Sammendrag

Denne artikkelen inneholder en liste over Microsoft administrerte tjenester Tjenesteklargjøring Provider (MMSSPP) synkronisering feilkoder sammen med løsninger på feilene som disse kodene representerer. For øyeblikket kan kunder finne synkroniseringsfeil som er oppført i rapporten for MMSSPP-synkronisering. MMSSPP Sync rapporten leveres til Microsoft Office 365 dedikerte kunder én gang per dag. Merk Hvis kunder vil motta synkroniseringsfeil rapporter oftere, kan de sende en endringsforespørsel gjennom tjeneste leveringsbehandling. Hyppigheten av rapporter kan økes til ikke mer enn én gang per syklus for synkronisering av MMSSPP. Alle synkroniseringsfeil (det vil si disse feilene med kode som begynner med "SE") har samme virkning uavhengig av den bestemte synkroniseringsfeilen. En beskrivelse av denne påvirkningen følger. Klargjøring av feil (det vil si disse feilene med koder som begynner med "PE") har ikke denne innvirkningen.

Generell synkroniseringsfeil innvirkning

Hvis objektet ble tidligere synkronisert uten feil til mappen MSO-vert, vil MMSSPP ikke synkronisere eventuelle nye attributtet endringer i objektet til den MSO-vert globale adresselisten (GAL). Hvis dette er første gang dette objektet blir synkronisert med MMSSPP, vil ikke objektet synkroniseres til mappen MSO-vert. Eventuelle attributt oppdateringer til kunden objektet, for eksempel en ny e-postadresse eller et nytt eller fjernet gruppemedlemskap, vil ikke bli synkronisert til mappen MSO-vert. Derfor slike attributt oppdateringer vil ikke bli sett i MSO-vert GAL før denne feilen er løst gjennom løsningen som er nevnt i delen "spesifikke synkroniseringen feil innvirkning". Virkningen setninger som er oppført i bestemte synkroniseringen feilmeldinger er i tillegg til den generelle effekten som er nevnt her. Hvis det ikke er ytterligere innvirkning, vil forklaringen lyder som følger:

Det er ingen ekstra effekt. Se delen "generell synkronisering feil innvirkning" nær begynnelsen av denne artikkelen for en beskrivelse av virkningen av denne synkroniseringsfeil.

Mer informasjon

Merk Du bør bruke det unike kildenavnet (DN) for et objekt når du søker etter synkroniseringsfeil. Hvis DN for kilden ikke fungerer, bør du bruke det administrerte DN for et objekt.

Merk For feil som er knyttet til grupper og gruppemedlemskap, kan du se delen "manglende medlem i distribusjonsgruppe".

 • SE1008No targetAddress for brukerobjekt Brukerobjektet har ikke en postboks (homeMDB), og det finnes ingen targetAddress -verdi. Dette resulterer i ikke leveres e-feil. Innvirkning: Det er ingen ekstra effekt. Se delen "generell synkronisering feil innvirkning" nær begynnelsen av denne artikkelen for en beskrivelse av virkningen av denne synkroniseringsfeil. Oppløsning: Opprett en postboks for brukerobjektet. Eller du kan peke targetAddress -verdien til en eksisterende postboks.

 • SE1101The post-attributtverdi er ikke gyldig Formatet til SMTP-e-postadressen (Simple Mail Transfer Protocol) er feil eller inneholder tegn som ikke støttes. Innvirkning: Hvis kundepost boksen finnes, kan den ikke overføres til mappen MSO-vert før dette problemet er løst. Oppløsning: E-post-attributtet må rettes før MMSSPP kan gjenoppta synkroniseringen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du korrigerer formatet for SMTP-adresse, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:

  316061 XADM: SMTP-koblingen returnerer en feilmelding når det brukes ugyldige tegn

 • SE1102 post-attributtverdi er ikke i listen over administrerte SMTP-domene SMTP-suffikset for e-post-attributtet er ikke i listen over SMTP-domener som har tillatelse til å få klargjøring av postboksen. (Denne listen er også kjent som listen over administrerte SMTP-domene). Innvirkning: Hvis kundepost boksen finnes, kan den ikke overføres til mappen MSO-vert før dette problemet er løst. Oppløsning: Kontakt MSO Hvis dette SMTP-domenet skal legges til i listen over administrerte SMTP-domene. Du kan eventuelt korrigere e-postadressen hvis den ikke er gyldig.

  • MMSSPP forventer alle bruker objekter som har en postboks (homeMDB eller konfigurerbar postboks-indikator-kode [CMIT]) i en kundes lokale e-postsystemet skal ha en e-postadresse som har et suffiks i listen over administrerte SMTP-domene.

  • Det eneste unntaket oppstår når det også er angitt en targetAddress -verdi. For eksempel oppstår et unntak når kunden postboksen ikke er vert på lokaler, men er utenfor kundens e-postsystem.

  • Forsiktighet Hvis e-postadressen er endret på kunde-objektet slik at suffikset ikke er i listen over administrerte SMTP-domene lenger, og hvis denne brukeren hadde en MSO-vert-postboks, den MSO-vert postboksen vil bli deprovisioned, og en SE1153 synkroniseringsfeil vil bli generert. Hvis du vil ha mer informasjon om SE1153 synkroniseringsfeil, kan du se SE1153.

 • SE1103Mail-attributt er null E-post-attributtet er ikke angitt for gruppe-eller kontakt objekt (null-verdi). Innvirkning: Det er ingen ekstra effekt. Se delen "generell synkronisering feil innvirkning" nær begynnelsen av denne artikkelen for en beskrivelse av virkningen av denne synkroniseringsfeil. Oppløsning: Tilordne en e-post attributtverdien til objektet i kunde-skogen. Merk MMSSPP forventer at alle gruppe-og kontakt objekter har en definert, gyldig SMTP e-postadresse.

