Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Når du bruker valuta i Microsoft Dynamics NAV 2009, Utlignet beløp beregnes feil i bruk kunden eller bruke leverandør-oppføringer sider hvis du utligner en betaling i valuta med fakturaer i lokal valuta. Dette problemet oppstår i følgende produkter:

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)

Oppløsning

Informasjon om hurtigreparasjon

En støttet hurtigreparasjon er nå tilgjengelig fra Microsoft. Det er imidlertid bare ment å løse problemet som er beskrevet i denne artikkelen. Bruk den bare på systemer som har dette bestemte problemet. Denne hurtigreparasjonen kan gjennomgå ytterligere testing. Hvis du ikke er alvorlig påvirket av dette problemet, anbefaler vi derfor at du venter på neste oppdateringspakke for Microsoft Dynamics NAV 2009 eller den neste versjonen av Microsoft Dynamics NAV som inneholder denne hurtigreparasjonen.

Obs! I spesielle tilfeller avgifter som vanligvis påløper for støtte samtaler kan avbrytes hvis en kundestøttemedarbeider for Microsoft Dynamics og beslektede produkter avgjør at en bestemt oppdatering løser problemet. Vanlige kundestøttekostnader gjelder for ytterligere kundestøttespørsmål og problemer som ikke dekkes av den gjeldende oppdateringen.

Installasjonsinformasjon

Microsoft bruker ment som eksempler, uten garanti, verken direkte eller indirekte. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, eventuelle stilltiende garantier om salgbarhet eller anvendelighet for særskilte formål. Denne artikkelen forutsetter at du er kjent med programmeringsspråket som anvendes, og verktøyene som brukes til å opprette og feilsøke prosedyrer. Microsofts kundestøtteteknikere kan hjelpe deg med å forklare funksjonaliteten til en bestemt prosedyre. De endrer imidlertid ikke disse eksemplene for å lage forbedret funksjonalitet eller lage prosedyrer som dekker dine spesifikke behov.

Obs! Før du installerer denne hurtigreparasjonen, må du kontrollere at alle brukerne i Microsoft Dynamics NAV-klienten er logget av systemet. Dette inkluderer tjenester for Microsoft Dynamics NAV Application Server (NAS). Du skal bare klient-brukeren som er logget på når du implementerer denne hurtigreparasjonen.

Hvis du vil implementere denne hurtigreparasjonen, må du ha en utviklerlisens.

Vi anbefaler at kontoen i vinduet Windows-pålogging eller i vinduet Database-pålogging være tildelt "SUPER" rolle-ID. Hvis brukerkontoen ikke kan tilordnes "SUPER" rolle-IDen, må du kontrollere at brukerkontoen har følgende tillatelser:

 • Endre-tillatelse for objektet du vil endre.

 • Tilgangsnivået for systemet objekt-IDen til 5210 objektet og systemet objekt-ID-9015

  -objektet.

Obs! Du har ikke tilgangsrettigheter til datalagre med mindre du har til å utføre data reparasjon.

Kodeendringer

Notat alltid teste koden reparasjoner i et kontrollert miljø før du bruker reparasjonene på produksjonsdatamaskinene. Før du bruker endringen, import alle SEPA-oppdateringer.

Hvis du vil løse dette problemet, gjør du følgende:

 1. Endre koden i egenskapene i skjemaet Utlign kundeposter (232) som følger:
  Eksisterende kode

  ...OnModifyRecord=BEGIN
  CODEUNIT.RUN(CODEUNIT::"Cust. Entry-Edit",Rec);
  EXIT(FALSE);
  END;
  ...

  Ny kode

  ...OnModifyRecord=BEGIN
  CODEUNIT.RUN(CODEUNIT::"Cust. Entry-Edit",Rec);
  IF "Applies-to ID" <> xRec."Applies-to ID" THEN
  CalcApplnAmount;
  EXIT(FALSE);
  END;
  ...
 2. Endre koden i HandlChosenEntries -funksjonen i skjemaet Utlign kundeposter (232) som følger:
  Eksisterende kode 1

  ...IF NOT FromZeroGenJnl THEN
  AppliedCustLedgEntryTemp.SETRANGE(Positive,CurrentAmount < 0);
  IF AppliedCustLedgEntryTemp.FINDFIRST THEN BEGIN
  AppliedCustLedgEntryTemp.CALCFIELDS("Remaining Amount");

  IF Type = Type::Direct THEN
  CalculateCurrency := ApplyingCustLedgEntry."Entry No." <> 0
  ELSE
  CalculateCurrency := TRUE;


  IF (CurrencyCode <> AppliedCustLedgEntryTemp."Currency Code") AND CalculateCurrency THEN BEGIN
  AppliedCustLedgEntryTemp."Remaining Amount" :=
  GenJnlPostLine.ExchAmount(
  AppliedCustLedgEntryTemp."Remaining Amount",
  AppliedCustLedgEntryTemp."Currency Code",
  CurrencyCode,"Posting Date");
  AppliedCustLedgEntryTemp."Remaining Pmt. Disc. Possible" :=
  GenJnlPostLine.ExchAmount(
  AppliedCustLedgEntryTemp."Remaining Pmt. Disc. Possible",
  AppliedCustLedgEntryTemp."Currency Code",
  CurrencyCode,"Posting Date");
  AppliedCustLedgEntryTemp."Amount to Apply" :=
  GenJnlPostLine.ExchAmount(
  AppliedCustLedgEntryTemp."Amount to Apply",
  AppliedCustLedgEntryTemp."Currency Code",
  CurrencyCode,"Posting Date");
  END;

  CASE Type OF
  Type::Direct:
  ...

