Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Betainformasjon

Denne artikkelen omhandler en betaversjon av et Microsoft-produkt. Informasjonen i denne artikkelen utgis som-er og kan endres uten varsel.

Ingen formell kundestøtte er tilgjengelig fra Microsoft for dette betaproduktet. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du kan få kundestøtte for en betaversjon, kan du se i dokumentasjonen som følger med beta-produkt, eller kontroller webplasseringen der du lastet ned versjonen.

Sammendrag

Denne artikkelen viser en liste over kjente problemer med installasjonen og fjerningen av Visual Studio 2008 Express Editions Service Pack 1 (SP1) Beta. Denne artikkelen beskriver også støtter funksjonene i Visual Studio 2008 Express utgaver SP1 Beta.

Hvis du vil ha mer informasjon

Denne artikkelen beskriver følgende:

 • Hvordan du får tak i Visual Studio 2008 Express utgaver SP1 Beta

 • Endret funksjoner og feil som er løst for Visual Studio 2008 Express utgaver SP1 Beta

 • Støttede språk og operativsystemer

 • Installasjonskrav

 • Støtte for Visual Studio 2008 Express utgaver SP1 Beta

 • Installasjonsproblemer for alle plattformer

 • Fjerning av problemer for alle plattformer

 • Kjente problemer med denne oppdateringspakken

Produkter som gjelder for Visual Studio 2008 Express utgaver SP1 Beta

 • Støttede Windows-versjoner som ikke kjører noen av følgende versjoner av Visual Studio 2008:

  • Visual Studio 2008 Team Edition

  • Visual Studio 2008 Standard Edition

  • Visual Studio 2008 Professional Edition

 • Microsoft.NET Framework 3.5

 • Visual C# 2008 Express Edition

 • Visual Basic 2008 Express Edition

 • Visual C++ 2008 Express Edition

 • Visual Web Developer 2008 Express Edition

Hvordan du får tak i Visual Studio 2008 Express utgaver SP1

Visual Studio 2008 Express utgaver SP1 Beta er ikke lenger tilgjengelig for å få tak i Visual Studio 2008 Express utgaver SP1, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=FBEE1648-7106-44A7-9649-6D9F6D58056E&displaylang=enDenne pakken installerer Visual C# 2008 SP1 Express Edition (Beta), Visual Basic 2008 SP1 Express Edition (Beta), Visual C++ 2008 SP1 Express Edition (Beta) og Visual Web Developer 2008 SP1 Express Edition (Beta).

Hvis du vil ha mer informasjon om nedlastingsplasseringen for Visual Studio 2008 SP1 Beta for Standard, Professional og Team-versjoner, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:

945140 visual Studio 2008 Service Pack 1 Beta Produktmerknader og en liste over problemer løst

Lister over endrede funksjoner og problemer som er løst for Visual Studio 2008 Express utgaver SP1 Beta

Oversikt over endrede funksjoner og problemer som er løst for Visual Studio 2008 Express utgaver SP1 Beta, kan du se følgende artikler i Microsoft Knowledge Base:

 • 950263 liste over endringer og feil som er løst i Visual Studio 2008 Service Pack 1 Beta for Visual C#

 • 950264 liste over endringer og feil som er løst for Visual Studio 2008 Service Pack 1 Beta for Visual Basic

 • 951847 liste over endringer og feil som er løst for Visual Studio 2008 Service Pack 1 Beta for .NET Framework 3.5

Denne oppdateringspakken inneholder følgende nye funksjoner:

 • Støtte for SQL Server 2008 Community Technology Preview (CTP) er lagt til i Visual Studio 2008.

 • Støtte for biblioteker for teknisk rapport 1 (TR1) er lagt til i Visual C++.

 • I Visual C++, er Microsoft Foundation Class (MFC) forbedret for å støtte funksjonen for Office "Utseende".

