Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Obs!: Pakkene oppdateres til versjon 52692.

Oversikt over

Denne oppdateringen erstatter tidligere utgitte oppdateringer. Du bør alltid installere den nyeste oppdateringen.

Når du har installert denne hurtigreparasjonen, må du kanskje oppdatere lisensen for å få tilgang til nye objekter som er inkludert i denne eller en tidligere oppdatering. (Dette gjelder bare kundelisenser.)

Hvis du vil ha en liste over oppdateringer som ble utgitt for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2, kan du se utgitte oppdateringer for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2. Oppdateringer er beregnet på nye og eksisterende kunder som kjører Microsoft Dynamics Released Oppdateringer for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2.

Viktig

Vi anbefaler at du kontakter Microsoft Dynamics Partner før du installerer hurtigreparasjoner eller oppdateringer. Det er viktig å kontrollere at miljøet er kompatibelt med hurtigreparasjoner eller oppdateringer som skal installeres. En hurtigreparasjon eller oppdatering kan forårsake interoperabilitetsproblemer med tilpassinger og tredjepartsprodukter som fungerer sammen med Microsoft Dynamics 365 Business Central-løsningen.

Problemer som er løst i denne oppdateringen

Følgende problemer er løst i denne oppdateringen.

Plattform-hurtigreparasjoner

ID

KB-tittel

458389

Legger til manglende rettigheter for GDAP-brukere som kreves for sikkerhetskopiering og gjenoppretting.

450772

Validering av nøkkelordhylse (AA0241) bør ikke gjelde for typer i variabler og parametere.

453644

Feilsøkingsøkten avsluttes unormalt med feilmeldingen «Felt xxx definert på type xxx+CreateSegmentForxxx_Scope__xxx» er ikke et felt i målobjektet som er av typen xxx når du holder pekeren over variabler.

456582

Feilmeldingen «Meldingen støtte på et tomt tilgangstoken» vises.

456959

Løser avhengighetsoppløsningen når programpakken har en tom GUID som en app-ID.

457252

Løser et problem der det å ikke få AL CallStack-verdien kan føre til en økt i en vranglås.

458316

Evaluer kan overskrive den siste feilen selv om kallet lykkes.

456852

Dynamisk synlighet fungerer ikke lenger på sideutvidelsesfelt som tidligere ble skjult av personaliseringsfunksjonen.

457187

PromotedActionCategory oversettes ikke i per leierutvidelser i den islandske versjonen.

453686

Word-oppsettet krasjer klienten etter oppgradering fra versjon 20.x til versjon 21.x.

Programreparasjoner

ID

Tittel

Funksjonsområde

454192

Arbeidsbeskrivelse-feltet brukes ikke når du bruker en nettjeneste eller OData til å eksportere salgsordrer.

Administrasjon

460304

Løs problemet der utbokssiden for e-post ikke kan åpnes.

Administrasjon

456114

Vis ikke-samsvarende filtre filtrerer bare bankkontoutdragslinjene og ikke bankkontopostene.

Kontantadministrasjon

461608

Nye rader kan ikke opprettes for enkelte lister.

Klient

453094

Feil landskode som vises i vareposten når du oppretter en kreditnota fra en bokført salgsfaktura som har en leveringsadresse som er lagt til manuelt.

Finans

453135

En kobling fra en bokført linje knyttes automatisk til nye linjer etter bokføring av finanskladdelinjer.

Finans

454395

Finansrapporten ignorerer finansbudsjettfilteret på kontokontoen. Planlegg oversikt-siden.

Finans

455112

Standard dimensjonsverdi for varen brukes ikke når en dimensjonsverdi er i konflikt med varen og selgeren i salgsordrehodet og bruker standard dimensjonsprioriteter.

Finans

455547

Feltet Bokføringsnr. Seriefeltet i den konserninterne finanskladden fylles ikke ut på kladdelinjer.

Finans

456947

Den realiserte mva-koden er lik mva-datoen for fakturaen i stedet for mva-datoen for betalingen i en betalingsfaktura eller en bruksfaktura.

