Slik utfører du en ren oppstart i Windows

Obs!

Hvis problemet du har hindrer deg i å starte Windows, vil du ikke kunne følge fremgangsmåten i denne artikkelen. Når enheten har forsøkt å starte på nytt noen ganger, skal du få opp Windows' Gjenopprettingsalternativer, som du kan bruke til å løse problemet. Klikk på en kobling nedenfor som svarer til din versjon av Windows:

 

Sammendrag

En «ren oppstart» starter Windows med et minimalt sett med drivere og oppstartsprogrammer slik at du kan finne ut om et bakgrunnsprogram forstyrrer spillet eller programmet ditt.  Dette er det samme som å starte Windows i sikkermodus, men gir deg mer kontroll over hvilke tjenester og programmer som kjører ved oppstart, for å hjelpe deg med å isolere årsaken til et problem.

Slik utfører du en ren oppstart

Fremgangsmåten ser kanskje komplisert ut med én gang, men hvis du følger den steg for steg vil den hjelpe deg med å komme på sporet igjen.

Følg denne fremgangsmåten for å utføre en ren oppstart i Windows 10.  Utfør en ren oppstart for Windows 7, Windows 8 og Windows 8.1.

 1. Logg på datamaskinen som administrator.  Hvis du ikke har en administratorkonto, kan du opprette en.  Opprette en lokal bruker-eller administratorkonto i Windows 10.

 2. Skriv msconfig i søkeboksen på oppgavelinjen, og velg dette Systemkonfigurasjon i søkeresultatet.

Search result - System Configuration

Viktig Hvis datamaskinen er koblet til et nettverk, kan det hende at innstillingene for nettverkspolicy hindrer deg i å følge denne fremgangsmåten. Du må bare bruke systemkonfigurasjon for å endre de avanserte oppstartsalternativene på datamaskinen med veiledning fra en tekniker for Microsoft-støtte.  Bruk av systemkonfigurasjon kan gjøre datamaskinen ubrukelig.

 1. I fanen Tjenester i Systemkonfigurasjon, velger du Skjul alle Microsoft-tjenester og så Deaktiver alle.
  System Configuration - Services tab - Hide all Microsoft services check box checked - Disable all

 2. Velg Åpne oppgavebehandling i kategorien Oppstart i dialogboksen Systemkonfigurasjon.
  System Configuration - Startup tab - Open Task Manager button

 3. For hvert oppstartselement på Oppstart-fanen i Oppgavebehandling velger du elementet og klikker Deaktiver.

  Task Manager - Startup tab

 4. Lukk Oppgavebehandling.

 5. Velg OK i kategorien Oppstart i Systemkonfigurasjon.  Når du starter datamaskinen på nytt, har du et rent oppstartsmiljø.  Følg feilsøkingstrinnene for å installere, avinstallere eller kjøre programmet.  Datamaskinen kan miste noe funksjonalitet midlertidig i et rent oppstartsmiljø.  Tilbakestille datamaskinen til å starte på vanlig måte etter feilsøking med ren oppstart og fortsett funksjonalitet.

 

 1. Sveip inn fra høyre side av skjermen, og velg deretter Søk. Hvis du bruker en mus, peker du i nedre høyre hjørne av skjermen og klikker Søk.

 2. Skriv inn msconfig i søkeboksen og velg msconfig
  Search box - msconfig

 3. I fanen Tjenester i Systemkonfigurasjon, velger du Skjul alle Microsoft-tjenester, og så Deaktiver alle.System Configuration - Services tab - Hide all Microsoft services check box checked - Disable all

Viktig Hvis datamaskinen er koblet til et nettverk, kan det hende at innstillingene for nettverkspolicy hindrer deg i å følge denne fremgangsmåten Du må bare bruke systemkonfigurasjon for å endre de avanserte oppstartsalternativene på datamaskinen med veiledning fra en tekniker for Microsoft-støtte.  Bruk av systemkonfigurasjon kan gjøre datamaskinen ubrukelig.

 1. Velg Åpne oppgavebehandling i kategorien Oppstart i dialogboksen SystemkonfigurasjonSystem Configuration - Startup tab - Open Task Manager button

 2. Velg Oppstart i oppgavebehandleren, og velg så elementet og deretter Deaktiver for hvert oppstartselement.
  Task Manager - Startup tab - Disable

 3. Lukk Oppgavebehandling.

 4. Oppstart-fanen i Systemkonfigurasjon velger du OK, og deretter starter du datamaskinen på nytt.  System Configuration - Startup tab - OK

Datamaskinen starter på nytt i et rent oppstartsmiljø.  Følg feilsøkingstrinnene for å installere, avinstallere eller kjøre programmet.  Datamaskinen kan miste noe funksjonalitet midlertidig i et rent oppstartsmiljø, men denne funksjonaliteten kommer tilbake.  Avslutt feilsøkingen og Tilbakestill datamaskinen slik at den starter normalt.

