Oversikt

Denne kumulative oppdateringen erstatter tidligere utgitte kumulative oppdateringer. Du bør alltid installere den nyeste kumulative oppdateringen. 

Det kan være nødvendig å oppdatere lisensen etter at du har installert denne hurtigreparasjonen for å få tilgang til nye objekter som er inkludert i denne eller en tidligere kumulativ oppdatering. (Dette gjelder bare for kundelisenser.)

Hvis du vil se en liste over kumulative oppdateringer som ble utgitt for Microsoft Dynamics 365 Business Central våren 2019, kan du se utgitte kumulative oppdateringer for Microsoft Dynamics 365 Business Central våren 2019. Kumulative oppdateringer er ment for nye og eksisterende kunder som kjører kumulative oppdateringer for Microsoft Dynamics 365 Business Central våren 2019.

Obs!

Når du oppgraderer til Utgivelsesbølge 2 for Business Central 2019 (versjon 15), kan du se Dynamics 365 Business Central Upgrade Compatibility Matrix for å se hvilke Business Central 15-versjoner som er kompatible med denne kumulative oppdateringen.

Viktig

Vi anbefaler at du kontakter Microsoft Dynamics-partneren før du installerer hurtigreparasjoner eller oppdateringer. Det er viktig å kontrollere at miljøet er kompatibelt med hurtigreparasjonene eller oppdateringene som skal installeres. En hurtigreparasjon eller oppdatering kan forårsake interoperabilitetsproblemer med tilpasninger og tredjepartsprodukter som fungerer sammen med Microsoft Dynamics 365 Business Central-løsningen.

Problemer som er løst i denne kumulative oppdateringen

Følgende problemer er løst i denne kumulative oppdateringen.

Plattformhurtigreparasjoner

ID

Tittel

418021

Objektet forsvinner etter at det er lagret.

412277

Lokaliserte kontroller bytter tilbake til engelsk etter at du har startet NST på nytt.

414232

Finner ikke OneNote innhold. Kontroller plasseringen og tillatelsene for OneNote arbeidsmappen.» Feilmelding når du oppretter OneNote 2016 koblinger direkte fra Windows klienten.

Hurtigreparasjoner for programmer 

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

415077

«Du har ikke tillatelse til å søke og postere en post i en post med en tidligere publiseringsdato. I stedet kan du legge inn betaling X og deretter bruke den på Faktura ÅÅÅÅÅ» når du prøver å postere en betalingsavstemmingsjournal.

Kontantstyring

TAB 274

399945

Rapporten Mva-avstemming i økonomimodulen kan ikke fullføres på store databaser.

Økonomi

COD 12 COD 338 PAG 315 REP 11 TAB 253 TAB 254

412009

Feilmeldingen finnes allerede. Id-felt og verdier: ID='1'" når du bruker funksjonen Opprett dokument for to innkommende dokumenter.

Økonomi

TAB 130

413588

MVA er feil når den forhåndsbetalte fakturaen har et annet oppsett på finanskontoen.

Økonomi

TAB 461

415798

Ytelsen til innlegging er treg på grunn av behandling av feilmeldinger.

Økonomi

COD 28 COD 29 COD 408 TAB 700

416803

Transaksjonstypen opprettes med en feil verdi i dokumentlinjen når du bruker funksjonen Hent posterte dokumentlinjer som skal tilbakeføres i innkjøps- eller ordrereturlinjen.

Økonomi

COD 6620

408405

Feilmeldingen Du må angi dokumentnr. Når du beregner avskrivning når det finnes kladdelinjer i aktivafinanskladden.

Aktiva

REP 5692

409128

Tilgjengelighetsadvarsel når feltet Partinr. for spesifikk sporing og serienummer. er tilordnet til en salgslinje.

Beholdning

COD 6501 TAB 338

413076

«Det er ikke mulig å tilordne automatisk. Hvis du vil at programmet skal tilordne numre automatisk, må du aktivere standardnummer. i nei. serie XXXX"-feil når du kopierer et element.

Beholdning

REP 730

417632

Prosjektposten refererer alltid til den første finansposten.