Finans

457200

Kildekoden mangler i ansattposten etter bokføringsprosessen i finanskladden.

Finans

457669

Rapporten for finansavstemming viser uriktige verdier hvis mva-kontoutdragslinjer ikke har angitt beløpstype.

Finans

458010

Bokført salgsfaktura kan ikke avbrytes hvis linjetypen er angitt som Ressurs.

Finans

455926

"Antall fakturert kan ikke være større enn summen av tilordnet antall og antall. til å tilordne.» Feilmeldingen vises fordi antallet varegebyrer. for å tilordne blir negativ i den opprinnelige rekkefølgen.

Finans

456769

Komprimer forskuddsbetaling-feltet på salgsordresiden har feil ApplicationArea-egenskap.

Finans

457418

Kontaktnummeret er feil når to kontakter har samme kontaktalternativ. Adressekode.

Finans

457764

Betalingsmåtekoden er tom, og forfallsdatoen for betalingen beregnes ikke riktig når du posterer en leverandørpost via finanskladd med standard finanskladder.

Finans

449777

Filtre blir avkortet hvis Rediger i Excel-potion brukes fra en filtrert side uten å gi brukeren beskjed.

Finans

457116

MVA-datoen for mva-posten er lik MVA-datoen for fakturaen der den skal være lik mva-datoen for betalingen i betalingsscenariet for en betaling eller bruk faktura.

Finans

457193

Feilmeldingen «En rad opprettet i datasett Payment_Reconciliation_Journal_Excel ble ikke publisert». Feilmelding når du prøver å publisere nye linjer til en betalingsavstemmingsjournal ved hjelp av funksjonen Rediger i Excel.

Finans

458094

Feilmeldingen «Aritmetisk operasjon resulterte i overflyt» når du prøvde å bruke forhåndsvisning av innlegg i den regelmessige finansjournalen.

Finans

461726

Påloggingsvinduet vises ikke når du bruker handlingen Be om godkjenning på OAuth 2.0 Setup - HMRC MVA-siden.

Finans

461446

Feilendringer i underkonsletting.

Finans

461034

GST beregnes ikke i rammesalgsordren for varesalg mot uregistrerte kunder.

Finans

460841

Detaljert GST-post dobles når en forskuddsbetaling og fakturabetaling foretas via en salgsfaktura.

Finans

461448

Leverandør 1099-rapporten kan ikke generere data i forhåndsvisningsmodus med mindre arbeidsdatoen er i kalenderåret som er angitt på forespørselssiden.

Finans

461450

Kan ikke opprette et 1096-skjema for koden uten bindestreker.

Finans

460926

Kan ikke godkjenne i å gjøre skatte-digital løsning.

Finans

459490

Feilmelding når du prøver å legge inn mer enn 4000 linjer i finanskladden ved hjelp av Beregn avskrivning.

Finans

460521

Ingen kildekode som skal tilordnes SAF-T-kildekoden.

Finans

460036

Kan ikke beregne GST på innkjøpstilbudet for gebyrelementer og anleggsmidler i et kjøpstilbud med importleverandør.

Finans

460211

Div 1099-rapporten krasjer når den kjører for tidligere år med TestPrint-alternativet.

Finans

461859

IRS 1096 skjema rapporterer leverandører som ikke oppfyller minimum rapporterbare beløp.

Finans

457180

Feil ved forsøk på å motta eller fakturere et anleggsmiddel på innkjøpsordren når et annet anleggsmiddel tidligere har blitt mottatt eller fakturert og deretter fjernet.

Anleggsmidler

460778

Forbedre ytelsen til filnavnbehandling når du laster opp filer med dokumentdeling.

Integrering

461114

Rett feilen «Posten er ikke åpen» når du synkroniserer prislistelinjer med Dynamics 365 Sales produktprisnivåer.

Integrering

461828

Problem med postkodekontroll identifisert via Power Automate eller OData.

