Oversikt

Denne oppdateringen erstatter tidligere utgitte oppdateringer. Du bør alltid installere den nyeste oppdateringen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se CVE-2021-34474.

Når du har installert denne hurtigreparasjonen, må du kanskje oppdatere lisensen for å få tilgang til nye objekter som er inkludert i denne eller en tidligere oppdatering. (Dette gjelder bare for kundelisenser.)

Hvis du vil ha en liste over oppdateringer som ble utgitt for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1, kan du se Utgitte oppdateringer for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1. Oppdateringer er ment for nye og eksisterende kunder som kjører Microsoft Dynamics-utgitte oppdateringer for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1.

Viktig

Vi anbefaler at du kontakter Microsoft Dynamics-partneren før du installerer hurtigreparasjoner eller oppdateringer. Det er viktig å kontrollere at miljøet er kompatibelt med hurtigreparasjonene eller oppdateringene som skal installeres. En hurtigreparasjon eller oppdatering kan forårsake interoperabilitetsproblemer med tilpasninger og tredjepartsprodukter som fungerer sammen med Microsoft Dynamics 365 Business Central-løsningen.

Problemer som er løst i denne oppdateringen

Følgende problemer er løst i denne oppdateringen.

Plattformhurtigreparasjoner 

ID

Tittel

398427

Legg til Khmer-språk og Khmer UI-skriftstil.

399568

«Vi stanset midlertidig mens du var borte. Oppdater for å fortsette.» Feilen finnes hele tiden under normal brukerarbeidsflyt.

400186

Alternativet for å returnere variant datatype fungerer ikke i en grensesnittprosedyre.

400313

AutoformatType- og AutoFormatExpression-innstillingene fungerer ikke riktig når en variabel brukes som en kolonne i rapporter.

400506

AdditionalSearchTerms-funksjonaliteten fungerer ikke som forventet når utvidelsen er i standardspråk eller språk som ikke er generert som XLIFF-filer.

400748

Forbedre ytelsen til MODIFYALL-funksjonaliteten i løkker med tabellen som er utvidet.

401633

Kontroller at autorisasjonshodene redigeres riktig.

401876

Løste problemet ved åpning av innbetalingskladd-siden på nettbrettappen.

402308

Forbedre ytelsen til TableView- og TableFilter-analysen.

402671

Oppdater nettadressen til Content Delivery Network.

402720

FORMAT Opplistingsverdi vises i stedet for Nummerer bildetekst når et annet språk enn engelsk er valgt i Business Central Online.

402729

Al Table Proxy Generator-verktøyet fungerer ikke riktig med AL-språk med runtime 7.2.475273.

Hurtigreparasjoner for programmer 

ID

Tittel

Funksjonsområde

399993

Konfigurasjonspakkene legger til enorme mengder data i en tabell.

Administrasjon

400030

Feltet Forretningsforbindelse for kontakt fylles ikke ut i kontaktlisten.

Administrasjon

400332

Jobbkøen går inn i en uendelig sløyfe.

Administrasjon

400917

Feilmeldingen Tid er ikke gyldig i gjeldende tidssone.

Administrasjon

403384

«Du har ikke følgende tillatelse ion TableData Post. Phys. Invt. Ordreoverskrift:Endre»-feil når du prøver å endre de globale dimensjonene ved hjelp av kundelisensen.

Administrasjon

397260

Filnavnoverflyt og tusenskilletegnproblem finnes når du bruker importassistenten for bankkontoutdrag.

Kontantstyring

400402

Drill ned for Salg til-kunde, Tjenestelogg og Kundenr. fungerer ikke i serviceordren.

Kontantstyring

394287

Foreslå leverandørbetalinger fyller automatisk ut feltet Gjelder for eksterne dokumentnumre når alternativet Summer per leverandør er valgt.

Økonomi

395436

Rapporten Kontoskjema filtrert etter dimensjoner fungerer ikke som forventet i visse tilfeller.