 • SE1104The targetAddress finnes ikkeTargetAddress -attributtet finnes ikke på et kontakt objekt (nullverdi). Alle kontakt objekter som har en e-postadresse i listen over administrerte SMTP-domene skal ha sin targetAddress -verdi som peker til en ekstern SMTP-adresse. Innvirkning: Det er ingen ekstra effekt. Se delen "generell synkronisering feil innvirkning" nær begynnelsen av denne artikkelen for en beskrivelse av virkningen av denne synkroniseringsfeil. Oppløsning: Tilordne en gyldig ekstern targetAddress -verdi for hvert berørte kontakt objekt. Merk Et eksempel på en gyldig targetAddress -verdi er som følger:

  SMTP:userA@domainX.fabrikam.com

 • SE1106 verdien for post-attributtet er ikke unik Et annet objekt i en av kunde skogene i MMSSPP synkronisering omfanget har samme e-postadresse. Innvirkning: Hvis kundepost boksen finnes, kan den ikke overføres til mappen MSO-vert før dette problemet er løst. Oppløsning: Endre attributtet mail til en unik verdi. Bruk følgende LDAP-spørring (Lightweight Directory Access Protocol) til å identifisere objekter som har samme e-postadresse:

  (&(|(objectCategory=user)(objectCategory=contact)(objectCategory=group))(mail=<email>))

  For eksempel en spørring for e-postadressen Kim.Akers@contoso.com ligner på følgende:

  
   
  (&(|(objectCategory=user)(objectCategory=contact)(objectCategory=group))(mail=Kim.Akers@contoso.com))
 • SE1107The targetAddress-verdi er ugyldig Formatet for targetAddress -verdien er feil eller inneholder tegn som ikke støttes. Innvirkning: Det er ingen ekstra effekt. Se delen "generell synkronisering feil innvirkning" nær begynnelsen av denne artikkelen for en beskrivelse av virkningen av denne synkroniseringsfeil. Oppløsning:TargetAddress -verdien må rettes. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du korrigerer formatet for SMTP-adresse, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:

  316061 XADM: SMTP-koblingen returnerer en feilmelding når det brukes ugyldige tegn

  • Hvis postboksen ikke er plassert i MSO, må ikke targetAddress domenesuffikset for e-postaktiverte bruker objekter være i listen over administrerte SMTP-domene.

  • Hvis postboksen er plassert i MSO, targetAddress domenesuffikset for e-postaktiverte bruker objekter skal være i listen over administrerte SMTP-domene (hvis den nye ansette postboks klargjøring alternativet er satt til av) eller være null (hvis den nye ansette postboks klargjøring alternativet er satt til ).

  • Et eksempel på gyldig targetAddress -verdi er som følger:

   SMTP:userA@domainX.fabrikam.com

  • Kontroller at targetAddress -verdien ikke inneholder et mellomrom eller et annet ugyldig tegn. Etterfølgende mellomrom er ugyldige og er spesielt vanskelige å se.

 • SE1112 targetAddress-verdien er i listen over administrerte SMTP-domene SMTP-suffikset for targetAddress -verdien peker til listen over administrerte SMTP-domene. Innvirkning: Det er ingen ekstra effekt. Se delen "generell synkronisering feil innvirkning" nær begynnelsen av denne artikkelen for en beskrivelse av virkningen av denne synkroniseringsfeil. Oppløsning: Endre suffikset i targetAddress -verdien slik at suffikset peker til et domene som ikke er i listen over administrerte SMTP-domene, og derfor er utenfor området for klargjøring av postboksen. Disse objektene har en postboks som er lagret på et eksternt system (det vil si ikke på et e-postsystem for kundens lokaler), og synkroniseres til mappen MSO-vert som e-postaktiverte brukere.

 • SE1115 e-post-attributtet samsvarer ikke med targetAddress-verdien for kontaktobjektet Attributtet mail for kontaktobjektet er ikke i listen over administrerte SMTP-domene, og targetAddress -verdien samsvarer ikke med e-post-attributtet. MMSSPP forventer alle interne kontakt objekter som har en e-postadresse domenesuffiks fra SMTP-domene-listen til å ha samsvarende e-post og targetAddress -attributter. Innvirkning: Det er ingen ekstra effekt. Se delen "generell synkronisering feil innvirkning" nær begynnelsen av denne artikkelen for en beskrivelse av virkningen av denne synkroniseringsfeil. Oppløsning: E-post-og targetAddress -attributtene må samsvare for alle interne kontakt objekter. Interne kontakter er de som har en e-post suffiks i listen over administrerte SMTP-domene.

 • SE1117 proxy-adresse-verdien er ikke unik Proxy- physicalDeliveryOfficeName -attributtet inneholder en duplisert adresse i en av kunde skoger i området for MMSSPP-synkronisering. Et annet objekt har allerede samme proxy-adresse i sin Microsoft-administrerte physicalDeliveryOfficeName -attributt. Duplikat administrerte proxyAddress -attributtet kan komme fra ett av følgende:

  • Et attributt for kilde-e-post

  • En kilde proxyAddress attributt

  • Et targetAddress -attributt for kilde Merk Dette attributtet flyter til administrerte Active Directory-skjemaet som et sekundært proxyAddress -attributt.

  Innvirkning: Det er ingen ekstra effekt. Se delen "generell synkronisering feil innvirkning" nær begynnelsen av denne artikkelen for en beskrivelse av virkningen av denne synkroniseringsfeil. Oppløsning: Slett duplikat proxy-adressen fra physicalDeliveryOfficeName -attributt for det aktuelle objektet som ikke trenger å ha adressen. Hvis du vil gjøre dette, bruker du følgende LDAP-spørring til å identifisere objekter som deler samme proxy-adresse:

  (&(|(objectCategory=user)(objectCategory=contact)(objectCategory=group))(proxyAddresses=<address>))

  For eksempel en spørring for proxy-e-postadressen Kim.Akers@contoso.com ligner på følgende:

  
   
  (&(|(objectCategory=user)(objectCategory=contact)(objectCategory=group))(proxyAddresses=SMTP:kim.akers@contoso.com))

  Merk Hvis du vil beholde muligheten til å svare på eldre adresser, er noen administrerte proxy-adresser beskyttet mot utilsiktet sletting, og fjernes ikke automatisk fra administrert Active Directory-skjema når de fjernes fra kilden. Hvis du vil løse dette problemet, følger du disse instruksjonene:

  • Hvis feilen angir en proxy-adresse som er i et administrert Routing-domene (for eksempel @mgd. contoso.com), må proxy-adressen fjernes av Microsoft Online Services-kundestøtte.

  • Proxy-adressene til x500 proxy-typen ble ikke fjernet i pre-12,2 versjoner av MMSSPP når de ble fjernet fra kilden Active Directory-skjemaet. I den gjeldende versjonen slettes x500 proxy-adresser som er slettet fra kunde skogen umiddelbart fra administrerte skogen. x500 proxy-adresser som tidligere ble fjernet fra kunde-skogen, men som fortsatt finnes i administrerte Active Directory-skjemaet kan nå fjernes. Hvis du vil fjerne disse x500 proxy-adresser, følger du denne fremgangsmåten:

   1. Legg til de uønskede x500 proxy-adressene tilbake til det opprinnelige kildeobjektet.

   2. Vent to Sync sykluser.

   3. Fjern de uønskede x500 proxy-adressene fra kildeobjektet. Den uønskede proxy-adressen fjernes fra det administrerte Active Directory-skjemaet under neste synkroniseringssyklus.