Integrering

453006

Elementsporingen viser ikke riktig det angrede antallet for samlingsforbrukslinjer etter at du har angret en samlingsrekkefølge.

Lager

455038

Dimensjoner tilbakestilles etter å ha endret plasseringen på en linje.

Lager

456798

Variantkoden kopieres ikke til utdatakladden.

Lager

456981

"Lengden på strengen er XX, men den må være mindre enn eller lik XX-tegn..." feilmelding når du arbeider med katalogelementet.

Lager

456998

Overføringskvitteringer vises som negative reduksjoner i rapporten for lagerverdiverdi når du bruker lokasjonsfilteret.

Lager

458674

Varesporingslinjer er feil i bestillingsreturen når du bruker funksjonen Hent bokførte dokumentlinjer som skal reverseres.

Lager

453468

Hindre brukeren i å importere antallet. Måleenhet med mer enn fem desimaler fra konfigurasjonspakken.

Lager

456746

Når nr. serien er den samme for lagerkvittering og bokførte invt-bekreftelser, det bokførte dokumentet har ikke samme nei. som det opprinnelige dokumentet for lagerdokumentene.

Lager

457091

Antall. i lageret ignoreres for SKU når du kjører en beregn plan i rekvisisjonsregnearket.

Lager

456006

"Invt. Forsendelsesnr. må ha en verdi i lageroppsettet: Primærnøkkel=. Det kan ikke være null eller tomt.» Feilmeldingen finnes.

Lager

461500

Problem med å legge til tariff nr. på elementkortet som forårsaker oppretting av en tom elementenhet for målretting.

Lager

454739

Kan ikke legge inn en kreditnota etter å ha endret standardkostnaden.

Jobber

456123

Uventede resultater når du har endret feltene Salg til, Lever til eller Faktura til på jobbkortet.

Jobber

457024

Kolonnene lørdag og søndag vises ikke for å godkjenne klokkeslettet på siden Ansvarlig for timeliste etter jobb.

Jobber

458179

Adressen hentes fra kundekortet når du sender jobbtilbud via e-post.

Jobber

454701

Den totale prosentandelen som kunden har fullført, er ikke riktig i rapporten Kunde Jobs-Cost.

Jobber

454717

Den nye tidslisteopplevelsen forårsaker problemer når du kopierer linjer fra forrige timeliste.

Jobber

456109

"Antall kan ikke være mindre enn antall. Feilmeldingen Overført til Faktura når du publiserer en prosjektkladdelinje med den serielle sporede varen.

Jobber

457345

Ressursgruppe og tilordningsnr. på siden Prislistelinjer oppdateres ikke av den nye koden.

Jobber

458555

Produktnr. oppdateres ikke som forventet i prislisten for salgsjobben hvis en ressursgruppe- eller vare- eller finanskonto har fått nytt navn.

Jobber

454689

Bekreftelsesmeldingen vises flere ganger etter at du har valgt «nei» når du foretar en endring på rutingsnivå som håndterer en utgitt produksjonsordre og WMS.

Produksjon

456334

Komponentforbruket er relatert til kjøpsordredokumentnr. på varepostnivå når du arbeider med rutingskoblingskoden og underleveransen.

Produksjon

454699

Problemer med netting av komponentprognose der prognosen ikke brukes riktig hvis komponenten ved plasseringskoden er tom i produksjonsoppsettet.

Produksjon

454704

Ingen oppdatering foreslås på linjenivå når du legger til avdelingskode manuelt på samlingshodenivå når du arbeider med monteringsrekkefølgen.

Produksjon

454710

Den From-Production hyllekoden som er angitt i arbeidssenteret for den siste operasjonen for den nye rutingen, oppdaterer ikke feltet Hyllekode på en frigitt produksjonsordrelinje.

Produksjon

455598

Kan ikke redigere en oppgave som ikke er i møtet, etter at en arrangøroppgave er opprettet.

Markedsføring

454715

Når du har endret feltverdien «Lever til» til «Kundeadresse» og valgt «Kunde», vises en melding, og feltverdien «Stedskode» oppdateres med «Stedskode»-verdien fra kundekortet i hodet til bestillingen.