Jobber

COD 1001

415828

Postdokumentnummeret for kapasitetsverdi er lik kjøpsfakturanummeret, mens de andre transaksjonene viser dokumentnummeret som er relatert til produksjonsordren i VIA-kontoanalyse når underleveranse er en del av produksjonsprosessen.

Produksjon

COD 5802 TAB 17

416119

En fast planlagt produksjonsordre genereres når du arbeider med produksjonsstykkliste ved hjelp av produksjon av en fantomstykkliste som komponentplanleggingsregneark, selv om fantomstykklisten ikke er sertifisert.

Produksjon

COD 99000809

414101

Primær kontaktinformasjon oppdateres på feil måte.

Markedsføring

TAB 18 TAB 23

412525

Regelmessige kjøps-/salgslinjer kan slettes, men kan ikke fjernes fra de tilknyttede leverandør-/kunde regelmessige linjene.

Salg

TAB 170 TAB 173

414820

Kommentaren går tapt når du endrer et felt, for eksempel mva-firmaposteringsgrupper i Business Central 2019.

Salg

TAB 36 TAB 38 TAB 5900 TAB 5906

Hurtigreparasjoner for lokale programmer

BE - Belgia

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

409219

MVA-grunnlaget senkes ikke for EU-leverandører når de bruker MVA-grunnrabatt i den belgiske versjonen.

Økonomi

COD 90 TAB 290

ES – Spania

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

416820

Oppretting av mva-poster går inn i en uendelig løkke når du setter opp en betalingsordre med MVA-kontanter som involverer en faktura i den spanske versjonen.

Økonomi

COD 7000000

FI – Finland

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

412834

Kvitteringsjournalen er feil når du importerer en bankreferansefil med delvise betalinger ved hjelp av samme referansenummer i den finske versjonen.

Kontantstyring

COD 32000000

FR – Frankrike

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

413608

Saldoen i kontoutdraget for finans er feil for enkelte rapporter i den franske versjonen.

Økonomi

REP 10842

IT – Italia

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

412546

DatiOrdineAcquisto-koden eksporteres i XML når kundens innkjøpsordrenr. er tom i en postet salgsfaktura i den italienske versjonen.

Økonomi

COD 12184

413657

Alternativet Eksepsjonell hendelse for kildeskatteksporten bør ikke være obligatorisk i den italienske versjonen.

Økonomi

COD 12132

414188

«Løpenummeret. Beløpsbuffer finnes allerede. Identifikasjonsfelt og verdier: Forretningsenhetskode='',Løpenummer.='0'", feilmelding når du kjører rapporten Lukk/åpne balanse i den italienske versjonen.

Økonomi

REP 12113

415258

Det er vanskelig å finne siden Forskuddsskattkode i den italienske versjonen.

Økonomi

MEN 1030 PAG 12104 PAG 12106 PAG 12197

411666

De mva-posterte postene lukkes ikke etter at du har kjørt beregn og poster mva-betalingsdatoen når mva-beløpet ikke beregnes i den italienske versjonen.

MVA/merverdiavgift/Intrastat

REP 20

415164

Mva-registeret – Skriv ut-rapporten fortsetter å fungere selv om det ikke er noen oppføringer i perioden i italiensk versjon.

MVA/merverdiavgift/Intrastat

REP 12120

NA – Nord-Amerika

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

411553

Oppsettet for bank-EFT konverterer ikke MMDDYY-datodefinisjonen i detaljlinjedefinisjonen i den nordamerikanske versjonen.

Kontantstyring

COD 10095

NO – Norge

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

413851

"Publiseringsdato er i en avgjort og lukket MVA-periode..." når du foretar en lagerkostnadsjustering i en lukket mva-periode når du posterer ordren i en åpen MVA-periode i den norske versjonen.

MVA/merverdiavgift/Intrastat

COD 11

Forskriftsmessige funksjoner

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

417338

Oppdater Format for Intrastat for 2022.