 • SE1118 mailNickname er null mailNickname er tom på kundekontakt objektet, og MMSSPP kan ikke generere en kundekontakt objekt ved hjelp av mailNickname attributtet generator regler. Standard attributtet generator regler vil prøve å bruke givenName (også kjent som Fornavn) og sn (også kjent som etter navn) attributtene i Active Directory til å generere en mailNickname -verdi for en kontakt som ikke har en verdi som er definert på kunde-objektet. Innvirkning: Det er ingen ekstra effekt. Se delen "generell synkronisering feil innvirkning" nær begynnelsen av denne artikkelen for en beskrivelse av virkningen av denne synkroniseringsfeil. Oppløsning: Angi en verdi for MailNickname eller en givenName (også kjent som Fornavn) og sn (også kjent som etter navn) attributtverdien på kundekontakt objektet.

 • SE1119 suffiks for e-post samsvarer med det administrerte rutings adresse suffikset Suffiks for e-post-attributtet kan ikke samsvare med administrerte ruting adresse suffikset. Administrerte ruting adresse suffikset brukes til å rute e-post fra kunden objektet til en postboks med MSO-vert mens kunden eldre e-miljøet er fortsatt i en sameksistens fase med MSO. Derfor bør den brukes bare som en del av targetAddress og sekundære SMTP- physicalDeliveryOfficeName og aldri i e-post eller primære SMTP-adresse på et kunde objekt. Det administrerte rutings adresse suffikset tar vanligvis formatet @mgd. contoso.com. Innvirkning: Kundepost boksen, hvis den finnes, kan ikke overføres til mappen MSO-vert før dette problemet er løst. Oppløsning: Endre e-postadressen til en gyldig SMTP-verdi som har et suffiks som ikke er administrerte ruting adresse suffikset.

 • SE1125 brukerobjekt valideringen mislyktes for OBJEKTET DN [cn =... DC = com] i eksport e-postflyt (Mail = [user@contoso.com]; targetAddress = [SMTP:user@northwindtraders.com]) Kombinasjonen av e-post-attributtet og targetAddress -attributtet bruker ikke en gyldig konfigurasjon. Innvirkning: En klargjørings handling kan ikke fullføres på grunn av en ugyldig tilstand for kunde objektet. Denne ugyldige tilstanden kan blokkere en av følgende handlinger:

  • Opprydding for postboks

  • Klargjøring av postboks

  • Klargjøring av e-post

  • E-post bruker opprydding

  Oppløsning: Kontroller at en gyldig kombinasjon av attributtet for e-post og targetAddress -attributtet brukes på kildeobjektet. Kontroller også at måladressen ikke inneholder et etterfølgende mellomrom. Notatene

  • For e-postbrukere: targetAddress -attributtet må samsvare med attributtet mail eller skal være null. (Kontroller klargjørings regler.)

  • For postbokser: targetAddress -suffikset skal være et administrert rutings domene (det vil si et domene som inneholder @mgd) hvis ny ansettelses funksjonen ikke er aktivert. Eller targetAddress -suffikset skal være null hvis nye ansette-funksjonen er aktivert. Domenet for e-post-attributtet skal være i listen over MMSSPP inkludert SMTP-domener. MMSSPP inkludert SMTP-domener-listen er tilpasset per kunde.

  Hvis du vil ha mer informasjon om funksjonen ny ansettelse, kan du se delen "mer informasjon om nye ansette scenario".

 • SE1129 oppdaget en kundepost boks og en administrert postboks for OBJEKTET DN [cn =...] En homeMDB -verdi finnes både i kunden og i de administrerte miljøene. Innvirkning: Attributter flyter fra kildeobjektet til det administrerte Active Directory-objektet til dette problemet er løst. Oppløsning: Hvis brukeren skal ha en postboks som er lagret i MSO, kan du fjerne homeMDB fra kunden Active Directory. Hvis brukeren ikke skal ha en postboks i MSO, må du midlertidig tømme kilde- homeMDBog bruke attributtet eksplisitt opprydding til å deprovision den administrerte postboksen. Når den administrerte postboksen er deprovisioned, kan kilden homeMDB gjenopprettes. Denne feilen oppstår vanligvis når kunden homeMDB -attributtet er utilsiktet STEMPLET med mso homeMDB -verdien.

 • Verdien for SE1131 proxy-adresse er ikke gyldig Formatet for verdien for SMTP-proxy-adressen er feil eller inneholder tegn som ikke støttes. Innvirkning: Kundepost boksen, hvis den finnes, kan ikke overføres til mappen MSO-vert før dette problemet er løst. Oppløsning: Verdien for SMTP-proxy-adressen må rettes. Som standard er domene suffikser på øverste nivå begrenset til tre tegn for den primære physicalDeliveryOfficeName -verdien og fem tegn for den sekundære proxyAddress -verdien. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du korrigerer formatet for SMTP-adresse, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:

  316061 XADM: SMTP-koblingen returnerer en feilmelding når det brukes ugyldige tegn

 • SE1137 objektet med DN [cn =..., DC = com] angir kunden ATTRIBUTT extensionattribute [nn] = [aaaaaaaa-AAAA-AAAA-AAAA-aaaaaaaaaaaa], men blir ikke med til noe annet objektnotatet eksakt utvidelse attributt er den automatiske tjenesten ny tilkobling (ASR) attributt og er tilpasset per kunde-miljø. Denne feilen angir at et kildeobjekt er satt til å koble til en eksisterende postboks via ASR. Forvaltet objekt som for øyeblikket er knyttet til angitt kildeobjektet GUID kan imidlertid ikke kobles. Feiltilstander SE1139 og SE1140 vil generere den identiske meldingen og har samme oppløsning. Innvirkning: Et Kildeobjekt kan ikke kobles til et forvaltet objekt som er koblet til en administrert postboks. I tillegg kan ikke opprettes en ny forvaltet postboks.  Oppløsning: Attributtverdien ASR-utvidelse skal tømmes. Når neste synkronisering syklusen kjører, vil MMSSPP opprette et nytt forvaltet objekt. Hvis kunden konfigurerer synkroniseringen på riktig måte, vil MMSSPP opprette en ny tom forvaltet postboks. Microsoft Online Services support team (MOSSUP) vil deretter gjenopprette innholdet i den gamle frakoblede postboksen til den nye, tomme. Denne feilen oppstår når den gamle miste eller kildeobjektet er filtrert eller flyttet ut av MMSSPP-området før attributtet ASR-utvidelse ble angitt på det nye objektet. ASR-prosessen starter med andre ord for det nye objektet etter at forvaltet objekt allerede er utløpt i PendingDeletions organisasjonsenhet (OU). Hvis du vil unngå disse feilene på interforest overføringer, stemple attributtverdien ASR-utvidelse på det nye objektet, og kontroller at ASR-prosessen er fullført før gamle miste eller kildeobjektet er filtrert.

