Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Oversikt

Denne oppdateringen erstatter tidligere utgitte oppdateringer. Du bør alltid installere den nyeste oppdateringen. Denne oppdateringen forbedrer også analysen av variabler. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se CVE-2021-34474.

Når du har installert denne hurtigreparasjonen, må du kanskje oppdatere lisensen for å få tilgang til nye objekter som er inkludert i denne eller tidligere oppdateringene. (Dette gjelder bare for kundelisenser.)

Hvis du vil ha en liste over oppdateringer som ble utgitt for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 1, kan du se utgitte oppdateringer for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 1. Oppdateringer er ment for nye og eksisterende kunder som kjører Microsoft Dynamics-utgitte oppdateringer for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 1.

Viktig

Vi anbefaler at du kontakter Microsoft Dynamics-partneren før du installerer hurtigreparasjoner eller oppdateringer. Det er viktig å kontrollere at miljøet er kompatibelt med hurtigreparasjonene eller oppdateringene som skal installeres. En hurtigreparasjon eller oppdatering kan forårsake interoperabilitetsproblemer med tilpasninger og tredjepartsprodukter som fungerer sammen med Microsoft Dynamics 365 Business Central-løsningen.

Problemer som er løst i denne oppdateringen

Følgende problemer er løst i denne oppdateringen.

Plattformhurtigreparasjoner 

ID

KB-tittel

402669

Oppdater nettadressen til Content Delivery Network.

Hurtigreparasjoner for programmer 

ID

Tittel

Funksjonsområde

403382

«Du har ikke følgende tillatelse: TableData Post. Phys. Invt. Ordreoverskrift:Endre»-feil når du prøver å endre de globale dimensjonene ved hjelp av kundelisensen.

Administrasjon

397723

Leverandørbetalingsfilen kan ikke behandles av banker fordi en XML-port bruker et semikolon i remitteringsteksten.

Kontantstyring

390881

Dimensjonsverdien i kontoskjemaet oppdateres ikke når kode og kode for dimensjon 1 endres fra analysevisningen.

Økonomi

390929

Feilmeldingen «Beløp må være positiv i kladdekladdemalnavn» når du prøver å utstede en påminnelse med en fakturarundingslinje.

Økonomi

391315

Kolonneoverskriften skal legges til i periodefilteret når du konfigurerer prøvesaldo for småbedrifter.

Økonomi

395444

«Det innkommende dokumentet finnes ikke. Identifikasjonsfelt og verdier: Oppføringsnr.='X'" når noen felt er filtrert i listen Innkommende dokument.

Økonomi

398669

Desimaler vises feil i rapportene Saldo til dato og Rapportene for aldersbetingede leverandørkontoer hvis de utenlandske valutapostene finnes med mer enn to desimaler.

Økonomi

400379

Uriktige verdier i KPI Web Services-dimensjoner for kontoplaner.

Økonomi

401243

Rapporten Kjøpskreditnota har en annen verdi enn verdien i den tidligere bokføringen i MVA-differanse og Kopier dokument.

Økonomi

402998

Forfalte saldoer (NOK) viser ulike beløp når du åpner Leverandørkort fra listen og fra betalingskladden.

Økonomi

394907

Beløp kuttes av i saldosammenligningen.

Økonomi

398680

Oversettelser mangler på siden sertifikat for hurtigfaner og handlingssiden for opplasting av sertifikat.

Økonomi

389706

Veiviseren for anskaffelse av aktiva håndterer ikke valutaer.

Aktiva

398576

Hent-knappen er nedtonet på Aktiva-kortet når regnskapsåret 365 dager er valgt i avskrivningstablået.

Aktiva

388055

Det første forsøket på planleggingsprosessen gir uventede forfallsdatoer i linjene når du bruker policy for omorganering av parti for parti.

Beholdning

395463

Standard servicekode-linjene slettes når du sletter standard servicekode fra serviceelementgruppen.

