We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Oversikt

Denne oppdateringen erstatter tidligere utgitte oppdateringer. Du bør alltid installere den nyeste oppdateringen. Denne oppdateringen løser også et mulig Sikkerhetsproblem i XSS. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se CVE-2021-40440.

Når du har installert denne hurtigreparasjonen, må du kanskje oppdatere lisensen for å få tilgang til nye objekter som er inkludert i denne eller en tidligere oppdatering. (Dette gjelder bare for kundelisenser.)

Hvis du vil ha en liste over oppdateringer som ble utgitt for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1, kan du se Utgitte oppdateringer for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1. Oppdateringer er ment for nye og eksisterende kunder som kjører Microsoft Dynamics-utgitte oppdateringer for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1.

Viktig

Vi anbefaler at du kontakter Microsoft Dynamics-partneren før du installerer hurtigreparasjoner eller oppdateringer. Det er viktig å kontrollere at miljøet er kompatibelt med hurtigreparasjonene eller oppdateringene som skal installeres. En hurtigreparasjon eller oppdatering kan forårsake interoperabilitetsproblemer med tilpasninger og tredjepartsprodukter som fungerer sammen med Microsoft Dynamics 365 Business Central-løsningen.

Problemer som er løst i denne oppdateringen

Følgende problemer er løst i denne oppdateringen.

Plattformhurtigreparasjoner 

ID

Tittel

406702

Feilmeldingen TimeSpan overflyt fordi varigheten er for lang, finnes.

406904

Forbedre nettjenesten for spawning child sessions for service-to-service (S2S)-programmer.

406932

Forbedre utnyttelse av serverminnet.

406935

Bildetekst-fanen oppdateres ikke i klienten når du navigerer fra et kort til en liste.

406949

Ordreplanlegging – Reserve kan ikke velges i nettklienten uten å merke hele linjen.

406971

Linjene på dokumentsiden fylles ikke ut etter at du har kjørt Page.RUNMODAL i OnOpenPage-utløseren.

407635

Antallet klarerte domener som har tillatelse til å sende meldinger, er begrenset.

408760

Brukere med tillatelsessettet Sikkerhet kan ikke endre noen tillatelsessett.

408997

Feilmeldingen «SystemCreatedAt» vises når du prøver å synkronisere en ny versjon av en app på en database som ble opprettet med handlingen Import-NAVData.

409355

Navnet på tabellen mislykkes på grunn av den inkonsekvente navngivningen av primærnøkkelen.

Hurtigreparasjoner for programmer 

ID

Tittel

Funksjonsområde

407654

Filen som eksporteres til NAVData, har ikke en meningsfull filtype.

Administrasjon

404617

Brukere kan ikke fjerne et datofilter når de kjører rapporten Finanssaldo etter dimensjon etter at siden er lukket.

Kontantstyring

406063

Innleggs-/forhåndsvisningsbokføring viser ikke beløp på linje med valutakortoppsettet i feltet Antall desimaler sted.

Kontantstyring

402928

Tomme celler som ikke er tomme i rapporten Råbalanse etter periode sendes til Excel.

Økonomi

404356

Verdien for Saldo forrige kontoutdrag tas ikke fra det tidligere posterte utdraget etter at du har postert en bankkontoavstemming.

Økonomi

404824

Den totale prisverdien i salgskreditnotaen følger ikke valutainnstillingen.

Økonomi

405328

Filtre for finanssaldo etter dimensjon oversettes ikke til finanssaldoen etter dimensjonsmatrise som forventet.

Økonomi

407458

Den løpende saldoen er feil i rapporten Saldo for detaljprøve.

Økonomi

403323

Firmadokumenter sendes flere ganger.

Økonomi

402914

Betalingsbetingelser vurderes ikke for jobber når du kjører handlingen Foreslå regnearklinje i Flow regnearket.

Økonomi

405750

Alternativet Send til tidsplan mangler i rapporten Kontoskjema.

Økonomi

407278

Sikkerhetsfiltre fungerer ikke som forventet for generelle journaler.

Økonomi

407288

Angre bankavstemmingsutdraget.

Økonomi

407543

Faktaboksen mangler i feilmeldingen for kladden i kladden.

Økonomi

406073

Adressefeltet endres ikke etter at salg til-kundenr. når tilbudet opprettes for kontakttype = Person.

Økonomi

394218

Veiviseren for aktivaanskaffelse tar ikke hensyn til aktivakladdoppsettet, men bruker et hardkodet partinavn i stedet.

