Oversikt

Denne oppdateringen erstatter tidligere utgitte oppdateringer. Du bør alltid installere den nyeste oppdateringen. 

Når du har installert denne hurtigreparasjonen, må du kanskje oppdatere lisensen for å få tilgang til nye objekter som er inkludert i denne eller en tidligere oppdatering. (Dette gjelder bare for kundelisenser.)

Hvis du vil ha en liste over oppdateringer som ble utgitt for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1, kan du se Utgitte oppdateringer for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1. Oppdateringer er ment for nye og eksisterende kunder som kjører Microsoft Dynamics-utgitte oppdateringer for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1.

Viktig

Vi anbefaler at du kontakter Microsoft Dynamics-partneren før du installerer hurtigreparasjoner eller oppdateringer. Det er viktig å kontrollere at miljøet er kompatibelt med hurtigreparasjonene eller oppdateringene som skal installeres. En hurtigreparasjon eller oppdatering kan forårsake interoperabilitetsproblemer med tilpasninger og tredjepartsprodukter som fungerer sammen med Microsoft Dynamics 365 Business Central-løsningen.

Problemer som er løst i denne oppdateringen

Følgende problemer er løst i denne oppdateringen.

Plattformhurtigreparasjoner 

ID

Tittel

405747

Klientøkten krasjer når du får tilgang til de beskyttede variablene fra utvidede sider.

406022

En krypteringsnøkkel kreves når du starter Business Central Server-forekomsten på nytt mens datakryptering ikke er aktivert.

404764

Bruk funksjonaliteten SQL administrasjonskommando for tidsavbrudd på mediekopieringsoperasjonen når du kopierer data mellom firmaer.

404502

Business Central krasjer etter 6 minutter med inaktiv tid.

402436

Flowfield vises ikke i rullegardinlisten.

402720

FORMAT Opplistingsverdi vises i stedet for Nummerer bildetekst når et annet språk enn engelsk er valgt i Business Central Online.

406249

OData Navigation-egenskapsnavnet er i konflikt med primitivt egenskapsnavn.

404469

Feltene vises ikke i tilpassingsalternativet når siden er avgrenset til en tabell med intern tilgang.

404202

Alternativet for å lagre en rapport som en XML-fil påvirkes av parametere for dokumentbegrensning på serversiden.

404214

Resultatene opprettes i feil valg når du bruker Metoden SetSelectionFilter med metoden Merk og MarkedOnly.

Hurtigreparasjoner for programmer 

ID

Tittel

Funksjonsområde

400400

E-postvarselet for delegering sendes ikke når bruker-ID-en for oppføringen for delegeringsjobben er den samme som bruker-ID-en til erstatningen.

Administrasjon

404504

Standard implementeringer av sideoppslag utløser ikke sidevalidering.

Administrasjon

401802

Endringsloggen sammenligner endringer fra feil firma.

Administrasjon

405939

Kan ikke lagre XML-bufferen som inneholder attributtelementer med tomt navneområde.

Administrasjon

400296

«Lengden på strengen er X, men den må være mindre enn eller lik 35 tegn» når du prøver å bruke poster i betalingsavstemmingsjournalen med en lang transaksjons-ID.

Kontantstyring

401297

Betalingstoleransen registreres ikke når betalingen posteres via betalingsavstemmingsjournalen i fremmed valuta.

Kontantstyring

402215

Felttilordningsdefinisjonen bør inkludere Datautjevelg. Filter for linjedef.kode ved sletting.

Kontantstyring

398505

«Du kan ikke kopiere postert gen. journallinje med registreringsnummer %1 fordi den inneholder kunde- eller leverandør- eller ansattposter som er postert og brukt i samme transaksjon.» Feilmelding når du prøver å tilbakeføre en ikke-brukt transaksjon.

Økonomi

400397

Kopier til posterte kladdelinjer = USANN i finanskladdebunken for en finanskladdemal med det samme alternativet aktivert.

Økonomi

400305

Advarselen om toleranse for kontantrabatt vises ikke når du bruker gjelder for dokumentet. Skriv inn -Nei. til å bruke en faktura i toleranseperioden for kontantrabatt.