  Ny kode 1

  ...IF NOT FromZeroGenJnl THEN
  AppliedCustLedgEntryTemp.SETRANGE(Positive,CurrentAmount < 0);
  IF AppliedCustLedgEntryTemp.FINDFIRST THEN BEGIN
  ExchangeAmountsOnLedgerEntry(Type,CurrencyCode,AppliedCustLedgEntryTemp);

  CASE Type OF
  Type::Direct:
  ...

  Eksisterende kode 2

  ...END ELSE BEGIN
  AppliedCustLedgEntryTemp.SETRANGE(Positive);
  AppliedCustLedgEntryTemp.FINDFIRST;
  END;

  IF (OldPmtDisc <> PmtDiscAmount) THEN
  ...

  Ny kode 2

  ...END ELSE BEGIN
  AppliedCustLedgEntryTemp.SETRANGE(Positive);
  AppliedCustLedgEntryTemp.FINDFIRST;
  ExchangeAmountsOnLedgerEntry(Type,CurrencyCode,AppliedCustLedgEntryTemp);
  END;

  IF (OldPmtDisc <> PmtDiscAmount) THEN
  ...
 3. Endre koden i ExchangeAmountsOnLedgerEntry -funksjonen i skjemaet Utlign kundeposter (232) som følger:
  Eksisterende kode

  ...CheckRounding;
  END;

  BEGIN
  END.
  }
  ...

  Ny kode

  ...CheckRounding;
  END;

  LOCAL PROCEDURE ExchangeAmountsOnLedgerEntry@20(Type@1003 : 'Direct,GenJnlLine,SalesHeader';CurrencyCode@1000 : Code[10];VAR AppliedCustLedgEntryTemp@1001 : Record 21);
  VAR
  CalculateCurrency@1002 : Boolean;
  BEGIN
  AppliedCustLedgEntryTemp.CALCFIELDS("Remaining Amount");

  IF Type = Type::Direct THEN
  CalculateCurrency := ApplyingCustLedgEntry."Entry No." <> 0
  ELSE
  CalculateCurrency := TRUE;

  IF (CurrencyCode <> AppliedCustLedgEntryTemp."Currency Code") AND CalculateCurrency THEN BEGIN
  AppliedCustLedgEntryTemp."Remaining Amount" :=
  GenJnlPostLine.ExchAmount(
  AppliedCustLedgEntryTemp."Remaining Amount",
  AppliedCustLedgEntryTemp."Currency Code",
  CurrencyCode,"Posting Date");
  AppliedCustLedgEntryTemp."Remaining Pmt. Disc. Possible" :=
  GenJnlPostLine.ExchAmount(
  AppliedCustLedgEntryTemp."Remaining Pmt. Disc. Possible",
  AppliedCustLedgEntryTemp."Currency Code",
  CurrencyCode,"Posting Date");
  AppliedCustLedgEntryTemp."Amount to Apply" :=
  GenJnlPostLine.ExchAmount(
  AppliedCustLedgEntryTemp."Amount to Apply",
  AppliedCustLedgEntryTemp."Currency Code",
  CurrencyCode,"Posting Date");
  END;
  END;

  BEGIN
  END.
  }
  ...
 4. Endre koden i egenskapene i Utlign levrd.poster-skjemaet (233) som følger:
  Eksisterende kode

  ...OnModifyRecord=BEGIN
  CODEUNIT.RUN(CODEUNIT::"Vend. Entry-Edit",Rec);
  EXIT(FALSE);
  END;
  ...

  Ny kode

  ...OnModifyRecord=BEGIN
  CODEUNIT.RUN(CODEUNIT::"Vend. Entry-Edit",Rec);
  IF "Applies-to ID" <> xRec."Applies-to ID" THEN
  CalcApplnAmount;
  EXIT(FALSE);
  END;
  ...
 5. Endre koden i HandlChosenEntries -funksjonen i Utlign levrd.poster-skjemaet (233) som følger:
  Eksisterende kode 1

  ...IF NOT FromZeroGenJnl THEN
  AppliedVendLedgEntryTemp.SETRANGE(Positive,CurrentAmount < 0);
  IF AppliedVendLedgEntryTemp.FINDFIRST THEN BEGIN
  AppliedVendLedgEntryTemp.CALCFIELDS("Remaining Amount");

  IF Type = Type::Direct THEN
  CalculateCurrency := ApplyingVendLedgEntry."Entry No." <> 0
  ELSE
  CalculateCurrency := TRUE;


