Logg på med Microsoft
Logg på eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Oversikt

Denne kumulative oppdateringen omfatter alle hurtigreparasjoner og forskriftsmessige funksjoner som er utgitt for Microsoft Dynamics NAV 2017, inkludert hurtigreparasjoner og forskriftsmessige funksjoner som ble utgitt i tidligere kumulative oppdateringer. 

Denne kumulative oppdateringen erstatter tidligere utgitte kumulative oppdateringer. Du bør alltid installere den nyeste kumulative oppdateringen.

Det kan være nødvendig å oppdatere lisensen etter at du har implementert denne hurtigreparasjonen for å få tilgang til nye objekter som er inkludert i denne eller en tidligere kumulativ oppdatering. (Dette gjelder bare for kundelisenser).

Hvis du vil se en liste over kumulative oppdateringer som er utgitt for Microsoft Dynamics NAV 2017, kan du se utgitte kumulative oppdateringer for Microsoft Dynamics NAV 2017. Kumulative oppdateringer er ment for nye og eksisterende kunder som kjører Microsoft Dynamics NAV 2017.


Viktig
Vi anbefaler at du kontakter Microsoft Dynamics-partneren før du installerer hurtigreparasjoner eller oppdateringer. Det er viktig å kontrollere at miljøet er kompatibelt med hurtigreparasjonene eller oppdateringene som installeres. En hurtigreparasjon eller oppdatering kan forårsake interoperabilitetsproblemer med tilpasninger og tredjepartsprodukter som fungerer med Microsoft Dynamics NAV-løsningen.

Problemer som er løst i denne kumulative oppdateringen

Følgende problemer er løst i denne kumulative oppdateringen.

Hurtigreparasjoner for programmer

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

407488

«Du har ikke tillatelse til å søke og postere en post i en post med en tidligere publiseringsdato. I stedet kan du legge inn betaling X og deretter bruke den på Faktura ÅÅÅÅÅ» når du prøver å postere en betalingsavstemmingsjournal.

Kontantstyring

TAB 274

411422

Feilmeldingen finnes allerede. Id-felt og verdier: ID='1'" når du bruker funksjonen Opprett dokument for to innkommende dokumenter.

Økonomi

TAB 130

416656

Transaksjonstypen opprettes med en feil verdi i dokumentlinjen når du bruker funksjonen Hent posterte dokumentlinjer som skal tilbakeføres i innkjøps- eller ordrereturlinjen.

Økonomi

COD 6620

417964

De mva-posterte postene lukkes ikke etter at du har kjørt beregn og poster mva-betalingsdatoen når mva-beløpet ikke beregnes i den italienske versjonen.

Økonomi

COD 4709

417215

Prosjektposten refererer alltid til den første finansposten.

Jobber

COD 1001

412385

Regelmessige kjøps-/salgslinjer kan slettes, men kan ikke fjernes fra de tilknyttede leverandør-/kunde regelmessige linjene.

Salg

TAB 170 TAB 173

Hurtigreparasjoner for lokale programmer

FI – Finland

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

412538

Kvitteringsjournalen er feil når du importerer en bankreferansefil med delvise betalinger ved hjelp av samme referansenummer i den finske versjonen.

Kontantstyring

COD 32000000

FR – Frankrike

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

413606

Saldoen i kontoutdraget for finans er feil for enkelte rapporter i den franske versjonen.

Økonomi

REP 10842

IT – Italia

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

412542

DatiOrdineAcquisto-koden eksporteres i XML når kundens innkjøpsordrenr. er tom i en postet salgsfaktura i den italienske versjonen.

Økonomi

COD 12184

413343

«Løpenummeret. Beløpsbuffer finnes allerede. Identifikasjonsfelt og verdier: Forretningsenhetskode='',Løpenummer.='0'", feilmelding når du kjører rapporten Lukk/åpne balanse i den italienske versjonen.

Økonomi

REP 12113

413573

Alternativet Eksepsjonell hendelse for kildeskatteksporten bør ikke være obligatorisk i den italienske versjonen.

Økonomi

COD 12132

413852

Mva-registeret – Skriv ut-rapporten fortsetter å fungere selv om det ikke er noen oppføringer i perioden i italiensk versjon.