Økonomi

401115

MVA-beløpet NOK kan være forskjellig før og etter du har postert hvis fakturaen for utenlandsk valuta er postert fra en journal.

Økonomi

401182

Blokkerte dimensjonsverdier vises på sider eller journaler.

Økonomi

401997

Det totale beløpet for påminnelsen er ikke riktig når én av fakturaene er forfalt for antall dager som er mindre enn løpeperioden på første nivå.

Økonomi

403561

Kode for påminnelsesvilkår må finnes på påminnelsessiden og kundesiden.

Økonomi

402605

Sikkerhetsfiltre fungerer ikke som forventet når du kjører detaljrapporten for dimensjoner.

Økonomi

404001

De åpne postene kanselleres ikke, og feltet Siste utstedte påminnelsesnivå i kundeposten fylles med -1 etter at du har kansellert en utstedt påminnelse.

Økonomi

404005

Feil bildetekst brukes for et felt i Kostnadspost-tabellen.

Økonomi

403955

Feilmeldinger når du bruker EU-mva-registreringsnr. Valideringstjeneste.

Økonomi

404778

Kolonneoverskriften skal legges til i periodefilteret når du konfigurerer prøvesaldo for småbedrifter.

Økonomi

405342

Feilmelding om inkonsekvens når du prøver å legge inn en salgsfaktura med utenlandsk valuta.

Økonomi

405374

G/L Balance by Dimension mangler ellipse i Nettleseren Mozilla Firefox.

Økonomi

405467

Arbeidsflytbegrensning for tilbud fungerer ikke når du bruker funksjonen Lag faktura på tilbud.

Økonomi

406069

«Det finnes ingen kunde. Post i filteret.» Feilmelding når du kjører en MVA-DEKLARasjonsdisk etter at poster med funksjonen Juster MVA for kontantrabatt er aktivert.

Økonomi

401952

Feilmelding i avskrivningstablåkoden når du prøver å endre avskrivningstablået for et aktiva.

Aktiva

399841

Opprett standard rotfunksjon går inn i en uendelig løkke når du konverterer JSON til XML hvis strømmen kalles med en annen koding enn standard.

Integrasjon

401944

Utløpsdatoene for kontrakten for linjene endres ikke tilsvarende etter at du har endret utløpsdatoen for servicekontrakten i hodet.

Beholdning

403689

Flere alternativer-knappen i journallinjen for fysisk beholdning viser flere handlinger enn den skal.

Beholdning

404540

Lengden på strengen er 22, men den må være mindre enn eller lik 20 tegn. Feilmelding når du angir Elementnr. Filtrer i rapporten Juster kostnad – vareposter.

Beholdning

405048

Notater om lagerplukk overføres ikke til posterte lagerplukk.

Beholdning

405387

Struktur viser ikke negative linjer i produksjonsstykklisten.

Beholdning

399387

«Blokkert må være lik Nei i Element: Nei.=xxx. Gjeldende verdi er Ja... når du kjører et bestillingsforslag.

Beholdning

402797

Oppretting av vareleverandør genererer ufullstendige kryssreferanser for element.

Beholdning

403463

Den faktiske kostnaden kan ikke posteres fullstendig til det totale VIA-kostnadsbeløpet etter at du har brukt funksjonen beregn VIA.

Jobber

404933

"Lengden på strengen er 22, men den må være mindre enn eller lik 20 tegn. Verdi: FEILMELDINGEN ACTPT&G-CRM-GM (T&M)" når du åpner prosjektplanleggingslinjen.

Jobber

404318

Det finnes ikke-lagervarer i mangellisten i Produksjonsordren.

Produksjon

404704

Feilmeldingen «Summen av oppsett, flytting og ventetid overskrider den tilgjengelige tiden i perioden» når manuell planlegging brukes på rutinglinjen.

Produksjon

405015

Rutebeskrivelseslengden 100 implementeres ikke i planleggingsregnearket.

Produksjon

405430

Den tildelte kapasiteten fjernes når du beregner en rutelinje for tidsplan manuelt med gjenstående kjøretid etter at tidligere operasjoner er fullført.

Produksjon

404536

«Posten i tabellen Kampanjemålgruppe finnes allerede.» Feilmelding når du aktiverer en salgspris i en kampanje.

