Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Oversikt

Denne oppdateringen erstatter tidligere utgitte oppdateringer. Du bør alltid installere den nyeste oppdateringen. 

Når du har installert denne hurtigreparasjonen, må du kanskje oppdatere lisensen for å få tilgang til nye objekter som er inkludert i denne eller en tidligere oppdatering. (Dette gjelder bare for kundelisenser.)

Hvis du vil ha en liste over oppdateringer som ble utgitt for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1, kan du se Utgitte oppdateringer for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1. Oppdateringer er ment for nye og eksisterende kunder som kjører Microsoft Dynamics-utgitte oppdateringer for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1.

Viktig

Vi anbefaler at du kontakter Microsoft Dynamics-partneren før du installerer hurtigreparasjoner eller oppdateringer. Det er viktig å kontrollere at miljøet er kompatibelt med hurtigreparasjonene eller oppdateringene som skal installeres. En hurtigreparasjon eller oppdatering kan forårsake interoperabilitetsproblemer med tilpasninger og tredjepartsprodukter som fungerer sammen med Microsoft Dynamics 365 Business Central-løsningen.

Problemer som er løst i denne oppdateringen

Følgende problemer er løst i denne oppdateringen.

Plattformhurtigreparasjoner 

ID

Tittel

407175

Appene med en førsteparts tabellutvidelse kan ikke installeres når du omdeployerer uten å bryte endringer.

409545

Pålitelighetsproblem med elementkortsiden for et element med flere priser.

409638

CTRL+C returnerer «Kopier mislyktes. Prøv på nytt»-feilmeldingen når du velger alle radene via Velg mer-funksjonen med Nettleseren Firefox.

409906

Klienten krasjer hvis et spørringsobjekt bruker en SETRANGE-funksjon som refererer til et spørringsnummereringsfelt.

410591

Hvis du definerer DataCaptionExpression på en sideutvidelse, forårsakes distribusjonsfeilen hvis den samme egenskapen er angitt på basissiden.

411398

Kan ikke slette et ikke-åpnet firma når du bruker administratorendepunktet.

411517

En uendelig løkke mellom klient og server når du endrer poster av OnAfterGetCurrRecord-utløseren.

Hurtigreparasjoner for programmer 

ID

Tittel

Funksjonsområde

410323

Varslinger følger ikke språkinnstillingene til brukeren.

Administrasjon

409437

«Lengden på strengen er X, men den må være mindre enn eller lik 35 tegn» når du prøver å bruke poster i betalingsavstemmingsjournalen med en lang transaksjons-ID.

Kontantstyring

409449

Ytelsesproblemer når du importerer eller legger inn en fil med mer enn 6000 linjer i betalingsavstemmingsjournalen.

Kontantstyring

409562

Rapporten Remitteringsråd skriver ut dupliserte kopier når du skriver ut flere betalingsposter.

Kontantstyring

406073

Adressefelt endres ikke når du endrer Sell-To kundenr. for et tilbud opprettes for kontakt av typen Person.

Økonomi

406927

«Mål-e-postadressen er ikke angitt i dokumentoppsettet for Kunde: %1, S.Quote. " refererer til S.Quote i stedet for kundeutdraget.

Økonomi

407538

Bildeteksten i faktaboksen Flow prognosestatistikk bruker Manuelle innbetalinger til-dato mens neddrillingsfilteret bruker Workdate.

Økonomi

407821

Forfallsdatoen for tilbakeføringen av kundeposten er feil når du genererer gjentakende finanskladder med variabelen Gjentakende metode = Tilbakeføring av RV.

Økonomi

407861

Tillat at verdifilteret i dimensjonen oppdateres automatisk når du har angitt en ny dimensjonsverdi.

Økonomi

408183

Mva-beløpet er forskjellig (prosentforskjeller) i en kjøpsfaktura med normal MVA sammenlignet med en kjøpsfaktura med merverdiavgift for snudd avregning.

Økonomi

408211

Faktaboksen for feilmeldinger på siden for journaler for kladder viser bare feilene for én linje i stedet for alle linjer.

Økonomi

408842

Handlingen Innrykksdiagram for kontoer endrer ikke verdiene i Til-totaler.

Økonomi

409079

En duplisert kjøpsfaktura genereres feil i et annet firma når du posterer en ordre generert av en IC-transaksjon basert på bestillingen fra det firmaet.

Økonomi

409874

Avrundingslinjer settes inn feil i påminnelser.

Økonomi

409952

«Mva-reg. Nei. brukes i stedet for «MVA Reg No». i bildeteksten.

Økonomi

410620

Alternativet Ignorer detaljer er nødvendig i eu-mva-registreringsnummeret. Valideringstjeneste.

Økonomi

405853

«Verdien i feltet Linjerabatt-% må være mellom 0 og 100.» Feilmeldingen etter at du har åpnet og oppdatert Linjebeløp ekskl. Mva-feltverdi i innkjøpsordren.

