Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Denne artikkelen beskriver oppdatering 4504736 for Microsoft SharePoint Foundation 2013 som ble utgitt 13. april 2021.

Forbedringer og løsninger

Denne oppdateringen gjør lokaliseringsforbedringer i appmeldingsalternativene for å bekrefte eller avbryte appkjøpet for internasjonale brukere.

Obs!: Hvis du vil aktivere forbedringene, må du installere KB 4504734 sammen med denne oppdateringen.

Slik laster du ned og installerer oppdateringen

Download Center

Denne oppdateringen er bare tilgjengelig for manuell nedlasting og installasjon fra Microsoft Download Center.

Krav om virusskanning

Microsoft skannet denne filen for virus ved hjelp av den nyeste antivirusprogramvaren som var tilgjengelig på datoen da filen ble publisert. Filen lagres på servere med forbedret sikkerhet som bidrar til å forhindre uautoriserte endringer i den.

Oppdatere informasjon

Forutsetninger

Hvis du vil bruke denne oppdateringen, må du ha Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1 installert.

Start informasjon på nytt

Du trenger ikke å starte datamaskinen på nytt etter at du har installert denne oppdateringen.

Filinformasjon

Den engelske (USA) versjonen av denne programvareoppdateringen installerer filer som har attributtene som er oppført i tabellene nedenfor. Datoene og klokkeslettene for disse filene er oppført i Coordinated Universal Time (UTC). Datoene og klokkeslettene for disse filene på den lokale datamaskinen vises i lokal tid sammen med gjeldende bias for sommertid (DST). I tillegg kan datoer og klokkeslett endres når du utfører bestemte operasjoner på filene.