Beholdning

395515

«Elementattributtverdien finnes ikke...» når du åpner elementattributtsiden fordi konfigurasjonspakken importerer ikke-eksisterende elementattributtverdi.

Beholdning

397904

Standard kostnadsmetode angis ikke i Lageroppsett når du oppretter nye varekort.

Beholdning

398401

Tilgjengeligheten beregnes feil i faktaboksen for samlingsordre.

Beholdning

399129

Verdien av Ant. per UOM og Antall. Grunntall reverseres i beregnet antall. fra Ant. Grunntall per UOM.

Beholdning

402322

Fakturerte ordrer kan ikke slettes når Type = Gebyr (vare) og Linjerabatt-% = 100.

Beholdning

402331

Verdien av Ant. per UOM og Antall. Grunntall reverseres i beregnet antall. fra Ant. Grunntall per UOM.

Beholdning

402144

Vareantallet viser negativt i overføringsordrekvitteringen fører til løkker i kostnadsjustering og desimalverdifeil når kostnadsprogrammet feilaktig er satt til SANN for programmet for utgående post med den gjennomsnittlige kostnadsmetoden.

Beholdning

395340

Beløpene i finansposter er forskjellige fra beløpene i prosjektposter etter at du har postert en bestilling som er relatert til prosjekter.

Jobber

397481

Beregn plan kan ikke håndtere autogenererte kalenderoppføringer med null tid.

Produksjon

390974

Generelle vareposter mangler i finanspostene for en generalforskuddskonto fordi det ufullstendige oppsettet ikke er avmerket når du posterer forskuddsfakturaen.

Kjøp

391617

En TESTFIELD-feilmelding peker på en linje som ikke er tilgjengelig for brukeren.

Kjøp

399084

Feil ved publisering av kvittering forårsaket av annen avrunding av antall.

Kjøp

393621

Kunde – aldersfordelingssimp for sammendrag. rapport og kunde – rapporter om aldersfordeling viser feil resultater når du filtrerer etter forfalte saldoer (NOK) >xxx.

Salg

395582

Ubehandlet COMMIT ved publisering av samling ved salg.

Salg

398742

Funksjonaliteten til deling med alle brukere fungerer ikke som forventet.

Salg

399553

Oppdater overskriften for Forfallsdato-feltet til Forfallsdato for godkjenning i tabellen Godkjenningsoppføring.

Salg

402281

«KOPIER-funksjonen kan bare brukes med argumentet shareTable satt til sann hvis begge postene er midlertidige» når du skriver ut en rapport.

Salg

398673

Avrundingslinjen for fakturaen for en forskuddsfaktura har ikke en beskrivelse.

Salg

402725

«Rapportert må være lik «Nei» i 2010. Batch"-feil når du prøver å slette gjeldende rapporterte linjer i kladden med det rapporterte feltet satt til Ja.

MVA/merverdiavgift/Intrastat

399668

«Dette dokumentet kan ikke sendes fullstendig. Endre verdien i Fraktråd-feltet til Delvis»-feilmeldingen i Lagerforsendelse når det er en ordre som er helt valgt og delvis valgt.

Lager

Hurtigreparasjoner for lokale programmer 

BE - Belgia

ID

Tittel

Funksjonsområde

402298

MVA vises ikke på riktig måte når du endrer mva-grunnrabattprosenten i en kjøpsfaktura i den belgiske versjonen.

Kjøp

392460

Kontroller om en kreditnota refererer til en salgsfaktura utført i ett år før det faktiske året når du eksporterer årlig listerapport og årlig liste over diskrapport i den belgiske versjonen.

Salg

CA – Canada

ID

Tittel

Funksjonsområde

401159

Feltet Betalingsdato i tabell 10303 konverteres ikke til julian-datoformat når du genererer en EFT-fil i den kanadiske versjonen.