Økonomi

407655

Lengden på strengen er 22, men den må være mindre enn eller lik 20 tegn. i kjøpskladden inneholder 19 eller 20 tegn, og brukere kan ikke betale eller bruke en kreditt på det posterte dokumentet.

Økonomi

408119

Avgiftsgrunnlaget beregnes ikke på riktig måte i rapporten Kundepost for dagboken når du bruker merverdiavgiften.

Økonomi

408330

«Én eller flere dokumentlinjer med en verdi i feltet Nei. har ikke angitt et antall.» Feilmelding når du posterer en faktura for en intercompany kjøp.

Økonomi

410653

«Feltet Nr. i tabellen Standarddimensjon inneholder en verdi (xxx) som ikke finnes i den relaterte tabellen» når du velger en dimensjonsverdi på siden Flow manuelle inntekter.

Økonomi

408339

Posteringsdatoen på de genererte finansjournallinjene for aktiva er feil etter at du har kjørt rapporten Beregn avskrivning av rapportplanleggeren.

Aktiva

411675

Feilmeldingen «By xxx finnes allerede» når du prøver å endre poster i Postnummer-tabellen ved hjelp av en konfigurasjonspakke.

Integrasjon

406250

Bin-koden mangler fra samlingsordrer som er opprettet fra samle-til-ordre-linjer på ordren.

Beholdning

407091

Kan ikke legge til eller endre faktura til-kontaktnr. på et Jobb-kort ved å klikke på ellipsen.

Jobber

409847

Pris kan ikke kopieres når du bruker handlingen Kopier jobber når en pris er satt opp med en valutakode for G/L-konto, ressurs eller vare.

Jobber

410916

Sist endret dato-feltet endres ikke etter at du har endret forfallsdatoen i en produksjonsordre.

Produksjon

411480

Prod.ff. Bestillingsruter – i Kø og Prod. Ordrerutinger – i prog. vis linjer fra ferdige innkjøpsordrer.

Produksjon

409853

Selger-feltet er ikke tilgjengelig når Feltet Prosjektoppgave er deaktivert på Oppgave/to-do-siden.

Markedsføring

407639

Ekstra hendelser vises i elementtilgjengelighet etter hendelsesfilter.

Kjøp

408117

Forleng meldingen «Vil du lukke en kjøpsordre?».

Kjøp

408885

Det oppstår en feil når du prøver å angre en kjøpskvittering for en jobb som har et negativt antall.

Kjøp

410692

Verktøytipset for Avbryt-knappen i den posterte kjøpskreditnotaen refererer til salgsfakturaen i stedet for kjøpsfakturaen.

Kjøp

411611

Feilmeldingen RunModal er ikke tillatt i skrivetransaksjoner når du har duplisert prislisterader fordi det mangler en COMMIT i kodeenheten Prislistebehandling.

Kjøp

406524

Legg til feltet Generelt produktposteringsgrupper for å tilpasse feltlisten for salgsfakturaen og salgskreditnotaen.

Salg

407831

En intercompany-fil opprettes hvis det finnes en feilmelding når forsendelsen legges ut fra en ordre etter at transaksjonene for automatisk sending er aktivert.

Salg

409297

Verktøytipset for Innkjøpskode-feltet i delskjemaet Ordre er feil.

Salg

410921

Verktøytipset for standard publiseringsdato-feltet på siden Oppsett av salg og fordringer gir ikke tilstrekkelig informasjon.

Salg

411102

Alternativet Rediger i Excel mangler på linjenivået Salgskreditnotaer.

Salg

408163

E-postmeldingen for kontakten er tom på segmentlinjen når kontakttypen er firma.

Salg

406707

Endre verktøytipset for forsendelsesdato på topptekstnivå.

Lager

409553

Status-feltet i tabellen Lagerfølgeseddelhode endres ikke etter at du har ringt funksjonen Åpne på nytt på Whse.-Forsendelsesfrigivelse.

Lager

Hurtigreparasjoner for lokale programmer 

CH – Sveits

ID

Tittel

Funksjonsområde

411069

Du finner to rapporter i Fortell meg det-søket når du søker etter «Leverandør – saldo til dato» i den sveitsiske versjonen.

Økonomi

410613

Spesialtegn (Umlaute) er ikke kodet i QR-Bill faktura i den sveitsiske versjonen.

Salg

DACH

ID

Tittel

Funksjonsområde

411339

En upassende bruk av SetCurrentKey i FactBox-koden forårsaker ytelsesproblemer i store databaser i DACH-versjonen.

Økonomi

DK – Danmark

ID

Tittel

Funksjonsområde

412134

Problem med standard OIOUBL-format i den danske versjonen.

Økonomi

ES – Spania

ID

Tittel

Funksjonsområde

409679

Felt-ID-typen fylles ikke ut i SII-loggen hvis en salgsfaktura posteres via en salgsjournal i den spanske versjonen.

Økonomi

411349

Alle sifre fra feltet Finanskontonr. -feltet må skrives ut i rapporten Hovedkontobok i den spanske versjonen.