 • SQL Server 2008-støtte for Web-prosjekter er lagt til i Visual Web Developer.

 • I Visual Web Developer Express Edition legges det Web-støtte for prosjekter og Klassebibliotek støtte.

 • I Visual Web Developer legges JScript støtte for formatering.

 • WCF-tjenesten gir nytt navn til opplevelsen forbedres i Visual Web Developer.

 • Feilsøking forbedringer er gjort til å forbedre støtten for å undersøke resultatet av spørringene for i minnet Language-Integrated Query (LINQ).

 • En ny Visual C#-funksjon er lagt til å gi bedre feilinformasjon om koden.

 • Følgende feilsøkingsfunksjonene for forvaltede egenskaper og forvaltede operatorer er endret:

  • Steg inn i spesifikke

  • Trinn filtrering

 • Feilsøkingsprogrammet kan nå avbryte symbol og kilde nedlasting fra Microsoft offentlig Symbol-servere.

 • Strømlinjeformet støtte for Referansekilde er lagt til feilsøkingsprogrammet.

 • For å forenkle tilgang til data, legges Designer for ADO.NET-enhet.

 • Muligheten til å legge til lokal Database-Cache i enheten prosjekter er lagt til.

 • ASP.NET Dynamic Data maler og kontrollverktøykassen styrer legges til.

 • Administrerte modul for Internet Information Services (IIS) 7.0 og Handler maler er lagt til.

 • Støtte for å starte testen for WCF-klient feilsøking av en WCF-tjeneste (SVC) ved å trykke F5 er lagt til.

Støttede språk og operativsystemer

Språk som støttes

 • Engelsk (USA)

 • Japansk

Operativsystemer som støttes

 • Windows Server 2008

 • Windows Vista

 • Windows XP SP2

 • Windows Server 2003 SP2 eller en senere versjon av Windows Server 2003

Installasjonskrav

 • En lisensiert kopi av en av de støttede versjonene for Visual Studio 2008 Express må være installert på måldatamaskinen.

 • Microsoft Windows Installer 3.1 eller en senere versjon av Windows Installer må være installert på måldatamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til følgende webområde for Microsoft Developer Network (MSDN):

  http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/Aa372866.aspx

 • Vi anbefaler 512 megabyte (MB) RAM eller mer.

Støtte for Visual Studio 2008 Express utgaver SP1 Beta

Formell støtte er tilgjengelig via Microsoft Connect. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:

http://connect.microsoft.com

Installasjonsproblemer for alle plattformer

Visual Studio 2008 Express utgaver SP1 Beta installerer ikke umiddelbart etter at du har en samling av Visual Studio

Du kan ikke installere Visual Studio 2008 Express utgaver SP1 Beta til tjenesten feilsøkingsprogrammet lukkes.

Hvis du vil løse dette problemet, kan du gjøre ett av følgende handlinger:

 • Fullfør samlinger som pågår, og deretter vente på tjenesten feilsøkingsprogrammet å lukke. Dette kan ta ti minutter.

 • Bruk Oppgavebehandling til å avslutte alle forekomster av tjenesten Mspdbsrv.exe.

Fjerning av problemer for alle plattformer

Blandet modus

Microsoft støtter bare scenarier der alle versjoner er på samme oppdateringspakkenivå for flere versjoner av Visual Studio 2008. Hvis det finnes flere språkversjoner eller flere versjoner av Visual Studio 2008 på en datamaskin, må alle være på samme nivå støttes av Microsoft. For eksempel må alle versjoner eller utgaver være på release nivå eller på SP1-nivå.

Slik fjerner du Visual Studio 2008 Express SP1 Beta

Visual Studio 2008 Express SP1 Beta er en fullstendig oppdatering av den tidligere versjonen av Visual Studio 2008 Express-versjonene. Hvis du vil fjerne alle språkutgaven av Visual Studio 2008 Express SP1 Beta, følger du denne fremgangsmåten, avhengig av hvilken versjon av Windows du har installert.

