Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Oversikt over

Denne kumulative oppdateringen erstatter tidligere utgitte kumulative oppdateringer. Du bør alltid installere den nyeste kumulative oppdateringen. 

Det kan være nødvendig å oppdatere lisensen etter at du har installert denne hurtigreparasjonen for å få tilgang til nye objekter som er inkludert i denne eller en tidligere kumulativ oppdatering. (Dette gjelder bare kundelisenser.)

Hvis du vil ha en liste over kumulative oppdateringer som ble utgitt for Microsoft Dynamics 365 Business Central våren 2019, kan du se utgitte kumulative oppdateringer for Microsoft Dynamics 365 Business Central våren 2019. Kumulative oppdateringer er beregnet på nye og eksisterende kunder som kjører Kumulative oppdateringer for Microsoft Dynamics 365 Business Central våren 2019.

Obs!

Når du oppgraderer til Business Central 2019 release wave 2 (versjon 15), kan du se Dynamics 365 Business Central Upgrade Compatibility Matrix for å se hvilke Business Central 15-versjoner som er kompatible med denne kumulative oppdateringen.

Viktig

Vi anbefaler at du kontakter Microsoft Dynamics Partner før du installerer hurtigreparasjoner eller oppdateringer. Det er viktig å kontrollere at miljøet er kompatibelt med hurtigreparasjoner eller oppdateringer som skal installeres. En hurtigreparasjon eller oppdatering kan forårsake interoperabilitetsproblemer med tilpassinger og tredjepartsprodukter som fungerer sammen med Microsoft Dynamics 365 Business Central-løsningen.

Problemer som er løst i denne kumulative oppdateringen

Følgende problemer er løst i denne kumulative oppdateringen.

Plattform-hurtigreparasjoner 

ID

Tittel

423891

Erstatt brukerfilterfunksjonen med FilterGroup(4)-funksjonen.

429145

Feil ved deaktivering av funksjonen Kompiler og last inn forretningsprogram hvis NST stoppes.

Programreparasjoner 

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

427331

Desimaltegnet mangler på kreditbeløpet i finansregisterrapporten i den spanske versjonen.

Finans

REP 3

425294

"Du må tilordne et serienummernummer. for element... feilmelding når du publiserer en ordre for fysisk lager med nye hyller og partispesifikk sporing mens lagerets serienummer. Sporing er ikke merket på varesporingskortet.

Lager

COD 5880 TAB 5885

428893

Problem når du søker etter data for type datoformat med filter etter elementattributt.

Lager

TAB 7501

429268

Planleggingslinjene beregnes feil i planleggingsregnearket når et annet regneark åpnes.

Produksjon

COD 99000854

430691

Verdi for bokføringsgruppe for produkt i utdatakladden etter å ha kjørt et oppslag.

Produksjon

TAB 83

427033

Kan ikke beregne forbruket av de faktiske utdataene i forbruksjournalen, noe som fører til at det forbrukte antallet feilaktig vises som den ferdige utdataverdien for godt antall.

Produksjon

REP 5405

424402

Elementet Mva-kategori eksporteres feil i PEPPOL BIS 3 XML-filen i den belgiske versjonen.

Kjøpe

COD 1605

422835

Valideringsmelding og advarsel oppstår når du endrer antallet på en salgslinje til 0 og prøver å fullføre et oppslag i et dimensjonsfelt eller et annet oppslag når Beregn fakturarabatt aktiveres i oppsett for salg og fordringer.

Salg

PAG 46 PAG 47 PAG 508 PAG 510 PAG 54 PAG 55 PAG 6631 PAG 6641 PAG 95 PAG 96 PAG 97 PAG 98

424099

"Det finnes ingen Cust. Post i filteret.» Feilmelding når du kopierer en faktura med null beløp.

Salg

COD 6620

430016

Valutakode skrives feil ut som Valutasymbol i salgsrapporter.