Markedsføring

400516

Annullert salgs-/kjøpsfaktura fører til angre av sporede varer som ikke kan sendes på nytt/mottas på nytt av alternativet Hent mottakslinjer/Hent følgeseddellinjer.

Kjøp

400913

«Detaljert leverandør-ledg. Oppføringen finnes allerede. Identifikasjonsfelt og verdier: Løpenummer.='XXXX'", feilmelding når du prøver å oppheve bruk av oppføringer.

Kjøp

403890

Feilmelding når du kopierer firmadataoppdateringen etter at du har aktivert ItemReference-funksjonen.

Kjøp

403964

Foreslå varegebyrtilordning viser feil forslag etter at linjer fra bestillingen er mottatt og fakturert på nytt.

Kjøp

405088

Ant. til Faktura er 0 etter at varene er mottatt når du oppdaterer verktøytips i salgs- og kjøpsoppsettet.

Kjøp

397813

Kan ikke postere innkjøpsordren når en linje opprettes fra Drop-Ship-ordren.

Kjøp

396321

Servicegebyrlinjen avbrytes ikke fra salgsfakturalinjer ved å velge linjen mer enn én gang.

Salg

400503

Fakturaverdien justeres automatisk på grunn av den delvise forskuddsbetalingen.

Salg

401969

"Du kan ikke tilordne mer enn X enheter i Dokumenttype = Rekkefølge, Dokumentnr. = A, linjenr. = B" feilmelding med partirapport som håndterer varegebyret for delvise forsendelser (Forsendelsesråd = Delvis).

Salg

403998

Dokumentdatoen er forskjellig fra bokføringsdatoen i MVA-poster etter at du har opphevet betalingen med en faktura med en kontantrabatt.

Salg

404548

Kontakttypen for en kontaktoppretting endres ikke tilsvarende, og den nye kontakten opprettes alltid med typen Firma mens kontakttypen er angitt i kundemalen.

Salg

404624

Enhetsprisen for prosjektplanleggingslinjen kan ikke oppdateres på riktig måte av kostnadsfaktoren fra Salgsjobbpris-listen.

Salg

404625

Enhetsprisen i ordren endres ikke i henhold til kostnadsfaktoren i Salgspris-listen.

Salg

404682

Feilmeldingen «Linjen kan ikke deles» i prislistelinjer etter at du har aktivert den nye funksjonen for prising av salg.

Salg

405102

Feltet Pris inkluderer MVA i salgsprislistelinjer må hente verdien fra overskriften Salgsprisliste når du bruker den nye salgsprisfunksjonen.

Salg

405108

Feltet Gjelder til-nr. feltet ikke oppdatert på riktig måte i Salgspris-linjer når du bruker den nye salgsprisfunksjonen.

Salg

405078

Alternativet servicekostnadsforslag foreslår ikke kostnader eller priser i prisregnearket.

Salg

405394

«Business Central (versjon 15.0) må velges på siden Prisberegningsmetode.» Feilmelding når du prøver å kjøre prislisterapporten ved hjelp av den nye salgsprisfunksjonen.

Salg

405508

Kontakttypen for en kontaktoppretting endres ikke tilsvarende, og den nye kontakten opprettes alltid med type = Firma mens kontakttypen er angitt i kundemalen.

Salg

398112

Nedbrytingen av stykklisten i en innkjøpsordre gir ikke en feil når det reserverte antallet ikke er lik 0.

Lager

401645

Plassering av lageret opprettes med feil antall, og feilmeldingen mangler når du arbeider med plasseringsmal for flytende intervall, WMS og maksimalt antall for intervalloppsett.

Lager

402448

Forskjellen i å blokkere utgående og inngående bevegelser i den interne bevegelsen.

Lager

402464

Sporing og utløpsdato er ikke angitt for lagerplukking som håndterer WMS og FEFO når reservasjonen bruker tomt felt.

Lager

403455

Tilgjengelig antall (grunntall) må ikke være mindre enn X i innholdsplasseringskoden for intervall...» feilmelding når du registrerer lagerplukking opprettet samtidig og gjør krav på samme enheter som et annet valg.