x64

wss-x-none.msp-filinformasjon

Filidentifikator

Filnavn

Filversjon

Filstørrelse

Dato

Klokkeslett

Svrsetup.exe

Setup.exe

15.0.5337.1000

1,080,216

17.03.2021

03:38

Wsssetup.dll

Wsssetup.dll

15.0.5337.1000

10,405,272

17.03.2021

03:39

wssmui-en-us.msp-filinformasjon

Filidentifikator

Filnavn

Filversjon

Filstørrelse

Dato

Klokkeslett

Suitenav.css_1033

Suitenav.css_1033

Gjelder ikke

9,468

17.03.2021

03:41

Suitenav.csst_1033

Suitenav.csst_1033

Gjelder ikke

9,468

17.03.2021

03:41

Accreqctl.csst_1033

Accessrequestscontrol.css

Gjelder ikke

2,747

17.03.2021

03:41

Accreqctl.css_1033

Accessrequestscontrol.css

Gjelder ikke

2,747

17.03.2021

03:41

Aclinv.csst_1033

Aclinv.css

Gjelder ikke

449

17.03.2021

03:41

Aclinv.css_1033

Aclinv.css

Gjelder ikke

449

17.03.2021

03:41

Addgallery.globalization.resources.dll_1033

Addgallery.globalization.resources.dll

15.0.4420.1017

23,712

17.03.2021

03:41

Applcns.csst_1033

Applicensing.css

Gjelder ikke

2,710

17.03.2021

03:41

Applcns.css_1033

Applicensing.css

Gjelder ikke

2,710

17.03.2021

03:41

Ahapp.csst_1033

Autohostedapplicenses.css

Gjelder ikke

1,023

17.03.2021

03:41

Ahapp.css_1033

Autohostedapplicenses.css

Gjelder ikke

1,023

17.03.2021

03:41

Bform.debug.js_14_1033

Bform.debug.js

Gjelder ikke

381,732

17.03.2021

03:41

Bform.js_14_1033

Bform.js

Gjelder ikke

248,919

17.03.2021

03:41

Blog.css_14_1033

Blog.css

Gjelder ikke

9,350

17.03.2021

03:41

Blog_v4t.css_14_1033

Blog.css

Gjelder ikke

9,350

17.03.2021

03:41

Bpstd.asx_1033

Bpstd.aspx

Gjelder ikke

3,287

17.03.2021

03:41

Bpstd.asx_14_1033

Bpstd.aspx

Gjelder ikke

3,648

17.03.2021

03:41

Calendar.css_14_1033

Calendar.css

Gjelder ikke

29,814

17.03.2021

03:41

Calendar_v4t.css_14_1033

Calendar.css

Gjelder ikke

29,814

17.03.2021

03:41

Calendarv4.css_14_1033

Calendarv4.css

Gjelder ikke

17,037

17.03.2021

03:41

Calendarv4_v4t.css_14_1033

Calendarv4.css

Gjelder ikke

17,037

17.03.2021

03:41

Core.css_14_1033

Core.css

Gjelder ikke

136,027

17.03.2021

03:41

Core.debug.js_14_1033

Core.debug.js

Gjelder ikke

367,486

17.03.2021

03:41

Core.rsx_1033

Core.en-us.resx

Gjelder ikke

490,005

17.03.2021

03:41

Core.js_0001_14_1033

Core.js

Gjelder ikke

239,173

17.03.2021

03:41

Corev15.csst_1033

Corev15.css

Gjelder ikke

323,273

17.03.2021

03:41

Corev15.css_1033

Corev15.css

Gjelder ikke

323,273

17.03.2021

03:41

Corev15a.csst_1033

Corev15app.css

Gjelder ikke

323,367

17.03.2021

03:41

Corev15a.css_1033

Corev15app.css

Gjelder ikke

323,367

17.03.2021

03:41

Corev4.css_1033

Corev4.css

Gjelder ikke

208,148

17.03.2021

03:41

Corev4.css_14_1033

Corev4.css

Gjelder ikke

191,931

17.03.2021

03:41

Corev4_v4t.css_14_1033

Corev4.css

Gjelder ikke

191,931

17.03.2021

03:41

Cnewdoc.css_1033

Createnewdocument.css

Gjelder ikke

264

17.03.2021

03:41

Cnewdoc.css_14_1033

Createnewdocument.css

Gjelder ikke

264

17.03.2021

03:41

Cui.css_1033

Cui.css

Gjelder ikke

37,867

17.03.2021

16:02

Cui.css_14_1033

Cui.css

Gjelder ikke

37,474

17.03.2021

03:41

Cui_v4t.css_14_1033

Cui.css

Gjelder ikke

37,474

17.03.2021

03:41

Cuidark.css_1033

Cuidark.css

Gjelder ikke

33,435

17.03.2021

03:41

Cuidark.css_14_1033

Cuidark.css

Gjelder ikke

40,263

17.03.2021

03:41

Cuidark_v4t.css_14_1033

Cuidark.css

Gjelder ikke

40,263

17.03.2021

03:41

Datepick.css_14_1033

Datepicker.css

Gjelder ikke

7,484

17.03.2021

03:41

Datepick_v4t.css_14_1033

Datepickerv4.css

Gjelder ikke

7,457

17.03.2021

03:41