Kjøpe

456765

Forsendelsesnr. vises i bildeteksten i stedet for kvitteringsnr. i rapporten Kjøp - Kvittering.

Kjøpe

457254

Kan ikke endre ansvarssenteret uten å endre stedskoden.

Kjøpe

458177

Oppføringene uten eksterne dokumenter skrives ikke ut i rapporten Leverandørsaldo til dato når feltet Bruk eksternt dokument nr. er aktivert.

Kjøpe

453118

Direkte enhetskostnad knyttet til rammebestilling oppdateres i henhold til innkjøpsprisoppsettet når antallet endres selv om linjen tilhører en rammebestilling.

Kjøpe

453462

Den nye listen over bokførte kjøpsfakturalinjer filtreres ikke i ansvarssenteret.

Kjøpe

458880

Kan ikke endre tilbake til standardalternativet når du endrer levering til egendefinert adresse i en innkjøpsordre.

Kjøpe

458882

Overskriftsdimensjoner som settes inn manuelt, slettes i et kjøpsdokument når du velger Ship-To plassering.

Kjøpe

458883

Overskriftsdimensjoner som settes inn manuelt, slettes i en innkjøpsordre når du velger Ship-To kundeadresse, og kunden har tilordnet en lokasjonskode.

Kjøpe

458894

Kan ikke legge inn en bestilling med varegebyret er koblet til en vare når variantkode obligatorisk hvis eksisterer-alternativet er aktivert.

Kjøpe

458948

Systemet legger inn det fullstendige antallet når du prøver å postere delvis antall til Kjøp eller Ordreretur for forsendelse eller mottak etter å ha tilordnet fullstendig antall i varesporing.

Kjøpe

459033

Kan ikke oppdatere ordredatoen for innkjøpsordrer med Odata v4 på grunn av et problem med bekreftelsesdialog.

Kjøpe

460279

Kommentarlinjer slettes når du endrer ordredatoen i bestillinger.

Kjøpe

450209

Nummereringen er feil i salgskreditnotaer.

Salg

453125

Teppekjøpet eller salgsordren kobles ikke automatisk til en kjøps- eller salgskreditnota når du bruker riktig funksjon.

Salg

454122

Feilmeldingsregisteret åpner en feil side når et dokument slettes.

Salg

454652

Valutakursen oppdateres mens advarselen viser det motsatte når du kjører kjørselen Legg inn salgsfaktura med en annen bokføringsdato i den tsjekkiske versjonen.

Salg

454697

Salgslinjene valideres ikke når mva-bussen. Bokføringsgruppe endres i salgsordrehodet.

Salg

455824

Bekreftelsesmeldingen om å bruke kunde- eller leverandørmaler er ikke klart nok til å overskrive eksisterende verdier for kunder eller leverandører med tomme verdier fra malene.

Salg

455940

Feilmeldingen «Det finnes ikke-posterte forskuddsbetalingsbeløp i dokumentet av typen Tilbud med nummer xxx» når du utgir et salgstilbud for en kunde med en forskuddsbetaling %.

Salg

456127

Bekreftelsesrapporten for ordreretur skriver ut en ekstra tom side.

Salg

456357

Dokumenter arkiveres to ganger når du publiserer en salgsordre.

Salg

456488

Nummereringsproblem for kundeutdrag.

Salg

457188

Merkelig oppførsel når du bruker en betaling for to fakturaer med sideinspeksjonsfunksjonen aktivert.

Salg

457357

Lever til-koden mangler i bestillingsregnearklinjen som er opprettet fra salgsordren med levering og ordrebekreftelse.

Salg

455273

Justerte kostnader er feil i salgsordrestatistikken.

Salg

456460

Totalt antall mva-avrundingsproblemer i salgsfakturaer og salgsordrer.

Salg

457285

Planlagt-feltet på salgsordrelinjen oppdateres ikke etter at du har avbrutt en reservasjon fra reservasjonsoppføringssiden.

