Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Oversikt over

Denne oppdateringen erstatter tidligere utgitte oppdateringer. Du bør alltid installere den nyeste oppdateringen.

Når du har installert denne hurtigreparasjonen, må du kanskje oppdatere lisensen for å få tilgang til nye objekter som er inkludert i denne eller en tidligere oppdatering. (Dette gjelder bare kundelisenser.)

Hvis du vil ha en liste over oppdateringer som ble utgitt for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2023 Release Wave 2, kan du se utgitte oppdateringer for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2023 Release Wave 2. Oppdateringer er beregnet på nye og eksisterende kunder som kjører Microsoft Dynamics Released Oppdateringer for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2023 Release Wave 2.

Viktig

Vi anbefaler at du kontakter Microsoft Dynamics Partner før du installerer hurtigreparasjoner eller oppdateringer. Det er viktig å kontrollere at miljøet er kompatibelt med hurtigreparasjoner eller oppdateringer som skal installeres. En hurtigreparasjon eller oppdatering kan forårsake interoperabilitetsproblemer med tilpassinger og tredjepartsprodukter som fungerer sammen med Microsoft Dynamics 365 Business Central-løsningen.

Problemer som er løst i denne oppdateringen

Følgende problemer er løst i denne oppdateringen.

Programreparasjoner

ID

Tittel

Funksjonsområde

501930

«Vil du åpne den bokførte fakturaen?» vises ikke når du har postert en faktura med samme Nei. Serie som en ikke-postert faktura.

Finans

501992

"Kan ikke skrive verdien X til feltet Innenlands kode i tabellen Whse Demo Data Setup fordi verdien er enten for lang eller innholdet er ugyldig" feilmelding når du prøver å endre mva-firma bokføringsgruppe navn lengde til å være lengre enn 10 tegn.

Finans

504171

Den bokførte prosjektposten peker til feil post ved bruk av beskrivelse av kopieringslinje til feltet Finanspost.

Finans

503005

Problem når du prøver å legge ved en fil for andre gang i et innkommende dokument i statusen Venter på godkjenning.

Finans

500342

Funksjonen Hent kjøpskvitteringslinjer i en overføringsordre er ikke riktig filtrert og gjelder ikke for den valgte kjøpskvitteringslinjen.

Lager

503196

Reservasjonsregnearket oppretter en reservasjon for varen med reservealternativet satt til Aldri.

Lager

504522

Planleggingsregnearket feilberegner omplanleggingsantallet for produksjonsordrer innenfor den frosne sonen når du bruker omplanleggingsperioden på varekortet.

Lager

505080

Logistikkdokumenttypen vises feil i plukkregnearket.

Lager

500638

Feil ved oppretting av en kreditnota basert på en bokført salgsfaktura som inneholder en rabatt fra prosjektplanleggingslinjene.

Jobber

506709

Verdien i feltet Beløp for prosjektlinje, NOK, oppdateres ikke etter at du har endret feltverdien For prosjektlinjebeløp på linjen Prosjektg/L Journal.

Jobber

497748

Når du bruker bakoverforbruk i produksjonsjournalen, tar ikke journalen hensyn til beregningsformelen.

Produksjon

501558

Når du bruker forhåndsvisningsbokføring på Journal for produksjon, vises bare forbrukslinjen fra forbruks- Journal.

Produksjon

498650

Feil forbruk blir postert ved postering av den faktiske rapporteringsjournalen i Business Central.

Produksjon

522595

Problem med antall komponenter i planleggingsregnearket når du bruker stykklister på flere nivåer (stykkliste).

Produksjon

495303

Kan ikke erstatte bokføringsdatoen for en post med jobbkø på satsvis bokføring.

Kjøpe

497048

Det er ikke mulig å slette en bestilling på grunn av gebyret (varen) tilordnes to ganger gebyr (element) forårsaket av en opprettet kreditnota.

Kjøpe

498470

Produksjonsstykklisteversjonen brukes ikke når en vare ikke har Nei. Serien.

Kjøpe

495892

Kan ikke slette et fakturert varegebyr i salgsordren med mva.

Salg

498942

Problem med alternativet Vis forsendelser i standardsalg - fakturarapporten.

Salg

499002

Hvis standardantallet. til Forsendelse er satt til tom i salgsoppsettet & fordringer, oppstår en feilmelding når du legger til et varegebyr i en ordreretur.

Salg

502977

Kan ikke legge til en ikke-lagervare i en salgsordre når leveringsrådene er fullført, og plukkingen opprettes.

Salg

503038

Alternativet Autofullfør variantkode i salgs- og kjøpsdokumentlinjer mangler når alternativet ValidateTableRelation er satt til USANN.