MVA/merverdiavgift/Intrastat

REP 12120

Forskriftsmessige funksjoner

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

417334

Oppdater Format for Intrastat for 2022.

Økonomistyring

PAG 311 PAG 41 PAG 42 PAG 43 PAG 44 PAG 49 PAG 50 PAG 507 PAG 509 PAG 51 PAG 5159 PAG 5162 PAG 5164 PAG 5167 PAG 52 PAG 6627 PAG 6630 PAG 6640 PAG 6644 REP 593 TAB 263 COD 350 REP 11413

Lokale forskriftsmessige funksjoner

AT – Østerrike

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

417423

Oppdater Format for 2022 i den østerrikske versjonen.

Økonomistyring

PAG 311 PAG 41 PAG 42 PAG 43 PAG 44 PAG 49 PAG 50 PAG 507 PAG 509 PAG 51 PAG 5159 PAG 5162 PAG 5164 PAG 5167 PAG 52 PAG 6627 PAG 6630 PAG 6640 PAG 6644 REP 593 TAB 263 COD 350 REP 11413

DE – Tyskland

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

417706

Oppdater Format for 2022 i den tyske versjonen.

Økonomistyring

PAG 311 PAG 41 PAG 42 PAG 43 PAG 44 PAG 49 PAG 50 PAG 507 PAG 509 PAG 51 PAG 5159 PAG 5162 PAG 5164 PAG 5167 PAG 52 PAG 6627 PAG 6630 PAG 6640 PAG 6644 REP 593 TAB 263 COD 350 REP 11413

DK – Danmark

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

417484

Oppdater Format for 2022 i den danske versjonen.

Økonomistyring

PAG 311 PAG 41 PAG 42 PAG 43 PAG 44 PAG 49 PAG 50 PAG 507 PAG 509 PAG 51 PAG 5159 PAG 5162 PAG 5164 PAG 5167 PAG 52 PAG 6627 PAG 6630 PAG 6640 PAG 6644 REP 593 TAB 263 COD 350 REP 11413

ES – Spania

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

415920

Oppdater Format for 2022 i den spanske versjonen.

Økonomistyring

PAG 311 PAG 41 PAG 42 PAG 43 PAG 44 PAG 49 PAG 50 PAG 507 PAG 509 PAG 51 PAG 5159 PAG 5162 PAG 5164 PAG 5167 PAG 52 PAG 6627 PAG 6630 PAG 6640 PAG 6644 REP 593 TAB 263 COD 350 REP 11413

FI – Finland

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

417472

Oppdater Format for 2022 i finsk versjon.

Økonomistyring

PAG 311 PAG 41 PAG 42 PAG 43 PAG 44 PAG 49 PAG 50 PAG 507 PAG 509 PAG 51 PAG 5159 PAG 5162 PAG 5164 PAG 5167 PAG 52 PAG 6627 PAG 6630 PAG 6640 PAG 6644 REP 593 TAB 263 COD 350 REP 11413

FR – Frankrike

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

417515

Oppdater Format for 2022 i den franske versjonen.

Økonomistyring

PAG 311 PAG 41 PAG 42 PAG 43 PAG 44 PAG 49 PAG 50 PAG 507 PAG 509 PAG 51 PAG 5159 PAG 5162 PAG 5164 PAG 5167 PAG 52 PAG 6627 PAG 6630 PAG 6640 PAG 6644 REP 593 TAB 263 COD 350 REP 11413

NA – Nord-Amerika

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

409101

Komplementer CFDI Carte de Porte i den nordamerikanske versjonen.

Økonomistyring

COD 10145 COD 10146 COD 27030 COD 5704 COD 80 PAG 1 PAG 130 PAG 131 PAG 27007 PAG 27029 PAG 30 PAG 42 PAG 43 PAG 46 PAG 47 PAG 5200 PAG 5600 PAG 5740 PAG 57441 PAG 5743 PAG 5744 REP 10480 TAB 10002 TAB 10003 TAB 110 TAB 111 TAB 14 TAB 27 TAB 27007 TAB 27021 TAB 27022 TAB 27023 TAB 27024 TAB 27025 TAB 27026 TAB 27027 TAB 27028 TAB 27029 TAB 36 TAB 37 TAB 5200 TAB 5600 TAB 5740 TAB 5741 TAB 5744 TAB 5745 TAB 79 XML 27021 XML 27022 XML 27023 XML 27024 XML 27025 XML 27026 XML 27027 XML 27028 XML 27029

NL – Nederland

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

417442

Oppdater Format for 2022 i den nederlandske versjonen.