Lager

403197

Feltet Partinr. og Utløpsdato fylles ikke ut på riktig måte når varesporing og reservasjon kombineres.

Lager

404772

Sporingslinjen på lagerforsendelsesnivå oppdateres ikke når du registrerer delvis plukking hvis Ikke fyll ut antall. alternativet For å håndtere er angitt på opprettingsnivå for valg.

Lager

406140

Standard leveringstid for sikkerhet bør ikke vurderes for direkte levering.

Lager

406120

Standard promafaktura for salg skriver ikke ut antall eller beløp når kunder bruker WMS.

Lager

401329

En lagerplukking kan opprettes selv når det eneste tilgjengelige partinummeret som er blokkert i en Krev velg-plassering.

Lager

Hurtigreparasjoner for lokale programmer 

APAC

ID

Tittel

Funksjonsområde

403874

Utdragssaldoen ser ut til å være 0 når alternativet Skriv ut i NOK er merket av i APAC-versjonen.

Økonomi

401685

En ekstra linje opprettes i betalingsjournalen for forskuddsskattebeløpet etter at du har postert betalingsjournalen med kildeskatten i Dynamics 365 Business Central i APAC-versjonen.

Økonomi

405906

Feil beløp i EFT-filen når kildeskatt beregnes for betalingen i APAC-versjonen.

MVA/merverdiavgift/Intrastat

406002

Beløpene som skrives ut i sertifiseringsrapporten for withholding tax, avrundes ikke i APAC-versjonen.

MVA/merverdiavgift/Intrastat

406003

Sertifiseringsrapporten for withholding tax kan ikke kjøres fra brukergrensesnittet i APAC-versjonen.

MVA/merverdiavgift/Intrastat

406004

Kildeskattbeløpet avrundes ikke i rapporten Beregn og etter WHT-betalingsdato i APAC-versjonen.

MVA/merverdiavgift/Intrastat

401239

Ugyldige forskuddsskatteposter når du opphever bruk av oppføringer i APAC-versjonen.

MVA/merverdiavgift/Intrastat

BE - Belgia 

ID

Tittel

Funksjonsområde

401003

Den forrige CODA-datoen fyller ut Utdragsdato-feltet på CODA-setningssiden i stedet for gjeldende CODA-dato i den belgiske versjonen.

Kontantstyring

405691

Flere programmer for CODA i den belgiske versjonen.

Økonomi

400390

Riktig funksjon avhenger av det bokførte kreditnotanummeret i stedet for feltet Bokføringsnr. Serie fra salgskreditnotaen for kladdemalen i & salgsoppsettet i den belgiske versjonen.

Salg

CH – Sveits

ID

Tittel

Funksjonsområde

404812

Feilmeldingen Du kan ikke endre mva-produktposteringsgruppen når du prøver å endre forsendelsesdatoen i en ordre med forskuddsbetalinger i den sveitsiske versjonen.

Økonomi

406307

Feilmeldingen «Dokumenttypen må være faktura» når du prøver å postere en betalingsjournal der en faktura er brukt i den sveitsiske versjonen.

Kjøp

CZ- Czechia

ID

Tittel

Funksjonsområde

402473

Salgsfakturaen viser enhetsprisen unntatt MVA selv om salgsprisen er utstedt inkludert MVA i den tsjekkiske versjonen.

Salg

DE – Tyskland

ID

Tittel

Funksjonsområde

404199

Bare startdatoen sendes til datofilteret på PAG 474 når PAG 474 åpnes fra en del av ELSTER-utvidelsen i den tyske versjonen.

Økonomi

DK – Danmark

ID

Tittel

Funksjonsområde

403566

Feil bildetekst for en rapport i den danske versjonen.

Beholdning

ES – Spania 

ID

Tittel

Funksjonsområde

404664

Det er ikke mulig å slette fakturagrupper og betalingsordrer i den spanske versjonen.

Kontantstyring

405112

Feilmeldingen Factura duplicada i SII når du legger ut flere fakturaer sendt til SII i den spanske versjonen.

Økonomi

403447

Ignorer-feltet i en rapport skal være plassert på Fanen Innlegg på finanskontokortet og ikke på Kostnadsregnskap-fanen i den spanske versjonen.

