Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Denne artikkelen gjelder for Utgivelsesbølge 2 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2019 for alle land og alle språk.

Oversikt

Denne oppdateringen erstatter tidligere utgitte oppdateringer. Du bør alltid installere den nyeste oppdateringen.

Det kan være nødvendig å oppdatere lisensen etter at du har installert denne hurtigreparasjonen for å få tilgang til nye objekter som er inkludert i denne eller en tidligere oppdatering. (Dette gjelder bare for kundelisenser.)

Hvis du vil se en liste over oppdateringer som ble utgitt for Utgivelsesbølge 2 i Microsoft Dynamics 365 Business Central 2019, kan du se utgitte oppdateringer for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2019 Release Wave 2. Oppdateringer er beregnet på nye og eksisterende kunder som kjører Utgivelsesbølge 2019 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2019 Release Wave 2.

Viktig

Vi anbefaler at du kontakter Microsoft Dynamics-partneren før du installerer hurtigreparasjoner eller oppdateringer. Det er viktig å kontrollere at miljøet er kompatibelt med hurtigreparasjonene eller oppdateringene som blir installert. En hurtigreparasjon eller oppdatering kan forårsake interoperabilitetsproblemer med tilpasninger og tredjepartsprodukter som fungerer sammen med Microsoft Dynamics 365 Business Central-løsningen.

Problemer som er løst i denne oppdateringen

Følgende problemer er løst i denne oppdateringen.

Plattformhurtigreparasjoner

ID

Tittel

389246

Krasj oppstår i klientutformingen når du prøver å lagre en utvidelse som bruker et felt med ForeldetState=Fjernet.

387634

Hopp over å fylle ut den intelligente statustabellen for skyen som standard i synkroniseringsmotoren.

Hurtigreparasjoner for programmer

ID

Tittel

Funksjonsområde

388423

The Rec Var. Hvis du vil skrive ut feltet fra utvalgsrapporten, rapporteres feil verdi som gjør at OnBeforePrintDocumentEvent-abonnenter mislykkes.

Administrasjon

378076

Mva-beløpet er forskjellig i en innkjøpsfaktura med normal MVA sammenlignet med en innkjøpsfaktura med mva.

Økonomi

384987

Feil verktøytips for feltet Lukket periode på acc. Sched. KPI-nettjenesteside.

Økonomi

385743

Feilmeldingen «Beløp må ha en verdi i kjøpslinjedokumenttype: Bestilling, det kan ikke være 0 eller tom» vises.

Økonomi

386609

Drill ned dokumentnr. i linjene for utstedte påminnelser velger du feil dokumentnr. i kundeoppføringene.

Økonomi

388635

Når du har angivelsen av Lever til-koden i et kundekort, er det ikke mulig å opprette et servicedokument.

Økonomi

390132

Feilmeldingen «Beløp må ha en verdi i kjøpslinjedokumenttype: Bestilling, det kan ikke være 0 eller tom» vises.

Økonomi

387681

MVA-VIES-deklarasjonens disk går svært langsomt fordi et publiseringsdatofilter mangler.

Økonomi

388790

For avhendede faste aktiva fungerer ikke neddrillingen til verdien i den bokfalte verdien fra kortsiden Faste aktiva på riktig måte.

Faste aktiva

385788

Avhengig av øyeblikket og statusen til jobbkortet, har Reservert antall-feltet en distinkt virkemåte på linjene for jobbplanlegging når du bruker et element med Reserver = Alltid.

Stillinger

387157

Når du planlegger produksjon på nytt med rutingsendringer manuelt, genererer planleggingsregnearket en annullering og en ny handlingslinje, selv om du planlegger periodbruken på nytt.

Produksjon

388059

TOLERANT (materialfortyrr) Kostnadsandeler beregnes ikke på riktig måte når den underliggende produksjons-IAEN koblet til elementet inneholder en linje med et negativt antall per.

Produksjon

388362

Antallet på siden Elementsporing med metode for bakovertrekking.

Produksjon

389680

Hvis du endrer status for produksjonsordren fra Utgitt til Fullført, produseres negative verdier for antall/direkte kostnader i kapasitetspostene.

Produksjon

385997

Når du har endret posisjonskoden på innkjøpslinjene, tilbakestilles pris-/linjerabattbeløpet.

Kjøp

386876

Når du har kjørt verktøyet for mva-endring, oppdaterer systemet feil linje i kjøps- og pleddbestillingen.

Salg

387540

Det opprettede elementet slettes selv om katalogelementet har blitt slettet tidligere.

Salg

388613

Når du skriver ut en rapport i den publiserte salgsfakturaen, viser MVA-spesifikasjonen uriktige verdier i mva-grunntallet og mva-beløp.

Salg

389979

MVA-elementene for lokal valuta mangler i XML-filen for PEPPOL 3.0.

Salg

386630

Mva-beløpet og det totale beløpet er feil (dobbel verdi) i rapporten Kjøp - kreditnot.

