angitt organisasjonsenhet, som vist i dette eksemplet.

Get-CsUser -OU "cn=hybridusers,cn=contoso.." | Move-CsUser -Target sipfed.online.partner.lync.cn -Credentials $creds -HostedMigrationOverrideUrl <URL>

Kontrollere brukerinnstillinger og funksjoner for Skype for Business Online

Du kan kontrollere at brukeren ble flyttet, på følgende måter:

 • Vis status for brukeren i Skype for Business Online-kontrollpanelet. Den visuelle indikatoren for lokale brukere og nettbaserte brukere er forskjellig.

 • Kjør følgende cmdlet:

  Get-CsUser -Identity

Administrere brukere i en hybrid Skype for Business Server 2015-distribusjon

Du kan administrere brukerinnstillinger og policyer for brukere som er overført til Skype for Business Online, ved hjelp av brukerbehandlingsfunksjonene i nettportalen for Microsoft Office 365. Du må logge på med leieradministratorkontoen når du skal utføre administrasjonsoppgaver.

Flytte brukere tilbake lokalt

Denne delen gjelder bare for brukere som ble opprettet og aktivert for Skype for Business lokalt og deretter flyttet fra en lokal distribusjon til Skype for Business Online. Hvis du ønsker å flytte brukere som ble opprettet i Skype for Business Online (og som ikke har vært aktivert for Skype for Business i en lokal distribusjon), kan du se Flytte brukere fra Skype for Business Online til lokal Skype for Business i Skype for Business Server 2015.

Kjør følgende cmdleter for å flytte en bruker fra Skype for Business Online tilbake til en lokal Skype for Business-distribusjon:

$cred=Get-Credential
Move-CsUser -Identity username@contoso.com -Target localpool.contoso.com -Credential $cred -HostedMigrationOverrideUrl <URL>

Hvis du vil finne URL-adressen for den vertsbaserte overføringstjenesten, kan du se Slik finner du URL-adressen for den vertsbaserte overføringstjenesten for Office 365-leieren i forrige del.

Overføre Skype for Business Online-brukere til Skype for Business lokalt i Skype for Business Server 2015

Disse trinnene er bare nødvendige ved overføring av brukerkontoer som opprinnelig ble aktivert for Skype for Business i Skype for Business Online før du distribuerte Skype for Business lokalt. Hvis du vil flytte brukere som opprinnelig ble aktivert for Skype for Business lokalt og senere flyttet til Skype for Business Online, kan du se Administrere brukere i en hybrid Skype for Business Server 2015-distribusjon i dette emnet. Alle brukere som flyttes, må også ha konto i lokal Active Directory.

Overføre brukerkontoer som opprinnelig ble aktivert i Skype for Business Online, til en lokal Skype for Business-distribusjon
 1. Først må du kontrollere at organisasjonen er konfigurert for hybriddistribusjon.

  • Installer synkroniseringsverktøyet for Windows Azure Active Directory.

  • Hvis du vil gi brukerne mulighet til å bruke enkel pålogging for Skype for Business Online, installerer du Active Directory Federation Services.

  • Skriv inn følgende cmdleter i Skype for Business Management Shell i den lokale distribusjonen for å opprette verten for Skype for Business Online:

   Set-CSAccessEdgeConfiguration -AllowOutsideUsers 1 -AllowFederatedUsers 1 -UseDnsSrvRouting -EnablePartnerDiscovery $true
   New-CSHostingProvider -Identity LyncOnline -Name LyncOnlin -ProxyFqdn "sipfed.online.partner.lync.cn" -Enabled $true -EnabledSharedAddressSpace $true -HostsOCSUsers $true -VerificationLevel UseSourceVerification -IsLocal $false -AutodiscoverUrl https://webdir.online.partner.lync.cn/Autodiscover/AutodiscoverService.svc/root
 2. Kontroller at du har sertifikatkjeden som muliggjør tilkobling til Skype for Business Online, på de lokale Edge-serverne. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se SSL-sertifikatendringer for klienttilkobling for Lync Online.

 3. Aktiver de berørte brukerkontoene for Skype for Business lokalt i lokal Active Directory. Du kan gjøre dette for en enkelt bruker ved å skrive inn følgende cmdlet:

  Enable-CsUser -Identity "username" -SipAddress "sip: username@contoso.com" -HostingProviderProxyFqdn "sipfed.online.partner.lync.cn"

  Du kan også lage et skript som leser brukernavn fra en fil og gir dem som inndata til Enable-CsUser-cmdleten:

  Enable-CsUser -Identity $Identity -SipAddress $SipAddress -HostingProviderProxyFqdn "sipfed.online.partner.lync.cn"
 4. Kjør DirSync for å synkronisere Skype for Business Online-brukerne med de oppdaterte brukerne i Skype for Business lokalt.