Windows Vista
 1. Åpne elementet programmer og funksjoner i Kontrollpanel.

 2. Klikk Visual Studio 2008 Express SP1 Beta, og klikk deretter Avinstaller

 3. Velg alternativet for å avinstallere produktet i installasjonsveiviseren, og følg deretter veiviseren.

Tidligere Windows-versjoner enn Windows Vista
 1. Åpne Legg til eller fjern programmer i Kontrollpanel.

 2. Klikk Visual Studio 2008 Express SP1 Beta, og deretter klikker du Fjern

 3. Velg alternativet for å avinstallere produktet i installasjonsveiviseren, og følg deretter veiviseren.

Slik gjenoppretter til den opprinnelige versjonen av Visual Studio 2008

Når du fjerner alle versjoner av Visual Studio 2008 SP1 Beta fullstendig, må du reparere den gjenværende Visual Studio 2008-versjonen hvis du vil gjenopprette alle funksjonene som ble erstattet under oppdatering av Visual Studio 2008 SP1 Beta. Microsoft.NET Framework 3.5 SP1 Beta forblir på operativsystemet etter at du har avinstallert Visual Studio 2008 SP1 Beta. Vi anbefaler at du ikke fjerner .NET Framework 3.5 SP1 Beta fra operativsystemet. .NET Framework 3.5 SP1 Beta er bakoverkompatible med tidligere versjoner av Visual Studio.

Hvis du vil gjenopprette Visual Studio 2008 til en tilstand av støttede versjonen, gjør du følgende:

 1. Hvis en hvilken som helst Visual Studio 2008 Express SP1 Beta-versjoner er installert, kan du fjerne dem ved å følge trinnene i avsnittet "Slik fjerner Visual Studio 2008 Express SP1 Beta" i delen "Fjerne problemer for alle plattformer".

 2. Hvis du brukte Visual Studio 2008 Express SP1 Beta med Visual Studio 2008-Express versjoner, kan du fjerne Visual Studio 2008 Express SP1 Beta-oppdateringer ved å følge trinnene i avsnittet "Slik fjerner Visual Studio 2008 Express SP1 Beta" i delen "Fjerne problemer for alle plattformer"...

 3. Følg denne fremgangsmåten, avhengig av hvilken versjon av Windows du har installert.

  Windows Vista

  1. Åpne elementet programmer og funksjoner i Kontrollpanel.

  2. Klikk hver forekomst av Visual Studio 2008, og klikk deretter Avinstaller/endre for å starte Visual Studio-installasjonsprogrammet i vedlikeholdsmodus.

  Tidligere Windows-versjoner enn Windows Vista

  1. Åpne Legg til eller fjern programmer i Kontrollpanel.

  2. Klikk hver forekomst av Visual Studio 2008, og klikk deretter Endre/fjern for å starte Visual Studio-installasjonsprogrammet i vedlikeholdsmodus.

 4. Klikk for å velge alternativet for Reparasjon/Reinstall i vinduet Vedlikehold-modus, og la installasjonsprogrammet reparerer de eksisterende funksjonene.

 5. Gjenta trinn 3.

 6. Klikk for å velge alternativet Legg til eller fjern funksjoner i vinduet Vedlikehold-modus.

 7. Gjør ett av følgende handlinger:

  • Klikk for å velge ett av alternativene funksjonen i produktets funksjon-treet, og klikk deretter for å fjerne merket for.

  • Legge til eller fjerne komponenter funksjon som du vil endre.

 8. Klikk Oppdater, og deretter la installasjonsprogrammet oppdatere Visual Studio-komponentene som er installert på operativsystemet.