MVA/merverdiavgift/mva/avgift/merverdiavgift

388817

«Antall. til å håndtere (grunntall) i elementsporingen som er tilordnet dokumentlinjen for element 80208-T, er for øyeblikket XX. Den må være YY»-feilmeldingen vises når du håndterer WMS (Warehouse Management System) og sporing ved hjelp av delt linje på valgnivå.

Lager

Lokale hurtigreparasjoner for programmer

CZ – tsjekkisk

ID

Tittel

Funksjonsområde

389172

Funksjon i tabellen Valg for kontantrapport i den tsjekkiske versjonen.

Kontantstyring

389417

Frigi og skriv ut kontantdokument – tomt kontantdokument i den tsjekkiske versjonen.

Økonomi

389679

VIES-deklarasjonsrapporten er i den tsjekkiske versjonen.

Økonomi

ES – Spania

ID

Tittel

Funksjonsområde

386015

Feilmeldingen «Du kan ikke bruke oppføringen» vises i CustEntry-Apply Kodeenhet for innlagte oppføringer, og funksjonen PostUnApplyCustomerCommit er ikke gjennomførbar i den spanske versjonen.

Økonomi

389259

Feilmeldingen «El campo CuotaSoportada tiene un valor incorrecto para el valor de los campos BaseImponible y TipoImpositivo suministrados» vises hvis du prøver å sende inn en innkjøpsfaktura for en nasjonal kunde med MVA for omvendt belastning i den spanske versjonen.

Økonomi

389266

Noden <CuotaDeducible> må beregnes i tilfelle <InversionSujetoPasivo>-noden eksporteres ved hjelp av SII-modulen i den spanske versjonen.

Økonomi

390230

Innleggsbeskrivelsen blir overskrevet på kredittnotater der det korrigerte fakturanummeret er nei. ble fylt ut i den spanske versjonen.

Økonomi

386539

"Excepto para tipo de factura R1,R2,R3,R5 y R4 negativas ó F1 negativas, el periodo de væskeación debe estar acorde con la fecha de operación, o en su defecto con la fecha de expedición" feilmelding vises i SII-modulen i den spanske versjonen.

MVA/merverdiavgift/mva/avgift/merverdiavgift

386574

Feilmeldingen Cuando TipoFactura sea F5 el bloque InversionSujetoPasivo no puede estar cumplimentado» vises i SII-modulen hvis du prøver å sende en F5-faktura i den spanske versjonen.

MVA/merverdiavgift/mva/avgift/merverdiavgift

390732

Feilmeldingen Cuando TipoFactura sea F5 el bloque InversionSujetoPasivo no puede estar cumplimentado» vises i SII-modulen hvis du prøver å sende en F5-faktura i den spanske versjonen.

MVA/merverdiavgift/mva/avgift/merverdiavgift

IT – Italia

ID

Tittel

Funksjonsområde

388652

Operasjonstypen blir aldri satt inn i notaen i den italiensk versjonen.

Økonomi

389607

Deklarasjonsfilen for MVA-rapporter rapporterer feil verdi som <CodiceFiscale> for <Dichiarante>-blokken i den italiensk versjonen.

Økonomi

382298

Oppdaterte tekniske spesifikasjoner utstedt for deklarasjonsfil for MVA-fritak i den italiensk versjonen.

Kjøp

375066

Feilmeldingen «Prezzo Totale og importoImponibile er ikke riktig» vises for E-faktura når fakturarabatten brukes i den italiensk versjonen.

Salg

383181

Hvis du endrer navn på XML-filen, er nei. seriesystemet oppretter feil XML-fil for E-faktura i den italiensk versjonen.

Salg

390958

Etter implementering av endringene for mva-registreringen, er mva-registreringsnummeret tatt i bruk. er ikke lenger rapportert i loggen for journalen for journalen for windows, i den italiensk versjonen.

MVA/merverdiavgift/mva/avgift/merverdiavgift

NA – Nord-Amerika

ID

Tittel

Funksjonsområde

389781

Diverse mengder fylles i feil plasseringer når du genererer den leverandørmagnetiske mediefilen i den nordamerikanske versjonen.

Kjøp

NL – Nederland

ID

Tittel

Funksjonsområde

386613

Feil beskrivelser opprettes for bruk av Hent forslagsoppføringer i Telebanking-funksjonaliteten i den nederlandske versjonen.

Kontantstyring

389250

Endringer i mva-id for partnere ble ikke fylt ut hvis typen er kvittering i den nederlandske versjonen.

MVA/merverdiavgift/mva/avgift/merverdiavgift

NO – Norge

ID

Tittel

Funksjonsområde

389408

I SAF-T eksporteres ikke kunde-ID-en og/eller leverandør-ID-en på riktig måte i den norske versjonen.

Økonomi

Lokale forskriftsmessige funksjoner

ID 

Tittel 

Funksjonsområde 

Endrede objekter

388138

Støtte for koblingsbaser for etikett og presentasjon i nyere versjoner i XBRL (IFRS-taksonomireferanse).