 

 

 1. Logg på datamaskinen med en konto som har administratorrettigheter.

 2. Klikk Start, skriv inn msconfig.exe i boksen Start søk, og trykk deretter Enter for å starte Systemkonfigurasjon-verktøyet.
  Obs! Hvis du blir bedt om å angi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir en bekreftelse.
  Start Search box - msconfig.exe

 3. Klikk alternativet Selektiv oppstart i kategorien Generelt, og klikk deretter for å fjerne merket ved Last inn oppstartselementer. (Boksen for å velge Bruk opprinnelig oppstartskonfigurasjon er ikke tilgjengelig.)
  System Configuration - General tab - Selective startup option checkedViktig Hvis datamaskinen er koblet til et nettverk, kan det hende at innstillingene for nettverkspolicy hindrer deg i å følge denne fremgangsmåten. Du må bare bruke systemkonfigurasjon for å endre de avanserte oppstartsalternativene på datamaskinen med veiledning fra en tekniker for Microsoft-støtte.  Bruk av systemkonfigurasjon kan gjøre datamaskinen ubrukelig.

 4. I kategorien Tjenester velger du avmerkingsboksen Skjul alle Microsoft-tjenester, og deretter velger du Deaktiver alle.
  System Configuration - Services tab - Hide all Microsoft services check box checked 
  Obs! Dette trinnet innebærer at tjenester fra Microsoft fortsatt får kjøre. Tjenestene inkluderer nettverk, plug and play, hendelseslogging, feilrapportering og andre tjenester. Hvis du deaktiverer slike tjenester, kan det hende at du permanent sletter alle gjenopprettingspunktene. Ikke gjør dette hvis du vil bruke verktøyet for systemgjenoppretting med eksisterende gjenopprettingspunkter.

 5. Velg OK og deretter Start på nytt.  Datamaskinen startes på nytt i et rent oppstartsmiljø.  Følg feilsøkingstrinnene for å installere, avinstallere eller kjøre programmet.  Datamaskinen kan miste noe funksjonalitet midlertidig i et rent oppstartsmiljø, men denne funksjonaliteten kommer tilbake.  Avslutt feilsøkingen og Tilbakestill datamaskinen slik at den starter normalt.

 

 

Installere, avinstallere elller kjøre et program

Når du har startet datamaskinen, har du et rent oppstartsmiljø. Gjør deretter ett av følgende, avhengig av hva som er relevant for situasjonen:

 

Merk Hvis du får feilmeldingen «Windows Installer-tjenesten er ikke tilgjengelig» under installasjonen eller avinstallasjonen, trenger du mer informasjon. Slik starter du Windows Installer-tjenesten når systemtjenester ikke er lastet inn.  Deretter installerer eller avinstallerer du programmet eller oppdateringen på nytt.

Hvis installasjonen eller avinstallasjonen er vellykket, problemet er løst, og du kan starte som du vanligvis gjør.  Slik tilbakestiller du datamaskinen til å starte som vanlig 

Hvis installasjonen eller avinstallasjonen fortsatt mislykkes, betyr det at dette problemet ikke forårsakes av program- eller tjenesteinterferens. Du må kanskje kontakte produsenten av programmet for å få mer spesifikk støtte.
 

 

Hvis programmet kjører på riktig måte, er dette problemet forårsaket av program- eller tjenesteinterferens.  Du kan finne ut hvilket program eller tjeneste som forårsaker problemet.   Slik finner du ut hva som forårsaker problemet, ved å utføre en ren oppstart

Hvis programmet fortsatt ikke kjører som forventet, er dette problemet ikke forårsaket av program- eller tjenesteforstyrrelser. Du må kanskje kontakte produsenten av programmet for å få mer spesifikk støtte.

Slik finner du ut hva som forårsaker problemet etter en ren oppstart

Hvis problemet ikke oppstår mens datamaskinen er i et rent oppstartsmiljø, kan du finne ut hvilket oppstartsprogram eller -tjeneste som forårsaker problemet, ved systematisk å slå dem på eller av og starte datamaskinen på nytt.  Selv om det å slå på én enkelt tjeneste eller ett oppstartselement og starte på nytt hver gang til slutt vil identifisere det problematiske programmet eller tjenesten, er det mest effektivt å teste halvparten av elementene om gangen og dermed eliminere halvparten av elementene som den potensielle årsaken med hver omstart av datamaskinen.  Du kan så gjenta denne prosessen til du har isolert problemet.  Slik gjør du det:

 

 1. Logg på datamaskinen med en konto som har administratorrettigheter. Hvis du ikke har en administratorkonto, kan du opprette en.Opprette en lokal bruker- eller administratorkonto i Windows 10

 2. For Windows 10 skriver du inn msconfig i søkeboksen på oppgavelinjen.  (I Windows 8.1 eller Windows 8 sveiper du inn fra høyre side av skjermen og trykker Søk. Hvis du bruker en mus, peker du i nedre høyre hjørne og klikker Søk.  I søkeboksen skriver du inn msconfig.)