Økonomistyring

PAG 311 PAG 41 PAG 42 PAG 43 PAG 44 PAG 49 PAG 50 PAG 507 PAG 509 PAG 51 PAG 5159 PAG 5162 PAG 5164 PAG 5167 PAG 52 PAG 6627 PAG 6630 PAG 6640 PAG 6644 REP 593 TAB 263 COD 350 REP 11413

Lokale forskriftsmessige funksjoner

AT – Østerrike

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

417421

Oppdater Format for 2022 i den østerrikske versjonen.

Økonomistyring

PAG 311 PAG 41 PAG 42 PAG 43 PAG 44 PAG 49 PAG 50 PAG 507 PAG 509 PAG 51 PAG 5159 PAG 5162 PAG 5164 PAG 5167 PAG 52 PAG 6627 PAG 6630 PAG 6640 PAG 6644 REP 593 TAB 263 COD 350 REP 11413

DE – Tyskland

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

417714

Oppdater Format for 2022 i den tyske versjonen.

Økonomistyring

PAG 311 PAG 41 PAG 42 PAG 43 PAG 44 PAG 49 PAG 50 PAG 507 PAG 509 PAG 51 PAG 5159 PAG 5162 PAG 5164 PAG 5167 PAG 52 PAG 6627 PAG 6630 PAG 6640 PAG 6644 REP 593 TAB 263 COD 350 REP 11413

DK – Danmark

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

417494

Oppdater Format for 2022 i den danske versjonen.

Økonomistyring

PAG 311 PAG 41 PAG 42 PAG 43 PAG 44 PAG 49 PAG 50 PAG 507 PAG 509 PAG 51 PAG 5159 PAG 5162 PAG 5164 PAG 5167 PAG 52 PAG 6627 PAG 6630 PAG 6640 PAG 6644 REP 593 TAB 263 COD 350 REP 11413

ES – Spania

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

415924

Oppdater Format for 2022 i den spanske versjonen.

Økonomistyring

PAG 311 PAG 41 PAG 42 PAG 43 PAG 44 PAG 49 PAG 50 PAG 507 PAG 509 PAG 51 PAG 5159 PAG 5162 PAG 5164 PAG 5167 PAG 52 PAG 6627 PAG 6630 PAG 6640 PAG 6644 REP 593 TAB 263 COD 350 REP 11413

FI – Finland

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

417468

Oppdater Format for 2022 i finsk versjon.

Økonomistyring

PAG 311 PAG 41 PAG 42 PAG 43 PAG 44 PAG 49 PAG 50 PAG 507 PAG 509 PAG 51 PAG 5159 PAG 5162 PAG 5164 PAG 5167 PAG 52 PAG 6627 PAG 6630 PAG 6640 PAG 6644 REP 593 TAB 263 COD 350 REP 11413

FR – Frankrike

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

417509

Oppdater Format for 2022 i den franske versjonen.

Økonomistyring

PAG 311 PAG 41 PAG 42 PAG 43 PAG 44 PAG 49 PAG 50 PAG 507 PAG 509 PAG 51 PAG 5159 PAG 5162 PAG 5164 PAG 5167 PAG 52 PAG 6627 PAG 6630 PAG 6640 PAG 6644 REP 593 TAB 263 COD 350 REP 11413

NA – Nord-Amerika

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

409107

Komplementer CFDI Carte de Porte i den nordamerikanske versjonen.

Økonomistyring

COD 10145 COD 10146 COD 1752 COD 27030 COD 80 PAG 1 PAG 130 PAG 131 PAG 27007 PAG 27029 PAG 30 PAG 42 PAG 43 PAG 46 PAG 47 PAG 5200 PAG 5600 PAG 5703 PAG 5740 PAG 5741 PAG 5743 PAG 5744 REP 10480 TAB 10002 TAB 10003 TAB 110 TAB 111 TAB 14 TAB 2 TAB 27007 TAB 27021 TAB 27022 TAB 27023 TAB 27024 TAB 27025 TAB 27026 TAB 27027 TAB 27028 TAB 27029 TAB 36 TAB 37 TAB 5200 TAB 5600 TAB 5740 TAB 5741 TAB 5744 TAB 5745 TAB 79 XML 27021 XML 27022 XML 27023 XML 27024 XML 27025 XML 27026 XML 27027 XML 27028 XML 27029

NL – Nederland

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

417453

Oppdater Format for 2022 i den nederlandske versjonen.

