Liste over feilkoder som du kan få når du prøver å gjøre en ekstern tilkobling eller en VPN-tilkobling i Windows Vista

INTRODUKSJON

Denne artikkelen viser feilkoder som du kan få når du prøver å gjøre en ekstern tilkobling eller en VPN-tilkobling på en datamaskin som kjører Microsoft Windows Vista.

Hvis du vil ha mer informasjon

Følgende liste inneholder feilkoder som du kan få når du prøver å gjøre en ekstern tilkobling eller en VPN-tilkobling:600

Operasjon venter.601

Port-referansen er ugyldig.602

Porten er allerede åpen.603

Oppringerens buffer er for liten.604
Feil informasjon er angitt.606

Porten er ikke tilkoblet.608

Enheten finnes ikke.609

Enhetstypen finnes ikke.610

Bufferen er ugyldig.612

Ruten er ikke tildelt.615

Porten ble ikke funnet.616

En asynkron forespørsel venter.617

Porten eller enheten kobler allerede fra.618

Porten er ikke åpen.619

Porten er frakoblet.621

Kan ikke åpne filen med telefonlisten.622

Kan ikke laste filen med telefonlisten.623

Finner ikke oppføringen i telefonlisten.624

Kan ikke skrive filen med telefonlisten.625

Ugyldig informasjon funnet i telefonlisten.627

Finner ikke nøkkel.628

Porten ble frakoblet.629

Porten ble frakoblet av den eksterne maskinen.630

Porten ble frakoblet på grunn av maskinvarefeil.631

Porten ble frakoblet av brukeren.632

Størrelse på strukturen er feil.633

Porten er allerede i bruk eller er ikke konfigurert for ekstern pålogging.Obs! I denne feilmeldingen er ordet "dialout" feilstavet for ord "for å ringe ut."

635

Ukjent feil.636

Feil enhet er koblet til porten.638

Forespørselen ble tidsavbrutt.645
Intern godkjenningsfeil.646

Kontoen har ikke tillatelse til å logge på på denne tiden av døgnet.647

Kontoen er deaktivert.648

Passordet er utløpt.649

Kontoen har ikke tillatelse til ekstern pålogging.
651
Modemet (eller annen tilkoblingsenhet) rapporterte en feil.652

Ukjent svar fra enheten.653

En makro som kreves av enheten ble ikke funnet i enheten. Delen av INF-filen.654

En kommando eller et svar i enheten. Delen av INF-filen refererer til en udefinert makro655

< Melding > makroen ble ikke funnet i enheten. Delen av INF-filen.656

< Defaultoff > makro i enheten. Delen av INF-filen inneholder en udefinert makro657

Enheten. Kan ikke åpne INF-filen.658

Navnet på enheten i enheten. INF-filen eller medium. INI-filen er for langt.659

Mediet. INI-filen refererer til et ukjent enhetsnavn.660

Enheten. INF-filen inneholder ingen svar for kommandoen.661

Enheten. INF-filen mangler en kommando.662

Forsøkte å angi en makro som ikke er oppført i enheten. Delen av INF-filen.663

Mediet. INI-filen refererer til en ukjent enhetstype.664

Kan ikke tildele minne.665

Porten er ikke konfigurert for ekstern pålogging.666

Modemet (eller annen tilkoblingsenhet) virker ikke.667

Kan ikke lese mediet. INI-filen.668

Forbindelsen ble brutt.669

Bruk-parameteren i media. INI-filen er ugyldig.
670

Kan ikke lese seksjonsnavnet fra mediets INI. INI-filen.671

Kan ikke lese enhetstypen fra mediets INI. INI-filen.672

Kan ikke lese enhetsnavnet fra mediets INI. INI-filen.673

Kan ikke lese bruken fra mediets INI. INI-filen.676

Telefonlinjen er opptatt.677

En person svarte i stedet for et modem.678

Det er ikke svar.679

Finner ikke bærebølge.680

Det var ingen summetone.691

Tilgang nektet fordi brukernavn og/eller passordet er ugyldig i domenet.692

Maskinvarefeil i port eller tilkoblet enhet.693

FEIL IKKE BINÆRE MAKRO694

FEIL DCB IKKE FUNNET695

FEIL TILSTANDSMASKINER IKKE STARTET696

FEIL TILSTANDSMASKINER ALLEREDE STARTET697

FEIL DELVISE SVARET LØKKER698
Svartastnavnet i enheten. INF-filen er ikke i det forventede formatet.699