Salg

457196

Kan ikke legge inn en salgskreditnota når du skriver inn dokumentnr. manuelt i kreditnotaen.

Salg

461295

Bekreftelsesdialogboksen vises ikke når lokasjonskoden endrer dimensjonene på salgsordrer.

Salg

461185

Kan ikke logge på klienten på grunn av at brukertilpassinger ikke lastes inn på riktig måte.

Server

460326

Ignorer objekttyper som ikke støttes når du evaluerer tillatelser fra leiertillatelsestabellen.

Server

461615

Forbedre effektiviteten til DataTransfer-kommandoen for enkle overføringer.

Server

456352

ID-en for direkte debetmandat fylles ikke automatisk når du oppretter en servicekontrakt eller oppretter en serviceordre fra en servicekontrakt.

Tjenesteadministrasjon

455194

Bin Contents viser feil plukkeantall (grunntall) når et element har flere poster med forskjellige enhetskodeverdier.

Lageret

457161

ADCS Communication genererer en løkke i PÅLOGGING, LOGOFF og andre prosedyrer.

Lageret

458578

Planleggingen fungerer ikke som beskrevet i dokumentasjonen «Planlegging med eller uten sted».

Lageret

453047

Planlegg Prod.Order på nytt med den inngående whse. Behandlingstid i installasjonsprogrammet for plassering fører til feil beregning av forfallsdatoen.

Lageret

455410

Noen pakker mangler når du beregner en lagerlogg for fysisk beholdning ved hjelp av pakkesporing i en plassering for direkteplassering og plukking.

Lageret

Lokale programreparasjoner 

APAC

ID

Tittel

Funksjonsområde

456880

Tillat desimaltall i oppsett for WHT-avgift i APAC-versjonen.

Finans

457899

Finansbudsjettrapporten viser ikke det samme beløpet som budsjettpostene i APAC-versjonen.

Finans

AU - Australia

ID

Tittel

Funksjonsområde

458132

Feil verdier vises i arbeidstypekoden for andre enn ressurser eller ressursgrupper, og kan ikke fjernes i den australske versjonen.

Jobber

455512

GST-datoen oppdateres ikke i henhold til oppsettet i den australske versjonen.

Salg

458260

Validering av postnummer endres i Ansatt-tabellen, og byen oppdateres med den første alfabetiske byen i den australske versjonen.

Oppgradere

BE - Belgia

ID

Tittel

Funksjonsområde

456642

Endre bildetekst og verktøytips for gruppert betaling-feltet i EB-betalingsjournalen i den belgiske versjonen.

Finans

CA – Canada

ID

Tittel

Funksjonsområde

456232

Remit Address Functionality fungerer ikke for Check-rapporten i den kanadiske versjonen.

Kontantadministrasjon

453526

Rapport 400 beregner ikke betalingsrabatt på riktig måte når leverandøren er i utenlandsk valuta i den kanadiske versjonen.

Finans

CH - Sveits

ID

Tittel

Funksjonsområde

457007

Feil verdier ved skanning av flere QR-fakturaer i den sveitsiske versjonen.

Kontantadministrasjon

454638

Tilleggsjusteringer for rapporteringsvalutaen vises ikke i rapporten Juster valutakursutskrevet i den sveitsiske versjonen.

Finans

CZ- Tsjekkisk

ID

Tittel

Funksjonsområde

455111

"Salgs-Adv. Brevoppføringen finnes ikke. Identifikasjonsfelt og verdier: Oppføringsnr.='0'" feilmelding når du prøver å koble et salgsforskuddsbrev fra kundepostene i den tsjekkiske versjonen.

Finans

456592

Delvis betalte forskuddsbrev foreslås feilaktig i kontantstrømregnearket i den tsjekkiske versjonen.

Finans

456739

Null eksporteres som en tom streng i Excel i tidsplanen for eksportkontoen i den tsjekkiske versjonen.

Finans

458318

Problem når oppføringen med Beløp er lik 0 i betalingsmåten for forskudd i den tsjekkiske versjonen.