 • SE1144 kan ikke finne en enkelt rad i IDIS med SourceObjectGUID [{0}] og SecondaryVerification [{1}] samsvarende og PendingDeletion satt til 1 for objekt DN [{2}] Denne feilen kan oppstå etter en mislykket automatisk service ny tilkobling (ASR) eller etter et objekt er trukket fra MMSSPP-området, endret, og deretter tilbake til området. For ASR eller en PendingDeletions-tilkobling for å lykkes, må det være et samsvar mellom kilden og administrerte objekter for e-post og kunde-objekt-GUID. Når denne feilen oppstår, er en av disse betingelsene ikke oppfylt. Innvirkning: Et Kildeobjekt kan ikke kobles til et forvaltet objekt som er koblet til en administrert postboks. I tillegg kan ikke opprettes en ny forvaltet postboks.  Oppløsning: Kontroller at e-verdiene er identiske for det nye objektet for å få eller målrette, og det gamle objektet for å miste eller kilde. I et scenario for ASR, GUID som er stemplet i ASR-attributtet må være GUID for det gamle kildeobjektet, ikke guiden for det tilsvarende forvaltet objektet. Hvis disse betingelsene er bekreftet, kontakter du Microsoft Online kundestøtte for å få hjelp. Denne feilen oppstår når e-postadressen endres på det gamle objektet (miste eller kilde) før ASR-prosessen er fullført. Hvis du vil unngå disse feilene på interforest overføringer, stemple attributtverdien ASR-utvidelse på det nye objektet, og kontroller at ASR-prosessen er fullført før det gamle (miste eller kilde) objektet er filtrert eller endret. Hvis et objekt er fjernet fra MMSSPP-området og deretter tilbake til området før forvaltet objekt slettes fra PendingDeletions OU, e-post-verdien må være identisk med hva den var da den ble opprinnelig fjernet fra området. Hvis ikke, vil ikke objektene koble til på nytt, og du må vente til PendingDeletion varighetsperiode utløper.

 • SE1153 [inkonsekvent tilstand]: MBU-> Meu-overgang oppdages, men objektet med DN [cn =... DC = net] ikke eksplisitt deprovision administrerte postboksen (DeprovisionMailboxEnabledUser regel = FALSE) Denne feilen angir at det finnes en postboks i et Microsoft Online-miljø. Kildeobjektet endres imidlertid til en e-post Brukerkonfigurasjon (Hvis dette ble gjort ved en feil, vil "løsning" trinnene nedenfor forklarer hvordan du kan rette opp dette.) Hvis du vil unngå utilsiktet postboks opprydding, må kunden eksplisitt stemple attributtet opprydding før posttypen for objektet endres. Feiltilstander SE1151, SE1152 og SE1154 vil generere en identisk melding og har samme oppløsning. Innvirkning: Den tiltenkte postboksen for opprydding finnes fremdeles i Microsoft Online-miljøet. Ingen endringer i kilde-attributtet vil flyte til objektet i forvaltet objekt, og administrerte postboksen vil ikke bli deprovisioned. Oppløsning

  1. Hvis du vil endre objektet til en e-post bruker, angrer du endringene som ble foretatt, og deretter følger du denne fremgangsmåten for å endre den til en e-postaktiverte bruker på riktig måte.

   1. Returner e-post og targetAddress -verdier til de opprinnelige verdiene (targetAddress inneholder @mgd). Kontroller at e-post og targetAddress -verdier er gyldige. Kontroller at det ikke er noen innledende eller etterfølgende mellomrom i noen av attributtene. Deretter venter du på at to synkroniserings sykluser skal kjøre. Disse trinnene løser feilen og returnerer objektet til en gyldig postboksaktivert tilstand.

   2. Angi attributtet for eksplisitt opprydding, og endre targetAddress -verdien slik at den har et suffiks som ikke er i det administrerte rutings domenet (@mgd).

  2. Hvis objektet skal fortsatt være et postboksobjekt, og du uventet mottok denne feilen, gjør du følgende:

   • Kontroller at verdiene for e-post og targetAddress er konsekvent med klargjøring regler som er nødvendige for en postboks. Ett eller begge kan ha blitt endret. Kontroller kildeverdiene, og kontroller at følgende betingelser er oppfylt:

    • Det finnes ingen innledende eller etterfølgende mellomrom i noen av attributtene.

    • TargetAddress -suffikset har ikke overført bokstaver. Du må for eksempel ikke bruke @mdg. contoso.com i stedet for @mgd. contoso.com.

    • Post verdien inneholder ikke @mgd eller firmaets tilsvarende en administrert proxy-adresse. E-post-domenet må være i inkluderingslisten for SMTP.

  Merk Hvis den nye ansettelses funksjonen ikke er aktivert, må targetAddress -verdien inneholde @mgd i suffikset. Kontroller at suffikset inneholder @mgd, og at det angir det riktige administrerte ruting domenet. Hvis den nye ansettelses funksjonen er aktivert, skal targetAddress -verdien inneholde en gyldig @mgd... ruting adresse, eller det kan være null hvis kunden ikke bruker EOP eller migrering til vNext/MT.

 • SE1155 verdien for proxy-adresse [{0}] i attributtet physicalDeliveryOfficeName på {1} OBJEKTET DN [{2}] er en ugyldig SMTP-adresse for en SEKUNDÆR SMTP-adresse, og vil bli fjernet. Rett proxy-adressen gyldighet. Denne feilen angir at det finnes en ugyldig SMTP-adresse for en sekundær SMTP-proxy. Innvirkning: Det er ingen ekstra effekt. Se delen "generell synkronisering feil innvirkning" nær begynnelsen av denne artikkelen for en beskrivelse av virkningen av denne synkroniseringsfeil. Oppløsning:

  1. Verdien for SMTP proxy-adressen må rettes før MMSSPP kan gjenoppta synkroniseringen for dette objektet. Pass på at det ikke finnes noen innledende eller etterfølgende mellomrom. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du korrigerer formatet for SMTP-adresse, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:

   316061 XADM: SMTP-koblingen returnerer en feilmelding når det brukes ugyldige tegn

  2. Valideringsregelen er forskjellig for primære proxyAddress -verdier og sekundære proxyAddress -verdier. En primær SMTP-adresse er for eksempel begrenset til et tre siffer domenesuffiks på øverste nivå (@contoso. com eller contoso.net). En sekundær SMTP-adresse har en grense på fem tegn i domenesuffikset på øverste nivå (@contoso. local). Disse reglene kan konfigureres på forespørsel for å imøtekomme ulike navnekonvensjoner for lokale behov.

 • SE1290 kan ikke løse referanse-DN-verdien for attributtet [navn] Kan ikke løse en referanse-attributt for en gruppe på tvers av flere skoger i en katalog som er vert for MSO. Denne feilen oppstår når et gruppemedlem på tvers av flere skoger ikke har en post-attributtverdi eller hvis samsvarende e-postadressen ikke finnes i MSO-vert-miljøet. Innvirkning: Refererte objektet er ikke representert i gruppenavnet på tvers av flere skoger i MSO-vert-miljøet. Oppløsning: Angi et anker-attributt (for eksempel e-post-attributt) til en verdi som finnes i MSO-vert-miljøet.