Kontantstyring

400996

NOK-beløpet posteres i økonomimodulen mens det angis med en nettbank i den kanadiske versjonen.

Kontantstyring

401827

Bare én EFT-remittering skrives ut når to forskjellige leverandører deler samme navn i den kanadiske versjonen.

Kontantstyring

402892

Innbetalinger som er angitt med en NOK-bank ved hjelp av finanskontotyper, posteres til økonomimodulen i NOK-beløp i den kanadiske versjonen.

Kontantstyring

399768

Feltet Forskuddstrekk for føderal inntektsskatt vises som et negativt beløp når du skriver ut 1099 NEC eller 1099 MISC i den kanadiske versjonen.

Kjøp

398492

Feilmeldingen Beregningsrekkefølge i avgiftsområdet XXX må fylles ut med unike verdier når Beregn avgift på avgift er Ja» når et negativt antall angis på en salgslinje i den kanadiske versjonen.

MVA/merverdiavgift/Intrastat

CZ- Czechia

ID

Tittel

Funksjonsområde

396871

Kansellerte linjer er inkludert når du eksporterer betalingsordrer i den tsjekkiske versjonen.

Kontantstyring

401488

Tom type på betalingsordrelinjen i den tsjekkiske versjonen.

Kontantstyring

395772

Feil negativt beløp vises i mva-dokumentlisten og MVA-rapporter i den tsjekkiske versjonen.

Økonomi

392870

Feilmelding når du skriver ut innkjøpsordrearkivet i den tsjekkiske versjonen.

Kjøp

398529

Bekreft registreringsnr. fungerer ikke når leverandøren opprettes fra en kontakt i den tsjekkiske versjonen.

Kjøp

DE – Tyskland

ID

Tittel

Funksjonsområde

395627

Problemer relatert til verktøytips og filter for forhåndsvarsling av mva.for salg som brukes ved forhåndsvisning og utskrift i den tyske versjonen.

Økonomi

ES – Spania 

ID

Tittel

Funksjonsområde

398160

Mva-korrigeringer som ikke er avgiftspliktige, er ikke inkludert og diskontert som forventet i deklarasjonsdisken-funksjonaliteten i den spanske versjonen.

MVA/merverdiavgift/Intrastat

FR – Frankrike

ID

Tittel

Funksjonsområde

392748

Rapporten Kontoskjema mangler i menyen i den franske versjonen.

Økonomi

397198

Kildekoden er ikke kontrollert ved publisering og kan være tom, men den eksporteres til revisjonsformål i den franske versjonen.

Økonomi

398517

Feltet Mva-registreringsnr. finnes to ganger i Den franske versjonen av Den engelske journalen.

Økonomi

402710

Saldoverdier er ikke riktige i rapporten Saldo for finans for inntekter når den forrige regnskapsperioden ikke er lukket i den franske versjonen.

Økonomi

401256

Filformatet Fornedr. Hvis du setter inn/ut-punkt- og områdefeltene i kladden i den franske versjonen, er feil.

MVA/merverdiavgift/Intrastat

IT – Italia 

ID

Tittel

Funksjonsområde

393652

Beskrivelsen i finansrapporten Book-Print av betalingsposten er ikke riktig hvis du utsteder bankkvitteringsposter rett etter at du har publisert den relaterte salgsfakturaen i den italienske versjonen.

Økonomi

395450

Kildeskatt oppdateres ikke etter at du har postert leverandørfakturaen med 0 kildeskatt i den italienske versjonen.

Økonomi

391744

Rapporten Avskrivningstablå rapporterer ikke akkumulert avhending av de reklassifiserte aktivaene i den italienske versjonen.

Aktiva

403205

«Det innkommende dokumentet finnes ikke. Identifikasjonsfelt og verdier: Oppføringsnr.='X'" når noen felt er filtrert i listen Innkommende dokument i den italienske versjonen.