Finans

456596

Dokumentfeltet byttes til feltet Betalingsmåte i rapporten Kjøpsforskuddsbrev i den tsjekkiske versjonen.

Kjøpe

457666

Kan ikke legge inn flere kjøpsfakturaer med samme eksterne dokumentnr. i den tsjekkiske versjonen.

Kjøpe

DE - tysk

ID

Tittel

Funksjonsområde

458692

Menyen EC-salgsliste åpner en feil side i den tyske versjonen.

MVA/merverdiavgift/intrastat

ES – Spania

ID

Tittel

Funksjonsområde

454718

Dimensjoner i finanspostene og bankpostene vises ikke på riktig måte i linjene når du avgjør betalingsordrer i den spanske versjonen.

Kontantadministrasjon

452343

«Et element med samme nøkkel er allerede lagt til.» Feilmelding når du kjører rapporten Leverandør forfalt Betalinger i den spanske versjonen.

Finans

457606

Individuelle kreditnotaer type S, I og A rapportert som enkeltoperasjon av perioden i Rapporten Lag 349-deklarasjon er i feil posisjon i den spanske versjonen.

Finans

458357

Aktiver eksport av betalingsordren for fakturaer uten fakturanr. i den spanske versjonen.

Finans

458368

Linjer mangler når du bruker handlingen Foreslå leverandør Betalinger i den spanske versjonen.

Finans

454645

«Transaksjonen kan ikke fullføres fordi den vil føre til inkonsekvenser i finansposttabellen.» Feilmelding når du publiserer et program med en faktura i den spanske versjonen.

Salg

454623

Spesialtegn håndteres ikke riktig i 349-deklarasjonen i den spanske versjonen.

MVA/merverdiavgift/intrastat

454630

349-deklarasjonen inkluderer feilaktig operasjoner med kunder fra utlandet i den spanske versjonen.

MVA/merverdiavgift/intrastat

FR - Frankrike

ID

Tittel

Funksjonsområde

454651

Tillat bokføring fra-feltet på brukeroppsettsiden kan feilaktig angis som en dato i en allerede regnskapsmessig lukket periode i den franske versjonen.

Finans

455845

"Gjengivelse av utdata for rapporten mislyktes..." feilmelding når du forhåndsviser eller skriver ut GL/Cust. Finansavstemmingsrapport i den franske versjonen.

Finans

IT - Italia

ID

Tittel

Funksjonsområde

458124

Firmainformasjon mangler i rapporten Avskrivningstablå i den italienske versjonen.

Finans

452922

Feilmeldingen «Du har ikke nok antall varer xxx på lager» når du prøver å legge inn en overføringsordrekvittering for underleveranser i den italienske versjonen.

Produksjon

MX – Mexico

ID

Tittel

Funksjonsområde

456232

Remit Address Functionality fungerer ikke for Check-rapporten i den meksikanske versjonen.

Kontantadministrasjon

458414

Det egendefinerte transittnummeret vises ikke i CFDI i den meksikanske versjonen.

Finans

458765

Feil forårsaket av problemet i beregningen eller desimalene finnes når du bruker betalingskomplementet til å betale flere fakturaer i den meksikanske versjonen.

Finans

458110

Feil ved stempling av delvise fakturaer fra salgsordren i den meksikanske versjonen.

Lageret

NZ - New Zealand

ID

Tittel

Funksjonsområde

458895

IRD-nr. vises ikke under hurtigfanen Registrering på firmainformasjon-siden i newzealandsk versjon.

MVA/merverdiavgift/intrastat

USA - USA

ID

Tittel

Funksjonsområde

456991

Funksjonsbehandling oppdateres ikke for alle firmaer når du bruker standardisert bankavstemming i den USA versjonen.

Administrasjon

457942

Status- og godkjenningsstatusfeltene på brukerkortet endres ikke etter at en bruker er inaktivert eller deaktivert i AAD eller Microsoft 365 administrasjon Center i den USA versjonen.