Økonomi

395446

«Det innkommende dokumentet finnes ikke. Identifikasjonsfelt og verdier: Oppføringsnr.='X'" når noen felt er filtrert i listen Innkommende dokument.

Økonomi

398611

Avslutningsoppføringene håndteres ikke i kontoskjemaer.

Økonomi

397998

Standard finanskladder lagrer publiseringsdatoen når malen lagres, og bringer den til generelle kladdelinjer.

Økonomi

399207

Matrisen viser ikke de riktige verdiene når Matrise-siden lukkes og åpnes på nytt i finanssaldoen etter dimensjon med et dimensjonsfilter er angitt.

Økonomi

399461

Ny nummerering av dokumenter fungerer feil når kladdelinjene filtreres.

Økonomi

400381

Uriktige verdier i KPI Web Services-dimensjoner for kontoplaner.

Økonomi

400579

Påminnelsene skrives ikke ut på riktig sted i rapporten.

Økonomi

401245

Rapporten Kjøpskreditnota har en annen verdi enn verdien i den tidligere bokføringen i MVA-differanse og Kopier dokument.

Økonomi

400556

Den totale prisverdien i innkjøpsordren følger ikke valutainnstillingen.

Økonomi

394219

Veiviseren for anskaffelse av aktiva håndterer ikke valutaer.

Aktiva

398418

Aktiva-posteringsgruppen oppdateres ikke i aktivahodet med endring av standard kodeverdi for aktivaunderklasse.

Aktiva

398578

Hent-knappen er nedtonet i Aktiva-kortet når regnskapsåret 365 dager er valgt i avskrivningstablået.

Aktiva

397819

Hent-knappen er nedtonet i Aktiva-kortet når regnskapsåret 365 dager er valgt i avskrivningstablået.

Aktiva

395465

Standard servicekode-linjene slettes når du sletter standard servicekode fra serviceelementgruppen.

Beholdning

398513

Ant. til Lever og Antall. til faktura er blanket ut for ikke-lagervarer i ordrelinjer.

Beholdning

397838

Det finnes en feil når du legger til et attributt for oversatt alternativtype i en elementkategori.

Beholdning

400334

Drill ned for Salg til-kunde, Tjenestelogg og Kundenr. fungerer ikke i serviceordren.

Beholdning

400341

Enhetspris, forhandlet kostnad og publiserte kostnadsfelt i katalogvaretabellen har AutoformatType = 1.

Beholdning

401850

Standard kostnadsmetode angis ikke i Lageroppsett når du oppretter nye varekort.

Beholdning

402092

Rapporten kan ikke genereres fordi den var tom. Juster filtrene, og prøv på nytt.» Feilmelding når du forhåndsviser rapporten Elementsporingsspesifikasjon.

Beholdning

402193

Verdien av gjennomsnittskostnaden for varer er feil etter fjerning av et fast program.

Beholdning

402324

Fakturerte ordrer kan ikke slettes når Type = Gebyr (vare) og Linjerabatt-% = 100.

Beholdning

403127

Verdien av Ant. per UOM og Antall. Grunntall reverseres i beregnet antall. fra Ant. Grunntall per UOM.

Beholdning

401269

Beregningen ATP (Tilgjengelig for løftet) endrer forsendelsesdatoen på reservasjonsoppføringer selv om godta-handlingen ikke ble kjørt, noe som påvirker beregningen av varetilgjengelighet på ordren.

Beholdning

395335

Andre felt oppdateres ikke på jobbkortet når du endrer Faktura til-kontaktnr.

Jobber

395872

Prosjektplanleggingslinjene presenterer feil fakturert beløp (NOK).

Jobber

398632

Prosjektplanleggingslinjene er overvurdert i pris når ikke-lagervarer selges og kjøpes i forskjellige målenheter (UoM).

Jobber

401846

Beregn plan kan ikke håndtere autogenererte kalenderoppføringer med null tid.

Produksjon

399086

Feil ved publisering av kvittering forårsaket av annen avrunding av antall.