Enhetssvaret førte til overflyt i bufferen.700

Den utvidede kommandoen i enheten. INF-filen er for langt.
701

Enheten flyttet til en BPS-hastighet som ikke støttes av COM-driveren.702

Enhetssvaret mottatt når de ikke var forventet.703

FEIL INTERAKTIV MODUS704

FEIL-UGYLDIG TILBAKERINGINGSNUMMER705

UGYLDIG GODKJENNING FOR FEILTILSTAND707

X.25 diagnostisk indikasjon708

Kontoen er utløpt.709

Feil under endring av passord på domenet.710

Serielle overkjøringsfeil inntraff under kommunikasjon med modemet.711

RasMan-initialiseringsfeil. Se i hendelsesloggen.713

Ingen aktive ISDN-linjer er tilgjengelige.716

Ekstern IP-tilgang-konfigurasjonen er ubrukelig.717

Ingen IP-adresser er tilgjengelig i det statiske utvalget Remote Access IP-adresser.718

PPP-tidsavbrudd.720

Ingen PPP-kontrollprotokoller konfigurert.721

Ekstern PPP-peer svarer ikke.722

PPP-pakken er ugyldig.723

Telefonnummeret, inkludert prefiks og suffiks, er for langt.726

IPX-protokollen kan ikke brukes for oppringing på mer enn én port om gangen.
728

Finner ikke en IP-adapter bundet til ekstern pålogging.729

SLIP kan ikke brukes hvis ikke IP-protokollen er installert.

730

Datamaskinen registrering er ikke fullført.731

Protokollen er ikke konfigurert.732

PPP-forhandlingen sammenfaller ikke.733

PPP-kontrollprotokollen for denne nettverksprotokollen er ikke tilgjengelig på serveren.734

PPP-koblingskontrollprotokollen avsluttet...735

Den forespurte adressen ble avvist av serveren.736

Den eksterne datamaskinen avsluttet kontrollprotokollen.737

Tilbakekobling oppdaget.738

Serveren tilordnet ikke en adresse.739

Den eksterne serveren kan ikke bruke det krypterte passordet for Windows NT.740

TAPI-enhetene som er konfigurert for ekstern pålogging kunne ikke initialisere eller ble ikke riktig installert.741

Den lokale datamaskinen støtter ikke kryptering.742

Den eksterne serveren støtter ikke kryptering.749

ERROR_BAD_PHONE_NUMBER752

Det oppstod en syntaksfeil under behandling av et skript.753

Tilkoblingen kan ikke kobles fra fordi den ble opprettet av flerprotokollruteren.754

Systemet finner ikke flerkoblingsbunten.755

Systemet kan ikke utføre automatisk oppringing fordi denne tilkoblingen har en egendefinert oppringing angitt.756

Denne tilkoblingen blir ringt.757

Remote Access Services kan ikke startes automatisk. Tilleggsinformasjon finnes i hendelsesloggen.764

Ingen smartkort-leser er installert.765

Deling av Internett-tilkobling kan ikke aktiveres. Allerede er konfigurert en LAN-tilkobling med IP-adressen som kreves for automatisk IP-adressering.766

Finner ikke et sertifikat. Tilkoblinger som bruker L2TP-protokoll over IPSec krever installasjon av et maskinsertifikat, også kjent som et datamaskinsertifikat.767

Deling av Internett-tilkobling kan ikke aktiveres. LAN-tilkoblingen som er valgt som det private nettverket har mer enn én IP-adresse konfigurert. Konfigurer LAN-tilkoblingen med en IP-adresse før du aktiverer deling av Internett-tilkobling.768