Aktiva

404315

Aktivabokføringsdatoen er ikke tilgjengelig på kjøpsdokumenter.

Aktiva

404224

Firmainformasjon initialiseres ikke i AvailabilityManagement.CalcAvailableQty, noe som gjør den globale funksjonen ikke-utvidbar.

Beholdning

403667

Varegebyrbeløpet tilbakestilles, men antallet endres ikke når du endrer leverandørnummeret, noe som fører til muligheten til å postere en faktura uten å tilordne beløpet til vareposter.

Beholdning

404985

Dimensjonssett-ID mangler når du posterer en overføringsordre med Direkte overføring valgt på siden Lageroppsett.

Beholdning

402604

«Du må tilordne et partinr. for element..." vises når du legger inn en fysisk lagerordre ved hjelp av intervaller og partispesifikk sporing mens lagerpartisporing ikke er aktivert på varesporingskortet.

Beholdning

404902

Monteringsordrer kan opprettes manuelt fra planleggingsregnearket uten å legge til komponenter.

Beholdning

408051

Kostnad-feltet kopieres ikke når du prøver å kopiere og lime inn prosjektplanleggingslinjer fra Excel.

Jobber

406316

Toppteksten mangler i rapporten Foreslått fakturering for jobb.

Jobber

407048

Den forventede kostnaden for avgangen er feil når produksjonen ikke bruker basisenheten, og mottaket av underleverandørbestillingen oppretter utleveringsposten.

Produksjon

407070

FlowField-oppslagshandlingen oppdateres ikke konsekvent når sidene er avgrenset til midlertidige tabeller, og det ikke finnes noen Calcfields i OnAfterGetCurrRecord.

Produksjon

406951

Varer uten lager beregnes i standardkostnader når de brukes som komponenter i produksjon med standard kostnadsmetode.

Produksjon

408512

Lag-til-ordre-planlegging gjenkjenner ikke en endret forfallsdato for produserte varer på lavt nivå når forsendelsesdatoen for elementet på øverste nivå ble endret på salgslinjen.

Produksjon

405462

Tidspunktet for ruting av delmontering dobles i rapporten Kostnadsdeling for de ferdige varene når det øverste elementet bruker to av delmonteringselementene.

Produksjon

406509

Selger-feltet er ikke tilgjengelig når Feltet Prosjektoppgave er deaktivert på Oppgave/to-do-siden.

Markedsføring

401739

Den utvidede teksten settes inn i innkjøpsordren for spesialordrer når den automatiske utvidede teksten ikke er satt til elementet.

Kjøp

401965

Dokumenttotalen oppdateres ikke i hent mottakslinjer-alternativet når Priser inkludert MVA er satt til sann.

Kjøp

404620

Det oppstår en feil når du prøver å angre en kjøpskvittering for en jobb som har et negativt antall.

Kjøp

405932

Varegebyrbeløpet tilbakestilles, men antallet endres ikke når du endrer leverandørnummeret, noe som fører til muligheten til å postere en faktura uten å tilordne beløpet til vareposter.

Kjøp

406061

Kjøpsjournaler oppdateres ikke når leverandørbetalingene bruker en foretrukket bankkonto.

Kjøp

401898

Innstillingen for forrige forespørselsside er ikke inkludert i e-postbekreftelsen.

Salg

403950

En bruker som bare har lesetillatelse, kan ikke avslutte Statistikk-siden.

Salg

403394

Monteringskomponenter er ikke inkludert i rapporten Forsendelse når du bruker handlingen Legg inn og send.

Salg

405045

Kontaktkonverteringsmaler vises som søkeresultater når du bruker Fortell meg det til å søke etter «Kontaktmal».

Salg

405862

Godkjenning-alternativet er ikke tilgjengelig når du oppretter en ny ordre fra flisen Pågående ordre.

Salg

406221

Reservasjoner på partier vurderes ikke i partivalget på siden Varesporingslinjer.

Salg

406828

Et feil kundekort åpnes fra sektordiagrammet De fem beste kundene etter salgsverdi.

Salg

407335

Kontaktkonverteringsmaler vises som søkeresultater når du bruker Fortell meg det til å søke etter «Kontaktmal».

Salg

407549

Lever til-adressen endres til egendefinert etter at en kontakt er slettet fra et tilbud.

Salg

408503

Et feil kundekort åpnes fra sektordiagrammet De fem beste kundene etter salgsverdi.

Salg

408570

Kundekortfelt som er relatert til statistikk, er tomme.