 • SE1401 - objekt-GUID angitt i automatisk service ny tilkobling-attributtet er ugyldig eller finnes ikke Denne feilen og andre ASR-relaterte feil (SE1404, SE1405, SE1406) angir følgende problemer:

  • Verdien som er angitt i ASR-attributtet er ikke en gyldig GUID.

  • Objektet som refereres til av guiden i kombinasjon med sekundær port-attributtet (e-post) finnes ikke i MMSSPP-området.

  • Refererte GUID og sekundær port-attributtet (e) samsvarer med mer enn ett objekt i MMSSPP-området.

  Innvirkning: Kundepost boksen, hvis den finnes, kan ikke overføres fra én skog til en annen, og objekt synkroniseringen er suspendert. Oppløsning: Hvis ASR er ment for dette objektet, angir du en gyldig objekt-GUID for et annet objekt i området i en annen skog. Verdien for sekundær port (e-post) må også samsvare for begge objektene. Hvis ASR ikke er tiltenkt, må denne verdien tømmes.

 • SE1409 - objektet i tilstanden venter på sletting er i konflikt med et annet objekt i området Verdien for e-post-attributtet for et objekt i området er i konflikt med et annet objekt som er i tilstanden venter på sletting. Denne feilen løses automatisk når venter på sletting er fullført i N dager (som standard, tre dager) og når objektet i området er klargjort. Innvirkning: Det nye objektet i området vil ikke klargjøre eller synkronisere før det motstridende objektet som er i tilstanden venter på sletting, slettes fysisk. Oppløsning: Angi annen e-postadresse (og mulig proxy-adresse) for det nye objektet. Eller vent til perioden for ventende sletting utløper. Hvis denne feilen er hyppig, bør du vurdere å sende en kundeforespørsel med Microsoft Online Services for å få varigheten for ventende sletting forkortet. Etter første ASR-implementering er anbefalt varighet én dag for brukere og grupper og null dager for kontakter.

 • SE1514 feil nøkkelen [extensionattribute10] finnes ikke. Kan ikke behandle feil for objektet [CN =... DC = com]note det eksakt forlengelsen ATTRIBUTT er det ASR attributt og er tilpasses per kunden omgivelsene. Denne feilen oppstår vanligvis når en ugyldig verdi er angitt for attributtet ASR-utvidelse. Attributtet ASR-utvidelse må være en gyldig GUID-streng. Hvis objektet ikke er ment for ASR-overføring, må denne verdien tømmes. Innvirkning: Objektet vil ikke bli endret, klargjort eller deprovisioned i denne tilstanden. Oppløsning: Angi en gyldig GUID-streng for ASR-attributtet. Streng formater som er godkjent er tilgjengelige i delen 8,2 for MMSSPP klargjøring grensesnitt Handbook. Kontroller at det ikke finnes noen etterfølgende mellomrom, og at ingen andre tegn (for eksempel semikolon) finnes på slutten av strengen. ASR-attributtet kan bare brukes for et mål Kildeobjekt GUID. Hvis objektet ikke er ment for ASR-overføring, må denne verdien tømmes.

 • SE1647 kilde brukerobjektet med DN [{0}] er fjernet fra området, men den vertsbaserte postboksen har en rettslig sperre angitt av [{1}] på [{2}]. Forvaltet objekt og postboks vil ikke bli slettet. Fjern rettstvist sperringen for å slette denne postboksen. Den administrerte postboksen er konfigurert for rettslig sperre. Relaterte kildeobjektet er imidlertid filtrert eller fjernet fra MMSSPP-området. MMSSPP sletter ikke forvaltet objekt før rettstvist sperringen er fjernet. Innvirkning: Objektet vil ikke bli deprovisioned i denne tilstanden. Oppløsning: Denne virkemåten er standard fordi rettslig sperre er en eksplisitt innstilling for å beholde integriteten for postboksen. Hvis postboksen skal slettes, må rettstvist sperringen fjernes av kunden.

 • SE1648 en vertsbasert postboks for kilde brukerobjektet med DN [{0}] har blitt bestemt av MMSSPP som skal deprovisioned, men den vertsbaserte postboksen har en rettslig sperre angitt av [{1}] på [{2}]. Forvaltet objekt og postboks vil ikke bli slettet. Fjern rettstvist sperringen for å deprovision denne postboksen. Den administrerte postboksen er konfigurert for rettslig sperre. Relaterte kildeobjektet er imidlertid konfigurert til å deprovision som administrerte postboksen. MMSSPP kobler ikke den administrerte postboksen før rettstvist sperringen er fjernet. Innvirkning: Objektet er ikke deprovisioned i denne tilstanden. Oppløsning: Denne virkemåten er standard fordi rettslig sperre er en eksplisitt innstilling for å beholde integriteten for postboksen. Hvis postboksen skal slettes, må rettstvist sperringen fjernes av kunden.

 • PE1 feil: aktivering av mso-vert-postboksen mislyktes Det oppstår en feil når MMSSPP prøver å aktivere den MSO-vert postboksen. Innvirkning: MMSSPP kan ikke opprette postboksen MSO-vert til dette problemet er løst. Oppløsning: Se de spesifikke detaljene i feilrapporten for dette objektet for å få en indikasjon på trinnene for problemet og utbedring. Kontakt Microsoft-Liaison Hvis problemet eller Utbedring trinnene er fortsatt uklart.

 • PE1 feil: den angitte region koden (' ') for ' cn =..., DC = MGD, DC = MSFT, DC = net ' er ugyldig... Hvis datasentre i to geografiske områder (for eksempel Nord-Amerika og Europa) er tilgjengelige for et bestemt Office 365 dedikert miljø, bestemmes verdier for å angi plasseringen av en ny postboks. Denne feilen oppstår hvis attributtet for klargjøring av postboksen ikke inneholder en gyldig verdi. Hvis Microsoft Online Services er konfigurert for en bestemt geografisk lokasjon for firmaet, er det obligatorisk å bruke en regionkode i attributtet for klargjøring av postboksen. Innvirkning: Postboksen vil ikke bli klargjort før denne feilen er korrigert. Oppløsning: Kontroller at et gyldig område er angitt for postboksen klargjøring attributt i formatet REG =xx, der xx er en gyldig region-kode. I tillegg må du kontrollere at postbokstypen eller klargjørings verdien er gyldig. Eksempel: extensionAttribute10: MBX =St; REG =na; Merk Attributtet postboks klargjøring utvidelse er tilpasset per kunde-miljø.