 5. Oppdater noen DNS-poster for å dirigere all SIP-trafikk til Skype for Business lokalt:

  • Oppdater lyncdiscover.contoso.com A-posten slik at den peker til det fullstendige domenenavnet til den lokale omvendte proxyserveren.

  • Oppdater _sip._tls.contoso.com SRV-posten for å tolkes til den offentlige IP- eller VIP-adressen for Access Edge-tjenesten for Skype for Business lokalt.

  • Oppdater _sipfederationtls._tcp.contoso.com SRV-posten for å tolkes til den offentlige IP- eller VIP-adressen for Access Edge-tjenesten for Skype for Business lokalt.

  • Hvis organisasjonen bruker delt DNS, må du sørge for at brukere som løser navn via den interne DNS-sonen, dirigeres til settet med frontservere.

 6. Kjør Get-CsUser-cmdleten for å kontrollere noen egenskaper om brukerne som skal flyttes. Du bør kontrollere at HostingProviderProxyFQDN er satt til sipfed.online.partner.lync.cn, og at SIP-adressene er riktig angitt.

 7. Flytt Skype for Business Online-brukere til Skype for Business lokalt.

  Kjør følgende cmdleter når du skal flytte én bruker:

  $cred = Get-Credential
  Move-CsUser -Identity <username>@contoso.com -Target "<fe-pool>.contoso.com" -Credential $cred -HostedMigrationOverrideURL <URL>

  Du kan flytte flere brukere ved hjelp av Get-CsUser-cmdleten med parameteren –Filter når du skal velge brukere med en bestemt egenskap. Du kan for eksempel velge alle Skype for Business Online-brukere ved å filtrere etter {Hosting Provider –eq “sipfed.online.partner.lync.cn”}. Du kan deretter overføre de returnerte brukerne til Move-CsUSer-cmdleten, som vist i følgende eksempel.

  Get-CsUser -Filter {Hosting Provider -eq "sipfed.online.partner.lync.cn"} | Move-CsUser -Target "<fe-pool>.contoso.com" -Credential $creds -HostedMigrationOverrideURL <URL>

  Formatet til URL-adressen som er angitt for parameteren HostedMigrationOverrideUrl, må være URL-adressen til utvalget der den vertsbaserte overføringstjenesten kjører, i følgende format: https://<Pool FQDN>/HostedMigration/hostedmigrationService.svc. Du kan finne URL-adressen til den vertsbaserte overføringstjenesten ved å vise URL-adressen for Skype for Business Online-kontrollpanelet for Office 365-leierkontoen.

  Obs!: Standard maksimumsstørrelse for transaksjonsloggfiler for rtcxds-databasen er 16 GB. Det kan hende dette ikke er nok hvis du flytter et stort antall brukere på en gang, spesielt hvis speiling er aktivert. En måte å omgå dette på er å øke filstørrelsen eller sikkerhetskopiere loggfilene med jevne mellomrom. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se http://support.microsoft.com/kb/2756725.

 8. Dette trinnet er valgfritt. Hvis du må integrere med Exchange 2013 Online, må du bruke en ekstra vertsleverandør. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Configuring on-premises Lync Server 2013 integration with Exchange Online (på engelsk).

 9. Brukerne er nå flyttet. Hvis du vil kontrollere at en bruker har riktige verdier for attributtene som vises i tabellen nedenfor, kan du skrive inn denne cmdleten:

  Get-CsUser | fl DisplayName,HostingProvider,SipAddress,Enabled

  AD-attributt

  Attributtnavn

  Verdi for Skype for Business Online-bruker

  Verdi for lokal Skype for Business-bruker

  msRTCSIP-DeploymentLocator

  HostingProvider

  sipfed.online.partner.lync.cn

  SRV

  msRTCSIP-PrimaryUserAddress

  SIPAddress

  sip:brukernavn@contoso.com

  sip:brukernavn@contoso.com

  sRTCSIP-UserEnabled

  Enabled

  Sann

  Sann

 10. Alle brukere som har blitt flyttet, må logge av Skype for Business og deretter logge på igjen. Når de logger på, er det lurt å kontrollere kontaktlistene og eventuelt legge til kontakter. Vær oppmerksom på at planlagte møter ikke overføres fra Skype for Business Online til Skype for Business lokalt. Brukerne må planlegge disse møtene på nytt etter flyttingen.

  Når DNS-postene er oppdatert og alle brukere er dirigert lokalt, dirigerer HostingProvider-attributtet Skype for Business-brukerne til å bruke SRV-poster, eller de dirigeres til Online-leverandøren sipfed.online.partner.lync.cn.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×