Salg

498661

Når du oppretter en servicefaktura fra en forhåndsbetalt servicekontrakt, er verdiene feil hvis alternativet Kontraktlinjer på faktura er angitt som USANN i kontrakten.

Tjenesteadministrasjon

500869

Servicefakturaen for kontrakter som starter i februar, har en feil beregningsfordeling av månedlige tildelinger på grunn av skuddåret.

Tjenesteadministrasjon

497529

Dupliserte servicefakturalinjer opprettes for servicevaren i servicekontrakten.

Tjenesteadministrasjon

497381

Funksjonen Filterfeillinjer fungerer feil.

MVA/merverdiavgift/intrastat

497595

Når du beregner regenerativ planlegging i planleggingsregnearket, refererer systemet til tømmingsmetoden fra elementkortet i stedet for SKU-kortet for å bestemme hvilken hylle som skal beregnes i planleggingskomponenttabellen.

Lageret

497852

Innholdsprosessen Hent hylle i Whse. Intern plassering trekker ikke elementsporingen som inkluderer pakkesporing etter at du har postert et utdata, på produksjonsordren.

Lageret

Lokale programreparasjoner 

CZ- Tsjekkisk

ID

Tittel

Funksjonsområde

502221

Beskrivelsen av betalingsordrelinjen opprettes feil fra forhåndsbokstaven i den tsjekkiske versjonen.

Kontantadministrasjon

504616

Salgsdokumentet med betaling via cash desk fungerer ikke i forhåndsvisningsmodus i den tsjekkiske versjonen.

Kontantadministrasjon

504976

Valget av globale dimensjoner i kontantdokumentet er ikke standard i den tsjekkiske versjonen.

Kontantadministrasjon

505243

Kan ikke legge inn vedlikehold av anleggsmidler fra et kontantdokument i den tsjekkiske versjonen.

Kontantadministrasjon

503026

Private e-postmeldinger i stedet for firma-e-postmeldinger brukes på dokumenter for ansatte i den tsjekkiske versjonen.

Finans

503200

Navnene på leverandører og kunder vises ikke fullstendig i Kunde - Bal. Avstemmingsrapport og leverandør - bal. Avstemmingsrapport i den tsjekkiske versjonen.

Finans

506137

Dokumentrapporter har bare globale variabler i den tsjekkiske versjonen.

Finans

507044

Feil ved automatisk oppretting av standarddimensjoner for enkelte tabeller i den tsjekkiske versjonen.

Finans

506178

Feil ved beregning av månedlig avskrivning i den tsjekkiske versjonen.

Anleggsmidler

505187

Korriger mva-rekapitaliseringen av salgsfakturaen med forhåndsbokstaven i den tsjekkiske versjonen.

Salg

506061

Mva-recapitulation bør ikke grupperes i salgsfakturaen med forhåndsbrevet i den tsjekkiske versjonen.

Salg

ES – Spania

ID

Tittel

Funksjonsområde

495092

"Code[4102]:El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio: TipoDesglose.» Feilmelding i SII-loggen når du bruker fakturatype R4 for EU- og EKSPORTfakturaer i den spanske versjonen.

MVA/merverdiavgift/intrastat

MX – Mexico

ID

Tittel

Funksjonsområde

497287

Kan ikke be om et stempel fra den bokførte salgsfakturaen fordi send-alternativet mangler i den bokførte tjenestefakturaen i den meksikanske versjonen.

Finans

NA - Nord-Amerika

ID

Tittel

Funksjonsområde

502707

Feil MVA-poster i salgskreditnotaen i den nordamerikanske versjonen.

MVA/merverdiavgift/intrastat

SE - Sverige

ID

Tittel

Funksjonsområde

507535

Feilmeldingen «Typen NavOption er ukjent» med handlingsknappen Standardkontoer på siden Standard kontokategorier i den sveitsiske versjonen.

Kontantadministrasjon

Regulatoriske funksjoner

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

495393

1099-oppdateringen leveres som en utvidelse i stedet for å bli innlemmet i versjonsoppgraderinger.