 • PE1-feil: WPS-feil [Aktiver postboks]: egenskapsverdien er ugyldig. Verdien kan ikke inneholde innledende eller etterfølgende mellomrom. Egenskapsnavn: * * * visningsnavn * * * eller * * * navn * * * Etterfølgende eller innledende mellomrom er ugyldig for attributtene dISPlayName og Name Active Directory. Innvirkning: Forvaltet objekt vil ikke klargjøres før denne feilen er korrigert. Oppløsning:

  • Hvis et objekt er konfigurert ved hjelp av et etterfølgende mellomrom i DisplayName -attributtet, sletter du det hvite mellomrommet. Når du gjør dette, vil postboksen eller e-postaktiverte brukeren klargjøres.

  • Hvis et objekt klargjøres ved hjelp av et innledende mellomrom i DisplayName -attributtet, sletter du det hvite mellomrommet. Forvaltet objekt må rettes opp av en eskalering til Microsoft Online Services support team (MOSSUP).

 • PE1 feil: WPS-feil [Aktiver postboks]: adressen "SMTP:.username@contoso.com" er ugyldig Det spesifiserte innlevere attributt er invalid. Innvirkning: Forvaltet objekt vil ikke klargjøres før feilen er rettet. Oppløsning: Attributtet må rettes opp. Vanlige feil inkluderer ugyldige tegn, mellomrom (inkludert et etterfølgende mellomrom som er vanskelig å se), innledende eller etterfølgende punktum og gjentatte punktum.

 • PE1-feil: WPS-feil [Aktiver postboks]: proxy-adressen "smtp:user.one@mgd.contoso.com" er allerede i bruk av [managedDN]. Velg en annen proxy-adresse. ManagedDN:...PhysicalDeliveryOfficeName -attributtet inneholder en duplisert adresse i en av kunde SKOGENE i MMSSPP synkronisering omfanget. Et annet objekt har allerede samme proxy-adresse i sin Microsoft-administrerte physicalDeliveryOfficeName -attributt. Det dupliserte administrerte proxyAddress -attributtet kan komme fra et kilde-e-attributt, et kilde proxyAddress -attributt eller et targetAddress -attributt for kilde. (Dette flyter til administrerte Active Directory-skjemaet som en sekundær proxyAddress.) Innvirkning: Det er ingen ekstra effekt. Se delen "generell synkronisering feil innvirkning" nær begynnelsen av denne artikkelen for en beskrivelse av virkningen av denne synkroniseringsfeil. Oppløsning: Endre eller slett duplikat targetAddress -attributtet eller proxy-adressen til objektet som ikke skal ha det. Bruk følgende LDAP-spørring til å identifisere objekter som deler samme proxy-adresse: (&(|(objectCategory=user)(objectCategory=contact)(objectCategory=group))(proxyAddresses=<address>)) For eksempel en spørring for proxy-e-postadressen Kim.Akers@contoso.com ligner på følgende:

  (&(|(objectCategory=user)(objectCategory=contact)(objectCategory=group))(proxyAddresses=SMTP:kim.akers@contoso.com)) 

  Merk Hvis du vil beholde muligheten til å svare på eldre adresser, blir noen administrerte proxy-adresser som er beskyttet mot utilsiktet sletting, ikke automatisk fjernet fra det administrerte Active Directory-skjemaet når de fjernes fra kilden. Hvis du vil løse dette problemet, følger du disse instruksjonene:

  • Hvis feilen angir en proxy-adresse som har et administrert Routing-domene (for eksempel @mgd. contoso.com), må denne proxy-adressen fjernes av Microsoft Online Services-kundestøtte.

  • Proxy-adressene til x500 proxy-typen ble ikke fjernet i pre-12,2 versjoner av MMSSPP når de er fjernet fra kilden Active Directory-objektet. I den gjeldende versjonen slettes x500 proxy-adresser som er slettet fra kunde skogen umiddelbart fra administrerte skogen. x500 proxy-adresser som tidligere ble fjernet fra kunde-skogen, men som fortsatt finnes i administrerte Active Directory-skjemaet kan nå fjernes. Hvis du vil gjøre dette, følger du denne fremgangsmåten:

   1. Legg til den uønskede x500 proxy-adressen tilbake til det opprinnelige kildeobjektet.

   2. Vent to Sync sykluser.

   3. Fjern den uønskede x500 proxy-adressen fra kildeobjektet. Den uønskede proxy-adressen blir fjernet fra administrerte Active Directory-skjemaet på neste synkronisering syklusen.

 • PE1 feil: WPS-feil [Aktiver postboks]: ExternalEmailAddress har en ugyldig verdi: angitt argument var utenfor området med gyldige verdier. Parameter navn: adressen bruker.. @contoso. com er ikke en gyldig SMTP-adresse. Feilkilden er tartgetAddress -attributtet som inneholder en ugyldig adresse som tidligere ble synkronisert til targetAddress -attributtet for Office 365. Verdien for targetAddress -attributtet må rettes på kildeobjektet. Vanlige feil inkluderer ugyldige tegn, mellomrom (inkludert et etterfølgende mellomrom som er vanskelig å se), innledende eller etterfølgende punktum og gjentatte punktum. Vanligvis ble verdien for targetAddress -attributtet nylig transformert fra en ugyldig verdi. For eksempel: brukeren.. @contoso. com henvende seg idet rapportere opp på laken tab PE7 og så forvandlet og korrigerte å en lovlig salgsverdi, User@mgd.contoso.com, er nå rapportere opp på laken tab PE1. Den ugyldige verdien for targetAddress -attributtet er imidlertid allerede synkronisert til Office 365 og må tilbakestilles for å fjerne postboksen klargjøring feil. Oppløsning: Angi en gyldig targetAddress -attributtverdi for en e-postaktiverte bruker. User@contoso.com -adresse er for eksempel synkronisert og oppdatert verdien for targetAddress -attributtverdien for Office 365. Ikke Transformer som en postboks-aktivert bruker til feil targetAddress -verdi er korrigert i Office 365. Når den korrigerte verdien for targetAddress -attributtet er synkronisert til Office 365, kan du endre verdien for targetAddress -attributtet til å klargjøre en postboks-aktiverte brukeren. Anta for eksempel at verdien er User@mgd.contoso.com.

  1. Endre verdien for targetAddress -attributtet til en gyldig oppføring for en e-postaktiverte bruker, for eksempel User@contoso.com.

  2. Vent til den nye verdien for targetAddress -attributtet skal synkroniseres til Office 365 objekt targetAddress attributtverdien User@contoso.com.

  3. Endre verdien for targetAddress -attributtet til en gyldig oppføring for en postboks-aktiverte brukeren, for eksempel User@mgd.contoso.com.

  4. Vent til klargjøring av postboks.

  5. Verdien for targetAddress -attributtet for Office 365 finnes ikke lenger.

 • PE3 aktivering av mso-vert ressurspostboks mislyktes Det oppstår en feil når MMSSPP prøver å aktivere den MSO-vert ressurspostboksen. Innvirkning: MMSSPP kan ikke opprette postboksen MSO-vert ressurs til dette problemet er løst. Oppløsning: Se de spesifikke detaljene i feilrapporten for dette objektet for å få en indikasjon på problemet og fremgangsmåten for utbedring. Kontakt Microsoft-Liaison Hvis problemet eller Utbedring trinnene er fortsatt uklart.

