Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Denne artikkelen gjelder for Oppdateringen for Microsoft Dynamics 365 Business Central våren 2019 (lokale distribusjoner) for alle land og alle språkinnstillinger.

Oversikt over

Denne kumulative oppdateringen erstatter tidligere utgitte kumulative oppdateringer. Du bør alltid installere den nyeste kumulative oppdateringen.

Det kan være nødvendig å oppdatere lisensen etter at du har installert denne hurtigreparasjonen for å få tilgang til nye objekter som er inkludert i denne eller en tidligere kumulativ oppdatering. (Dette gjelder bare kundelisenser.)

Hvis du vil ha en liste over kumulative oppdateringer som ble utgitt for Microsoft Dynamics 365 Business Central våren 2019, kan du se utgitte kumulative oppdateringer for Microsoft Dynamics 365 Business Central våren 2019. Kumulative oppdateringer er beregnet på nye og eksisterende kunder som kjører Kumulative oppdateringer for Microsoft Dynamics 365 Business Central våren 2019.

Obs!

Når du oppgraderer til Business Central 2019 release wave 2 (versjon 15), kan du se Dynamics 365 Business Central Upgrade Compatibility Matrix for å se hvilke Business Central 15-versjoner som er kompatible med denne kumulative oppdateringen.

Viktig

Vi anbefaler at du kontakter Microsoft Dynamics Partner før du installerer hurtigreparasjoner eller oppdateringer. Det er viktig å kontrollere at miljøet er kompatibelt med hurtigreparasjoner eller oppdateringer som skal installeres. En hurtigreparasjon eller oppdatering kan forårsake interoperabilitetsproblemer med tilpassinger og tredjepartsprodukter som fungerer sammen med Microsoft Dynamics 365 Business Central-løsningen.

Problemer som er løst i denne kumulative oppdateringen

Følgende problemer er løst i denne kumulative oppdateringen.

Plattform-hurtigreparasjoner

ID

Tittel

376761

Feilmeldingen «Objektreferanse er ikke satt til en forekomst av et objekt» vises når du publiserer en app C som bruker opplistinger fra app A, som utvides i app B.

379232

Den komplekse OData EDM-typen fungerer ikke.

364809

Siden kryssreferanseliste fryser.

376159

Forbedre stabiliteten til aktivering av hendelsesabonnementer.

379118

IncludeCaption-egenskapen eksporterer ikke etiketter i XML-tilordningsdelen for Word-oppsett.

377196

Datatypen Mediasets er ikke inkludert i NAV-datafiler.

377994

Word-oppsett fører til at én CPU sitter helt fast når du konverterer Word-filer til PDF gjennom Aspose-komponenten.

377746

Når du skriver inn en dato og trykker enter-tasten, er datovelgeren aktiv i webklienten og en feil dato settes inn.

371450

Feilmeldingen «Feil 404 – Fil eller katalog ble ikke funnet» vises når du åpner webklienten i et miljø med flere leiere ved hjelp av egenskapen Alternativ ID.

378918

Du kan ikke endre avmerkingsboksen Synlig for et felt som er oppført i dialogboksen Velg kolonner fra en listeside når du bruker Business Central-appen på en mobil enhet i IOS.

380456

Hvis du legger til et diagram i systemdiagramdelen i versjon 14.x og starter RTC på nytt, blandes bildetekster for systemspråk, for eksempel Avanserte filtre eller Velg toppteksthøyde.

377196

Datatypen Mediasets er ikke inkludert i NAV-datafiler.

Programreparasjoner

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

377875

Feilmeldingen «Innkjøpsordre XXX må godkjennes og frigis før du kan utføre denne handlingen» hvis du prøver å kopiere dokumentet fra en allerede godkjent og utgitt innkjøpsordre.

Administrasjon

COD 6620

376182

Sikkerhetsfilteret fungerer for kontodiagrammet, men fungerer ikke for Mine kontoer-visningen.

Administrasjon

COD 1311 PAG 9153

378972

Transaksjonstypen er tom på salgslinjenivået når en salgsordre er foretatt fra et salgstilbud (samme på kjøpssidenivået).

Finans

COD 86 COD 96

377242

Ingen linjer foreslås på intrastatkladdsiden når du bruker en egendefinert adresse i et salgsdokument.

Finans

COD 80

376131

"La lengdegrad de la cadena es 22, pero debe ser menor o igual a 20 caracteres. Valor: Cuenta flujos efectivo.» Feilmeldingen vises når du velger Analysevisning-koden og Inkluder dimensjoner-feltene i rapporten Cash Flow Dimensions – Detalj.

Finans

TAB 368

376435

Rapporten Kopier avskrivningstablået håndterer ikke globale dimensjoner som forventet, men snarveisdimensjonene kopieres på riktig måte.

Finans

TAB 5601

377171

Feilmeldingen «Kan ikke konvertere fra Microsoft.Dynamics.Nav.Runtime.NavBigInteger til System.String» vises når du endrer feltet Global dimensjon 1.