Datepkv4.css_14_1033

Datepickerv4.css

Gjelder ikke

7,457

17.03.2021

03:41

Desnprv.css_1033

Designpreview.css

Gjelder ikke

1,620

17.03.2021

03:41

Ddashv15.csst_1033

Devdash.css

Gjelder ikke

3,912

17.03.2021

03:41

Ddashv15.css_1033

Devdash.css

Gjelder ikke

3,912

17.03.2021

03:41

Devdashstrings.debug.js_1033

Devdash_strings.debug.js

Gjelder ikke

4,415

17.03.2021

03:41

Devdashstrings.js_1033

Devdash_strings.js

Gjelder ikke

4,218

17.03.2021

03:41

Discthrd.css_14_1033

Discthread.css

Gjelder ikke

1,929

17.03.2021

03:41

Discthrd_v4t.css_14_1033

Discthread.css

Gjelder ikke

1,929

17.03.2021

03:41

Error.css_1033

Error.css

Gjelder ikke

496

17.03.2021

03:41

Form.js_14_1033

Form.js

Gjelder ikke

126,715

17.03.2021

03:41

Forms.css_1033

Forms.css

Gjelder ikke

6,694

17.03.2021

03:41

Forms.css_14_1033

Forms.css

Gjelder ikke

7,550

17.03.2021

03:41

Formst.css_1033

Forms.css

Gjelder ikke

6,694

17.03.2021

03:41

Forms_v4t.css_14_1033

Forms.css

Gjelder ikke

7,550

17.03.2021

03:41

Fpext.msg_1033

Fpext.msg

Gjelder ikke

170,922

17.03.2021

16:02

Groupboard.css_14_1033

Groupboard.css

Gjelder ikke

1,329

17.03.2021

03:41

Groupboard_v4t.css_14_1033

Groupboard.css

Gjelder ikke

1,329

17.03.2021

03:41

Help.css_1033

Help.css

Gjelder ikke

12,122

17.03.2021

03:41

Help.css_14_1033

Help.css

Gjelder ikke

8,203

17.03.2021

03:41

Help_v4t.css_14_1033

Help.css

Gjelder ikke

8,203

17.03.2021

03:41

Init.debug.js_14_1033

Init.debug.js

Gjelder ikke

172,081

17.03.2021

03:41

Init.js_0001_14_1033

Init.js

Gjelder ikke

117,563

17.03.2021

03:41

Languagepickercontrol.css_1033

Languagepickercontrol.css

Gjelder ikke

1,456

17.03.2021

03:41

Layouts.css_1033

Layouts.css

Gjelder ikke

21,623

17.03.2021

03:41

Layouts.css_14_1033

Layouts.css

Gjelder ikke

25,350

17.03.2021

03:41

Layouts15t.css_1033

Layouts.css

Gjelder ikke

21,623

17.03.2021

03:41

Layouts_v4t.css_14_1033

Layouts.css

Gjelder ikke

25,350

17.03.2021

03:41

Mblrte.css_14_1033

Mblrte.css

Gjelder ikke

40,117

17.03.2021

03:41

Mblrte_v4t.css_14_1033

Mblrte.css

Gjelder ikke

40,117

17.03.2021

03:41

Menu.css_14_1033

Menu.css

Gjelder ikke

3,040

17.03.2021

03:41

Menu_v4t.css_14_1033

Menu.css

Gjelder ikke

3,040

17.03.2021

03:41

Menu21.css_14_1033

Menu-21.css

Gjelder ikke

2,350

17.03.2021

03:41

Microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.resources.dll

15.0.4420.1017

22,152

17.03.2021

03:41

Microsoft.sharepoint.client.runtime.resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.client.runtime.resources.dll

15.0.4420.1017

39,048

17.03.2021

03:41

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.resources.dll

15.0.4561.1000

21,696

17.03.2021

03:41

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.resources.dll

15.0.4420.1017

19,592

17.03.2021

03:41

Spmsg.dll_1033

Microsoft.sharepoint.msg.dll

15.0.5223.1000

228,240

17.03.2021

03:41

Spmsgp.dll_1033

Microsoft.sharepoint.perfmonmsg.dll

15.0.4745.1000

97,512

17.03.2021

03:41

Workflowactions_intl_resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.workflowactions.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

47,752

17.03.2021

16:02

Workflows_intl_resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.workflows.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

19,080

17.03.2021

16:02

Workflowservicesbase_intl_resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.workflowservicesbase.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