 • PE7 opprette mso-vert e-postaktiverte brukeren mislyktes Det oppstår en feil når MMSSPP prøver å opprette en e-post-aktivert bruker i mappen MSO-vert. Innvirkning: MMSSPP kan ikke opprette MSO-vert for e-postaktiverte brukeren til dette problemet er løst. Oppløsning: Se de spesifikke detaljene i feilrapporten for dette objektet for å få en indikasjon på problemet og fremgangsmåten for utbedring. Kontakt Microsoft-Liaison Hvis problemet eller Utbedring trinnene er fortsatt uklart.

 • PE10 WPS-feil [koble til postboks]: postkasse "... MBX GUID... " finnes ikke på databasen "... MBX-databasen... " ManagedDN: MMSSPP vil ikke automatisk koble til en postboks som er i en myk slettet tilstand. Denne betingelsen finnes når en postboks ble overført til et annet miljø (for eksempel fra O365-dedikert til kundens lokale server eller O365 Services) og kunden vil at den skal kobles til den opprinnelige postboksen i O365 dedikert. Innvirkning: Brukerpostboksen kan ikke kobles til på. Oppløsning: Videresend problemet til Microsoft Online Support for utbedring.

 • PE11Setting kalenderinnstillinger på mso-vert ressurspostboksen mislyktes Det oppstår en feil når MMSSPP prøver å angi postboksen kalenderinnstillinger på en MSO-vert ressurspostboks. Innvirkning: MMSSPP kan ikke angi postboksen kalenderinnstillinger på MSO-vert ressurspostboksen til dette problemet er løst. Dette kan påvirke anvendeligheten til ressurspostboksen. For eksempel kan funksjoner som AutoAccept for møtet invitasjoner av ressurs-postboks ikke fungerer før dette problemet er løst. Oppløsning: Se de spesifikke detaljene i feilrapporten for dette objektet for å få en indikasjon på problemet og fremgangsmåten for utbedring. Kontakt Microsoft-Liaison Hvis problemet eller Utbedring trinnene er fortsatt uklart.

 • PE17 oppretting av mso-vert for e-post-aktivert kontakt eller distribusjonsgruppe mislyktes Denne feilen oppstår når MMSSPP prøver å opprette en e-post kontakt eller distribusjonsgruppe i mappen MSO-vert. Innvirkning: MMSSPP kan ikke opprette den MSO-vert e-postaktiverte kontakten eller distribusjonsgruppen før dette problemet er løst. Oppløsning: Se de spesifikke detaljene i feilrapporten på dette objektet en indikasjon om problemet og utbedring trinn. Kontakt Microsoft-Liaison Hvis problemet eller Utbedring trinnene er fortsatt uklart.

 • Extension-attributt-ikke-Present feil: MailNickname er null Denne feilen er den samme som SE1118 i tidligere versjoner av MMSSPP. MailNickname -attributtet er tomt på kundekontakt objektet, og MMSSPP kan ikke generere en MailNickname -attributt ved hjelp av MailNickname attributtet generator regler. Standardregler for attributtet generator prøver å bruke givenName (også kjent som Fornavn) og sn (også kjent som etter navn) attributtene i Active Directory til å generere en mailNickname -attributtet for en kontakt som ikke har en mailNickname -attributt som er definert på kunde-objektet. Innvirkning: Det er ingen ekstra effekt. Se delen "generell synkronisering feil innvirkning" i hodet i denne hjelpefilen for en beskrivelse av virkningen av denne synkroniseringsfeilen. Oppløsning: Angi en verdi for mailNickname eller en givenName (også kjent som Fornavn) og sn (også kjent som etter navn) attributtverdien på kundekontakt objektet.

 • Extension-attributt-ikke-Present feil: MailNickname er ugyldigMailNickname -verdi inneholder ugyldige tegn. Innvirkning: Det er ingen ekstra effekt. Se delen "generell synkronisering feil innvirkning" i hodet i denne hjelpefilen for en beskrivelse av virkningen av denne synkroniseringsfeilen. Oppløsning: Hvis en mailNickname -verdi er tom for kunden, vil MMSSPP automatisk opprette en mailNickname -verdi hvis dette er mulig. Derfor er ett alternativ å fjerne mailNickname -verdien. Hvis kunden må angi mailNickname -verdien, må verdien oppfylle kriteriene som er definert i RFC 821. Vanlige ugyldige tegn inkluderer mellomrom, lange tankestreker som vises for å være gyldige streker, krøllalfa (@) og parenteser. Kontroller at det ikke er noen innledende eller etterfølgende mellomrom som er vanskelige å se.

 • mv-begrensning-overtredelse Denne feilen oppstår når direkte import attributtet flyt oppstår og attributtverdien fra kilden overskrider lengden begrensningene for metaverse -attributtet. Innvirkning: MMSSPP kan ikke flyte attributt endringer eller sette opp tjenester før dette problemet er løst. Oppløsning: Reduser attributtverdien størrelse ned til maksimal lengde som er aktivert av skjemaet.

 • [WorkQueueIns] Mail må ikke være null. Vi kan ikke fullføre forespørselen. Denne feilen oppstår når e-post er fjernet på et Kildeobjekt som er synkronisert til mappen MSO-vert. Feilen vedvarer etter at en verdi er gjenopprettet i kilde Active Directory-objektet. Innvirkning: Det er ingen ekstra effekt. Se delen "generell synkronisering feil innvirkning" i hodet i denne hjelpefilen for en beskrivelse av virkningen av denne synkroniseringsfeilen. Oppløsning: Kontroller at kildeobjektet har en gyldig e-post-verdi, og at minst én MMSSPP synkronisering syklusen er fullført. Når du har bekreftet dette, bør du eskalere dette problemet til Microsoft Online Support Services for utbedring. Kontroller at skript eller manuelle redigeringer av e-post-attributtet ikke fjerner verdien før verdien endres.

 • Manglende medlem i distribusjonsgruppen Et medlem mangler i en distribusjonsgruppe. Dette manglende medlemmet kan være en bruker, en kontakt eller en annen gruppe. Hvis gruppen er en gruppe på tvers av flere skoger, kan det finnes en SE1290 -feil. Hvis gruppen ikke er en gruppe på tvers av flere skoger, kan andre feil (for eksempel like e-post) være til stede. Innvirkning: Gruppemedlemmer mottar kanskje ikke e-post som sendes til distribusjonslisten. Oppløsning:

  • Kontroller at medlemmet har en gyldig post verdi.

  • Kontroller at medlemmet ikke har en aktiv synkroniseringsfeil.