Tilkoblingsforsøket mislyktes på grunn av datakrypteringsfeil.769

Det angitte målet er ikke tilgjengelig.770

Den eksterne datamaskinen avviste tilkoblingsforsøket.771

Tilkoblingsforsøket mislyktes fordi nettverket er opptatt.772

Den eksterne datamaskinens er nettverk ikke kompatibelt med den forespurte oppringingstypen.773

Tilkoblingsforsøket mislyktes fordi målnummeret er endret.774

Tilkoblingsforsøket mislyktes på grunn av en midlertidig feil. Prøv å koble til på nytt.775

Oppringingen ble blokkert av den eksterne datamaskinen.776

Samtalen kan ikke kobles til fordi den eksterne datamaskinen har aktivert funksjonen ikke forstyrr.777

Tilkoblingsforsøket mislyktes fordi modemet (eller annen tilkoblingsenhet på den eksterne datamaskinen er i ustand.778

Det var ikke mulig å bekrefte identiteten til serveren.
780

En forsøkt funksjon er ikke gyldig for denne tilkoblingen.782

Internet Connection Sharing (ICS og Internet Connection Firewall (ICF kan ikke aktiveres fordi ruting og ekstern pålogging er aktivert på denne datamaskinen. Hvis du vil aktivere ICS, eller ICF, må du først deaktivere ruting og ekstern pålogging. Hvis du vil ha mer informasjon om ruting og ekstern pålogging, ICS, eller ICF, kan du se Hjelp og støtte.783

Deling av Internett-tilkobling kan ikke aktiveres. LAN-tilkoblingen som er valgt som det private nettverket er enten ikke til stede, eller er koblet fra nettverket. Kontroller at LAN-kortet er koblet til før du aktiverer deling av Internett-tilkobling.784

Du kan ikke ringe opp denne forbindelsen ved pålogging, fordi den er konfigurert til å bruke et annet brukernavn enn det på smart-kortet. Hvis du vil bruke den ved pålogging, må du konfigurere den til å bruke brukernavnet på smartkortet.785

Du kan ikke ringe opp denne forbindelsen ved pålogging, fordi det ikke er konfigurert til å bruke et smartkort. Hvis du vil bruke den ved pålogging, må du redigere egenskapene til denne tilkoblingen slik at den bruker et smartkort.786

L2TP-tilkoblingsforsøket mislyktes fordi det ikke er noen gyldige maskinsertifikater på datamaskinen for godkjenningsmetoden for nettverkssikkerhet.787

L2TP-tilkoblingsforsøket mislyktes fordi sikkerhetslaget ikke kunne godkjenne den eksterne datamaskinen.788

L2TP-tilkoblingsforsøket mislyktes fordi sikkerhetslaget ikke kunne fremforhandle parametere som var kompatible med den eksterne datamaskinen.789

L2TP-tilkoblingsforsøket mislyktes fordi sikkerhetslaget oppdaget en behandlingsfeil under innledende forhandlinger med den eksterne datamaskinen.790

L2TP-tilkoblingsforsøket mislyktes fordi sertifikatvalideringen på den eksterne datamaskinen mislyktes.791

L2TP-tilkoblingsforsøket mislyktes fordi sikkerhetspolicyen for tilkoblingen ikke ble funnet.792

L2TP-tilkoblingsforsøket mislyktes fordi sikkerhetsforhandlingen ble tidsavbrutt.793

L2TP-tilkoblingsforsøket mislyktes fordi det oppstod en feil under sikkerhetsforhandling.794

Innrammet protokoll RADIUS-attributtet for denne brukeren er ikke PPP.795

Tunnel typen RADIUS-attributtet for denne brukeren er ikke riktig.796

Tjenesten typen RADIUS-attributtet for denne brukeren er verken Innrammet eller Tilbakeringing innrammet.797

Kan ikke opprette en tilkobling til den eksterne datamaskinen fordi modemet ikke ble funnet eller var opptatt. Klikk mer informasjon for å få hjelp, eller Søk i Hjelp og støtte for dette feilnummeret.