Kjøp

395461

Salg Oder-vedlegg slettes uten en advarsel når du endrer Salg til-feltet etter at du har opprettet dokumentet.

Salg

398416

Egendefinerte salgspriser og rabatter vises ikke riktig i salgsprislisten når du bruker en annen faktura til-kunde.

Salg

398728

«KOPIER-funksjonen kan bare brukes med argumentet shareTable satt til sann hvis begge postene er midlertidige» når du skriver ut en rapport.

Salg

399032

Salgskommentarlinjer endres ikke til riktig dokumentlinje Nr. etter at du har endret salg til-kundenr.

Salg

399555

Oppdater overskriften for Forfallsdato-feltet til Forfallsdato for godkjenning i tabellen Godkjenningsoppføring.

Salg

400659

Arbeidsbeskrivelsen gjenopprettes ikke når den kopieres fra en arkivert ordre.

Salg

401636

Programmet bruker ingen rabatt når det er satt opp en rabatt for Produkttype av alle i linjene i salgsprislisten.

Salg

401904

Salgskreditnotaen angir ikke koden for leveringsmåte til kundekortet.

Salg

398675

Avrundingslinjen for fakturaen for en forskuddsfaktura har ikke en beskrivelse.

Salg

400945

Kundeutdrag brukes i Salgs- og Standardutdrag i utilgjengelig ved søk.

Salg

401681

Pris og rabatt kan ikke velges for kundeprisgruppe i salgsprislistelinjen.

Salg

402727

«Rapportert må være lik «Nei» i 2010. Batch"-feil når du prøver å slette gjeldende rapporterte linjer i kladden med det rapporterte feltet satt til Ja.

MVA/merverdiavgift/Intrastat

398537

Feltet Lukket av løpenr. fungerer ikke som de skal i mva-poster etter at du har kjørt betalingsdatoen for lukking og utregning av mva.

MVA/merverdiavgift/Intrastat

399201

Feltet Leverandørs varenr. fylles ikke ut når du oppretter et underleverandørregneark.

Lager

399972

En lagerplukking kan opprettes selv om det ikke finnes noe tilgjengelig partinummer bare i en Krev velg-plassering.

Lager

Hurtigreparasjoner for lokale programmer 

APAC

ID

Tittel

Funksjonsområde

401683

Det genererte beløpet for finansposter er ikke riktig når forhåndsvisningsposteringsbetalingsjournalen inkluderer kildeskatt og bruker alternativet Angi utlignings-ID i APAC-versjonen.

Økonomi

398368

WHT-poster avrundes ikke etter at fakturaen er postert i APAC-versjonen.

Økonomi

397765

Kontotype for finansutgifter blir ikke valgt i Salgsfaktura opprettet fra Jobber i APAC-versjonen.

Jobber

BE - Belgia 

ID

Tittel

Funksjonsområde

402741

Prosessen med CODA-setningslinjer returnerer en AL-kode-feilmelding når linjene ikke er angitt med en programstatus i den belgiske versjonen.

Økonomi

400309

MVA vises ikke på riktig måte når du endrer mva-grunnrabattprosenten i en kjøpsfaktura i den belgiske versjonen.

Kjøp

CA – Canada

ID

Tittel

KB Funksjonsområde

401161

Feltet Betalingsdato i tabell 10303 konverteres ikke til julian-datoformat når du genererer en EFT-fil i den kanadiske versjonen.

Kontantstyring

400998

NOK-beløpet posteres i økonomimodulen mens det angis med en nettbank i den kanadiske versjonen.

Kontantstyring

398613

Linjene filtreres uventet fra de lagrede innbetalingene med flere kladdemaler i den kanadiske versjonen.

Kontantstyring

402894

Innbetalinger som er angitt med en NOK-bank ved hjelp av finanskontotyper, posteres til økonomimodulen i NOK-beløp i den kanadiske versjonen.

Kontantstyring

401829

Bare én EFT-remittering skrives ut når to forskjellige leverandører deler samme navn i den kanadiske versjonen.