  • Kontroller at medlemmet vises i MSO.

  Bestem om gruppen er en vanlig gruppe eller en gruppe på tvers av flere skoger. Grupper på tvers av flere skoger konfigureres av kunder og inneholder medlemmer fra andre skoger. Grupper på tvers av flere skoger defineres for hver kunde av kundens lokasjon i en bestemt ORGANISASJONSENHET eller av et brukerdefinert attributt. Vanlige grupper inneholder bare medlemmer fra skogen de bor i. Regelmessige distribusjonsgrupper:

  • Kontroller at det manglende medlemmet vises i MSO, og at det ikke er noen synkroniseringsfeil.

  • Hvis det manglende objektet er medlem av en nestet gruppe, må du kontrollere at den nestede gruppen har e-post, og at gruppen vises i MSO.

  • Hvis den overordnede gruppen er en vanlig gruppe (det vil si ikke en gruppe på tvers av flere skoger), må du kontrollere at den nestede gruppen er heller ikke en gruppe på tvers av flere skoger. Grupper på tvers av flere skoger kan inneholde enten vanlige grupper eller andre grupper på tvers av flere skoger. Vanlige grupper kan imidlertid ikke inneholde grupper på tvers av flere skoger.

  Grupper på tvers av flere skoger:

  • Kontroller at det manglende medlemmet vises i MSO, og at det ikke er noen synkroniseringsfeil.

  • Hvis gruppemedlemmet vises i MSO, men mangler i gruppen, kontrollerer du at kildegruppen på tvers av flere skoger har en samsvarende post verdi.

  • Hvis det manglende objektet er medlem av en nestet gruppe, må du kontrollere at den nestede gruppen har e-post, og at gruppen vises i MSO.

  • Hvis det manglende medlemmet er en gruppe på tvers av flere skoger, kontrollerer du om denne gruppen har en overordnet som er en vanlig gruppe (det vil si ikke en gruppe på tvers av flere skoger). Grupper på tvers av flere skoger kan inneholde enten vanlige grupper eller andre grupper på tvers av flere skoger. Vanlige grupper kan imidlertid ikke inneholde grupper på tvers av flere skoger.

 • LargeGroup Vi har økt synkroniseringsfeil rapporten som bruker en "store grupper"-kategorien som lar kunder sende meldinger til en stor gruppe mottakere. Denne informasjonen er nyttig for å hjelpe kunder med å utføre flere trinn i henhold til anbefalingene nedenfor. Innvirkning: Store grupper som er inkludert i omfanget av MMSSPP kan forårsake betydelige forsinkelser i Sync syklus ganger, opptil 10-12 timer. MMSSPP Sync svarer på endringer i synkronisert attributter hver synkronisering syklus (nominelt, hver 30 minutter). Dette gir en rask respons på O365D GAL til endringer som er gjort av kunden Human Resources-systemet eller Active Directory. I tillegg til å gi en bedre brukeropplevelse, optimaliseres visse viktige virksomhetsprosesser (for eksempel mellom skog bruker overføringer). Når grupper som har svært store medlemskap teller i MMSSPP-området er endret, MMSSPP/FIM har til å nummerere disse endringene. Hvis du for eksempel legger til eller fjerner et medlem fra en gruppe med 25 000, ser FIM en delta-hendelse på dette attributtet. Imidlertid, den ikke ' vite hva forandret til den leser det hele liste over 40 000 medlemmer. Det kan ta betydelig (mange ganger) lengre tid å gjenoppbygge enn det ville ta å lese en gruppe som har 5 000 medlemmer. Denne forsinkelsen kan påvirke en hvilken som helst kunde prosess (for eksempel ASR) der en bruker som logger seg på en ny skog (gjennom ASR) må være produktiv og har e-post tilgang ved starten av virksomheten på neste dag. En annen ting å vurdere er kvalitetskontroll sjekker på alle grupper. Dette er et mindre vanlig scenario der det kan være flere objekter av samme objektklasse og e-postadresse i samme kunde skog. Denne betingelsen krever et ekstra analyse trinn for å finne ut hvilke av disse flere objekter som skal inkluderes som gruppemedlemmer. Når denne betingelsen blir funnet, kjøres arbeidsflyter for kvalitetskontroll. Disse kan være dyrt hvis de involverer store grupper. Fremover for grupper som har mer enn 15 000 medlemmer, vil MMSSPP behandle gruppemedlemskapet endringen. Det vil imidlertid suspendere arbeidsflyten som kjører kontrollen for flere objekter av samme type. Dette er det optimale trinnet for å hindre synkronisering syklus og klargjøring forsinkelser. Å ha grupper av en håndterlig størrelse bidrar til å holde Sync sykluser til en forutsigbar varighet, mens det også øker påliteligheten til behandling gruppemedlemskap endringer. Oppløsning:

  • Ideelt sett bør ingen gruppe overstige et medlem antall på 5 000. Grupper kan imidlertid ha opptil maksimalt 15 000 medlemmer i den hensikt å kvalitetskontroll for arbeidsflyt. Kunder kan dele grupper som er større enn 15 000, i mindre grupper ved å bruke enkel logikk (alfabetisk, regionalt og så videre).

  • Hvis gruppen ikke må være e-postaktiverte i O365 (et vanlig scenario for sikkerhetsgrupper), bør kunder flytte gruppen til en ORGANISASJONSENHET som er utenfor omfanget av MMSSPP. Vær oppmerksom på at filtrering av gruppen (for eksempel ved å fjerne e-post) ikke løser problemet. Dette er fordi FIM fortsatt leser hvert attributt (og nummererer hvert medlem) før kunder kan bestemme at gruppen ikke trenger å bli importert.

Mer informasjon om det nye ansettelses scenarioet

Følgende er et utdrag fra § 5,2 i Microsoft administrerte løsninger Tjenesteklargjøring Provider (MMSSPP) klargjøring grensesnitt Handbook: Ny ansettelse scenario:

MMSSPP vil opprette en postboks-aktiverte brukerobjekt av forespurt type og i den forespurte regionen. Merknader

 1. Mangelen på en targetAddress -attributt og samsvarende sekundære SMTP proxyAddress attributt angir at i dette scenariet kundeorganisasjonen pensjonert alle sine eldre e-postsystemer og at det er derfor ikke nødvendig å rute e-post fra kundens eldre e-postsystem til O365 vert postbokser.

 2. Ny ansettelse scenariet er aktivert når ny ansette postboks klargjøring alternativet er satt til . (Dette alternativet er som standard satt til av.) Se delen "ny ansette postboks klargjøring funksjonen" i MMSSPP kunden Deployment Guide for en oversikt over funksjonen og alternativet for distribusjon valget. Tekniske aspekter ved denne funksjonen finner du i dette dokumentet i delen "postboks klargjøring Components".

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med kvaliteten på oversettelsen?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×