798

Finner ikke et sertifikat som kan brukes med denne Extensible Authentication Protocol.799

Internet Connection Sharing (ICS kan ikke aktiveres på grunn av en IP-adressekonflikt på nettverket. ICS krever verten bli konfigurert til å bruke 192.168.0.1. Kontroller at ingen andre klienter på nettverket er konfigurert til å bruke 192.168.0.1.800

Kan ikke opprette VPN-tilkoblingen. VPN-serveren kan være utilgjengelig, eller sikkerhetsparametere kan ikke være riktig konfigurert for denne tilkoblingen.801

Denne tilkoblingen er konfigurert til å bekrefte identiteten til serveren, men Windows kan ikke bekrefte det digitale sertifikatet som ble sendt av serveren.802

Kortet ble ikke gjenkjent. Kontroller at kortet er riktig satt inn og sitter godt fast.803

PEAP-konfigurasjonen lagret i øktens informasjonskapsel, samsvarer ikke med gjeldende økt-konfigurasjonen.804

PEAP-identiteten som er lagret i øktens informasjonskapsel, samsvarer ikke med gjeldende identitet.805

Du kan ikke ringe opp denne forbindelsen ved pålogging, fordi den er konfigurert til å bruke påloggede brukerens legitimasjon.


806

En forbindelse mellom din datamaskin og VPN-serveren er startet, men VPN-tilkoblingen kan ikke fullføres. Den vanligste årsaken til dette er at minst én Internett-enhet (for eksempel en brannmur eller en ruter) mellom datamaskinen og VPN-serveren ikke er konfigurert til å tillate protokollpakker Generic Routing Encapsulation (GRE). Hvis problemet vedvarer, kontakter du systemansvarlig eller Internett-leverandøren.


807

Nettverkstilkoblingen mellom din datamaskin og VPN-serveren ble avbrutt. Dette kan skyldes et problem med VPN-overføringen, og er ofte et resultat av Internettventetid eller ganske enkelt at VPN-serveren har nådd full kapasitet. Prøv å koble deg til VPN-serveren. Hvis problemet vedvarer, kontakt VPN-ansvarlig og analyser kvaliteten på nettverkstilkobling.808

Nettverkstilkoblingen mellom din datamaskin og VPN-serveren kunne ikke opprettes fordi den eksterne serveren ikke godkjente tilkoblingen. Dette skyldes vanligvis ikke samsvar mellom serverkonfigurasjonen og dine tilkoblingsinnstillinger. Kontakt administratoren for den eksterne serveren for å bekrefte serverkonfigurasjonen og dine tilkoblingsinnstillinger.


809

Nettverkstilkoblingen mellom din datamaskin og VPN-serveren kunne ikke opprettes fordi den eksterne serveren ikke svarer. Dette kan skyldes at en av nettverksenhetene (for eksempel, brannmurer, NAT, rutere, osv.) mellom datamaskinen og den eksterne serveren er ikke konfigurert til å tillate VPN-tilkoblinger. Kontakt systemansvarlig eller Internettleverandøren for å finne ut hvilken enhet som forårsaker problemet.810

En nettverkstilkobling mellom din datamaskin og VPN-serveren ble startet, men VPN-tilkoblingen ble ikke fullført. Dette skyldes vanligvis bruk av et utløpt sertifikat for godkjenning mellom klienten og serveren. Kontakt systemansvarlig for å kontrollere at sertifikatet som brukes til godkjenning, er gyldig.811

Nettverkstilkoblingen mellom din datamaskin og VPN-serveren kunne ikke opprettes fordi den eksterne serveren ikke svarer. Dette forårsakes vanligvis av en forhåndsdelt nøkkel problem mellom klient og server. En forhåndsdelt nøkkel brukes til å garantere at du er den du sier du er i en krets for kommunikasjon av IP-sikkerhet (IPSec). Du må få hjelp fra systemansvarlig for å finne ut hvor problemet forhåndsdelt nøkkel som stammer.812

Tilkoblingen ble forhindret på grunn av en policy som er konfigurert på RAS/VPN-serveren. Spesielt godkjenningsmetoden som brukes av serveren til å bekrefte brukernavnet og passordet kan ikke overens med godkjenningsmetoden som er konfigurert i tilkoblingsprofilen din. Kontakt administratoren for RAS-serveren og varsle vedkommende om denne feilen.813

