Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Oversikt

Denne oppdateringen erstatter tidligere utgitte oppdateringer. Du bør alltid installere den nyeste oppdateringen. Denne oppdateringen løser også et Sikkerhetsproblem i XSS. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se CVE-2021-36946.

Når du har installert denne hurtigreparasjonen, må du kanskje oppdatere lisensen for å få tilgang til nye objekter som er inkludert i denne eller en tidligere oppdatering. (Dette gjelder bare for kundelisenser.)

Hvis du vil ha en liste over oppdateringer som ble utgitt for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2, kan du se utgitte oppdateringer for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2. Oppdateringer er ment for nye og eksisterende kunder som kjører Microsoft Dynamics-utgitte oppdateringer for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2.

Viktig

Vi anbefaler at du kontakter Microsoft Dynamics-partneren før du installerer hurtigreparasjoner eller oppdateringer. Det er viktig å kontrollere at miljøet er kompatibelt med hurtigreparasjonene eller oppdateringene som skal installeres. En hurtigreparasjon eller oppdatering kan forårsake interoperabilitetsproblemer med tilpasninger og tredjepartsprodukter som fungerer sammen med Microsoft Dynamics 365 Business Central-løsningen.

Problemer som er løst i denne oppdateringen

Følgende problemer er løst i denne oppdateringen.

Plattformhurtigreparasjoner 

ID

Tittel

405916

En krypteringsnøkkel kreves når du starter Business Central Server-forekomsten på nytt mens datakryptering ikke er aktivert.

404763

Bruk funksjonaliteten SQL administrasjonskommando for tidsavbrudd på mediekopieringsoperasjonen når du kopierer data mellom firmaer.

404018

Skriveytelsen reduseres med 100 % sammenlignet med tidligere versjoner.

403518

Resultatene opprettes i feil valg når du bruker Metoden SetSelectionFilter med metoden Merk og MarkedOnly.

404501

Business Central krasjer etter 6 minutter med inaktiv tid.

Hurtigreparasjoner for programmer 

ID

Tittel

Funksjonsområde

399026

E-postvarselet for delegering sendes ikke når bruker-ID-en for oppføringen for delegeringsjobben er den samme som bruker-ID-en til erstatningen.

Administrasjon

404505

Standard implementeringer av sideoppslag utløser ikke sidevalidering.

Administrasjon

401801

Endringsloggen sammenligner endringer fra feil firma.

Administrasjon

405940

Kan ikke lagre XML-bufferen som inneholder attributtelementer med tomt navneområde.

Administrasjon

402214

Felttilordningsdefinisjonen bør inkludere Datautjevelg. Filter for linjedef.kode ved sletting.

Kontantstyring

399033

Kopier til posterte kladdelinjer = USANN i finanskladdebunken for en finanskladdemal med det samme alternativet aktivert.

Økonomi

400304

Advarselen om toleranse for kontantrabatt vises ikke når du bruker gjelder for dokumentet. Skriv inn -Nei. til å bruke en faktura i toleranseperioden for kontantrabatt.

Økonomi

400663

MVA-beløpet NOK kan være forskjellig før og etter du har postert hvis fakturaen for utenlandsk valuta er postert fra en journal.

Økonomi

401181

Blokkerte dimensjonsverdier vises på sider eller journaler.

Økonomi

401996

Det totale beløpet for påminnelsen er ikke riktig når én av fakturaene er forfalt for antall dager som er mindre enn løpeperioden på første nivå.

Økonomi

402596

Sikkerhetsfiltre fungerer ikke som forventet når du kjører detaljrapporten for dimensjoner.

Økonomi

403574

De åpne postene kanselleres ikke, og feltet Siste utstedte påminnelsesnivå i kundeposten fylles med -1 etter at du har kansellert en utstedt påminnelse.

Økonomi

403954

Feilmeldinger når du bruker EU-mva-registreringsnr. Valideringstjeneste.

Økonomi

404004

Feil bildetekst brukes for et felt i Kostnadspost-tabellen.

Økonomi

404777

Kolonneoverskriften skal legges til i periodefilteret når du konfigurerer prøvesaldo for småbedrifter.

Økonomi

405341

Feilmelding om inkonsekvens når du prøver å legge inn en salgsfaktura med utenlandsk valuta.

Økonomi

406068

«Det finnes ingen kunde. Post i filteret.» Feilmelding når du kjører en MVA-DEKLARasjonsdisk etter at poster med funksjonen Juster MVA for kontantrabatt er aktivert.

Økonomi

401951

Feilmelding i avskrivningstablåkoden når du prøver å endre avskrivningstablået for et aktiva.

Aktiva

398178

Struktur viser ikke negative linjer i produksjonsstykklisten.

Beholdning

401943

Utløpsdatoene for kontrakten for linjene endres ikke tilsvarende etter at du har endret utløpsdatoen for servicekontrakten i hodet.

Beholdning

403945

Notater om lagerplukk overføres ikke til posterte lagerplukk.

Beholdning

404539

Lengden på strengen er 22, men den må være mindre enn eller lik 20 tegn. Feilmelding når du angir Elementnr. Filtrer i rapporten Juster kostnad – vareposter.