19,632

17.03.2021

16:02

Minimalv4.css_1033

Minimalv4.css

Gjelder ikke

29,133

17.03.2021

03:41

Minimalv4.css_14_1033

Minimalv4.css

Gjelder ikke

28,798

17.03.2021

03:41

Minimalv4_v4t.css_14_1033

Minimalv4.css

Gjelder ikke

28,798

17.03.2021

03:41

Moeerrorux.css_1033

Moeerrorux.css

Gjelder ikke

3,527

17.03.2021

16:02

Mssmsg.dll_0001.1033

Mssmsg.dll

15.0.5289.1000

195,480

17.03.2021

03:41

Mws.css_14_1033

Mws.css

Gjelder ikke

3,261

17.03.2021

03:41

Mws_v4t.css_14_1033

Mws.css

Gjelder ikke

3,261

17.03.2021

03:41

Osfserver_llcc.resx_1033

Osfserver.en-us.resx

Gjelder ikke

45,025

17.03.2021

16:02

Oslo.csst_1033

Oslo.css

Gjelder ikke

326,829

17.03.2021

03:41

Oslo.css_1033

Oslo.css

Gjelder ikke

326,829

17.03.2021

03:41

Osloapp.csst_1033

Osloapp.css

Gjelder ikke

323,367

17.03.2021

03:41

Osloapp.css_1033

Osloapp.css

Gjelder ikke

323,367

17.03.2021

03:41

Ows.debug.js_14_1033

Ows.debug.js

Gjelder ikke

336,201

17.03.2021

03:41

Ows.js_14_1033

Ows.js

Gjelder ikke

219,083

17.03.2021

03:41

Owsnocr.css_14_1033

Owsnocr.css

Gjelder ikke

9,919

17.03.2021

03:41

Owsnocr_v4t.css_14_1033

Owsnocr.css

Gjelder ikke

9,919

17.03.2021

03:41

Pickerscriptresources.resx_1033

Pickerscriptresources.en-us.resx

Gjelder ikke

9,081

17.03.2021

03:41

Pickertree.css_14_1033

Pickertree.css

Gjelder ikke

30,033

17.03.2021

03:41

Picktree.css_1033

Pickertree.css

Gjelder ikke

26,520

17.03.2021

03:41

Pptmpl.pptx_1033

Pptmpl.pptx

Gjelder ikke

27,588

17.03.2021

03:41

Isswfresources_llcc.resx_1033

Resources.en-us.resx

Gjelder ikke

2,072

17.03.2021

03:41

Search.css.1033

Search.css

Gjelder ikke

45,443

17.03.2021

03:41

Searchthemable.css.1033

Search.css

Gjelder ikke

45,443

17.03.2021

03:41

Searchv15.css.1033

Searchv15.css

Gjelder ikke

57,657

17.03.2021

03:41

Searchv15themable.css.1033

Searchv15.css

Gjelder ikke

57,657

17.03.2021

03:41

Sharepoint.cachemanifest_1033

Sharepoint.cachemanifest

Gjelder ikke

867

17.03.2021

03:41

Sp.datetimeutil.res.resx_1033

Sp.datetimeutil.res.en-us.resx

Gjelder ikke

5,825

17.03.2021

03:41

Sp.jsgrid.res.resx_1033

Sp.jsgrid.res.en-us.resx

Gjelder ikke

16,415

17.03.2021

03:41

Sp.res.resx_1033

Sp.res.en-us.resx

Gjelder ikke

74,046

17.03.2021

03:41

Sp.runtimeres.debug.js_1033

Sp.runtimeres.debug.js

Gjelder ikke

6,397

17.03.2021

03:41

Sp.runtimeres.js_1033

Sp.runtimeres.js

Gjelder ikke

6,097

17.03.2021

03:41

Spadminlcid.rsx_1033

Spadmin.en-us.resx

Gjelder ikke

359,899

17.03.2021

03:41

Spstd1.asx_0001_1033

Spstd1.aspx

Gjelder ikke

2,889

17.03.2021

03:41

Spstd1.asx_0001_14_1033

Spstd1.aspx

Gjelder ikke

3,870

17.03.2021

03:41

Spstd2.asx_0001_1033

Spstd2.aspx

Gjelder ikke

3,744

17.03.2021

03:41

Spstd2.asx_0001_14_1033

Spstd2.aspx

Gjelder ikke

4,725

17.03.2021

03:41

Spstd3.asx_1033

Spstd3.aspx

Gjelder ikke

3,317

17.03.2021

03:41

Spstd3.asx_14_1033

Spstd3.aspx

Gjelder ikke

4,298

17.03.2021

03:41

Spstd4.asx_1033

Spstd4.aspx

Gjelder ikke

3,319

17.03.2021

03:41

Spstd4.asx_14_1033

Spstd4.aspx

Gjelder ikke

4,300