Kontantstyring

398623

Detaljer om prøvesaldo/sammendrag sorteres ikke etter publiseringsdato i stigende rekkefølge i den kanadiske versjonen.

Økonomi

399770

Feltet Forskuddstrekk for føderal inntektsskatt vises som et negativt beløp når du skriver ut NEC 1099 eller 1099 MISC i den kanadiske versjonen.

Kjøp

CZ- Czechia

ID

Tittel

Funksjonsområde

401491

Tom type på betalingsordrelinjen i den tsjekkiske versjonen.

Kontantstyring

ES – Spania 

ID

Tittel

Funksjonsområde

401353

Den elektroniske N34.1-filen eksporteres ikke til banen for eksportfil for e-betaling angitt i bankkontokortet i den spanske lokaliseringen i den spanske versjonen.

Kontantstyring

400898

Feilmeldingen «El valor del campo CuotaDeducible ha de ser menos o igual al sumatorio de la CuotaSoportada positiva más un euro» når du prøver å sende inn en erstatningskreditnota med positive og negative linjer i SII i den spanske versjonen.

MVA/merverdiavgift/Intrastat

FR – Frankrike 

ID

Tittel

Funksjonsområde

398625

Verdiene er ikke riktige i rapporten Bankkontoutdrag på sluttdato-kolonnen i den franske versjonen.

Kontantstyring

402712

Saldoverdier er ikke riktige i rapporten Saldo for finans for inntekter når den forrige regnskapsperioden ikke er lukket i den franske versjonen.

Økonomi

401259

Filformatet Fornedr. Hvis du setter inn/ut-punkt- og områdefeltene i kladden i den franske versjonen, er feil.

MVA/merverdiavgift/Intrastat

GB – Storbritannia

ID

Tittel

Funksjonsområde

398634

Alternativene for kontoutdragstype i testrapporten for bankkontoavstemming returnerer feil melding og/eller kan ikke genereres i den britiske versjonen.

Kontantstyring

IN – India

ID

Tittel

Funksjonsområde

399509

GST beregnes ikke når typen registrerte leverandører er lik belastningen (element) i innkjøpslinjer for snudd avlasting i den indiske versjonen.

MVA/merverdiavgift/Intrastat

400992

GST TCS kan ikke beregnes for Dokumenttype = Refusjon for leverandører i bankkvitteringsbilag i den indiske versjonen.

MVA/merverdiavgift/Intrastat

402517

GST beregnes ikke på nytt etter at du har endret GST-leveringssted med Lever til-adresse i den indiske versjonen.

MVA/merverdiavgift/Intrastat

402518

PIT bør fungere basert på prisen, inkludert avgifter i salgslinjen i den indiske versjonen.

MVA/merverdiavgift/Intrastat

IT – Italia 

ID

Tittel

Funksjonsområde

394264

Rapporten Avskrivningstablå rapporterer ikke akkumulert avhending av de reklassifiserte aktivaene i den italienske versjonen.

Aktiva

400892

Verdiene i kolonnene vises som et negativt beløp i rapporten Fordeling av leverandør i den italienske versjonen.

Kjøp

401908

E-fakturafilen er ikke godt strukturert når feltet Betalingsmåtekode er tomt, og det finnes et vedlegg i salgsfakturaen i den italienske versjonen.

Salg

403207

«Finanskontoen finnes ikke. Identifikasjonsfelt og verdier: Nei.='' feilmelding når du legger ut faktura for salgsforskudd i den italienske versjonen.

Salg

403083

Handlingsknappene i den posterte salgsfakturaen for å opprette en korreksjonskreditnota genererer ikke en kreditnota med kode TD04 i Fattura Document Type-feltet i den italienske versjonen.

Salg

398537

Feltet Lukket av løpenr. fungerer ikke som de skal i MVA-poster når du har kjørt lukking og postert mva-betalingsdato i den italienske versjonen.

MVA/merverdiavgift/Intrastat

MX – Mexico

ID

Tittel

Funksjonsområde

400998

NOK-beløpet posteres i økonomimodulen mens det angis med en nettbank i den meksikanske versjonen.