Beholdning

403462

Den faktiske kostnaden kan ikke posteres fullstendig til det totale VIA-kostnadsbeløpet etter at du har brukt funksjonen beregn VIA.

Jobber

398308

Det finnes ikke-lagervarer i mangellisten i Produksjonsordren.

Produksjon

403906

Rutebeskrivelseslengden 100 implementeres ikke i planleggingsregnearket.

Produksjon

404703

Feilmeldingen «Summen av oppsett, flytting og ventetid overskrider den tilgjengelige tiden i perioden» når manuell planlegging brukes på rutinglinjen.

Produksjon

405429

Den tildelte kapasiteten fjernes når du beregner en rutelinje for tidsplan manuelt med gjenstående kjøretid etter at tidligere operasjoner er fullført.

Produksjon

400286

Foreslå varegebyrtilordning viser feil forslag etter at linjer fra bestillingen er mottatt og fakturert på nytt.

Kjøp

400912

«Detaljert leverandør-ledg. Oppføringen finnes allerede. Identifikasjonsfelt og verdier: Løpenummer.='XXXX'", feilmelding når du prøver å oppheve bruk av oppføringer.

Kjøp

405087

Ant. til Faktura er 0 etter at varene er mottatt når du oppdaterer verktøytips i salgs- og kjøpsoppsettet.

Kjøp

403997

Dokumentdatoen er forskjellig fra bokføringsdatoen i MVA-poster etter at du har opphevet betalingen med en faktura med en kontantrabatt.

Salg

405363

Feltet Lukket av løpenr. fungerer ikke som de skal i mva-poster etter at du har kjørt betalingsdatoen for lukking og utregning av mva.

MVA/merverdiavgift/Intrastat

396918

Nødvendige pick lines are not created for one of the lots using WMS (FEFO and breakbulk) location after a user reserves the items.

Lager

404632

Tilgjengelig antall (grunntall) må ikke være mindre enn X i innholdsplasseringskoden for intervall...» feilmelding når du registrerer lagerplukking opprettet samtidig og gjør krav på samme enheter som et annet valg.

Lager

404771

Sporingslinjen på lagerforsendelsesnivå oppdateres ikke når du registrerer delvis plukking hvis Ikke fyll ut antall. alternativet For å håndtere er angitt på opprettingsnivå for valg.

Lager

406119

Standard promafaktura for salg skriver ikke ut antall eller beløp når kunder bruker WMS.

Lager

406139

Standard leveringstid for sikkerhet bør ikke vurderes for direkte levering.

Lager

Hurtigreparasjoner for lokale programmer 

APAC

ID

Tittel

Funksjonsområde

401237

Ugyldige forskuddsskatteposter når du opphever bruk av oppføringer i APAC-versjonen.

MVA/merverdiavgift/Intrastat

BE - Belgia

ID

Tittel

Funksjonsområde

399348

Den forrige CODA-datoen fyller ut Utdragsdato-feltet på CODA-setningssiden i stedet for gjeldende CODA-dato i den belgiske versjonen.

Kontantstyring

405690

Flere programmer for CODA i den belgiske versjonen.

Økonomi

398925

Riktig funksjon avhenger av det bokførte kreditnotanummeret i stedet for feltet Bokføringsnr. Serie fra salgskreditnotaen for kladdemalen i & salgsoppsettet i den belgiske versjonen.

Salg

CH – Sveits

ID

Tittel

Funksjonsområde

404811

Feilmeldingen Du kan ikke endre mva-produktposteringsgruppen når du prøver å endre forsendelsesdatoen i en ordre med forskuddsbetalinger i den sveitsiske versjonen.

Økonomi

DE – Tyskland

ID

Tittel

Funksjonsområde

404198

Bare startdatoen sendes til datofilteret på PAG 474 når PAG 474 åpnes fra en del av ELSTER-utvidelsen i den tyske versjonen.

Økonomi

ES – Spania 

ID

Tittel

Funksjonsområde

405111

Feilmeldingen Factura duplicada i SII når du legger ut flere fakturaer sendt til SII i den spanske versjonen.

Økonomi

404372

Resterende urealisert grunntall og gjenstående urealiserte beløp er igjen åpne i mva-postene etter at du har brukt mva-kontantbetalinger ved hjelp av Urealisert MVA-type som prosent i den spanske versjonen.

MVA/merverdiavgift/Intrastat

405539

En operasjon er ikke deklarert i rapport 349, men deklareres riktig i SII på grunn av et intrakommunitetssalg for en fransk kunde med spansk adresse i den spanske versjonen.

MVA/merverdiavgift/Intrastat

FI – Finland

ID

Tittel

Funksjonsområde

401019

Bankreferansen er ikke merket med 001 etter at den er importert i den finske versjonen.

Kontantstyring

IT – Italia 

ID

Tittel

Funksjonsområde

401713

Kildeskatten beregnes ikke på riktig måte når leverandørfakturaen utstedes for en kjøpsfaktura som delvis er brukt i den italienske versjonen.