Finans

TORSK 483-FANEN 483

377741

Siste nr. Det brukte feltet kan ikke endres i nr. Serietabell når brukere manuelt angir et dokumentnummer på finanskladdelinjer.

Finans

COD 396-FANEN 81

377790

Totalt-delen mangler i rapporten Leverandørsaldo per dato.

Finans

REP 321

377952

Beregningen og neddrillingen av forfalte kjøpsfakturabeløp justeres ikke.

Finans

COD 1311 PAG 1156

379084

"La lengdegrad de la cadena es 22, pero debe ser menor o igual a 20 caracteres. Valor: Cuenta flujos efectivo.» Feilmeldingen vises når du skriver ut/forhåndsviser Cash Flow Dimensions – detaljrapport med spansk språk.

Finans

REP 852

376174

Når du bruker standardfeltet Sluttbokverdi i et avskrivningstablå, kan du ikke angi 0,00 i feltet Sluttbokverdi på aktivakortet.

Anleggsmidler

TAB 5612

373460

Kontoen oppdateres ikke når du endrer kontoen som er tilordnet til en kontakt i Dynamics 365 for Sales (CRM).

Integrering

COD 5351

374777

Et tilgjengelighetsproblem vises når varer leveres delvis på samlingsordrer.

Lager

COD 7314

375023

Feilmeldingen «Kildeelementnummer finnes ikke» vises når du bruker rapporten Kopier element.

Lager

REP 730

374378

Det reserverte antallet er høyere enn forventet antall i planleggingskomponenten når du planlegger en produksjonskomponent på nytt.

Produksjon

TAB 99000853

377109

Startdatoen og sluttdatoen i planleggingsregnearket endres ikke.

Produksjon

TAB 99000830

379457

Standardkostnaden oppdateres ikke på riktig måte når du kjører Beregn. Standard kostnadsfunksjonalitet for varen.

Produksjon

COD 5812

375425

Sluttdatoen for elementet på øverste nivå flyttes til fremtiden uten å respektere gjeldende reservasjon på salgslinjer fordi samlingskjøring på lavt nivå er utvidet.

Produksjon

TAB 5409

375079

Dokumentet Kjøpsreturordrearkiv håndterer ikke felt som er relatert til bestillingsreturprosessen.

Kjøpe

PAG 6645

377115

Kjøpsfakturaen for varegebyrer ved hjelp av funksjonen Foreslå varegebyrtilordning når den brukes på overføring av ordrekvitteringslinjer, foreslår bare beløp likt, i stedet for også å bruke vekt og volum.

Kjøpe

COD 5805

377260

Utvidede tekstlinjer rapporteres ikke for rammesalgsordrer og salgsordrelinjer som opprettes etter at du har kjørt endringsverktøyet for mva-sats.

Salg

COD 550

378091

Forfallsdato-filteret mangler hvis du har tilgang til feltet Forfallssaldo på kundekortet som tidligere ble åpnet.

Salg

TAB 5050

374737

Feilmeldingen «Du må tilordne et serienummer for vare» når du håndterer et lagerplukking og sporing.

Lageret

COD 7314 COD 80 COD 99000854 COD 99000889

372941

Feilmeldingen «Elementsporing definert for kildelinje 0 av beløp til mer enn antallet du har angitt» vises når du sporer og flytter elementer.

Lageret

COD 7322

Lokale programreparasjoner

APAC

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

374692

Den posterte mva-fakturaen opprettes ikke når feltet Elementbeskrivelse er mer enn 50 tegn i APAC-versjonen.

MVA/merverdiavgift/intrastat

TAB 28070 TAB 28072 TAB 28073 TAB 28074 TAB 28075 TAB 28076 TAB 28077 TAB 28078

BE - Belgia

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

375361

Manuell bruk av CODA-setningslinjer fungerer ikke som forventet i enkelte scenarioer i den belgiske versjonen.

Finans

TAB 2000041

ES – Spania

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

380629

Ytterligere endringer kreves for SII 2021 i den spanske versjonen.

Finans

COD 10750 PAG 10751 TAB 10751 TAB 10752

IT - Italia

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

377322

En feilmelding vises når du legger inn en tjenestefaktura med en delt betaling i den italienske versjonen.

Finans

TAB 5900

375830

Feltene Betalingsbeløp og Kildeskattebeløp oppdateres ikke på riktig måte når du fyller ut feltet Wht Amount Manual i feltet Withh. Taxes-Contribution kortet i den italienske versjonen.

Kjøpe

TAB 12137

NA - Nord-Amerika

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

376449

Delsummen for uttak i rapporten Bankkonto - Avstemming skrives ut feil fordi verdiene for sjekkpostene er positive, men verdiene for bankpostene er negative i den nordamerikanske versjonen.

Finans

REP 10409

379749

Obligatorisk mva-posttabelloppføring genereres ikke når et avgiftsområde med skatte- og avgiftsjurisdiksjoner tilordnes kunden eller leverandøren, og avgiftsgrupper er riktige på linjene, men feltet Mva-ansvarlig er ikke valgt i den nordamerikanske versjonen.

