Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Oversikt over

Denne kumulative oppdateringen erstatter tidligere utgitte kumulative oppdateringer. Du bør alltid installere den nyeste kumulative oppdateringen. Denne oppdateringen løser også et Sikkerhetsproblem i XSS. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se CVE-2021-36946.

Det kan være nødvendig å oppdatere lisensen etter at du har installert denne hurtigreparasjonen for å få tilgang til nye objekter som er inkludert i denne eller en tidligere kumulativ oppdatering. (Dette gjelder bare kundelisenser.)

Hvis du vil ha en liste over kumulative oppdateringer som ble utgitt for Microsoft Dynamics 365 Business Central våren 2019, kan du se utgitte kumulative oppdateringer for Microsoft Dynamics 365 Business Central våren 2019. Kumulative oppdateringer er beregnet på nye og eksisterende kunder som kjører Kumulative oppdateringer for Microsoft Dynamics 365 Business Central våren 2019.

Obs!

Når du oppgraderer til Business Central 2019 release wave 2 (versjon 15), kan du se Dynamics 365 Business Central Upgrade Compatibility Matrix for å se hvilke Business Central 15-versjoner som er kompatible med denne kumulative oppdateringen.

Viktig

Vi anbefaler at du kontakter Microsoft Dynamics Partner før du installerer hurtigreparasjoner eller oppdateringer. Det er viktig å kontrollere at miljøet er kompatibelt med hurtigreparasjoner eller oppdateringer som skal installeres. En hurtigreparasjon eller oppdatering kan forårsake interoperabilitetsproblemer med tilpassinger og tredjepartsprodukter som fungerer sammen med Microsoft Dynamics 365 Business Central-løsningen.

Problemer som er løst i denne kumulative oppdateringen

Følgende problemer er løst i denne kumulative oppdateringen.

Plattform-hurtigreparasjoner

ID

Tittel

400778

Notater og koblinger mangler i programområder.

405642

Pålogging er nødvendig hver gang du bytter firma på iOS-appen.

401649

Microsoft Dynamics NAV Universal iOS-appen krever pålogging hver gang.

Programreparasjoner 

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

401360

Endringsloggen sammenligner endringer fra feil firma.

Administrasjon

COD 423

402197

Felttilordningsdefinisjonen bør inneholde dataekstr.tilordningsdefinisjonen. Linjedefrasekodefilter ved sletting.

Kontantadministrasjon

TAB 1224

397537

Advarselen om betalingsrabatttoleranse vises ikke når du bruker Applies-to Doc. Type -No. for å bruke en faktura i toleranseperioden for betalingsrabatt.

Finans

TAB 81

399839

Kolonneoverskriften skal legges til periodefilteret når du konfigurerer prøvesaldo for små bedrifter.

Finans

PAG 1393

401994

Det totale beløpet for påminnelsen er ikke riktig når én av fakturaene forfaller for antall dager mindre enn respittperioden på første nivå.

Finans

COD 392

403638

Feil bildetekst brukes for et felt i Kostnadspost-tabellen.

Finans

TAB 1104

403952

Feilmeldinger når du bruker EUs mva-registreringsnr. Valideringstjeneste.

Finans

COD 249 TAB 36 COD 11798 TAB 31000

405338

Feilmelding om inkonsekvens når du prøver å legge inn en salgsfaktura med utenlandsk valuta.

Finans

COD 80 COD 90 TAB 49

405400

MVA-beløpet I NOK kan være forskjellig før og etter bokføring hvis fakturaen i utenlandsk valuta er bokført fra en kladd.

Finans

TAB 81

406066

"Det finnes ingen Cust. Post i filteret.» Feilmelding når du kjører en MVA-VIES-deklarasjonsdiskett etter å ha brukt poster med funksjonen Juster MVA for betalingsrabatt aktivert.

Finans

REP 88

401404

Feilmelding om avskrivningstablåkode når du prøver å endre avskrivningstablået for et anleggsmiddel.

Anleggsmidler

PAG 5600

401399

Utløpsdatoene for kontrakten for linjene endres ikke tilsvarende etter endring av utløpsdatoen for servicekontrakten i hodet.

