Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Feltet Navn på aktivitetssammendrag inneholder navnene på hovedaktivitetene som er knyttet til hver aktivitet.

Det finnes flere kategorier med felt for aktivitetssammendragsnavn.

Datatype    Tekst

Navn på aktivitetssammendrag (aktivitetsfelt) Bare tilgjengelig for Project Online abonnenter.

Oppføringstype    Null

Beste bruksområder    Legg til feltet Navn på aktivitetssammendrag i arkdelen av aktivitetsvisningen når du vil se navnene på de umiddelbare hovedaktivitetene for hver aktivitet. Fordi listen over aktiviteter kan være lang, kan feltet Navn på aktivitetssammendrag være nyttig for raskt å se den større konteksten for en aktivitetstildeling. Dette er spesielt nyttig når det finnes aktiviteter med samme navn under ulike hovedaktiviteter. Ingen informasjon vises i feltet Navn på aktivitetssammendrag ved siden av hovedaktivitetene på øverste nivå.

Eksempel    Prosjektet omfatter bygging av Bygning E og Bygning F, som begge har lange lister over aktiviteter. I en aktivitetsliste har du angitt Bygning E og Bygning F som hovedaktiviteter, med en rekke identiske delaktiviteter, for eksempel «Bygg gulv» og «Bygg vegger» under begge hovedaktivitetene. Når du blar gjennom oppgavearket, synes du det er vanskelig å huske hvilken bygning hver oppgave er knyttet til. Du legger til feltet Navn på aktivitetssammendrag i visningen.

Datatype    Tekst

Navn på aktivitetssammendrag (ressursfelt)

Oppføringstype    Null

Beste bruksområder    Legg til feltet Aktivitetssammendragsnavn i arkdelen av Ressursbelegg-visningen når du vil se navnene på de umiddelbare hovedaktivitetene som er knyttet til ressursens individuelle tildelinger. Dette feltet er bare tilgjengelig i Ressursbelegg-visningen. Fordi Ressursbelegg-visningen ikke viser hovedaktiviteten for en aktivitet (med mindre en ressurs er tilordnet til en hovedaktivitet), kan feltet Navn på aktivitetssammendrag være nyttig for å se den største konteksten for en aktivitetstildeling. Dette er spesielt nyttig når det finnes aktiviteter med samme navn under ulike hovedaktiviteter. Ingen informasjon vises i feltet Navn på aktivitetssammendrag ved siden av ressursnavnene. Hovedaktivitetene for tilsvarende tildelinger vises imidlertid i tildelingsfeltene Aktivitetssammendragsnavn under hvert ressursnavn.

Eksempel    Prosjektet omfatter bygging av Bygning E og Bygning F. I en aktivitetsliste har du angitt Bygning E og Bygning F som hovedaktiviteter, med en rekke identiske delaktiviteter, for eksempel «Bygg gulv» og «Bygg vegger» under begge hovedaktivitetene. Du ser gjennom tildelinger for ressurser på dette prosjektet i Ressursbelegg-visningen. Aktivitetsnavnene vises i tildelingsradene. Du vil se navnene på hovedaktivitetene som er knyttet til de tildelte aktivitetene, slik at du kan se hvilken bygning aktivitetene er knyttet til. Du legger til feltet Navn på aktivitetssammendrag i visningen.

Navn på aktivitetssammendrag (tildelingsfelt)

Oppføringstype    Beregnet

Beregnet hvordan?    Når du identifiserer en aktivitet som en delaktivitet til en annen, setter Microsoft Office Project inn navnet på den umiddelbare hovedaktiviteten i feltet Navn på aktivitetssammendrag.

Beste bruksområder    Legg til feltet Aktivitetssammendragsnavn i arkdelen av Ressursbelegg-visningen når du vil skille mellom aktiviteter med samme navn. Dette feltet er bare tilgjengelig i Ressursbelegg-visningen. Fordi Ressursbelegg-visningen ikke viser hovedaktiviteten for en aktivitet (med mindre en ressurs er tilordnet til en hovedaktivitet), kan feltet Navn på aktivitetssammendrag være nyttig for å se den største konteksten for en aktivitetstildeling. Dette er spesielt nyttig når det finnes aktiviteter med samme navn under ulike hovedaktiviteter.

Eksempel    Prosjektet omfatter bygging av Bygning E og Bygning F. I en aktivitetsliste har du angitt Bygning E og Bygning F som hovedaktiviteter med en rekke identiske delaktiviteter, for eksempel «Bygg gulv» og «Bygg vegger» under begge hovedaktivitetene. Du ser gjennom tildelinger for ressurser på dette prosjektet i Ressursbelegg-visningen. Aktivitetsnavnene vises i tildelingsradene. Du vil se navnene på hovedaktivitetene som er knyttet til de tildelte aktivitetene, slik at du kan se hvilken bygning aktivitetene er knyttet til. Du legger til feltet Navn på aktivitetssammendrag i visningen.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×