Salg

REP 1304 REP 1305 REP 1306 REP 1307

427744

Rapporten Intrastat-sjekkliste filtrerer ikke riktig etter typefeltverdien, og eksporterer alle mottaks- og forsendelseslinjer sammen.

MVA/merverdiavgift/intrastat

REP 502

429772

Det finnes flere mottakslinjer enn i journalen når du oppretter en Intrastat-fil i den svenske versjonen.

MVA/merverdiavgift/intrastat

REP 502 REP 593

Lokale programreparasjoner

AT - Austria

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

430457

Beløpet og det statistiske beløpet er feil i Intrastat-filen på grunn av et avrundingsproblem ved beregning av beløpene gjennom rapporten Hent vareposter i den østerrikske versjonen.

Finans

REP 593 COD 1901

BE - Belgia

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

422585

Det ikke-fradragsberettigede MVA-beløpet for en jobbrelatert transaksjon legges til finansposten for kostnadene, men legges ikke til i den relaterte prosjektposten i den belgiske versjonen.

Finans

COD 1004

430812

Grunnbeløpsverdien for betalingsrabatten er feil i Intrastat Journal i den belgiske versjonen.

Finans

REP 594

CH - Sveits

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

426542

En sepa leverandør betalingsfil for innenlandske betalinger kan eksporteres, men kan ikke behandles i banken i den sveitsiske versjonen.

Kontantadministrasjon

TAB 288

ES – Spania

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

424847

Informasjonen i XML-filen er feil når samme Nei. -serien finnes i kjøpskreditnotaen og salgskreditnotaen med type angitt som Fjerning i SII i den spanske versjonen.

MVA/merverdiavgift/intrastat

COD 10750 COD 10766 COD 10767 COD 10769

428491

Feil MVA-poster opprettes når du avgjør en betalingsordre som inneholder en faktura med to ulike produktbokføringsgrupper og MVA-kontanter i den spanske versjonen.

MVA/merverdiavgift/intrastat

COD 7000000

IT - Italia

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

429081

Ikke-utledelig MVA for omvendt mva-avgift beregnes feil med en utsettelsesmal i den italienske versjonen.

MVA/merverdiavgift/intrastat

COD 12

430404

Den første posten i Intrastat-filen viser fem tegn mer enn forventet i den italienske versjonen.

MVA/merverdiavgift/intrastat

REP 593

NA - Nord-Amerika

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

427655

Dupliseringen av NEC-01 og manglende NEC-04 forårsaket feil totaler og IRS avvisning av 1099 Magnetic Media-fil ved eksport av NEC B Record fra 1099 Magnetic Media Report i den nordamerikanske versjonen.

Finans

REP 10115

NL - Nederland

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

425997

Feilmeldingen «Mva-registreringsnummeret er ikke gyldig i henhold til Modulus-11-kontrollsumalgoritmen» når du setter inn mva-registreringsnr. i firmainformasjonen i den nederlandske versjonen.

Finans

COD 10 TAB 381

NO - Norge

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

426571

Opprettingen av MVA-utsagn fungerer ikke riktig med den elektroniske mva-returfunksjonen i den norske versjonen.

Finans

COD 10600 PAG 317 Extensions: ElectronicVATSubmission

429908

En blanding av salgs- og kjøpslinjer opprettes i mva-kontoutdraget fra veiviseren for elektronisk mva-returinnsending i den norske versjonen.

Finans

Utvidelser: ElectronicVATSubmission

SE – Sverige

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

427736

Desimaler for totalvekt vises ikke i Intrastat Journal i den svenske versjonen.

MVA/merverdiavgift/intrastat

PAG 311

Regulatoriske funksjoner

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

418286

Støtte for klientens svindelforhindringshoder.

Økonomistyring

COD 1297 COD 5459 PAG 10538 TAB 743 Utvidelser: UKMakingTaxDigital

428002

Oppdater fraktbrevrapporten.