 3. Velg msconfig eller Systemkonfigurasjonen fra søkeresultatene.

 4. Velg Tjenester, og velg deretter Skjul alle Microsoft-tjenester.

 5. Merk av i hver av avmerkingsboksene i den øvre halvdelen av Tjeneste-listen.

 6. Velg OK og velg deretter Start på nytt.

 7. Etter at datamaskinen har startet på nytt, kan du finne ut om problemet fortsatt oppstår.

  • Hvis problemet vedvarer, er ett av de merkede elementene den problematiske tjenesten.  Gjenta trinnene 1 til og med 6, men i trinn 5 fjerner du merkingen av den nedre halvdelen av boksene i Tjeneste-listen som du valgte i den forrige testen.

  • Hvis problemet er borte, er ikke de merkede elementene årsaken til problemet. Gjenta trinnene 1 til og med 6, men i trinn 5 merker du den øvre halvdelen av boksene som du fjernet merkingen av i Tjeneste-listen i den forrige testen.

  • Gjenta disse trinnene til du enten har isolert problemet til én enkelt tjeneste, eller til du har funnet ut at ingen av tjenestene er årsaken til problemet.  Hvis du ser problemet når bare én tjeneste er valgt i Tjeneste-listen, går du til trinn 10. Hvis ingen av tjenester forårsaker problemet, kan du gå til trinn 8.

 8. Klikk kategorien Oppstart, og velg deretter den øvre halvparten av avmerkingsboksene på Oppstartselement-listen.

 9. Velg OK, og deretter Start på nytt.

  • Hvis problemet fremdeles er der, gjentar du trinn 8, men denne gangen fjerner du merkingen av den nedre halvdelen av boksene i listen Oppstartselement som du merket i den forrige testen.

  • Hvis problemet er borte, gjentar du trinn 8, og merker den øvre halvdelen av boksene som du opphevet merkingen av i Oppstartselement-listen i den forrige testen.

  • Hvis du fortsatt opplever problemet når kun ett oppstartselement er valgt på Oppstartselement-listen, er det sannsynligvis det valgte oppstartselementet som er årsaken til problemet, og du må gå til trinn 10. Hvis ingen oppstartselementer forårsaker dette problemet, kan det være et problem med en Microsoft-tjeneste.  Reparere tjenesten, tilbakestille eller installere Windows på nytt

 10. Etter at du har funnet ut hvilket oppstartselement eller hvilken tjeneste som forårsaker problemet, kontakter du programprodusenten for å finne ut om problemet kan løses. Eller kjør Windows med det problematiske elementet deaktivert.  For å gjøre dette, kjører du Systemkonfigurasjon-verktøyet og aktiverer Tjenester og Oppstartselementer, men fjern merket i boksen for det problematiske elementet.

 

 1. Logg på datamaskinen med en konto som har administratorrettigheter.

 2. Klikk Start, skriv inn msconfig.exe i boksen Start søk, og trykk deretter Enter for å starte Systemkonfigurasjon-verktøyet.
  Obs! Hvis du blir bedt om å angi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir en bekreftelse.
  Start Search box - msconfig.exe

 3. Velg kategorien Tjenester, og velg deretter Skjul alle Microsoft-tjenester.

 4. Velg den øvre halvparten av avmerkingsboksene på Tjeneste-listen.

 5. Velg OK og deretter Start på nytt.

 6. Etter at datamaskinen har startet på nytt, kan du finne ut om problemet stadig inntreffer.

  • Hvis problemet fremdeles er der, gjentar du trinnene 1 til og med 5, men i trinn 4 fjerner du merket i den nedre halvdelen av boksene i Tjeneste-listen som du valgte i den forrige testen.

  • Hvis problemet er borte, er ikke de merkede elementene årsaken til problemet. Gjenta trinnene 1 til og med 5, men i trinn 4 merker du den øvre halvdelen av boksene som du fjernet merkingen av i Tjeneste-listen i den forrige testen.

  • Hvis du fortsatt opplever problemet, og kun én tjeneste er valgt på Tjeneste-listen, er det den valgte tjenesten som er årsaken til problemet. Gå til trinn 9. Hvis ingen tjenester forårsaker problemet, går du til trinn 7.