Salg

406075

En feil vises når du sletter en prisliste.

Salg

404794

Fakturarabattbeløpet og fakturarabattprosenten må kjøpes under godkjenningsarbeidsflytskanneren.

Salg

408156

Prisen inkluderer MVA er feil når du bruker merverdiavgift for snudd avregning.

Salg

404205

Alternativet for valg av flere rapporter er ikke tilgjengelig i Rapportvalg – Lager for posterte forsendelser.

Lager

407378

SKU-en oppdateres ikke på riktig måte når du arbeider med jobbkøen.

Lager

407917

Feilmeldingen «Ingenting å håndtere» vises når du oppretter en lagerplukking i henhold til FEFO når serienummeret legges til den utgående oppføringen.

Lager

408362

Feilmeldingen «Ingenting å håndtere». Vises når det opprettes en lagerplukking når partinummeret spores og serienummeret bare kreves for den utgående posten.

Lager

408624

Plukklinjer er ikke sortert etter feltet Hyllenr.

Lager

409233

Brukere kan postere en ordreretur uten lagerkvittering som håndterer wms og bin obligatorisk plassering, og lageroppføringer genereres ikke når varen bruker en innkjøpskode som er relatert til direkte levering.

Lager

Hurtigreparasjoner for lokale programmer 

APAC

ID

Tittel

Funksjonsområde

401685

En ekstra linje opprettes i betalingsjournalen for forskuddsskattebeløpet etter at du har postert betalingsjournalen med kildeskatten i APAC-versjonen.

Økonomi

AT – Østerrike

ID

Tittel

Funksjonsområde

406980

Intrastatfilen for juli 2021 godtas ikke av myndighetene fordi perioden er feil i den østerrikske versjonen.

Økonomi

AU – Australia 

ID

Tittel

Funksjonsområde

400173

Ord dupliseres i den publiserte kjøpskreditnotaen i den australske versjonen.

Kjøp

CA – Canada

ID

Tittel

Funksjonsområde

405751

Merverdiavgift beregnes ikke med mindre veksleknappen Avgiftspliktig er slått på og av i den kanadiske versjonen.

MVA/merverdiavgift/Intrastat

CH – Sveits

ID

Tittel

Funksjonsområde

408604

Rapporten Betalingsråd for leverandør er ikke tilgjengelig fra betalingsjournalen fordi handlingen for å kalle rapporten er skjult i den sveitsiske versjonen.

Kontantstyring

406674

Rapporten For finanskonto viser ikke riktig mva-informasjon for finanskontoer som bruker saldokontonummeret i finanskladden i den sveitsiske versjonen.

Økonomi

DACH

ID

Tittel

Funksjonsområde

402909

En upassende bruk av SetCurrentKey i FactBox-koden forårsaker ytelsesproblemer i store databaser i DACH-versjonen.

Økonomi

406980

Intrastatfilen for juli 2021 godtas ikke av myndighetene fordi perioden er feil i DACH-versjonen.

Økonomi

DE – Tyskland

ID

Tittel

Funksjonsområde

407854

Rapporten Opprett fil er ikke gyldig når feltene Land/område for opprinnelseskode og PARTNER-MVA-ID fylles ut for forsendelser når du eksporterer en Xml-fil for En land/region i den tyske versjonen.

MVA/merverdiavgift/Intrastat

407767

Rapporten Opprett fil er ikke gyldig når feltene Land/område for opprinnelseskode og PARTNER-MVA-ID fylles ut for forsendelser når du eksporterer en Xml-fil for En land/region i den tyske versjonen.

MVA/merverdiavgift/Intrastat

GB – Storbritannia

ID

Tittel

Funksjonsområde

406316

Toppteksten mangler i rapporten Foreslått fakturering for jobb i Storbritannia-versjonen.

Jobber

400509

Forsendelsesmetodekoden er obligatorisk på Intrastat, men det er ikke meningen at den skal oppgis av HMRC i Storbritannia-versjonen.

MVA/merverdiavgift/Intrastat

IN – India

ID

Tittel

Funksjonsområde

402328

Feltet Salg (NOK) oppdateres ikke i GST-posten i den indiske versjonen.

Økonomi

405337

GST skal ikke beregnes hvis Fra-feltet og Til-feltet i overføringsordren har samme GST-nummer i den indiske versjonen.

Økonomi

404857

GST og detaljerte GST-poster opprettes ikke for fritatte varer i den indiske versjonen.

Økonomi

406893

GST-beregning for kunder med GST-kundetype = SEZ i den indiske versjonen.