Lager

PAG 6050 PAG 6052

404454

«Lengden på strengen er 22, men den må være mindre enn eller lik 20 tegn.» Feilmelding når du angir Elementnr. Filtrer i rapporten Juster kostnader - vareposter.

Lager

REP 795

403460

Den faktiske kostnaden kan ikke posteres fullstendig til det totale WIP-kostnadsbeløpet etter å ha brukt beregnet WIP-funksjonen.

Jobber

COD 1000

400910

"Den detaljerte leverandørlededeg. Oppføringen finnes allerede. Identifikasjonsfelt og verdier: Oppføringsnr.='XXXX'», feilmelding når du prøver å oppheve bruk av oppføringer.

Kjøpe

REP 595 TAB 379 TAB 380

404869

Antall. til Faktura er 0 etter at varene er mottatt ved oppdatering av verktøytips i salgs- og kjøpsoppsettet.

Kjøpe

PAG 459 PAG 460

403995

Dokumentdatoen er forskjellig fra bokføringsdatoen i MVA-poster etter å ha opphevet bruk av en betaling med faktura med en betalingsrabatt.

Salg

COD 12

404686

Lukket av oppføringsnr. fungerer ikke på riktig måte i mva-poster etter å ha kjørt avslutning og etter mva-oppgjør.

MVA/merverdiavgift/intrastat

REP 20

402334

Sporingslinjen på lagerforsendelsesnivå oppdateres ikke når du registrerer delvis plukking hvis Ikke fyll ant. til Håndter-alternativet angis på opprettingsnivå for valg.

Lageret

COD 7307-FANEN 5767

405935

Standard proformafaktura for salg skriver ikke ut antall eller beløp når kunder bruker WMS.

Lageret

REP 1302

406137

Standard ledetid for sikkerhet bør ikke vurderes for levering av slipp.

Lageret

TAB 39

Lokale programreparasjoner 

APAC

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

401235

Ugyldige kildeskatteoppføringer når du opphever bruk av oppføringer i APAC-versjonen.

MVA/merverdiavgift/intrastat

COD 12

BE - Belgia

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

405688

Flere programmer for CODA i den belgiske versjonen.

Finans

TAB 2000041

CH - Sveits

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

404809

Feilmeldingen «Du kan ikke endre mva-produktbokføringsgruppen» når du prøver å endre forsendelsesdatoen i en salgsordre med forskuddsbetalinger i den sveitsiske versjonen.

Finans

TAB 37 TAB 39

DE - Tyskland

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

403111

Bare startdatoen sendes til datofilteret på PAG 474 når PAG 474 åpnes fra en del av ELSTER-utvidelsen i den tyske versjonen.

Finans

Utvidelser: Elster

ES – Spania 

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

402592

«Factura duplicada»-feil i SII ved postering av flere fakturaer sendt til SII i den spanske versjonen.

Finans

COD 10753 COD 231 COD 13

403106

En operasjon er ikke deklarert i rapport 349, men er deklarert riktig i SII, på grunn av et intrakommunikasjonssalg for en fransk kunde med spansk adresse i den spanske versjonen.

MVA/merverdiavgift/intrastat

REP 10710

403927

Gjenstående urealisert grunntall og gjenstående realisert beløp blir stående åpne i mva-postene etter å ha brukt mva-kontantbetalinger ved hjelp av realisert MVA-type som prosent i den spanske versjonen.

MVA/merverdiavgift/intrastat

COD 12

FI - Finland 

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

400692

Bankreferansen er ikke merket med 001 etter at den er importert i den finske versjonen.

Kontantadministrasjon

REP 32000000

IT - Italia

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

395832

Kildeskatt beregnes ikke på riktig måte når leverandørregningen utstedes for en kjøpsfaktura som delvis brukes i den italienske versjonen.

Finans

TAB 12182 TAB 12185

404686

Lukket av oppføringsnr. fungerer ikke på riktig måte i mva-poster etter å ha kjørt avslutnings- og mva-oppgjør i den italienske versjonen.

MVA/merverdiavgift/intrastat

REP 20

404191

CodiceFornitura-elementet eksporterer ikke den riktige verdien i XML-filen for periodisk mva-betalingskommunikasjon i den italienske versjonen.