Salg

MX – Mexico

ID

Tittel

Funksjonsområde

400996

NOK-beløpet posteres i økonomimodulen mens det angis med en nettbank i den meksikanske versjonen.

Kontantstyring

401827

Bare én EFT-remittering skrives ut når to forskjellige leverandører deler samme navn i den meksikanske versjonen.

Kontantstyring

402892

Innbetalinger som er angitt med en NOK-bank ved hjelp av finanskontotyper, posteres til økonomimodulen i NOK-beløp i den meksikanske versjonen.

Kontantstyring

399768

Feltet Forskuddstrekk for føderal inntektsskatt vises som et negativt beløp når du skriver ut NEC 1099 eller 1099 MISC i den meksikanske versjonen.

Kjøp

398492

Feilmeldingen Beregningsordre i avgiftsområdet XXX må fylles ut med unike verdier når Beregn avgift på avgift er Ja» når et negativt antall angis på en salgslinje i den meksikanske versjonen.

MVA/merverdiavgift/Intrastat

NL – Nederland 

ID

Tittel

Funksjonsområde

401025

En overflyt-feilmelding når du prøver å eksportere en betalingsfil fra betalingsloggen hvis kontoinnehaveradressen har mer enn 70 tegn i den nederlandske versjonen.

Kontantstyring

394907

Beløp kuttes av i saldosammenligningen i den nederlandske versjonen.

Økonomi

402270

Feilmeldingen «Gjelder-ID må ha en verdi» når du flytter fokus bort fra G/L-oppføringen der «Gjelder-ID» er angitt i den nederlandske versjonen.

Økonomi

401762

«Verdien til PADSTR-parameter 3 er utenfor det tillatte området.» Feilmeldingen når du prøver å opprette deklarasjonsfilen for En forsendelseslinje uten at en transaksjonstype er angitt og valgt motpart i den nederlandske versjonen.

MVA/merverdiavgift/Intrastat

402699

Tegnet på kolonnen Tilleggsenheter er feil i den eksporterte Intrastat-filen etter de nyeste oppdateringene i funksjonaliteten for Intrastat i den nederlandske versjonen.

MVA/merverdiavgift/Intrastat

NO – Norge

ID

Tittel

Funksjonsområde

398145

Feilmeldingen Overflyt når du prøver å bruke funksjonen Eksporter betalinger i betalingsjournalen i den norske versjonen.

Kontantstyring

397140

Standard postnummer fungerer ikke i SAF-T i den norske versjonen.

Økonomi

RU – Russland

ID

Tittel

Funksjonsområde

390952

Funksjonen for ikke-bruk gjenoppretter ikke finansoppføringene som er opprettet med programfunksjonen i den russiske versjonen, på riktig måte.

Økonomi

USA – USA 

ID

Tittel

Funksjonsområde

400996

NOK-beløpet posteres i økonomimodulen mens det angis med en NOK-bank i den amerikanske versjonen.

Kontantstyring

401827

Bare én EFT-remittering skrives ut når to forskjellige leverandører deler samme navn i den amerikanske versjonen.

Kontantstyring

402892

Innbetalinger som er angitt med en NOK-bank ved hjelp av finanskontotyper, posteres til økonomimodulen i NOK-beløp i den amerikanske versjonen.

Kontantstyring

399768

Feltet Forskuddstrekk for føderal inntektsskatt vises som et negativt beløp når du skriver ut 1099 NEC eller 1099 MISC i den amerikanske versjonen.

Kjøp

398492

Feilmeldingen Beregningsordre i avgiftsområde XXX må fylles ut med unike verdier når Beregn avgift på avgift er Ja» når et negativt antall angis på en salgslinje i den amerikanske versjonen.

MVA/merverdiavgift/Intrastat

Forskriftsmessige funksjoner 

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

400014

Legg til felt for betalingsreferanse og betalingsmåte på oppdateringsdokumentsiden for de publiserte dokumentene.

