Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Du kan sette inn bilder hvor som helst i notatene dine, for eksempel bilder du har tatt med en mobiltelefon eller et annet type kamera, skjermbilder du har tatt på Mac eller lastet ned fra Internett, og bilder du har skannet med en planskanner eller en bærbar skanner.

Du kan endre størrelse på, skalere, rotere og vende bildene du har satt inn, enten for å få dem til å se ut slik du vil, eller for at de skal få plass på siden.

Sette inn et bilde

Du kan sette inn et bilde hvor som helst i notatene.

Obs!: Du kan for øyeblikket ikke beskjære et bilde når det er satt inn på en side. Beskjær bildet først i en bildeapp eller på en telefon før du setter inn.

 1. Klikk der du vil sette inn et bilde på siden.

  Obs!: Du kan til og med sette inn et bilde midt i setningen og bryte tekst rundt bildet.

 2. Klikk BildeSett inn-fanen

 3. Velg et eller flere bilder i dialogboksen Velg et bilde, og klikk deretter Sett inn.

Tips!: Hvis du vil flytte eller justere et bilde du har satt inn, klikker du det og drar det hvor som helst på siden. Hvis du ønsker en mer nøyaktig plassering, holder du nede TILVALG-tasten på tastaturet mens du drar bildet. Da deaktiveres det usynlige rutenettet som et merket område festes til når det blir flyttet.

Endre størrelsen på et bilde

Du kan endre størrelsen på et innsatt bilde for å få det til å se mindre eller større ut på siden. Hvis du gjør et bilde mindre, reduseres detaljene, men bildekvaliteten opprettholdes, mens det å gjøre et bilde større kan forbedre detaljene, men på bekostning av bildekvaliteten. Hvis du endrer størrelsen på et bilde, beholdes det opprinnelige høyde- og breddeforholdet intakt, slik at bildet ikke ser fordreid ut.

Gjør følgende:

 1. Klikk for å merke bildet du vil endre størrelsen på.

  Åtte små bokser, kalt markeringshåndtak, vises langs den ytre kantlinjen på bildet.

 2. Klikk et av de fire markeringshåndtakene som vises i hjørnene av bildet (ikke på sidene), og dra håndtaket oppover, nedover eller til siden til bildet har ønsket størrelse.

  Størrelse på denne måten beholder størrelsesforholdet til bildet.

Skalere et bilde

Du kan skalere et innsatt bilde slik at det passer inn på siden ved å redusere eller øke bredden eller høyden. Det å skalere et bilde er forskjellig fra det å endre størrelsen på et bilde ved at proporsjonene på bildet endres for å få det til å passe inn på et bestemt område.

Gjør følgende:

 1. Klikk for å merke bildet du vil skalere.

  Åtte små bokser, kalt markeringshåndtak, vises langs den ytre kantlinjen på bildet.

 2. Klikk et av de fire markeringshåndtakene som vises midt på sidene av bildet (ikke i hjørnene), og dra håndtaket oppover, nedover eller til siden til bildet har ønsket størrelse.

  Tips!:  Hvis skaleringen ikke blir slik du hadde tenkt deg, kan du trykke KOMMANDO+Z på tastaturet for å angre endringen.

Rotere et bilde

Hvis bildet du har satt inn, ligger på siden, kan du enkelt rotere det slik at det vises riktig vei. Dette skjer oftest med bilder som er tatt med mobiltelefonkameraer.

Gjør følgende:

 1. Kontroll-klikk bildet du vil rotere.

 2. Pek på Roter på menylinjen som vises, og gjør deretter ett av følgende:

  • Klikk Roter 90° mot høyre for å rotere det merkede bildet 90 grader med klokka. Du kan bruke denne kommandoen mer enn én gang for å få bildet eller objektet til å stå slik du vil.

  • Klikk Roter 90° mot venstre for å rotere det merkede bildet 90 grader mot klokka. Du kan bruke denne kommandoen mer enn én gang for å få bildet eller objektet til å stå slik du vil.