MVA/merverdiavgift/intrastat

REP 12150

MX – Mexico

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

403504

Operasjonstypen er ikke standard i kjøpsdokumenter som beskrevet i verktøytipset i den meksikanske versjonen.

Finans

Utvidelser: MX_DIOT

NL - Nederland 

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

405527

Inntekten for et land utenfor EU vises på ICP-deklarasjonen i den nederlandske versjonen.

Finans

REP 11404

Regulatoriske funksjoner 

Lokale regulatoriske funksjoner 

GB – Storbritannia

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

404260

Overskriftene for hindring av svindel kan angis automatisk uten samhandling med brukeren i den britiske versjonen.

Økonomistyring

Utvidelser: UKMakingTaxDigital

IT - Italia

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

404972

Skatteetaten: Nr. -feltet skal forstørres i den italienske versjonen.

Økonomistyring

COD 12130 COD 12183 COD 744 COD 9998 PAG 740 REP 12129 REP 12193 TAB 740 COD 12131

NO - Norge

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

405032

Forbedringer for SAF-T i den norske versjonen.

Økonomistyring

Utvidelser: NorwegianSAFT

Løsning

Slik får du tak i Microsoft Dynamics 365 Business Central-våren 2019-filer

Denne oppdateringen er tilgjengelig for manuell nedlasting og installasjon fra Microsoft Download Center.

Kumulativ oppdatering CU 26 for Microsoft Dynamics 365 Business Central våren 2019-oppdateringen lokalt

Hvilken hurtigreparasjonspakke som skal lastes ned

Denne kumulative oppdateringen har flere hurtigreparasjonspakker. Velg og last ned en av følgende pakker avhengig av landversjonen av Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019-databasen.

Land

Hurtigreparasjonspakke

AT - Austria

Last ned CU 26 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 AT-pakken

AU - Australia

Last ned CU 26 Dynamics 365 Business Central våren 2019 AU-pakken

BE - Belgia

Last ned CU 26 Dynamics 365 Business Central våren 2019 BE-pakken

CH - Sveits

Last ned CU 26 Dynamics 365 Business Central spring 2019 CH-pakken

CZ- Tsjekkisk

Last ned CU 26 Dynamics 365 Business Central spring 2019 CZ-pakken

DE - Tyskland

Last ned CU 26 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 DE-pakken

DK - Danmark

Last ned CU 26 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 DK-pakken

ES – Spania

Last ned CU 26 Dynamics 365 Business Central spring 2019 ES-pakken

FI - Finland

Last ned FI-pakken cu 26 Dynamics 365 Business Central våren 2019

FR - Frankrike

Last ned FR-pakken cu 26 Dynamics 365 Business Central våren 2019

GB – Storbritannia

Last ned CU 26 Dynamics 365 Business Central spring 2019 GB-pakken

IS - Island

Last ned CU 26 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 IS-pakken

IT - Italia

Last ned IT-pakken CU 26 Dynamics 365 Business Central våren 2019

NA - Nord-Amerika

Last ned CU 26 Dynamics 365 Business Central våren 2019 NA-pakken

NL - Nederland

Last ned CU 26 Dynamics 365 Business Central spring 2019 NL-pakken

NO - Norge

Last ned CU 26 Dynamics 365 Business Central våren 2019 NO-pakken

NZ - New Zealand

Last ned CU 26 Dynamics 365 Business Central spring 2019 NZ-pakken

RU - Russland

Last ned CU 26 Dynamics 365 Business Central spring 2019 RU-pakken

SE – Sverige

Last ned CU 26 Dynamics 365 Business Central våren 2019 SE pakke

Alle andre land

Last ned CU 26 Dynamics 365 Business Central våren 2019 W1-pakken

Slik installerer du en kumulativ oppdatering for Microsoft Dynamics 365 Business Central våren 2019

Se hvordan du installerer en kumulativ oppdatering for Microsoft Dynamics 365 Business Central våren 2019.

Forutsetninger

Du må ha Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019 installert for å bruke denne hurtigreparasjonen.

Mer informasjon

Se mer informasjon om terminologi for programvareoppdateringerog Microsoft Dynamics 365 Business Central våren 2019.

Status

Microsoft har bekreftet at dette er et problem i Microsoft-produktene som er oppført i delen Gjelder for.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×