Økonomi

405363

Feltet Lukket av løpenr. fungerer ikke som de skal i MVA-poster når du har kjørt lukking og postert mva-betalingsdato i den italienske versjonen.

MVA/merverdiavgift/Intrastat

404193

CodiceFornitura-elementet eksporterer ikke riktig verdi i XML-filen for periodisk MVA-betalingskommunikasjon i den italienske versjonen.

MVA/merverdiavgift/Intrastat

406404

Den periodiske MVA-betalingen Kommunikasjon rapporterer firmaets MVA-registreringsnummer i koden CodicefiscaleSocieta og rapporterer ikke cfIntermediario selv om mellomledd-feltet er aktivert i den italienske versjonen.

MVA/merverdiavgift/Intrastat

MX – Mexico

ID

Tittel

Funksjonsområde

405451

Operasjonstypen er ikke standard i kjøpsdokumenter som beskrevet i verktøytipsene i den meksikanske versjonen.

Økonomi

NL – Nederland 

ID

Tittel

Funksjonsområde

405815

Inntektene for et land utenfor EU vises på ICP-deklarasjonen i den nederlandske versjonen.

Økonomi

NO – Norge

ID

Tittel

Funksjonsområde

403958

Filbanen og filnavnet for remitteringsfilen i remitteringsavtalekortet vises ikke riktig når du eksporterer filen fra betalingsjournalen i den norske versjonen.

Kontantstyring

USA – USA 

ID

Tittel

Funksjonsområde

400511

"Kladdemalen finnes ikke. Identifikasjonsfelt og -verdier: Name=" feilmelding for Remitteringsråd når du sender PDF-fil til disk i den amerikanske versjonen.

Økonomi

Lokale forskriftsmessige funksjoner 

GB – Storbritannia

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

404264

Overskriftene for hindring av svindel kan angis automatisk uten at du har interaksjon med brukeren i den britiske versjonen.

Økonomistyring

Utvidelser: UKMakingTaxDigital

IT – Italia

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

404982

Skattemyndighetens doc. nr. -feltet skal forstørres i den italienske versjonen.

Økonomistyring

DatifatturaValidate.Codeunit ExportVATTransactions.Report SpesometroExport.Codeunit UPGVATReportIT.Codeunit UpgradeTagDefCountry.Codeunit VATReport.Page VATReportHeader.Table VATReportValidate.Codeunit

NO – Norge

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

405040

Forbedringer for SAF-T i den norske versjonen.

Økonomistyring

Utvidelser: NorwegianSAFT

Løsning

Slik får du tak i Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2-filer

Denne oppdateringen er tilgjengelig for manuell nedlasting og installasjon fra Microsoft Download Center.

Oppdatering 17.9 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2

Hvilken hurtigreparasjonspakke som skal lastes ned

Denne oppdateringen har flere hurtigreparasjonspakker. Velg og last ned en av følgende pakker, avhengig av landversjonen av Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020-databasen.

Land

Hurtigreparasjonspakke

AT – Østerrike

Last ned oppdatering 17.9 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 AT-pakken

AU – Australia

Last ned oppdatering 17.9 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 AU-pakke

BE - Belgia

Last ned oppdatering 17.9 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 BE-pakken

CA – Canada

Last ned oppdatering 17.9 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 CA-pakke

CH – Sveits

Last ned oppdatering 17.9 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 CH-pakke

CZ- Czechia

Last ned oppdatering 17.9 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 CZ-pakke

DE – Tyskland

Last ned oppdateringen 17.9 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 DE-pakken

DK – Danmark

Last ned oppdatering 17.9 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 DK-pakke

ES – Spania

Last ned oppdatering 17.9 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 ES-pakke

FI – Finland

Last ned oppdatering 17.9 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 FI-pakke

FR – Frankrike

Last ned oppdatering 17.9 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 FR-pakke

GB – Storbritannia

Last ned oppdatering 17.9 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 UK-pakke

IN – India

Last ned oppdatering 17.9 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 IN-pakken

IS - Island

Last ned oppdatering 17.9 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 IS-pakken

IT – Italia

Last ned oppdatering 17.9 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 IT-pakken

MX – Mexico

Last ned oppdatering 17.9 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 MX-pakke

NL – Nederland

Last ned oppdatering 17.9 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 NL-pakke

NO – Norge

Last ned oppdatering 17.9 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 NO-pakke

NZ - New Zealand

Last ned oppdatering 17.9 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 NZ-pakke

RU – Russland

Last ned oppdatering 17.9 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 RU-pakken

SE – Sverige

Last ned oppdatering 17.9 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 SE pakken

USA – USA

Last ned oppdatering 17.9 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 US-pakke

Alle andre land

Last ned oppdatering 17.9 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 W1-pakke

Slik installerer du en Microsoft Dynamics 365 Business Central lokalt 2020 Release Wave 2-oppdatering

Se Slik installerer du en Oppdatering for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2.

Forutsetninger

Du må ha Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 installert for å kunne bruke denne hurtigreparasjonen.

Mer informasjon

Se mer informasjon om terminologi for programvareoppdateringog Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2.

Status

Microsoft har bekreftet at dette er et problem i Microsoft-produktene som er oppført i delen Gjelder for.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×