Du har prøvd å opprette en bredbåndstilkobling nummer mens en tidligere bredbåndstilkobling allerede er opprettet på samme enhet eller port. Koble fra den tidligere tilkoblingen og etablere tilkoblingen på nytt.814

Den underliggende Ethernet-tilkoblingen som kreves for bredbåndstilkoblingen ble ikke funnet. Installer og Aktiver Ethernet-kortet i datamaskinen via mappen Nettverkstilkoblinger før du forsøker denne tilkoblingen.815

Bredbånd tilkobling kan ikke opprettes på datamaskinen fordi den eksterne serveren ikke svarer. Dette kan være forårsaket av en ugyldig verdi for feltet 'Navn' for denne tilkoblingen. Kontakt Internett-leverandøren og spørre om den riktige verdien for dette feltet, og oppdatere den i egenskapene for tilkoblingen.816

En funksjon eller innstilling du har forsøkt å aktivere støttes ikke lenger av tjenesten for ekstern pålogging.817

Kan ikke slette en tilkobling mens den er koblet.818

Håndhevelsesklienten for beskyttelse av nettverkstilgang (NAP-Network Access Protection) kunne ikke opprette systemressurser for tilkoblinger for ekstern pålogging. Noen nettverkstjenester eller -ressurser er kanskje ikke tilgjengelig. Hvis problemet vedvarer, koble fra og prøv den eksterne tilkoblingen på nytt eller kontakter administratoren for RAS-serveren.819

Tjenesten Network Access Protection Agent (NAP-agenten) er deaktivert eller er ikke installert på denne datamaskinen. Noen nettverkstjenester eller -ressurser er kanskje ikke tilgjengelig. Hvis problemet vedvarer, koble fra og prøv den eksterne tilkoblingen på nytt eller kontakter administratoren for RAS-serveren.820

Håndhevelsesklienten for beskyttelse av nettverkstilgang (NAP-Network Access Protection) kunne ikke registrere med tjenesten Network Access Protection Agent (NAP-agenten). Noen nettverkstjenester eller -ressurser er kanskje ikke tilgjengelig. Hvis problemet vedvarer, koble fra og prøv den eksterne tilkoblingen på nytt eller kontakter administratoren for RAS-serveren.821

Håndhevelsesklienten for beskyttelse av nettverkstilgang (NAP-Network Access Protection) kunne ikke behandle forespørselen fordi den eksterne tilkoblingen ikke eksisterer. Prøv den eksterne tilkoblingen på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontrollerer du at du kan koble til Internett, og kontakter deretter administratoren for RAS-serveren.822

Håndhevelsesklienten for beskyttelse av nettverkstilgang (NAP-Network Access Protection) svarte ikke. Noen nettverkstjenester eller -ressurser er kanskje ikke tilgjengelig. Hvis problemet vedvarer, koble fra og prøv den eksterne tilkoblingen på nytt eller kontakter administratoren for RAS-serveren.823

Mottatt Crypto-Binding TLV er ugyldig.824

Crypto-Binding TLV ikke er mottatt.825

Point-to-Point Protocol (PPTP tunnelering) er inkompatibel med IPv6. Endre typen av virtuelt privat nettverk til Layer Two tunnelering Protocol (L2TP)Obs! I denne 8255 feilmeldingen, ordet "Tunnelling" er feilstavet etter ordet "Tunneling".

826

EAPTLS validering av hurtigbufret legitimasjonsbeskrivelse mislyktes. Vennligst se bort fra bufret legitimasjon.827

L2TP/IPsec-tilkoblingen kan ikke fullføres fordi tjenesten IKE og AuthIP IPSec-modulene og/eller tjenesten Base Filtering Engine ikke kjører. Disse tjenestene er nødvendige for å opprette en L2TP/IPSec-tilkobling. Kontroller at disse tjenestene er startet før retningsnummer tilkoblingen


Obs! I denne feilmeldingen 827 er på ordet "dialling" feilstavet for ordet "oppringing."

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med kvaliteten på oversettelsen?

Hva påvirket opplevelsen din?

Har du ytterligere tilbakemeldinger? (valgfritt)

Takk for tilbakemeldingen!

×