  IF (CurrencyCode <> AppliedVendLedgEntryTemp."Currency Code") AND CalculateCurrency THEN BEGIN
  AppliedVendLedgEntryTemp."Remaining Amount" :=
  GenJnlPostLine.ExchAmount(
  AppliedVendLedgEntryTemp."Remaining Amount",
  AppliedVendLedgEntryTemp."Currency Code",
  CurrencyCode,"Posting Date");
  AppliedVendLedgEntryTemp."Remaining Pmt. Disc. Possible" :=
  GenJnlPostLine.ExchAmount(
  AppliedVendLedgEntryTemp."Remaining Pmt. Disc. Possible",
  AppliedVendLedgEntryTemp."Currency Code",
  CurrencyCode,"Posting Date");
  AppliedVendLedgEntryTemp."Amount to Apply" :=
  GenJnlPostLine.ExchAmount(
  AppliedVendLedgEntryTemp."Amount to Apply",
  AppliedVendLedgEntryTemp."Currency Code",
  CurrencyCode,"Posting Date");
  END;

  CASE Type OF
  Type::Direct:
  ...

  Ny kode 1

  ...IF NOT FromZeroGenJnl THEN
  AppliedVendLedgEntryTemp.SETRANGE(Positive,CurrentAmount < 0);
  IF AppliedVendLedgEntryTemp.FINDFIRST THEN BEGIN
  ExchangeAmountsOnLedgerEntry(Type,CurrencyCode,AppliedVendLedgEntryTemp);

  CASE Type OF
  Type::Direct:
  ...

  Eksisterende kode 2

  ...END ELSE BEGIN
  AppliedVendLedgEntryTemp.SETRANGE(Positive);
  AppliedVendLedgEntryTemp.FINDFIRST;
  END;

  IF (OldPmtdisc <> PmtDiscAmount) THEN
  ...

  Ny kode 2

  ...END ELSE BEGIN
  AppliedVendLedgEntryTemp.SETRANGE(Positive);
  AppliedVendLedgEntryTemp.FINDFIRST;
  ExchangeAmountsOnLedgerEntry(Type,CurrencyCode,AppliedVendLedgEntryTemp);
  END;

  IF (OldPmtdisc <> PmtDiscAmount) THEN
  ...
 6. Endre koden i ExchangeAmountsOnLedgerEntry -funksjonen i Utlign levrd.poster-skjemaet (233) som følger:
  Eksisterende kode

  ...AppliesToID := AppliesToID2;
  END;

  BEGIN
  END.
  }
  ...

  Ny kode

  ...AppliesToID := AppliesToID2;
  END;

  PROCEDURE ExchangeAmountsOnLedgerEntry@14(Type@1000 : 'Direct,GenJnlLine,PurchHeader';CurrencyCode@1001 : Code[10];VAR AppliedVendLedgEntryTemp@1002 : Record 25);
  VAR
  CalculateCurrency@1003 : Boolean;
  BEGIN
  AppliedVendLedgEntryTemp.CALCFIELDS("Remaining Amount");

  IF Type = Type::Direct THEN
  CalculateCurrency := ApplyingVendLedgEntry."Entry No." <> 0
  ELSE
  CalculateCurrency := TRUE;

  IF (CurrencyCode <> AppliedVendLedgEntryTemp."Currency Code") AND CalculateCurrency THEN BEGIN
  AppliedVendLedgEntryTemp."Remaining Amount" :=
  GenJnlPostLine.ExchAmount(
  AppliedVendLedgEntryTemp."Remaining Amount",
  AppliedVendLedgEntryTemp."Currency Code",
  CurrencyCode,"Posting Date");
  AppliedVendLedgEntryTemp."Remaining Pmt. Disc. Possible" :=
  GenJnlPostLine.ExchAmount(
  AppliedVendLedgEntryTemp."Remaining Pmt. Disc. Possible",
  AppliedVendLedgEntryTemp."Currency Code",
  CurrencyCode,"Posting Date");
  AppliedVendLedgEntryTemp."Amount to Apply" :=
  GenJnlPostLine.ExchAmount(
  AppliedVendLedgEntryTemp."Amount to Apply",
  AppliedVendLedgEntryTemp."Currency Code",
  CurrencyCode,"Posting Date");
  END;
  END;

  BEGIN
  END.
  }
  ...


Forutsetninger

Du må ha én av de følgende programmene installert for å bruke denne hurtigreparasjonen:

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1

Informasjon om fjerning

Du kan ikke fjerne denne hurtigreparasjonen.

Status

Microsoft har bekreftet at dette er et problem i Microsoft-produktene som er oppført i delen "Gjelder for".

Obs! Dette er en "RASKT PUBLISERE" artikkel opprettet direkte fra innenfor organisasjonen Microsoft Kundestøtte. Informasjonen i dette dokumentet tilbys som-er som svar på nye problemer. Som et resultat av hastigheten i å gjøre den tilgjengelig materialene kan inkludere typografiske feil, og den kunne bli revidert når som helst uten varsel. Se Vilkårene for Brukfor andre hensyn.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×