Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

RBS-feltene inneholder ressursfordelingsstrukturen, også kjent som strukturen for brukerfordeling. Feltet inneholder en alfanumerisk kode som er definert for å representere en hierarkisk eller organisatorisk ressursstruktur i et prosjekt. Dette feltet er en disposisjonskode for virksomhetsressurser som brukes spesielt for RBS.

Det finnes to kategorier av RBS-felt.

Datatype    Disposisjonskode

RBS (ressursfelt)

Oppføringstype    Beregnet eller angitt

Beregnet hvordan?    RBS-koder defineres av prosjektadministratoren eller en annen bruker med administratortillatelse. RBS-verdier tilordnes deretter til virksomhetsressurser. RBS-feltet, med tilknyttede verdier, blir deretter gjort tilgjengelig for alle brukere i hele virksomheten.

Beste bruksområder    Som prosjektleder kan du bruke RBS-feltet til å gi prosjektledere tillatelser for prosjektene der de ansatte arbeider, og på informasjon om selve ressursene.

Som prosjekt- eller ressursleder kan du bruke RBS-feltet med veiviseren for ressurserstatting og porteføljemodellering, der du kan be om ressurser på eller under et bestemt RBS-nivå. Dette definerer utvalget av ressurser som er tilgjengelige for aktiviteter i prosjektet. Du kan legge til RBS-feltet i en ressursvisning. Du kan også gruppere ressurser etter RBS for å se organisasjonshierarkiet.

Eksempel    Du er prosjektstyringsadministrator, og firmaet har bestemt seg for å bruke RBS-koder til å gjenspeile organisasjonsstrukturen for alle ressurser. Når du har sjekket ut den globale virksomhetsmalen, definerer du oppslagstabellen for alle verdier for RBS-disposisjonskoden. En administrator i Personaladministrasjon tilordner deretter RBS-verdier til alle ressurser. Når dette er fullført, sjekker du inn den globale virksomhetsmalen på nytt for å gjøre RBS-feltet og tilknyttede verdier tilgjengelige for alle brukere.

Du er prosjektleder, og du ser at det finnes et nytt RBS-felt tilgjengelig. Du legger til dette feltet i ressurslisten og bruker det til å se ressurser gruppert i henhold til organisasjonens nedbrytingsstruktur og hente summert informasjon basert på denne strukturen. Du bruker også RBS når du erstatter generiske ressurser i prosjektet med faktiske ressurser eller når du arbeider med porteføljemodellereren.

Merknader    Bare noen med tillatelse til å lagre den globale virksomhetsmalen (for eksempel prosjektstyringsadministratoren) kan sjekke ut og redigere elementer i den globale virksomhetsmalen, inkludert RBS-feltet. Når den er definert og sjekket inn, kan alle brukere i hele virksomheten vise RBS-feltet.

RBS (tildelingsfelt)

Oppføringstype    Beregnet eller angitt

Beregnet hvordan?    RBS-koder defineres av prosjektstyringsadministratoren eller en annen bruker med administratortillatelse. RBS-verdier tilordnes deretter til virksomhetsressurser. RBS-feltet, med tilknyttede verdier, blir deretter gjort tilgjengelig for alle brukere i hele organisasjonen.

Beste bruksområder    Som prosjektleder kan du bruke RBS-feltet til å gi prosjektledere tillatelser på prosjektene de ansatte arbeider med, og på informasjon om selve ressursene.

Som prosjekt- eller ressursleder kan du bruke RBS-feltet med veiviseren for ressurserstatting og porteføljemodellering, der du kan be om ressurstildelinger på eller under et bestemt RBS-nivå. Dette definerer ressursgruppen som er tilgjengelig for aktiviteter i prosjektet. Du kan legge til RBS-feltet i Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visningen. Du kan også gruppere tildelinger etter RBS-koder for å se ressurshierarkiet for tildelinger.

Eksempel    Du er prosjektstyringsadministrator, og firmaet har bestemt seg for å bruke RBS-koder til å gjenspeile organisasjonsstrukturen for alle ressurser. Når du har sjekket ut den globale virksomhetsmalen, definerer du oppslagstabellen for alle verdier for RBS-disposisjonskoden. En administrator i personalavdelingen tilordner deretter RBS-verdier til alle ressurser. Når dette er fullført, sjekker du inn den globale virksomhetsmalen på nytt for å gjøre RBS-feltet og tilknyttede verdier tilgjengelige for alle brukere.

Du er prosjektleder, og du ser at det finnes et nytt RBS-felt tilgjengelig. Du legger til dette feltet i Aktivitetsbelegg-visningen og bruker det til å se ressurser gruppert i henhold til organisasjonens nedbrytingsstruktur og hente summert informasjon basert på denne strukturen. Du bruker også RBS når du erstatter generiske ressurser i prosjektet med faktiske ressurser eller når du arbeider med porteføljemodellereren.

Merknader    Bare noen med tillatelse til å lagre den globale virksomhetsmalen (for eksempel prosjektstyringsadministratoren) kan sjekke ut og redigere elementer i den globale virksomhetsmalen, inkludert RBS-feltet. Når det er definert og sjekket inn, kan alle brukere i hele organisasjonen vise RBS-feltet.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×