Sammendrag

Denne artikkelen beskriver hvordan du bruker Microsoft Outlook 10.0-objektbiblioteket til å hente bestemte meldinger ved hjelp av Finn-metoden og Begrens-metoden i Microsoft Visual C#.

Mer informasjon

Hvis du vil bruke Microsoft Outlook 10.0-objektbiblioteket til å hente bestemte meldinger, følger du disse trinnene:

 1. Start Microsoft Visual Studio .NET eller Microsoft Visual Studio 2005.

 2. Pek på NyFil-menyen, og klikk deretter Project.

 3. Klikk Konsollprogram i listen Visual C#-prosjekttyper.

  Som standard opprettes Class1.cs-filen.

  Obs! I Microsoft Visual C# 2005 klikker du Visual C#" i listen Visual C#-prosjekter. Program.cs opprettes som standard.

 4. Legg til en referanse i Microsoft Outlook 10.0-objektbiblioteket. Hvis du vil gjøre dette, følger du disse trinnene:

  1. Klikk Legg Project referanse på menyen.

  2. Klikk com-fanen, finn Microsoft Outlook 10.0-objektbibliotek, og klikk deretter Velg.

   Obs! I Microsoft Visual C# 2005. du trenger ikke å klikke Velg.

  3. Klikk OK i dialogboksen Legg til referanser.

  4. Hvis du blir bedt om å generere wrappers for bibliotekene du valgte, klikker du Ja.

 5. Erstatt koden med følgende i kodevinduet:

  using System;
  using System.Reflection; // to use Missing.Value

  namespace FilterAppointments
  {
  /// <summary>
  /// Summary description for Class1.
  /// </summary>
  class Class1
  {
  /// <summary>
  /// The main entry point for the application.
  /// </summary>
  [STAThread]
  public static int Main(string[] args)
  {
  try
  {
  // Create an Outlook application.
  Outlook.Application oApp = new Outlook.Application();

  // Get the Mapi NameSpace and the Logon.
  Outlook.NameSpace oNS = (Outlook.NameSpace)oApp.GetNamespace("mapi");

  // Log on using dialog to choose a profile.
  oNS.Logon(Missing.Value, Missing.Value, true, true);

  // Alternate Logon using specific profile
  // TODO: Change the profile name where it is appropriate.
  //oNS.Logon("YourValidProfile", Missing.Value, false, true);

  // Get the Calendar folder.
  Outlook.MAPIFolder oCalendar = oNS.GetDefaultFolder(Outlook.OlDefaultFolders.olFolderCalendar);

  // Get the Items collection in the folder.
  Outlook.Items oItems = (Outlook.Items)oCalendar.Items;
  Console.WriteLine("Total Items (unrestricted): " + oItems.Count);

  //Include all occurrences of recurring items, and then sort them.
  oItems.Sort ("[Start]", false);
  oItems.IncludeRecurrences = true;

  // Define the string for the search criteria.
  String sCriteria;

  // Set the criteria for the Date fields.
  sCriteria = "[Start] <= '09/01/2002 08:00 AM' and [End] >= '2/15/2002 08:00 PM'";

  // Set the criteria for a string field.
  // sCriteria = "[Subject] = 'Weekly recurring meeting'";

  // Set the criteria for a numeric field.
  // Look for meetings that have not been responded to.
  // sCriteria = "[ResponseStatus] = " + (Int32)Outlook.OlResponseStatus.olResponseNotResponded)

  // Use the Restrict method to reduce the number of items to process.
  Outlook.Items oRestrictedItems = oItems.Restrict(sCriteria);
  oRestrictedItems.Sort ("[Start]", false);
  oRestrictedItems.IncludeRecurrences = true;

  Console.WriteLine("Total Items Unrestricted : " + oRestrictedItems.Count);

  Outlook.AppointmentItem oAppointment;

  //Get each item until item is null.
  Outlook.AppointmentItem oAppt;
  oAppt = (Outlook.AppointmentItem)oRestrictedItems.GetFirst();
  while (oAppt != null)
  {
  // Console.WriteLine(i.ToString());
  Console.WriteLine(" Subject: " + oAppt.Subject.ToString());
  Console.WriteLine(" Start time: " + oAppt.Start.ToString());
  Console.WriteLine(" End time: " + oAppt.End.ToString());
  Console.WriteLine(" Occurrences: " + oAppt.RecurrenceState.ToString());
  Console.WriteLine("\n\n");
  oAppt = (Outlook.AppointmentItem)oRestrictedItems.GetNext();
  }


  // Use the Find method to get single match.
  sCriteria = "[Start] >= '09/30/2001'";
  Console.WriteLine("Criteria: " + sCriteria.ToString());
  oAppointment = (Outlook.AppointmentItem)oItems.Find(sCriteria);
  Console.WriteLine("Used Find with Date fields");
  if (oAppointment is Outlook.AppointmentItem)
  Console.WriteLine("Found -> " + oAppointment.Subject.ToString());
  else
  Console.WriteLine("No object found");


  // Log off
  oNS.Logoff();

  // Clean up
  oAppointment = null;
  oRestrictedItems = null;
  oItems = null;
  oCalendar = null;
  oNS = null;
  oApp = null;
  }

  //Simple error handling
  catch (Exception e)
  {
  Console.WriteLine("{0} Exception caught.", e);
  }

  //Default return value
  return 0;
  }
  }
  }
 6. Søk etter TODO-tekststrengen i koden, og endre deretter koden for miljøet.

 7. Trykk F5-tasten for å bygge og kjøre programmet.

Referanser

Hvis du vil ha mer informasjon om sikkerhetsfunksjonene i Outlook 2002, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:

290500 Beskrivelse av de utviklerrelaterte sikkerhetsfunksjonene for e-post i Outlook 2002Hvis


du vil ha mer informasjon om problemer som kan oppstå når du bruker Count-egenskapen for store samlinger, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:

294385 OL2002: Feil antall-egenskap ved hjelp av regelmessige avtaler

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine

Utforsk opplæring >

Vær først ute med de nye funksjonene

BLI MED I MICROSOFT INSIDERS >

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×