Tips!: Hvis du må rotere et bilde til en bestemt vinkel, roterer du kildebildet i den bilderedigeringsappen du vanligvis bruker, før du setter det rotert bildet inn i notatene.

Vende et bilde

Når du vender et bilde, snus det vannrett eller loddrett, som om det vises i et speil. Du kan bruke denne effekten til å tilpasse eller variere illustrasjoner eller grafikk du har satt inn (du kan for eksempel vende et bilde av en pil slik at den peker i motsatt retning). Hvis du vender et bilde som inneholder tekst, kan det bli vanskelig å lese teksten.

Gjør følgende:

 1. Kontroll-klikk bildet du vil rotere.

 2. Pek på Roter på menylinjen som vises, og gjør deretter ett av følgende:

  • Klikk Vend vannrett for å vende det valgte bildet vannrett.

  • Klikk Vend loddrett for å vende det valgte bildet loddrett.

Ordne rekkefølgen på bilder

Hvis du skal plassere flere bilder ved siden av hverandre slik at de delvis overlapper hverandre på en bestemt måte, kan du endre rekkefølgen på hvert bilde slik at det vises over eller under et annet. I OneNote fungerer dette omtrent på samme måte som kommandoene i populære sideoppsetts- og illustrasjonsprogrammer som lar deg styre dybden (også kjent som z-aksen) i en tredimensjonal utforming.

Gjør følgende:

 1. Kontroll-klikk bildet du vil plassere.

 2. Pek på Rekkefølge på menyen som vises, og gjør deretter et av følgende:

  • Klikk Flytt fremover hvis du vil flytte det valgte bildet opp et nivå. Du kan bruke denne kommandoen flere ganger for å plassere bildet slik du ønsker. Andre bilder som er plassert nær eller under det valgte bildet, kan kanskje bli helt eller delvis dekket.

  • Klikk Plasser lengst frem hvis du vil plassere det valgte bildet øverst. Andre bilder som er plassert nær eller under det valgte bildet, kan kanskje bli helt eller delvis dekket.

  • Klikk Flytt bakover hvis du vil å flytte det valgte bildet ned et nivå. Du kan bruke denne kommandoen flere ganger for å plassere bildet slik du ønsker. Det valgte bildet kan kanskje bli dekket helt eller delvis av andre bilder som er plassert nær eller over det.

  • Klikk Plasser lengst bak hvis du vil plassere det valgte bildet nederst. Det valgte bildet kan kanskje bli dekket helt eller delvis av andre bilder som er plassert nær eller over det.


Bruke et bilde som sidebakgrunn

Du kan endre utformingen av notatblokksidene ved å bruke et bestemt bilde som sidebakgrunn.

Gjør følgende:

 1. Sett inn et bilde, formater det (valgfritt), og plasser det på siden der du vil bruke det som sidebakgrunn.

 2. Kontroll-klikk bildet, og klikk deretter Bruk bilde som bakgrunn på menyen som vises.

  Bildet er nå en del av siden og kan ikke lenger velges ved at du klikker det. Dette gjør at du kan legge til kommentarer i bildet eller skrive notater over det.

Hvis du vil fjerne et bilde fra sidebakgrunnen, gjør du følgende:

 1. Kontroll-klikk bildet der ingenting er plassert eller skrevet inn over det, og klikk deretter √ Bruk bilde som bakgrunn på menyen som vises, for å fjerne merket for valget.

  Når bildet er fjernet fra sidebakgrunnen, kan du velge, formatere, flytte, gjenopprette eller slette det igjen på samme måte som med vanlige bilder.

Obs!: Hvis du foretrekker det, kan du også endre bakgrunnsfargen på en side uten bruk av bilder.


Gjenopprette et bilde

Hvis du vil tilbakestille et innsatt bilde til opprinnelig størrelse og utseende, gjør du følgende:

 1. Kontroll-klikk bildet du vil gjenopprette.

 2. Klikk Gjenopprett til opprinnelig størrelse på menylinjen som vises.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×