 9. Installere en hvilken som helst versjon av Visual Studio 2008 Express.

Kjente problemer med denne oppdateringspakken

Visual Studio 2008 Express utgaver SP1 Beta-installasjonen mislykkes hvis .NET Framework 3.5 klienten Beta 1 allerede er installert på datamaskinen

Hvis du vil omgå dette problemet, gjør du følgende:

 1. Avinstaller Microsoft.NET Framework 3.5 klienten Beta 1.

 2. Avinstaller Microsoft .NET Framework 3.0-klienten Beta 1.

 3. Avinstaller Microsoft .NET Framework 2.0-klienten Beta 1.

 4. Installere Visual Studio 2008 Express utgaver SP1 Beta.

Visual Studio 2008 Express utgaver SP1 Beta er ikke kompatibel med SQL Server 2008 Express Edition, og du kan ikke koble til SQL Server-databaser når du oppgraderer til SQL Server 2008 Express Edition

Når du oppgraderer til SQL Server 2008 Express Edition, overskrives den navngitte forekomsten av databasen og eventuelle Visual Studio 2008 Express-versjoner kan ikke lenger mål standardforekomsten i SQL Server 2008 Express Edition.

Feilsøkingsprogrammet for seksti-fire-biters komponenter ikke er oppdatert på datamaskiner som har en utgitt versjon av Visual Studio 2008 Express-versjonene installert

Den eksterne feilsøkingsprogrammet Light-komponenten kan du feilsøke 64-biters programmer i Visual Studio 2008 Express-versjonene. Hvis en endelig versjon av en Visual Studio 2008 Express edition er allerede installert på datamaskinen, oppgradere installasjon av Visual Studio 2008 Express utgaver SP1 Beta ikke den eksterne feilsøkingsprogrammet Light-komponenten til SP1-nivå. Derfor, noen nye funksjoner i Visual Studio 2008 Express utgaver SP1 Beta fungerer ikke eller er ikke tilgjengelige når du feilsøker 64-biters programmer. Hvis du reparerer utgavene av Visual Studio 2008 Express, mislykkes i tillegg reparasjonsprosedyren med trinn som reparasjonsprosedyren prøver å reparere den eksterne feilsøkingsprogrammet Light-komponenten. Deretter er ytterligere reparasjoner av komponenter avbrutt.

Hvis du vil omgå dette problemet, avinstallere eksterne feilsøkingsprogrammet Light-komponenten i en 64-biters versjon av Windows, og deretter installere Visual Studio 2008 Express utgaver SP1 Beta.

Installasjonsprogrammet for .NET Framework-program kan mislykkes i Visual Studio 2008 Express utgaver SP1 Beta

.NET Framework-installasjonen mislykkes hvis én av følgende betingelser er oppfylt:

 • På en Windows XP-basert datamaskin har du ingen versjon av .NET Framework installert.

 • På en Windows XP-basert datamaskin har du bare .NET Framework 2.0 eller en tidligere versjon av .NET Framework installert.

Installasjonsprogrammet mislykkes fordi en IIS-metabasen er låsen lengre tid enn forventet.

Hvis du vil omgå dette problemet, gjør du følgende:

 1. Klikk Start, klikk Kjør, og Skriv inn eventvwr.msc.

 2. Klikk for å velge program.

 3. Kontroller om det finnes følgende feil i hendelsesloggen:

  Type: feil

  Kilde: System.ServiceModel.Install 3.0.0.0 beskrivelse: System.Runtime.InteropServices.COMException (0x80070094): den angitte banen kan ikke brukes på dette tidspunktet.

 4. Hvis denne feilen finnes, må du installere Visual Studio 2008 Express utgaver SP1 Beta.

Designer enheten kan vise vannmerket sikkermodus når du endrer navn på enheten Datanavneområde-modell

Hvis datamodellen enheten inneholder en type som har samme navn som den siste delen av storage-modellen, viser enheten Designer sikkermodus vannmerket når du endrer navnet på navneområdet begrepsmodell. Dette gjør .edmx-fil kan redigeres bare i XML-redigeringsprogram.