Økonomistyring

REP 14951

Lokale regulatoriske funksjoner

NA - Nord-Amerika

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

424265

CFDI versjon 4.0 oppdatering i den nordamerikanske versjonen.

Økonomistyring

COD 1752 COD 10145 COD 27030 PAG 130 PAG 132 PAG 134 PAG 21 PAG 27004 PAG 42 PAG 43 PAG 44 PAG 5740 PAG 5743 PAG 5933 PAG 5935 PAG 5972 PAG 5978 TAB 10002 TAB 110 TAB 112 TAB 114 TAB 14 TAB 18 TAB 27004 TAB 36 TAB 5740 TAB 5744 TAB 5900 TAB 5992 TAB 5994 XML 27004

Løsning

Slik får du tak i Microsoft Dynamics 365 Business Central-våren 2019-filer

Denne oppdateringen er tilgjengelig for manuell nedlasting og installasjon fra Microsoft Download Center.

Kumulativ oppdatering CU 34 for Microsoft Dynamics 365 Business Central våren 2019 Oppdatering lokalt

Hvilken hurtigreparasjonspakke som skal lastes ned

Denne kumulative oppdateringen har flere hurtigreparasjonspakker. Velg og last ned en av følgende pakker avhengig av landversjonen av Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019-databasen.

Land

Hurtigreparasjonspakke

AT - Austria

Last ned CU 34 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 AT-pakken

AU - Australia

Last ned CU 34 Dynamics 365 Business Central spring 2019 AU-pakken

BE - Belgia

Last ned CU 34 Dynamics 365 Business Central våren 2019 BE-pakken

CH - Sveits

Last ned CU 34 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 CH-pakken

CZ- Tsjekkisk

Last ned CU 34 Dynamics 365 Business Central spring 2019 CZ-pakken

DE - Tyskland

Last ned CU 34 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 DE-pakken

DK - Danmark

Last ned CU 34 Dynamics 365 Business Central spring 2019 DK-pakken

ES – Spania

Last ned CU 34 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 ES-pakken

FI - Finland

Last ned FI-pakken cu 34 Dynamics 365 Business Central våren 2019

FR - Frankrike

Last ned FR-pakken cu 34 Dynamics 365 Business Central våren 2019

GB – Storbritannia

Last ned CU 34 Dynamics 365 Business Central våren 2019 GB-pakken

IN - India

Last ned CU 34 Dynamics 365 Business Central våren 2019 IN-pakken

IS - Island

Last ned CU 34 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 IS-pakken

IT - Italia

Last ned IT-pakken CU 34 Dynamics 365 Business Central våren 2019

NA - Nord-Amerika

Last ned CU 34 Dynamics 365 Business Central spring 2019 NA-pakken

NL - Nederland

Last ned CU 34 Dynamics 365 Business Central våren 2019 NL-pakken

NO - Norge

Last ned CU 34 Dynamics 365 Business Central våren 2019 NO-pakken

NZ - New Zealand

Last ned CU 34 Dynamics 365 Business Central spring 2019 NZ-pakken

RU - Russland

Last ned CU 34 Dynamics 365 Business Central spring 2019 RU-pakken

SE – Sverige

Last ned CU 34 Dynamics 365 Business Central-pakken våren 2019 SE

Alle andre land

Last ned CU 34 Dynamics 365 Business Central spring 2019 W1-pakken

Slik installerer du en kumulativ oppdatering for Microsoft Dynamics 365 Business Central våren 2019

Se hvordan du installerer en kumulativ oppdatering for Microsoft Dynamics 365 Business Central våren 2019.

Forutsetninger

Du må ha Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019 installert for å bruke denne hurtigreparasjonen.

Mer informasjon

Se mer informasjon om terminologi for programvareoppdateringerog Microsoft Dynamics 365 Business Central våren 2019.

Status

Microsoft har bekreftet at dette er et problem i Microsoft-produktene som er oppført i delen Gjelder for.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×