Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Utvid uavhengig læring ved å legge til Leseveileder i Lesefremdrift-oppgavene dine. Leseveileder identifiserer de fem ordene som var mest utfordrende for hver enkelt elev, og gir dem en støttet mulighet til å øve ordene på nytt. 

 Tilordne Leseveileder med Lesefremdrift

Tilordning av Leseveileder starter på samme måte som tilordning av Lesefremdrift. Få trinnvis støtte for å opprette en oppgave for lesefremdrift.

Leseveileder bruker som standard når du oppretter en Lesefremdrift-oppgave. 

 • Atkiver/deaktiver Leseveileder til Av herfra hvis ønskelig.

 • Velg Rediger for å utforske og administrere støtteverktøyene elevene får tilgang til.

skjermbilde av det valgte avsnittet, med flere alternativer for å endre oppgaven

 • Bruk knappene under ordet til å utforske verktøyene elevene har tilgang til.

 • Fjern merket for verktøyene du ikke vil at elevene skal bruke. De tilgjengelige knappene gjenspeiler valgene dine.

 • Velg Lagre, og velg deretter Neste.

Rediger eventuelle andre aspekter ved oppgaven, for eksempel instruksjoner eller forfallsdato, og velg deretter Tilordne

Sidepanelet for oppretting av oppgaver i Lesefremdrift, som viser at Leseveileder er aktivert som standard

Se gjennom og returnere i Leseveileder 

Samle inn verdifulle data mens du går gjennom og returnerer Leseveileder-oppgaver. 

 1. Gå til den ønsket klasse, og klikk deretter på Tilordninger-fanen øverst på siden.

 2. Velg oppgaven du er klar til å gå gjennom, under Tilordnet.

 3. Oppgaver sorteres etter Skal returneres og Returnert.

 4. Velg en elev som har levert inn oppgaven sin, i Returnert. Innspillingen og teksten de fikk tildelt åpnes i karakterpanelet ditt.

 5. Hvis du vil vise ordene eleven øvde på med Leseveileder, velger du Øvelsesord.

  • Forsøk viser hvor mange ganger eleven øvde, med stjerner for å indikere hvor godt de gjorde det. 

  • Verktøy som brukes angir hvor elevene brukte verktøy for å hjelpe dem med å øve og hvilke verktøy de brukte. 

 6. Se gjennom oppgaven, angi skriftlig tilbakemelding og poeng, og velg deretter Returnere.

 7. Trykk på pilene ved siden av elevens navn for å gå til neste student.

  Obs!: Du kan også velge Returner for revisjon for å be elevene prøve oppgaven på nytt.

Skjermbilde av karakterruten for lærere leser: Geografiavsnitt som skal leses. Forfall 15. januar 2021 kl. 12.59. Det er to faner: Skal returneres (13) og Returnert (0). Visningen av Skal returneres-fanen er valgt, og to kolonner er synlige, navn og status. Flere elevnavn er oppført, og statusene inkluderer «innlevert», «2 måneder forsinket» og «Vist» Skjermbilde av gjennomgangsruten i Lesefremdrift,

visualisering av hvor godt eleven presterte på hvert øvde ord og hvilke verktøy som ble brukt til å øve. For eksempel en grønn stjerne for ordet atmosfære og et bildeikon for å vise at de brukte bildeordlisten som støtte

Finn ut mer

Komme i gang med Lesefremdrift i Teams

Vis data for Lesefremdrift i Innsikter

Sørg for at Automatisk gjenkjenning (FORHÅNDSVERSJON) i Lesefremdrift bruker det tiltenkte språket

Fullføre en Leseveileder-oppgave

Hvis læreren tilordner en Leseveileder-oppgave, vil den være neste trinn når du er ferdig med å lese et avsnitt høyt. 

Obs!: Lesefremdrift og Leseveileder støttes ikke for gjestebrukere. Sikre at deltakere er medlemmer av klassen.

 1. Når du er ferdig med å ta opp i Lesefremdrift, velger du Bruk dette opptaket for å gå videre. 

Skjermbilde av elevvisningen av lesefremdriften, en hvit jente med noen få manglende tannsmil inn i kameraet og knappene under henne, les «prøv på nytt» og «bruk dette opptaket»

2. Ordene som var mest utfordrende, vises på siden din. Merk et ord for å øve på det. 

skjermbilde av elevvisningen i Leseveileder, som viser de fem ordene en elev ble mest utfordret av, med markøren over ordet «forsiktig»

3. Bruk verktøyene for å bli mer komfortabel med ordet.  

 • Velg Hør ordet for å lytte til ordet som blir lest for deg. 

 • Velg Strekk ordet for å dele opp ordet i stavelser.

 • Velg Se et bilde for å åpne en illustrasjon av ordet.

4. Når du er klar, velger du mikrofonen og leser ordet høyt. 

5. Bruk pilknappene til å navigere til neste ord. Når du er ferdig med ordene, velger du Neste

6. Velg Lever inn

fullskjermvisning av elevens Leseveileder-side. ordet «forsiktig» vises med knapper for å spille av ordet, strekke ordet eller se et bilde under. en grønn mikrofon er nederst midt på siden.

Obs!: Læreverktøyene som vises ovenfor, er kanskje ikke alltid tilgjengelige. Noen ord har ikke illustrasjoner, og noen ganger kan læreren bestemme seg for å deaktivere visse verktøy. 

Se gjennom resultatene fra Leseveileder

Når læreren returnerer oppgaven, fargekodes feilene i teksten. Du kan se gjennom videoen og høre feilene du har gjort slik at du fortsetter å øke leseferdighetene dine.

1. Gå til Oppgaver>Fullført for å finne og velge ønsket avsnitt.

2. Velg Lesefremdrift-avsnittet merket Mitt arbeid

 • Nå kan du se gjennom feilene dine. Velg et hvilket som helst uthevet ord, og trykk deretter Hopp til ord for å se og høre hvordan det leses.

 • Velg Lytt til ordet for å høre hvordan det skal uttales.

 • Velg Øv på ordfor å åpne Leseveileder og øve på nytt.

Obs!: Siden du allerede har levert inn oppgaven, vil øving på ordene i Leseveileder ikke endre karakteren. 

5. Snakk med læreren om hva resultatene betyr og hvordan du kan øve på å forbedre lesingen.

bilde av oppgaveknappen i Lesefremdrift, som må velges for å åpne elevens instrumentbord en smilende hvit student med rosa hodetelefoner vises i videorammen ved siden av avsnittet hun har lest. avsnittet er merket med fargekodede feil.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×