Økonomi

409693

"Codigo[4102]. El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio.: RegistroLRBajaExpedidas» feilmelding når du legger inn en korreksjonsfaktura med korrigeringstype for fjerning og uten korreksjonsfakturanr. i den spanske versjonen.

MVA/merverdiavgift/Intrastat

FR – Frankrike

ID

Tittel

Funksjonsområde

407039

Linjer med betalingsseddel uten serier øker aldri i den franske versjonen.

Kontantstyring

409362

Feil når du legger inn en betalingsseddel med valutaen endret i den franske versjonen.

Økonomi

411258

Filformatet for Intrastat er fremdeles feil etter implementering av DTI-løsningen i den franske versjonen.

MVA/merverdiavgift/Intrastat

GB – Storbritannia

ID

Tittel

Funksjonsområde

408942

Forsendelsesmetodekoden er obligatorisk på Intrastat, men den skal ikke oppgis av HMRC i den britiske versjonen.

MVA/merverdiavgift/Intrastat

IN – India

ID

Tittel

Funksjonsområde

411599

GST endres ikke i statistikk- og detaljfliser etter endring av GST-satsen på transaksjonen i den indiske versjonen.

MVA/merverdiavgift/Intrastat

IT – Italia 

ID

Tittel

Funksjonsområde

409703

E-fakturaen for snudd avregning må rapportere det tilsvarende kjøpsfakturanummeret i den italienske versjonen.

Økonomi

410186

Koblingen mellom finansposter og aktivaposter er ikke riktig når du posterer en kjøpsfaktura med ikke-fradragsberettiget MVA i den italienske versjonen.

Aktiva

405118

Rapporten Avskrivningstablå rapporterer ikke akkumulert avhending av de reklassifiserte aktivaene i den italienske versjonen.

Aktiva

USA – USA 

ID

Tittel

Funksjonsområde

410749

Sjekken for utenlandsk valuta annullerer feil beløp når du bruker EFT i den amerikanske versjonen.

Kontantstyring

408803

De utstedte linjene og de totale faktaboksene oppdateres ikke automatisk i bakgrunnsfeilkontrollen for journaler i den amerikanske versjonen.

Økonomi

Løsning

Slik får du tak i Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1-filer

Denne oppdateringen er tilgjengelig for manuell nedlasting og installasjon fra Microsoft Download Center.

Oppdatering 18.6 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1

Hvilken hurtigreparasjonspakke som skal lastes ned

Denne oppdateringen har flere hurtigreparasjonspakker. Velg og last ned en av følgende pakker, avhengig av landversjonen av Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021-databasen.

Land

Hurtigreparasjonspakke

AT – Østerrike

Last ned oppdatering 18.6 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 AT-pakken

AU – Australia

Last ned oppdatering 18.6 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 AU-pakke

BE - Belgia

Last ned oppdatering 18.6 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 BE-pakken

CA – Canada

Last ned oppdatering 18.6 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 CA-pakke

CH – Sveits

Last ned oppdatering 18.6 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 CH-pakke

CZ- Czechia

Last ned oppdatering 18.6 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 CZ-pakke

DE – Tyskland

Last ned oppdatering 18.6 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 DE-pakken

DK – Danmark

Last ned oppdatering 18.6 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 DK-pakke

ES – Spania

Last ned oppdatering 18.6 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 ES-pakke

FI – Finland

Last ned oppdatering 18.6 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 FI-pakke

FR – Frankrike

Last ned oppdatering 18.6 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 FR-pakke

GB – Storbritannia

Last ned oppdatering 18.6 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 UK-pakke

IN – India

Last ned oppdatering 18.6 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 IN-pakken

IS - Island

Last ned oppdatering 18.6 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 IS-pakken

IT – Italia

Last ned oppdatering 18.6 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 IT-pakke

MX – Mexico

Last ned oppdatering 18.6 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 MX-pakke

NL – Nederland

Last ned oppdatering 18.6 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 NL-pakke

NO – Norge

Last ned oppdatering 18.6 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 NO-pakke

NZ - New Zealand

Last ned oppdatering 18.6 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 NZ-pakke

RU – Russland

Last ned oppdatering 18.6 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 RU-pakke

SE – Sverige

Last ned oppdatering 18.6 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 SE pakke

USA – USA

Last ned oppdatering 18.6 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 US-pakke

Alle andre land

Last ned oppdatering 18.6 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 W1-pakke

Slik installerer du en Microsoft Dynamics 365 Business Central lokalt 2021 Release Wave 1-oppdatering

Se Slik installerer du en Oppdatering for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1.

Forutsetninger

Du må ha Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 installert for å kunne bruke denne hurtigreparasjonen.

Mer informasjon

Se mer informasjon om terminologi for programvareoppdatering og Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1.

Status

Microsoft har bekreftet at dette er et problem i Microsoft-produktene som er oppført i delen Gjelder for.

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×