Økonomistyring

PAG 311 PAG 41 PAG 42 PAG 43 PAG 44 PAG 49 PAG 50 PAG 507 PAG 509 PAG 51 PAG 5159 PAG 5162 PAG 5164 PAG 5167 PAG 52 PAG 6627 PAG 6630 PAG 6640 PAG 6644 REP 593 TAB 263 COD 350 REP 11413

SE – Sverige

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

417577

Oppdater Format for 2022 i den sveitsiske versjonen.

Økonomistyring

PAG 311 PAG 41 PAG 42 PAG 43 PAG 44 PAG 49 PAG 50 PAG 507 PAG 509 PAG 51 PAG 5159 PAG 5162 PAG 5164 PAG 5167 PAG 52 PAG 6627 PAG 6630 PAG 6640 PAG 6644 REP 593 TAB 263 COD 350 REP 11413

UK – Storbritannia

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

417538

Oppdater Format for 2022 i den britiske versjonen.

Økonomistyring

PAG 311 PAG 41 PAG 42 PAG 43 PAG 44 PAG 49 PAG 50 PAG 507 PAG 509 PAG 51 PAG 5159 PAG 5162 PAG 5164 PAG 5167 PAG 52 PAG 6627 PAG 6630 PAG 6640 PAG 6644 REP 593 TAB 263 COD 350 REP 11413

Løsning

Slik får du tak i Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019-filer

Denne oppdateringen er tilgjengelig for manuell nedlasting og installasjon fra Microsoft Download Center.

Kumulativ oppdatering CU 30 for Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019 Oppdatering lokalt

Hvilken hurtigreparasjonspakke som skal lastes ned

Denne kumulative oppdateringen har flere hurtigreparasjonspakker. Velg og last ned en av følgende pakker, avhengig av landversjonen av Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019-databasen.

Land

Hurtigreparasjonspakke

AT – Østerrike

Last ned CU 30 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 AT-pakken

AU – Australia

Last ned CU 30 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 AU-pakken

BE - Belgia

Last ned CU 30 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 BE-pakken

CA – Canada

Last ned CA-pakken cu 30 Dynamics 365 Business Central spring 2019

CH – Sveits

Last ned CU 30 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 CH-pakken

CZ- Tsjekkisk

Last ned CU 30 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 CZ-pakken

DE – Tyskland

Last ned CU 30 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 DE-pakken

DK – Danmark

Last ned CU 30 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 DK-pakken

ES – Spania

Last ned CU 30 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 ES-pakken

FI – Finland

Last ned FI-pakken CU 30 Dynamics 365 Business Central Spring 2019

FR – Frankrike

Last ned CU 30 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 FR-pakken

IS - Island

Last ned CU 30 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 IS-pakken

IT – Italia

Last ned IT-pakken cu 30 Dynamics 365 Business Central våren 2019

NA – Nord-Amerika

Last ned CU 30 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 NA-pakken

NL – Nederland

Last ned CU 30 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 NL-pakken

NO – Norge

Last ned NO-pakken CU 30 Dynamics 365 Business Central Våren 2019

NZ - New Zealand

Last ned CU 30 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 NZ-pakken

RU – Russland

Last ned RU-pakken cu 30 Dynamics 365 Business Central spring 2019

SE – Sverige

Last ned CU 30 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 SE pakken

UK – Storbritannia

Last ned CU 30 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 UK-pakken

Alle andre land

Last ned CU 30 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 W1-pakken

Slik installerer du en kumulativ oppdatering for Microsoft Dynamics 365 Business Central våren 2019

Se Slik installerer du en kumulativ oppdatering for Microsoft Dynamics 365 Business Central våren 2019.

Forutsetninger

Du må ha Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019 installert for å kunne bruke denne hurtigreparasjonen.

Mer informasjon

Se mer informasjon om terminologi for programvareoppdateringog Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019.

Status

Microsoft har bekreftet at dette er et problem i Microsoft-produktene som er oppført i delen Gjelder for.

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med kvaliteten på oversettelsen?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×