17.03.2021

03:41

Spstd5.asx_1033

Spstd5.aspx

Gjelder ikke

4,476

17.03.2021

03:41

Spstd5.asx_14_1033

Spstd5.aspx

Gjelder ikke

5,457

17.03.2021

03:41

Spstd6.asx_1033

Spstd6.aspx

Gjelder ikke

4,385

17.03.2021

03:41

Spstd6.asx_14_1033

Spstd6.aspx

Gjelder ikke

5,366

17.03.2021

03:41

Spstd7.asx_1033

Spstd7.aspx

Gjelder ikke

4,394

17.03.2021

03:41

Spstd7.asx_14_1033

Spstd7.aspx

Gjelder ikke

5,375

17.03.2021

03:41

Spstd8.asx_1033

Spstd8.aspx

Gjelder ikke

4,346

17.03.2021

03:41

Spstd8.asx_14_1033

Spstd8.aspx

Gjelder ikke

5,327

17.03.2021

03:41

Storfrnt.css_1033

Storefront.css

Gjelder ikke

13,204

17.03.2021

03:41

Storfrntt.css_1033

Storefront.css

Gjelder ikke

13,204

17.03.2021

03:41

Stsinitstrings.debug.js_1033

Sts_initstrings.debug.js

Gjelder ikke

17,093

17.03.2021

03:41

Stsinitstrings.js_1033

Sts_initstrings.js

Gjelder ikke

16,478

17.03.2021

03:41

Stsstrings.debug.js_1033

Sts_strings.debug.js

Gjelder ikke

116,712

17.03.2021

03:41

Stsstrings.js_1033

Sts_strings.js

Gjelder ikke

113,228

17.03.2021

03:41

Survey.csst_1033

Survey.css

Gjelder ikke

1,827

17.03.2021

03:41

Survey.css_1033

Survey.css

Gjelder ikke

1,827

17.03.2021

03:41

Survey.css_14_1033

Survey.css

Gjelder ikke

2,477

17.03.2021

03:41

Survey_v4t.css_14_1033

Survey.css

Gjelder ikke

2,477

17.03.2021

03:41

Tapplcns.css_1033

Ta_applicensing.css

Gjelder ikke

3,024

17.03.2021

03:41

Themedlocalizedforgroundimages.csst_1033

Themedlocalizedforegroundimages.css

Gjelder ikke

742

17.03.2021

03:41

Themev4.css_1033

Themev4.css

Gjelder ikke

2,407

17.03.2021

03:41

Themev4_v4t.css_14_1033

Themev4.css

Gjelder ikke

2,407

17.03.2021

03:41

Timeline.csst_1033

Tidslinje.css

Gjelder ikke

30,413

17.03.2021

03:41

Timeline.css_1033

Tidslinje.css

Gjelder ikke

30,413

17.03.2021

03:41

Wdtmpl.dotx_1033

Wdtmpl.dotx

Gjelder ikke

11,107

17.03.2021

03:41

Wiki.css_14_1033

Wiki.css

Gjelder ikke

1,159

17.03.2021

03:41

Wiki_v4t.css_14_1033

Wiki.css

Gjelder ikke

1,159

17.03.2021

03:41

Wpedtmde.css_14_1033

Wpeditmode.css

Gjelder ikke

18,949

17.03.2021

03:41

Wpeditv4.csst_1033

Wpeditmodev4.css

Gjelder ikke

11,171

17.03.2021

03:41

Wpeditv4.css_1033

Wpeditmodev4.css

Gjelder ikke

11,171

17.03.2021

03:41

Wpedmdv4.css_14_1033

Wpeditmodev4.css

Gjelder ikke

17,596

17.03.2021

03:41

Wpedmdv4_v4t.css_14_1033

Wpeditmodev4.css

Gjelder ikke

17,596

17.03.2021

03:41

Wsetupui.dll_1033

Wsetupui.dll

15.0.4561.1000

68,800

17.03.2021

03:41

Wshellui.mst_1033

Wshellui.mst

Gjelder ikke

16,384

17.03.2021

03:41

Wss.actions_1033

Wss.actions

Gjelder ikke

94,857

17.03.2021

03:41

Wsslcid.rsx_1033

Wss.en-us.resx

Gjelder ikke

723,698

17.03.2021

03:41

Wssmanifest.man_1033

Wssmanifest.man

Gjelder ikke

676,456

17.03.2021

03:41

Referanser

Lær om standardtermen som brukes til å beskrive oppdateringer av Microsoft-programvare. Office System TechCenter inneholderde nyeste administrative oppdateringene og strategiske distribusjonsressursene for alle versjoner av Office.

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×