Kontantstyring

398613

Linjene filtreres uventet fra de lagrede innbetalingene med flere kladdemaler i den meksikanske versjonen.

Kontantstyring

402894

Innbetalinger som er angitt med en NOK-bank ved hjelp av finanskontotyper, posteres til økonomimodulen i NOK-beløp i den meksikanske versjonen.

Kontantstyring

401829

Bare én EFT-remittering skrives ut når to forskjellige leverandører deler samme navn i den meksikanske versjonen.

Kontantstyring

398623

Detaljer om prøvesaldo/sammendrag sorteres ikke etter publiseringsdato i stigende rekkefølge i den meksikanske versjonen.

Økonomi

399770

Feltet Forskuddstrekk for føderal inntektsskatt vises som et negativt beløp når du skriver ut NEC 1099 eller 1099 MISC i den meksikanske versjonen.

Kjøp

NL – Nederland 

ID

Tittel

Funksjonsområde

399349

Problem med mal for konfigurasjonspakke og et ikke-tomt nøkkelfelt i en sammensatt nøkkel i den nederlandske versjonen.

Administrasjon

401028

En overflyt-feilmelding når du prøver å eksportere en betalingsfil fra betalingsloggen hvis kontoinnehaveradressen har mer enn 70 tegn i den nederlandske versjonen.

Kontantstyring

398656

Feilmeldingen Beklager, denne handlingen er ikke tilgjengelig for nettversjonen av APPEN når du oppretter betalingsloggen for et betalingsfilskjema i den nederlandske versjonen.

Kontantstyring

398627

Testrapport viser alle åpne oppføringer når det ikke er brukt et bestemt dokument i bank-/girokladden i nederlandsk versjon.

Økonomi

402272

Feilmeldingen «Gjelder-ID må ha en verdi» når du flytter fokus bort fra G/L-oppføringen der «Gjelder-ID» er angitt i den nederlandske versjonen.

Økonomi

401764

«Verdien til PADSTR-parameter 3 er utenfor det tillatte området.» Feilmelding når du prøver å opprette deklarasjonsfilen for En forsendelseslinje uten at en transaksjonstype er angitt og valgt motpart i den nederlandske versjonen.

MVA/merverdiavgift/Intrastat

402701

Tegnet på Kolonnen Tilleggsenheter er feil i den eksporterte Intrastat-filen etter de nyeste oppdateringene i funksjonaliteten for Intrastat i den nederlandske versjonen.

MVA/merverdiavgift/Intrastat

NO – Norge

ID

Tittel

Funksjonsområde

403088

Remitteringsfilen eksporteres feil i UTF-8-koding i den norske versjonen.

Økonomi

400388

Kan ikke eksportere rapporten Mva-betalingsdato for handel i XML i den norske versjonen.

Økonomi

NZ - New Zealand

ID

Tittel

Funksjonsområde

398368

WHT-poster avrundes ikke etter at fakturaen er postert i New Zealand-versjonen.

Økonomi

RU – Russland

ID

Tittel

Funksjonsområde

394225

Funksjonen for ikke-bruk gjenoppretter ikke finansoppføringene som er opprettet med programfunksjonen i den russiske versjonen, på riktig måte.

Økonomi

USA – USA 

ID

Tittel

Funksjonsområde

400998

NOK-beløpet posteres i økonomimodulen mens det legges inn med en NOK-bank i den amerikanske versjonen.

Kontantstyring

398613

Linjene filtreres uventet fra de lagrede innbetalingene med flere kladdemaler i den amerikanske versjonen.

Kontantstyring

402894

Innbetalinger som er angitt med en NOK-bank ved hjelp av finanskontotyper, posteres til økonomimodulen i NOK-beløp i den amerikanske versjonen.

Kontantstyring

401829

Bare én EFT-remittering skrives ut når to forskjellige leverandører deler samme navn i den amerikanske versjonen.