For eksempel hvis datamodellen enheten inneholder en type som heter butikken og lagring modellen navneområdet er AdventureWorksModel.Store, vil dette skje hvis du endrer navn på enheten Datanavneområde-modellen.

Hvis du vil omgå dette problemet, gjør du følgende:

 1. I Visual Studio 2008-Grensesnittet, dobbeltklikker du den relaterte feilen i listen over feil. Feilnummeret er 34. For eksempel:

  34-feil: Ukjent navneområde eller alias (AdventureWorksModel)

 2. Gi nytt navn til navneområdet til det nye navneområdenavnet i XML-redigeringsprogram, og lagre og lukk modellen.

Designer enheten viser vannmerket sikkermodus når parameterne for en lagret prosedyre som er tilordnet en funksjon import er endret

Hvis parameterne for en lagret prosedyre som har en tilsvarende funksjon import er lagt til, fjernet eller endret, vises enheten sikkermodus vannmerket. Dette fører til .edmx-filen som skal redigeres bare i XML-redigeringsprogram.

Hvis du vil omgå dette problemet, gjør du følgende:

 1. Åpne filen .edmx i XML-redigeringsprogram.

 2. Slett FunctionImport -elementet, og det tilsvarende elementet i FunctionImportMapping . (Disse elementene finnes på to posisjoner i filen .edmx.) Hvis du ikke vil slette elementer, kan du endre parameterne for Funksjonen Importer -elementet til å tilordne riktig den lagrede prosedyren som skal vises som en funksjon element i butikk schema definition language (SSDL)-delen.

Du kan få en "System.OutofMemoryException" unntak på en modell som har flere hundre tabeller

Det finnes ingen kjent løsning for dette problemet nå.

Angre operasjoner er langsom for en modell som inneholder mer enn 100 typer

Det finnes ingen kjent løsning for dette problemet nå.

Enheten datamodeller som har samme navn i SSDL skjemaet forårsake feil i webområde-prosjekter

Hvis et webområde inneholder enheten datamodeller som har samme navn i SSDL skjema, oppstår det en feil som angir at prosjektet inneholder navn på navneområde motstridende lagring ved kjøretid.

Du kan omgå dette problemet ved å endre metadata-delen av tilkoblingsstrengen i Web.config-filen som følger.

Den opprinnelige versjonen er som følger:

res://*

Den endrede versjonen skal være som følger:

res://*/virtual_root.path-to-file.file_name.csdl|res://*/virtual_root.path-to-file.file_name.ssdl|res://*/virtual_root.path-to-file.file_name.msl

Hvis du har en modell i mappen App_Code (App_Code\Model.edmx) i WebSite1, skal for eksempel tilkoblingsstrengen ligne på følgende:

res://*/WebSite1.App_Code.Model.csdl| res://*/WebSite1.App_Code.Model.ssdl| res://*/WebSite1.App_Code.Model.msl

Visual Studio 2008 Express utgaver SP1 Beta kan ikke oppgradere SQL Server til februar 2008 Community Technology Preview (CTP) versjonen av SQL Server 2008

Når du installerer Visual Studio 2008 Express SP1 Beta på en datamaskin som har en tidligere oppdateringspakkenivået for SQL Server 2008 er installert, SQL Server 2008 er ikke oppgradert til februar 2008 CTP release (CTP6). SQL Server 2008 CTP6 støtter oppgraderinger bare fra følgende tidligere versjoner:

 • SQL Server 2005 SP2 eller en senere oppdateringspakke

 • SQL Server 2000 SP4 eller en senere oppdateringspakke

Hvis du vil omgå dette problemet, gjør du følgende:

 1. Avinstaller tidligere versjoner av SQL Server.

 2. Kjøre Visual Studio 2008 Express utgaver SP1 Beta installasjonsprogrammet i vedlikeholdsmodus.

 3. Klikk for å velge alternativet Legg til valgfrie komponenter , og deretter velger du SQL Server 2008 Express Edition.

 4. Klikk Neste for å fortsette installasjonen.

Referanser til SQL Server 2008 og SQL Server 2005 vises på datamaskinen når du installerer Visual Studio 2008 Express utgaver SP1 Beta

Når du installerer Visual Studio 2008 Express utgaver SP1 Beta på en datamaskin som har SQL Server 2005 Express Edition installert, vises referanser til 2008 og 2005-versjonen av SQL Server på Start -menyen og i elementet Legg til eller fjern programmer i Kontrollpanel. I dette tilfellet er SQL Server 2005 Express Edition oppgradert til SQL Server 2008 Express Edition. Flere referanser som representerer støttefiler for SQL Server 2005 Express Edition påvirker ikke Visual Studio 2008 eller SQL Server 2008.

Du kan omgå dette problemet ved å bruke elementet Legg til eller fjern programmer i Kontrollpanel til å fjerne SQL Server 2005 Express Edition.

Visual Studio 2008 Express utgaver SP1 Beta krever Windows Server 2003 SP2

Visual installeres Studio 2008 Express utgaver SP1 Beta SQL Server 2008 Express Edition. SQL Server 2008 Express Edition støtter ikke Windows Server 2003 SP1.

Visual Studio 2008 Express utgaver SP1 Beta installasjonsprogrammet kjøres ikke når en ikke-Express utgave av Visual Studio 2008 er installert på datamaskinen

Visual Studio 2008 Express utgaver SP1 Beta installasjonsprogrammet rapporterer en Visual Studio Vedlikehold problem som ikke lar deg fortsette. Visual Studio 2008 Express utgaver SP1 Beta støttes ikke når den er installert på en datamaskin som har en-Express utgave av Visual Studio 2008 installert.

Du kan omgå dette problemet ved å avinstallere alle ikke-Express utgave av Visual Studio 2008 før du installerer Visual Studio 2008 Express utgaver SP1 Beta.

Oppgraderer Visual Studio 2008 Express utgaver SP1 Beta SQL-serveren til SQL Server 2008 bare på bestemte versjoner av Windows

SQL Server 2008 støtter bare følgende versjoner av Windows:

 • Windows Server 2008 eller nyere

 • Windows Vista Service Pack 1 eller en senere versjon

 • Windows XP Service Pack 2 eller en senere versjon

 • Windows Server 2003 Service Pack 2 eller en senere versjon

Hvis du vil ha mer informasjon om SQL Server 2008 CTP-versjonen, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=100093

Som standard bruker ClickOnce-distribusjonen SQL Server Express 2005 som en forutsetning

Som standard velger Visual Studio 2008 Express utgaver SP1 Beta SQL Server Express 2005 er en forutsetning når du bruker ClickOnce for å distribuere programmer som krever SQL Server Express 2008.

Du kan omgå dette problemet ved manuelt endre forutsetningen i programmet fra SQL Server Express 2005 til SQL Server Express 2008. Følg denne fremgangsmåten:

 1. Start Visual Studio 2008.

 2. Åpne programmet.

 3. I Solution Explorer, klikker du en node for prosjektet.

 4. Klikk et prosjektnavn på prosjekt -menyen, og klikk deretter Egenskaper.

 5. I Project Designer klikker du kategorien Publiser og deretter nødvendige.

 6. Klikk for å fjerne merket for SQL Server 2005 Express Edition , og klikk deretter for å merke av for SQL Server 2008 Express Edition .

Referanser

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Visual Studio 2008 Express utgaver viktig-filen. Hvis du vil gjøre dette, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=111607Hvis du vil ha mer informasjon om Visual Studio 2008 SP1 Beta for Standard, Professional og Team-versjoner, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:

945140 visual Studio 2008 Service Pack 1 Beta Produktmerknader og en liste over problemer løst

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×