MVA/merverdiavgift/intrastat

COD 398

NO - Norge

ID

Tittel

Funksjonsområde

Utvidelser

374208

Den opprinnelige valutakoden og valutabeløpet finnes ikke i SAF-T G/L-postene i den norske versjonen.

Finans

NorwegianSAFT

RU - Russland

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

375755

Feil finanskorresponderingspost når du bruker kjørselen Bokfør lagerkostnad til finans, og per bokføringsgruppe velges i feltet Bokføringsmetode i russisk versjon.

Finans

COD 12404

Regulatoriske funksjoner

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

378180

Støtte EORI-nummer.

Økonomistyring

PAG 1-FANE 79

373485

Intrastat-rapportene må ha partnerskatte-ID-er fra 2021.

Økonomistyring

COD 9998 PAG 311 REP 594 TAB 263 COD 11301 REP 593 REP 12160 REP 12161

Lokale regulatoriske funksjoner

ES – Spania

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

375400

Nye SII-valideringer starter 1. januar 2021 i den spanske versjonen.

Økonomistyring

COD 10750 TAB 10752

IT - Italia

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

373969

Det er mulig å angi en Fattura-dokumenttype for mva-bokføringsoppsett i den italienske versjonen.

Økonomistyring

COD 12180 COD 12181 PAG 12211 PAG 12212 PAG 12213 PAG 12214 PAG 132 PAG 134 PAG 472 PAG 473 PAG 5972 PAG 5978 TAB 254 TAB 325 COD 12 COD 12184 COD 12186 COD 12187 COD 12188 COD 12189 PAG 12203

NA - Nord-Amerika

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

374403

Endre rapporteringen for 2020 i den nordamerikanske versjonen.

Økonomistyring

PAG 10015 PAG 27 REP 10116 REP 10117 COD 10500 COD 10501 REP 10109 REP 10112 REP 10115 TAB 10010

RU - Russland

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

378845

XML-eksporten for MVA-finans endres i 2020 i den russiske versjonen.

Økonomistyring

COD 12401 REP 12461

Løsning

Slik får du tak i Microsoft Dynamics 365 Business Central-våren 2019-filer

Denne oppdateringen er tilgjengelig for manuell nedlasting og installasjon fra Microsoft Download Center.

Kumulativ oppdatering CU 19 for Microsoft Dynamics 365 Business Central våren 2019 Oppdatering lokalt

Hvilken hurtigreparasjonspakke som skal lastes ned

Denne kumulative oppdateringen har flere hurtigreparasjonspakker. Velg og last ned en av følgende pakker avhengig av landversjonen av Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019-databasen.

Land

Hurtigreparasjonspakke

AT - Austria

Last ned CU 19 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 AT-pakken

AU - Australia

Last ned CU 19 Dynamics 365 Business Central spring 2019 AU-pakken

BE - Belgia

Last ned CU 19 Dynamics 365 Business Central våren 2019 BE-pakken

CH - Sveits

Last ned CU 19 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 CH-pakken

CZ- Tsjekkisk

Last ned CU 19 Dynamics 365 Business Central spring 2019 CZ-pakken

DE - Tyskland

Last ned CU 19 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 DE-pakken

DK - Danmark

Last ned CU 19 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 DK-pakken

ES – Spania

Last ned CU 19 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 ES-pakken

FI - Finland

Last ned FI-pakken cu 19 Dynamics 365 Business Central våren 2019

FR - Frankrike

Last ned FR-pakken cu 19 Dynamics 365 Business Central våren 2019

IS - Island

Last ned CU 19 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 IS-pakken

IT - Italia

Last ned IT-pakken CU 19 Dynamics 365 Business Central våren 2019

NA - Nord-Amerika

Last ned CU 19 Dynamics 365 Business Central spring 2019 NA-pakken

NL - Nederland

Last ned CU 19 Dynamics 365 Business Central våren 2019 NL-pakken

NO - Norge

Last ned CU 19 Dynamics 365 Business Central våren 2019 NO-pakken

NZ - New Zealand

Last ned CU 19 Dynamics 365 Business Central spring 2019 NZ-pakken

RU - Russland

Last ned CU 19 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 RU-pakken

SE – Sverige

Last ned CU 19 Dynamics 365 Business Central våren 2019 SE pakke

Storbritannia - Storbritannia

Last ned CU 19 Dynamics 365 Business Central spring 2019 UK-pakken

Alle andre land

Last ned CU 19 Dynamics 365 Business Central spring 2019 W1-pakken

Slik installerer du en kumulativ oppdatering for Microsoft Dynamics 365 Business Central våren 2019

Se hvordan du installerer en kumulativ oppdatering for Microsoft Dynamics 365 Business Central våren 2019.

Forutsetninger

Du må ha Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019 installert for å bruke denne hurtigreparasjonen.

Mer informasjon

Se mer informasjon om terminologi for programvareoppdateringerog Microsoft Dynamics 365 Business Central våren 2019.

Status

Microsoft har bekreftet at dette er et problem i Microsoft-produktene som er oppført i delen Gjelder for.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×