Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Returnerer et heltall som angir undertypen for en variabel.

Syntaks

VarType ( varname )

Det nødvendige varname-argument er en variant som inneholder en variabel, bortsett fra en variabel av en brukerdefinert type.

Returner verdier

Konstant

Value

Beskrivelse

vbEmpty

0

Tom (ikke-initialisert)

vbNull

1

Null (ingen gyldige data)

vbInteger

2

Heltall

vbLong

3

Langt heltall

vbSingle

4

Flyttall med enkel presisjon

vbDouble

5

Flyttall med dobbel presisjon

vbCurrency

6

Valutaverdi

vbDate

7

Datoverdi

vbString

8

Streng

vbObject

9

Objekt

vbError

10

Feilverdi

vbBoolean

11

Boolsk verdi

vbVariant

12

Variant (brukes bare med matriser av varianter)

vbDataObject

13

Et datatilgangsobjekt

vbDesimal

14

Desimalverdi

vbByte

17

Byteverdi

vbUserDefinedType

36

Varianter som inneholder brukerdefinerte typer

vbArray

8192

Matrise


Obs!: Disse konstantene angis av Visual Basic for Applications. Navnene kan brukes hvor som helst i koden i stedet for de faktiske verdiene.

Merknader

VarType-funksjonen returnerer aldri verdien for vbArray alene. Det legges alltid til en annen verdi for å angi en matrise av en bestemt type. Konstanten vbVariant returneres bare sammen med vbArray for å angi at argumentet til VarType-funksjonen er en matrise av typen Variant. Verdien som returneres for en matrise med heltall, beregnes for eksempel som vbInteger + vbArray eller 8194. Hvis et objekt har en standard egenskap, returnerer VarType(objekt) typen for objektets standardegenskap.

Eksempel

Obs!: I eksemplene nedenfor vises bruken av denne funksjonen i en VBA-modul (Visual Basic for Applications). Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med VBA, velger du Utviklerreferanse fra rullegardinlisten ved siden av Søk og skriver inn ett eller flere søkeord i søkeboksen.

Dette eksemplet bruker VarType-funksjonen til å bestemme undertypen for en variabel.

Dim IntVar, StrVar, DateVar, MyCheck
' Initialize variables.
IntVar = 459
StrVar = "Hello World"
DateVar = #2/12/69#
MyCheck = VarType(IntVar) ' Returns 2.
MyCheck = VarType(DateVar) ' Returns 7.
MyCheck = VarType(StrVar) ' Returns 8.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×