Administrasjon

456232

Remit address functionality is not working for the Check report in the USA version.

Kontantadministrasjon

455654

Betalinger ikke brukes på fakturaen riktig i EFT-bankremissen hvis siden Bruk leverandørposter åpnes før remitteringen genereres i den USA versjonen.

Finans

457843

Beløpet blir feilaktig overdrevet når flere delvise fakturaer er bokført fra én innkjøpsordre i USA versjonen.

Finans

453076

Rekvisisjonsregnearket bruker ikke enhetskostnadene på prosjektplanleggingslinjen i den USA versjonen.

Lager

454685

Kjøpslinjer spores ikke riktig for jobbbeleggkoblingen til riktig jobblinjetype på jobbene i USA versjonen.

Jobber

453142

Servicekreditnota opprettes for delvis beløp for den første hele måneden av den fakturerte forhåndsbetalte kontrakten i den USA versjonen.

Tjenesteadministrasjon

457293

Feilmeldingen «Det er ingenting å håndtere». Når du oppretter et lagerplukking fra serviceordre i den USA versjonen.

Lageret

Lokale regulatoriske funksjoner

CH - Sveits

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

457387

Det QR-Bill beløpet kan angis manuelt hvis QR-Bill ikke inneholder beløpet i den sveitsiske versjonen.

Økonomistyring

Utvidelser: SwissQRBill

Løsning

Slik får du tak i Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2-filer

Denne oppdateringen er tilgjengelig for manuell nedlasting og installasjon fra Microsoft Download Center.

Oppdatering 21.3 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2

Hvilken hurtigreparasjonspakke som skal lastes ned

Denne oppdateringen har flere hurtigreparasjonspakker. Velg og last ned en av følgende pakker avhengig av landversjonen av Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022-databasen.

Land

Hurtigreparasjonspakke

AT - Austria

Last ned oppdatering 21.3 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 AT-pakke

AU - Australia

Last ned oppdatering 21.3 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 AU-pakke

BE - Belgia

Last ned oppdatering 21.3 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 BE-pakke

CA – Canada

Last ned oppdatering 21.3 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 CA-pakke

CH - Sveits

Last ned oppdatering 21.3 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 CH-pakke

CZ- Czechia

Last ned oppdatering 21.3 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 CZ-pakke

DE - Tyskland

Last ned oppdatering 21.3 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 DE-pakke

DK - Danmark

Last ned oppdatering 21.3 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 DK-pakke

ES – Spania

Last ned oppdatering 21.3 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 ES-pakke

FI - Finland

Last ned oppdatering 21.3 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 FI-pakke

FR - Frankrike

Last ned oppdatering 21.3 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 FR-pakke

GB – Storbritannia

Last ned oppdatering 21.3 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 UK-pakke

IN - India

Last ned oppdatering 21.3 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 IN-pakke

IS - Island

Last ned oppdatering 21.3 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 IS-pakke

IT - Italia

Last ned oppdatering 21.3 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 IT-pakke

MX – Mexico

Last ned oppdatering 21.3 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 MX-pakke

NL - Nederland

Last ned oppdatering 21.3 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 NL-pakke

NO - Norge

Last ned oppdatering 21.3 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 NO-pakke

NZ - New Zealand

Last ned oppdatering 21.3 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 NZ-pakke

RU - Russland

Last ned oppdatering 21.3 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 RU-pakke

SE - Sverige

Last ned oppdatering 21.3 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 SE-pakke

USA - USA

Last ned oppdatering 21.3 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 US-pakke

Alle andre land

Last ned oppdatering 21.3 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 W1-pakke

Slik installerer du en lokal oppdatering for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2

Se hvordan du installerer en oppdatering for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2.

Forutsetninger

Du må ha Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 installert for å bruke denne hurtigreparasjonen.

Mer informasjon

Se mer informasjon om terminologi for programvareoppdateringer og Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2.

Status

Microsoft har bekreftet at dette er et problem i Microsoft-produktene som er oppført i delen Gjelder for. 

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×