Økonomi

406901

"Valgt dokumentnr. finnes ikke for Referansefakturanr. Feilmeldingen vises når du bekrefter en referansefaktura i den indiske versjonen.

Økonomi

406402

Feil bankposter opprettes for bankgebyrer i den indiske versjonen.

Økonomi

405085

GST endres ikke i statistikk- og detaljfliser etter endring av GST-satsen på transaksjonen i den indiske versjonen.

MVA/merverdiavgift/Intrastat

IT – Italia 

ID

Tittel

Funksjonsområde

406396

Detaljene for forsendelser og kundekjøpsordrer rapporteres ikke når du eksporterer en elektronisk salgsfaktura på italiensk språk i den italienske versjonen.

Økonomi

407392

Oppgjørsposter mangler mva-perioden i den italienske versjonen.

MVA/merverdiavgift/Intrastat

USA – USA 

ID

Tittel

Funksjonsområde

403100

Beskrivelser vises ikke når du bruker oppdaterbare Excel rapporter fra hjemmesiden med innrykket som er større enn to plasseringer i den amerikanske versjonen.

Administrasjon

406494

Ordrer viser en feil når du har valgt en alternativ leveringsadresse i den amerikanske versjonen.

Salg

Lokale forskriftsmessige funksjoner 

CH – Sveits

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

407372

Funksjonaliteten QR-Bill flere scenarier i den sveitsiske versjonen.

Økonomistyring

BankAccount.Table PaymentMethod.Table Extensions: SwissQRBill

MX – Mexico

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

403852

Oppbevaringsfunksjonaliteten fungerer for kopierte dokumenter når du avbryter eller oppretter en korrigerende salgskreditnota i den meksikanske versjonen.

Økonomistyring

CopyDocumentMgt.Codeunit

Løsning

Slik får du tak i Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1-filer

Denne oppdateringen er tilgjengelig for manuell nedlasting og installasjon fra Microsoft Download Center.

Oppdatering 18.5 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1

Hvilken hurtigreparasjonspakke som skal lastes ned

Denne oppdateringen har flere hurtigreparasjonspakker. Velg og last ned en av følgende pakker, avhengig av landversjonen av Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021-databasen.

Land

Hurtigreparasjonspakke

AT – Østerrike

Last ned oppdatering 18.5 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 AT-pakken

AU – Australia

Last ned oppdatering 18.5 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 AU-pakke

BE - Belgia

Last ned oppdatering 18.5 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 BE-pakken

CA – Canada

Last ned oppdatering 18.5 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 CA-pakke

CH – Sveits

Last ned oppdatering 18.5 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 CH-pakke

CZ- Czechia

Last ned oppdatering 18.5 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 CZ-pakke

DE – Tyskland

Last ned oppdatering 18.5 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 DE-pakken

DK – Danmark

Last ned oppdatering 18.5 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 DK-pakke

ES – Spania

Last ned oppdatering 18.5 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 ES-pakke

FI – Finland

Last ned oppdatering 18.5 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 FI-pakke

FR – Frankrike

Last ned oppdatering 18.5 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 FR-pakke

GB – Storbritannia

Last ned oppdatering 18.5 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 Uk-pakke

IN – India

Last ned oppdatering 18.5 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 IN-pakken

IS - Island

Last ned oppdatering 18.5 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 IS-pakken

IT – Italia

Last ned oppdatering 18.5 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 IT-pakke

MX – Mexico

Last ned oppdatering 18.5 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 MX-pakke

NL – Nederland

Last ned oppdatering 18.5 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 NL-pakke

NO – Norge

Last ned oppdatering 18.5 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 NO-pakke

NZ - New Zealand

Last ned oppdatering 18.5 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 NZ-pakke

RU – Russland

Last ned oppdatering 18.5 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 RU-pakke

SE – Sverige

Last ned oppdatering 18.5 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 SE pakke

USA – USA

Last ned oppdatering 18.5 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 US-pakke

Alle andre land

Last ned oppdatering 18.5 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 W1-pakke

Slik installerer du en Microsoft Dynamics 365 Business Central lokalt 2021 Release Wave 1-oppdatering

Se Slik installerer du en Oppdatering for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1.

Forutsetninger

Du må ha Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 installert for å kunne bruke denne hurtigreparasjonen.

Mer informasjon

Se mer informasjon om terminologi for programvareoppdatering og Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1.

Status

Microsoft har bekreftet at dette er et problem i Microsoft-produktene som er oppført i delen Gjelder for.

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×