MVA/merverdiavgift/Intrastat

404373

Resterende urealisert grunntall og gjenstående urealiserte beløp er igjen åpne i mva-postene etter at du har brukt mva-kontantbetalinger ved hjelp av Urealisert MVA-type som prosent i den spanske versjonen.

MVA/merverdiavgift/Intrastat

405540

En operasjon er ikke deklarert i rapport 349, men deklareres riktig i SII på grunn av et intrakommunitetssalg for en fransk kunde med spansk adresse i den spanske versjonen.

MVA/merverdiavgift/Intrastat

FI – Finland

ID

Tittel

Funksjonsområde

401020

Bankreferansen er ikke merket med 001 etter at den er importert i den finske versjonen.

Kontantstyring

GB – Storbritannia

ID

Tittel

Funksjonsområde

403864

Feil term «sjekk nyeste HMRC-forespørsel» i stedet for «Kontroller siste HMRC-forespørsel» brukes på oppsettet av HMRC Fraud Prevention Header i den britiske versjonen.

Økonomi

IN – India

ID

Tittel

Funksjonsområde

405337

GST skal ikke beregnes hvis Fra-feltet og Til-feltet i overføringsordren har samme GST-nummer i den indiske versjonen.

Økonomi

404857

GST- og detaljerte GST-poster opprettes ikke for fritatte varer i den indiske versjonen.

Økonomi

406402

Feil bankposter opprettes for bankgebyrer i den indiske versjonen.

Økonomi

400992

GST TCS kan ikke beregnes for Dokumenttype = Refusjon for leverandører i bankkvitteringsbilag i den indiske versjonen.

MVA/merverdiavgift/Intrastat

405085

GST endres ikke i statistikk- og detaljflisen etter endring av GST-satsen på transaksjonen i den indiske versjonen.

MVA/merverdiavgift/Intrastat

IT – Italia 

ID

Tittel

Funksjonsområde

405050

MVA-registreringsnummer og totalsum skrives ikke ut i mva-regnskapsregisteret – skriv ut rapporten i den italienske versjonen.

Økonomi

401714

Kildeskatten beregnes ikke på riktig måte når leverandørfakturaen utstedes for en kjøpsfaktura som delvis er brukt i den italienske versjonen.

Økonomi

402089

Salgskreditnotaen legger inn feil nummerserie i den italienske versjonen.

Salg

404208

Aktivitetskoden som er angitt i salgsfakturaene, overføres ikke til posterte MVA-poster i den italienske versjonen.

Salg

404657

Nummeret for eksternt dokument vises ikke på salgsdokumentsider i den italienske versjonen.

Salg

406405

Den periodiske MVA-betalingen Kommunikasjon rapporterer firmaets MVA-registreringsnummer i koden CodicefiscaleSocieta og rapporterer ikke cfIntermediario selv om mellomledd-feltet er aktivert i den italienske versjonen.

MVA/merverdiavgift/Intrastat

404194

CodiceFornitura-elementet eksporterer ikke riktig verdi i XML-filen for periodisk MVA-betalingskommunikasjon i den italienske versjonen.

MVA/merverdiavgift/Intrastat

MX – Mexico

ID

Tittel

Funksjonsområde

405452

Operasjonstypen er ikke standard i kjøpsdokumenter som beskrevet i verktøytipsene i den meksikanske versjonen.

Økonomi

405453

Det elektroniske dokumentet staves feil på de posterte salgsfakturaene i den meksikanske versjonen.

Salg

NL – Nederland 

ID

Tittel

Funksjonsområde

403699

Avstemming importert bankkontoutdrag håndterer ikke kontantrabatten på riktig måte i den nederlandske versjonen.

Kontantstyring

405816

Inntektene for et land utenfor EU vises på ICP-deklarasjonen i den nederlandske versjonen.

Økonomi

NO – Norge

ID

Tittel

Funksjonsområde

404009

Filbanen og filnavnet for remitteringsfilen i remitteringsavtalekortet vises ikke riktig når du eksporterer filen fra betalingsjournalen i den norske versjonen.