Økonomistyring

XBRLImportTaxonomySpec2.Codeunit

BE – Belgia

ID 

Tittel 

Funksjonsområde 

Endrede objekter

389012

Inkluder en årlig MVA-oppføring basert på det nye mva-ansvarlige feltet i den belgiske versjonen.

Økonomistyring

Customer.Table CustomerCard.Page UpgradeTagDefCountry.Codeunit upgradebaseapp.codeunit VATAnnualListing.Report VATAnnualListingDisk.Report

ES – Spania

ID 

Tittel 

Funksjonsområde 

Endrede objekter

389294

Den som ønsker å ta med fakturaene, må ta med seg fakturaene når MVA er inntjent/betalt i den spanske versjonen.

Økonomistyring

GetItemLedgerEntries.Report

385938

Tillat håndtering av SII-fakturaer for utenlandskunder med levering av varer og tjenester samtidig i den spanske versjonen.

Økonomistyring

DataClassEvalDataCountry.Codeunit PostedPurchaseCreditMemo.Page PostedPurchaseInvoice.Page PostedSalesCreditMemo.Page PostedSalesInvoice.Page PostedServiceCreditMemo.Page PostedServiceInvoice.Page PurchaseCreditMemo.Page PurchaseInvoice.Page PurchaseOrder.Page SIIDocUploadState.Table SIIPurchDocSchemeCode.Table SIIPurchDocSchemeCodes.Page SIISalesDocSchemeCodes.Page SIISalesDocumentSchemeCode.Table SIISchemeCodeMgt.Codeunit SIIXMLCreator.Codeunit SalesCreditMemo.Page SalesInvoice.Page SalesOrder.Page ServiceCreditMemo.Page ServiceInvoice.PageOrder.Page

NO – Norge

ID 

Tittel 

Funksjonsområde 

Utvidelser

389732

Flere endringer for SAF-T-funksjonaliteten i den norske versjonen.

Økonomistyring

NorwegianSAFT

Løsning

Slik får du tak i Release Wave 2-filer for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2019

Denne oppdateringen er tilgjengelig for manuell nedlasting og installasjon fra Microsoft Download Center.

Oppdatering 15.16 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2019 Release Wave 2

Hvilken hurtigreparasjonspakke som skal lastes ned

Denne oppdateringen har flere hurtigreparasjonspakker. Velg og last ned én av følgende pakker, avhengig av landversjonen av Microsoft Dynamics 365 Business Central 2019-databasen.

Land

Hurtigreparasjonspakke

AT – Østerrike

Last ned oppdateringen 15.16 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2019 Release Wave 2 AT package

AU – Australia

Last ned oppdatering 15.16 for Utgivelsesbølge 2 AU-pakke for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2019

BE – Belgia

Last ned oppdateringen 15.16 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2019 Release Wave 2 BE package

CH – Sveits

Last ned oppdateringen 15.16 for Release Wave 2 CH-pakken for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2019

CZ- tsjekkisk

Last ned oppdateringen 15.16 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2019 Release Wave 2 CZ package

DE – Tyskland

Last ned oppdateringen 15.16 for Release Wave 2 DE-pakken for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2019

DK – Danmark

Last ned oppdatering 15.16 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2019 Release Wave 2 DK-pakke

ES – Spania

Last ned oppdatering 15.16 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2019 Release Wave 2 ES-pakke

FI – Finland

Last ned oppdateringen 15.16 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2019 Release Wave 2 FI package

FR – Frankrike

Last ned oppdatering 15.16 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2019 Release Wave 2 FR package

IS – Island

Last ned oppdateringen 15.16 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2019 Release Wave 2 IS package

IT – Italia

Last ned oppdatering 15.16 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2019 Release Wave 2 IT-pakke

NA – Nord-Amerika

Last ned oppdatering 15.16 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2019 Release Wave 2 NA-pakke

NL – Nederland

Last ned oppdateringen 15.16 for Release Wave 2 NL-pakken for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2019

NO – Norge

Last ned oppdateringen 15.16 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2019 Release Wave 2 NO-pakke

NZ – New Zealand

Last ned oppdateringen 15.16 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2019 Release Wave 2 NZ package

RU – Russland

Last ned oppdateringen 15.16 for Release Wave 2 RU-pakken for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2019

SE – Sverige

Last ned oppdateringen 15.16 for Release Wave 2 SE-pakken for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2019

Storbritannia – Storbritannia

Last ned oppdateringen 15.16 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2019 Release Wave 2 uk package

Alle andre land

Last ned oppdateringen 15.16 for Release Wave 2 W1-pakken for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2019

Slik installerer du en utgivelsesoppdatering for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2019 Release Wave 2

Se hvordan du installerer en utgivelsesoppdatering for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2019 Release Wave 2.

Forutsetninger

Du må ha Microsoft Dynamics 365 Business Central 2019 Release Wave 2 installert for å bruke denne hurtigreparasjonen.

Mer informasjon

Se mer informasjon om terminologi forprogramvareoppdatering og Microsoft Dynamics 365 Business Central 2019 Release Wave 2.

Status

Microsoft har bekreftet at dette er et problem i Microsoft-produkter som er oppført under Gjelder for.

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×