Økonomistyring

PAG 311 PAG 41 PAG 42 PAG 43 PAG 44 PAG 49 PAG 50 PAG 507 PAG 509 PAG 51 PAG 5159 PAG 5162 PAG 5164 PAG 5167 PAG 52 PAG 6627 PAG 6630 PAG 6640 PAG 6644 REP 593 TAB 263 COD 350 REP 11413

SE – Sverige

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

417573

Oppdater Format for 2022 i den sveitsiske versjonen.

Økonomistyring

PAG 311 PAG 41 PAG 42 PAG 43 PAG 44 PAG 49 PAG 50 PAG 507 PAG 509 PAG 51 PAG 5159 PAG 5162 PAG 5164 PAG 5167 PAG 52 PAG 6627 PAG 6630 PAG 6640 PAG 6644 REP 593 TAB 263 COD 350 REP 11413

UK – Storbritannia

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

417534

Oppdater Format for 2022 i den britiske versjonen.

Økonomistyring

PAG 311 PAG 41 PAG 42 PAG 43 PAG 44 PAG 49 PAG 50 PAG 507 PAG 509 PAG 51 PAG 5159 PAG 5162 PAG 5164 PAG 5167 PAG 52 PAG 6627 PAG 6630 PAG 6640 PAG 6644 REP 593 TAB 263 COD 350 REP 11413

Løsning

Slik får du tak i oppdateringsfilene for Microsoft Dynamics NAV

Denne oppdateringen er tilgjengelig for manuell nedlasting og installasjon fra Microsoft Download Center.

Kumulativ oppdatering CU 60 for Microsoft Dynamics NAV 2017

Hvilken hurtigreparasjonspakke som skal lastes ned

Denne kumulative oppdateringen har flere hurtigreparasjonspakker. Velg og last ned en av følgende pakker, avhengig av landversjonen av Microsoft Dynamics NAV 2017-databasen.

Land

Hurtigreparasjonspakke

AT – Østerrike

Last ned CU 60 NAV 2017 AT-pakken

AU – Australia

Last ned CU 60 NAV 2017 AU-pakken

BE - Belgia

Last ned CU 60 NAV 2017 BE-pakken

CH – Sveits

Last ned CU 60 NAV 2017 CH-pakken

CZ- Tsjekkisk

Last ned CU 60 NAV 2017 CZ-pakken

DE – Tyskland

Last ned CU 60 NAV 2017 DE-pakken

DK – Danmark

Last ned CU 60 NAV 2017 DK-pakken

ES – Spania

Last ned CU 60 NAV 2017 ES-pakken

FI – Finland

Last ned CU 60 NAV 2017 FI-pakken

FR – Frankrike

Last ned CU 60 NAV 2017 FR-pakken

IS - Island

Last ned CU 60 NAV 2017 IS-pakken

IT – Italia

Last ned IT-pakken CU 60 NAV 2017

NA – Nord-Amerika

Last ned CU 60 NAV 2017 NA-pakken

NL – Nederland

Last ned CU 60 NAV 2017 NL-pakken

NO – Norge

Last ned CU 60 NAV 2017 NO-pakken

NZ - New Zealand

Last ned CU 60 NAV 2017 NZ-pakken

RU – Russland

Last ned CU 60 NAV 2017 RU-pakken

SE – Sverige

Last ned CU 60 NAV 2017 SE pakken

UK – Storbritannia

Last ned CU 60 NAV 2017 UK-pakken

Alle andre land

Last ned CU 60 NAV 2017 W1-pakken

Slik installerer du en kumulativ oppdatering for Microsoft Dynamics NAV 2017

Se Slik installerer du en kumulativ oppdatering for Microsoft Dynamics NAV 2017.

Forutsetninger

Du må ha Microsoft Dynamics NAV 2017 installert for å kunne bruke denne hurtigreparasjonen.

Mer informasjon

Se mer informasjon om terminologi for programvareoppdateringog Microsoft Dynamics NAV 2017.

Status

Microsoft har bekreftet at dette er et problem i Microsoft-produktene som er oppført i delen Gjelder for.

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×