 7. Velg Oppstart, og velg deretter den øvre halvparten av avmerkingsboksene på Oppstartselement-listen. 
  System Configuration - Startup tab

 8. Velg OK, og deretter Start på nytt.

  • Hvis problemet fremdeles er der, gjentar du trinn 7, men denne gangen fjerner du merkingen av den nedre halvdelen av boksene i listen Oppstartselement som du merket i den forrige testen.

  • Hvis problemet ikke oppstår, gjentar du trinn 7 og velger kun den øvre halvparten av de gjenværende avmerkingsboksene som ikke er merket i Oppstartselement-listen. Gjenta disse trinnene til du har valgt alle avmerkingsboksene.

  • Hvis du fortsatt opplever problemet når kun ett oppstartselement er valgt på Oppstartselement-listen, er det sannsynligvis det valgte oppstartselementet som er årsaken til problemet. Gå til trinn 10. Hvis ingen oppstartselementer forårsaker problemet, er det sannsynligvis en tjeneste fra Microsoft som er årsaken. Hvis du skal reparere tjenesten, anbefaler Microsoft at du tilbakestiller eller installerer Windows på nytt.

 9. Etter at du har funnet ut hvilket oppstartselement eller hvilken tjeneste som forårsaker problemet, kontakter du programprodusenten for å finne ut om problemet kan løses. Eller kjør Windows med det problematiske elementet deaktivert.  (Kjør Systemkonfigurasjon-verktøyet og aktiver Tjenester og Oppstartselementer, men fjern merket i boksen for det problematiske elementet.)

Tilbakestille datamaskinen til å starte på vanlig måte etter feilsøking med ren oppstar

Når du er ferdig med feilsøkingen, følger du denne fremgangsmåten for å tilbakestille datamaskinen til å starte på vanlig måte:

 

 1. I Windows 10 skriver du inn msconfig i søkeboksen på oppgavelinjen. (I Windows 8 eller 8.1 sveiper du inn fra høyre side av skjermen og trykker Søk. Hvis du bruker en mus, peker du i nedre høyre hjørne og velger Søk.)  Skriv inn msconfig.)

 2. Velg msconfig eller Systemkonfigurasjon fra søkeresultatene.

 3. Velg Normal oppstart under kategorien Generelt.

 4. Velg kategorien Tjenester, fjern merket ved siden av Skjul alle Microsoft-tjenester og velg deretter Aktiver alle.

 5. Velg oppstart, og velg deretter Åpne Oppgavebehandling.

 6. Aktiver alle oppstartsprogrammer i oppgavebehandlingen, og velg deretter OK.

 7. Når du blir bedt om å starte datamaskinen på nytt, klikker du Start på nytt.

 

 

 1. Klikk Start, skriv inn msconfig.exe i boksen Start søk, og trykk deretter Enter.
  Obs! Hvis du blir bedt om å angi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller velg Fortsett.

 2. Velg Normal oppstart i kategorien Generelt, og klikk deretter OK.

 3. Når du blir bedt om å starte datamaskinen på nytt, velger du Start på nytt.

 

Slik starter du Windows Installer-tjenesten når systemtjenester ikke er lastet inn

Hvis du kjører et installasjonsprogram uten å starte Windows Installer-tjenesten, kan du få denne feilmeldingen:

Ingen tilgang til Windows Installer-tjenesten. Kontakt brukerstøtteavdelingen for å bekrefte at Windows Installer-tjenesten er registrert på riktig måte.

Tjenesten Windows Installer starter ikke hvis du fjerner merket for Last inn systemtjenester i Systemkonfigurasjon-verktøyet. Hvis du skal bruke tjenesten Windows Installer mens systemtjenestene ikke er lastet inn, må du starte tjenesten manuelt. Slik gjør du det:

 

 1. I Windows 10, skriver du inn datamaskinbehandling i søkeboksen på oppgavelinjen.  (I Windows 8 eller 8.1 sveiper du inn fra høyre side av skjermen, og trykker deretter Søk. Eller hvis du bruker en mus, peker du i nedre høyre hjørne og klikker Søk.  Skriv inn datamaskinbehandling.)

 2. Høyreklikk eller sveip ned på Datamaskin i søkeresultatene, og velg deretter Behandle.

 3. I ruten til venstre velger du Tjenester og programmer og deretter Tjenester.

 4. I ruten til høyre høyreklikker eller sveiper du ned på Windows Installer, og velger deretter Start.

 

 1. Klikk Start, høyreklikk Datamaskin og klikk deretter Behandle.
  Obs! Hvis du blir bedt om å angi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir en bekreftelse.

 2. I konsolltreet velger du Tjenester og programmer og deretter Tjenester.

 3. I ruten til høyre høyreklikker du Windows Installer og velg deretter Start.

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med kvaliteten på oversettelsen?

Hva påvirket opplevelsen din?

Har du ytterligere tilbakemeldinger? (valgfritt)

Takk for tilbakemeldingen!

×