Økonomistyring

PostedPurchInvoiceUpdate.Page PostedSalesInvoice.Page PostedSalesInvoices.Page PostedServiceInvoice.Page PostedServiceInvoices.Page PurchInvHeaderEdit.Codeunit postedsalesinvupdate.page postedserviceinvupdate.page salesinvheaderedit.codeunit serviceinvheaderedit.codeunit

Lokale forskriftsmessige funksjoner

IT – Italia

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

399518

Bruk det samme eksterne dokumentnummeret i forskjellige regnskapsår i den italienske versjonen.

Økonomistyring

PurchasePrepmtDocTest.Report LocalApplicationManagement.Codeunit PurchPost.Codeunit PurchasesPayablesSetup.Page PurchasesPayablesSetup.Table periodsourcetype.enum

RU – Russland

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

401524

Endre oppsettene for fakturaer i den russiske versjonen.

Økonomistyring

CorrFacturaInvoiceHelper.Codeunit FacturaInvoiceReportHelper.Codeunit LocalReportManagement.Codeunit VATLedgerExportXML.Report

Løsning

Slik får du tak i Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 1-filer

Denne oppdateringen er tilgjengelig for manuell nedlasting og installasjon fra Microsoft Download Center.

Oppdatering 16.14 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 1

Hvilken hurtigreparasjonspakke som skal lastes ned

Denne oppdateringen har flere hurtigreparasjonspakker. Velg og last ned en av følgende pakker, avhengig av landversjonen av Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020-databasen.

Land

Hurtigreparasjonspakke

AT – Østerrike

Last ned oppdatering 16.14 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 1 AT-pakken

AU – Australia

Last ned oppdatering 16.14 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 1 AU-pakke

BE - Belgia

Last ned oppdateringen 16.14 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 1 BE-pakken

CA – Canada

Last ned oppdatering 16.14 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 1 CA-pakke

CH – Sveits

Last ned oppdatering 16.14 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 1 CH-pakke

CZ- Czechia

Last ned oppdatering 16.14 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 1 CZ-pakke

DE – Tyskland

Last ned oppdateringen 16.14 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 1 DE-pakken

DK – Danmark

Last ned oppdatering 16.14 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 1 DK-pakke

ES – Spania

Last ned oppdatering 16.14 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 1 ES-pakke

FI – Finland

Last ned oppdatering 16.14 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 1 FI-pakke

FR – Frankrike

Last ned oppdatering 16.14 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 1 FR-pakke

GB – Storbritannia

Last ned oppdatering 16.14 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 1 UK-pakke

IN – India

Last ned oppdatering 16.14 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 1 IN-pakken

IS - Island

Last ned oppdatering 16.14 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 1 IS-pakken

IT – Italia

Last ned oppdatering 16.14 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 1 IT-pakke

MX – Mexico

Last ned oppdateringen 16.14 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 1 MX-pakke

NL – Nederland

Last ned oppdatering 16.14 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 1 NL-pakke

NO – Norge

Last ned oppdatering 16.14 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 1 NO-pakke

NZ - New Zealand

Last ned oppdatering 16.14 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 1 NZ-pakke

RU – Russland

Last ned oppdatering 16.14 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 1 RU-pakke

SE – Sverige

Last ned oppdateringen 16.14 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 1 SE pakken

USA – USA

Last ned oppdatering 16.14 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 1 US-pakke

Alle andre land

Last ned oppdatering 16.14 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 1 W1-pakke

Slik installerer du en microsoft Dynamics 365 Business Central lokalt 2020 Release Wave 1-oppdatering

Se Slik installerer du en oppdatering for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 1.

Forutsetninger

Du må ha Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 1 installert for å kunne bruke denne hurtigreparasjonen.

Mer informasjon

Se mer informasjon om terminologi for programvareoppdateringog Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 1.

Status

Microsoft har bekreftet at dette er et problem i Microsoft-produktene som er oppført i delen Gjelder for.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×