Økonomistyring

GenJournalLine.Table PostedGenJournalLine.Table AccPayablesCoordinatorRC.Page AccountingManagerRoleCenter.Page BookkeeperRoleCenter.Page FinanceManagerRoleCenter.Page APMagneticMediaManagement.Codeunit IRS1099Adjustment.Table IRS1099Adjustments.Page IRS1099FormBox.Page IRS1099FormBox.Table IRS1099FormBoxEntity.Page IRS1099Management.Codeunit UpgradeIRS1099FormBoxes.Codeunit Vendor1099Div.Report Vendor1099Div2021.Report Vendor1099Div2022.Report Vendor1099Information.Report Vendor1099Int.Report Vendor1099Int2022.Report Vendor1099MagneticMedia.Report Vendor1099Misc.Report Vendor1099Misc2020.Report Vendor1099Misc2021.Report Vendor1099Misc2022.Report Vendor1099Nec.Report Vendor1099Nec2021.Report Vendor1099Nec2022.Report Vendor1099Statistics.Page PayrollRoleCenter.Page local.permissionset localread.permissionset PurchaseHeaderArchive.Table PurchCrMemoSubform.Page PurchInvoiceSubform.Page PurchaseCreditMemo.Page PurchaseHeader.Table PurchaseInvoice.Page PurchaseLine.Table PurchaseOrder.Page PurchaseOrderSubform.Page PostedPurchaseCreditMemo.Page PostedPurchaseInvoice.Page PurchCrMemoHdr.Table PurchInvHeader.Table VendEntryEdit.Codeunit VendorLedgerEntries.Page VendorLedgerEntry.Table PurchPost.Codeunit PurchPostInvoice.Codeunit PurchasePostPrepayments.Codeunit Vendor.Table VendorCard.Page VendorList.Page VendorTempl.Table VendorTemplCard.Page SmallBusinessOwnerRC.Page DataClassEvalDataCountry.Codeunit Extensions: Onprem Permissions NA HybridGP_US IRS1096 IRSForms

Løsning

Slik får du tak i Microsoft Dynamics 365 Business Central 2023 Release Wave 2-filer

Denne oppdateringen er tilgjengelig for manuell nedlasting og installasjon fra Microsoft Download Center.

Oppdatering 23.6 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2023 Release Wave 2

Hvilken hurtigreparasjonspakke som skal lastes ned

Denne oppdateringen har flere hurtigreparasjonspakker. Velg og last ned en av følgende pakker avhengig av landversjonen av Microsoft Dynamics 365 Business Central 2023-databasen.

Land

Hurtigreparasjonspakke

AT - Austria

Last ned oppdatering 23.6 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2023 Release Wave 2 AT-pakke

AU - Australia

Last ned oppdatering 23.6 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2023 Release Wave 2 AU-pakke

BE - Belgia

Last ned oppdatering 23.6 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2023 Release Wave 2 BE-pakke

CA – Canada

Last ned oppdatering 23.6 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2023 Release Wave 2 CA-pakke

CH - Sveits

Last ned oppdatering 23.6 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2023 Release Wave 2 CH-pakke

CZ- Czechia

Last ned oppdatering 23.6 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2023 Release Wave 2 CZ-pakke

DE - Tyskland

Last ned oppdatering 23.6 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2023 Release Wave 2 DE-pakke

DK - Danmark

Last ned oppdatering 23.6 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2023 Release Wave 2 DK-pakke

ES – Spania

Last ned oppdatering 23.6 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2023 Release Wave 2 ES-pakke

FI - Finland

Last ned oppdatering 23.6 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2023 Release Wave 2 FI-pakke

FR - Frankrike

Last ned oppdatering 23.6 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2023 Release Wave 2 FR-pakke

GB – Storbritannia

Last ned oppdatering 23.6 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2023 Release Wave 2 UK-pakke

IN - India

Last ned oppdatering 23.6 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2023 Release Wave 2 IN-pakke

IS - Island

Last ned oppdatering 23.6 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2023 Release Wave 2 IS-pakke

IT - Italia

Last ned oppdatering 23.6 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2023 Release Wave 2 IT-pakke

MX – Mexico

Last ned oppdatering 23.6 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2023 Release Wave 2 MX-pakke

NL - Nederland

Last ned oppdatering 23.6 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2023 Release Wave 2 NL-pakke

NO - Norge

Last ned oppdatering 23.6 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2023 Release Wave 2 NO-pakke

NZ - New Zealand

Last ned oppdatering 23.6 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2023 Release Wave 2 NZ-pakke

RU - Russland

Last ned oppdatering 23.6 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2023 Release Wave 2 RU-pakke

SE - Sverige

Last ned oppdatering 23.6 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2023 Release Wave 2 SE-pakke

USA - USA

Last ned oppdatering 23.6 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2023 Release Wave 2 US-pakke

Alle andre land

Last ned oppdatering 23.6 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2023 Release Wave 2 W1-pakke

Slik installerer du en lokal oppdatering for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2023 Release Wave 2

Se hvordan du installerer en oppdatering for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2023 Release Wave 2.

Forutsetninger

Du må ha Microsoft Dynamics 365 Business Central 2023 Release Wave 2 installert for å bruke denne hurtigreparasjonen.

Mer informasjon

Se mer informasjon om terminologi for programvareoppdateringer og Microsoft Dynamics 365 Business Central 2023 Release Wave 2.

Status

Microsoft har bekreftet at dette er et problem i Microsoft-produktene som er oppført i delen Gjelder for. 

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×