Kontantstyring

USA – USA 

ID

Tittel

Funksjonsområde

401776

Firmaadressen er ikke på PDF-filen for salgsfaktura med en rapport i den amerikanske versjonen.

Økonomi

401006

"Kladdemalen finnes ikke. Identifikasjonsfelt og -verdier: Name=" feilmelding for Remitteringsråd når du sender PDF-fil til disk i den amerikanske versjonen.

Økonomi

399388

«Maksimumslager må være lik '#' i Lagerføringsenhet: Plassering = BLÅ....» feilmelding når ingen SKU-konfigurasjon eller MFG-installasjonen har feltet Komponenter ved plassering satt til BLÅ i den amerikanske versjonen.

Beholdning

Lokale forskriftsmessige funksjoner 

GB – Storbritannia

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

404266

Overskriftene for hindring av svindel kan angis automatisk uten at du har interaksjon med brukeren i den britiske versjonen.

Økonomistyring

Utvidelser: UKMakingTaxDigital

IT – Italia

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

404976

Skattemyndighetens doc. nr. -feltet skal forstørres i den italienske versjonen.

Økonomistyring

DatifatturaValidate.Codeunit ExportVATTransactions.Report SpesometroExport.Codeunit UPGVATReportIT.Codeunit UpgradeTagDefCountry.Codeunit VATReport.Page VATReportHeader.Table VATReportValidate.Codeunit

NO – Norge

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

405038

Forbedringer for SAF-T i den norske versjonen.

Økonomistyring

Utvidelser: NorwegianSAFT

Løsning

Slik får du tak i Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1-filer

Denne oppdateringen er tilgjengelig for manuell nedlasting og installasjon fra Microsoft Download Center.

Oppdatering 18.4 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1

Hvilken hurtigreparasjonspakke som skal lastes ned

Denne oppdateringen har flere hurtigreparasjonspakker. Velg og last ned en av følgende pakker, avhengig av landversjonen av Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021-databasen.

Land

Hurtigreparasjonspakke

AT – Østerrike

Last ned oppdatering 18.4 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 AT-pakken

AU – Australia

Last ned oppdatering 18.4 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 AU-pakke

BE - Belgia

Last ned oppdatering 18.4 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 BE-pakken

CA – Canada

Last ned oppdatering 18.4 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 CA-pakke

CH – Sveits

Last ned oppdatering 18.4 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 CH-pakke

CZ- Czechia

Last ned oppdatering 18.4 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 CZ-pakke

DE – Tyskland

Last ned oppdateringen 18.4 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 DE-pakken

DK – Danmark

Last ned oppdatering 18.4 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 DK-pakke

ES – Spania

Last ned oppdatering 18.4 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 ES-pakke

FI – Finland

Last ned oppdatering 18.4 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 FI-pakke

FR – Frankrike

Last ned oppdatering 18.4 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 FR-pakke

GB – Storbritannia

Last ned oppdatering 18.4 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 Uk-pakke

IN – India

Last ned oppdatering 18.4 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 IN-pakken

IS - Island

Last ned oppdatering 18.4 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 IS-pakken

IT – Italia

Last ned oppdatering 18.4 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 IT-pakke

MX – Mexico

Last ned oppdatering 18.4 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 MX-pakke

NL – Nederland

Last ned oppdatering 18.4 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 NL-pakke

NO – Norge

Last ned oppdatering 18.4 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 NO-pakke

NZ - New Zealand

Last ned oppdatering 18.4 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 NZ-pakke

RU – Russland

Last ned oppdatering 18.4 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 RU-pakke

SE – Sverige

Last ned oppdateringen 18.4 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 SE pakken

USA – USA

Last ned oppdatering 18.4 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 US-pakke

Alle andre land

Last ned oppdatering 18.4 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 W1-pakke

Slik installerer du en Microsoft Dynamics 365 Business Central lokalt 2021 Release Wave 1-oppdatering

Se Slik installerer du en Oppdatering for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1.

Forutsetninger

Du må ha Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 installert for å kunne bruke denne hurtigreparasjonen.

Mer informasjon

Se mer informasjon om terminologi for programvareoppdatering og Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1.

Status

Microsoft har bekreftet at dette er et problem i Microsoft-produktene som er oppført i delen Gjelder for.

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×