Kontantstyring

398623

Detaljer om prøvesaldo/sammendrag sorteres ikke etter publiseringsdato i stigende rekkefølge i den amerikanske versjonen.

Økonomi

399770

Feltet Forskuddstrekk for føderal inntektsskatt vises som et negativt beløp når du skriver ut 1099 NEC eller 1099 MISC i den amerikanske versjonen.

Kjøp

Forskriftsmessige funksjoner

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

400006

Legg til felt for betalingsreferanse og betalingsmåte på oppdateringsdokumentsiden for de publiserte dokumentene.

Økonomistyring

PostedPurchInvoiceUpdate.Page PostedSalesInvoice.Page PostedSalesInvoices.Page PostedServiceInvoice.Page PostedServiceInvoices.Page PurchInvHeaderEdit.Codeunit postedsalesinvupdate.page postedserviceinvupdate.page salesinvheaderedit.codeunit serviceinvheaderedit.codeunit

Lokale forskriftsmessige funksjoner 

RU – Russland

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

401522

Endre oppsettene for fakturaer i den russiske versjonen.

Økonomistyring

CorrFacturaInvoiceHelper.Codeunit FacturaInvoiceReportHelper.Codeunit LocalReportManagement.Codeunit VATLedgerExportXML.Report

Løsning

Slik får du tak i Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1-filer

Denne oppdateringen er tilgjengelig for manuell nedlasting og installasjon fra Microsoft Download Center.

Oppdatering 18.3 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1

Hvilken hurtigreparasjonspakke som skal lastes ned

Denne oppdateringen har flere hurtigreparasjonspakker. Velg og last ned en av følgende pakker, avhengig av landversjonen av Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021-databasen.

Land

Hurtigreparasjonspakke

AT – Østerrike

Last ned oppdatering 18.3 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 AT-pakken

AU – Australia

Last ned oppdatering 18.3 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 AU-pakke

BE - Belgia

Last ned oppdatering 18.3 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 BE-pakken

CA – Canada

Last ned oppdatering 18.3 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 CA-pakke

CH – Sveits

Last ned oppdatering 18.3 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 CH-pakke

CZ- Czechia

Last ned oppdatering 18.3 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 CZ-pakke

DE – Tyskland

Last ned oppdatering 18.3 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 DE-pakken

DK – Danmark

Last ned oppdatering 18.3 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 DK-pakke

ES – Spania

Last ned oppdatering 18.3 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 ES-pakke

FI – Finland

Last ned oppdatering 18.3 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 FI-pakke

FR – Frankrike

Last ned oppdatering 18.3 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 FR-pakke

GB – Storbritannia

Last ned oppdatering 18.3 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 UK-pakke

IN – India

Last ned oppdatering 18.3 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 IN-pakken

IS - Island

Last ned oppdatering 18.3 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 IS-pakken

IT – Italia

Last ned oppdatering 18.3 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 IT-pakke

MX – Mexico

Last ned oppdatering 18.3 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 MX-pakke

NL – Nederland

Last ned oppdatering 18.3 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 NL-pakke

NO – Norge

Last ned oppdatering 18.3 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 NO-pakke

NZ - New Zealand

Last ned oppdatering 18.3 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 NZ-pakke

RU – Russland

Last ned oppdatering 18.3 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 RU-pakke

SE – Sverige

Last ned oppdatering 18.3 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 SE pakke

USA – USA

Last ned oppdatering 18.3 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 US-pakke

Alle andre land

Last ned oppdatering 18.3 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 W1-pakke

Slik installerer du en Microsoft Dynamics 365 Business Central lokalt 2021 Release Wave 1-oppdatering

Se Slik installerer du en Oppdatering for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1.

Forutsetninger

Du må ha Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 installert for å kunne bruke denne hurtigreparasjonen.

Mer informasjon

Se mer informasjon om terminologi for programvareoppdatering og Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1.

Status

Microsoft har bekreftet at dette er et problem i Microsoft-produktene som er oppført i delen Gjelder for.

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×