Skjermleser støtter følgende EuroBraille-blindeskrifttastaturer i Windows 10 Creators Update. Hvis du vil vite mer om blindeskrift i Skjermleser, kan du se Kapittel 8: Bruke Skjermleser med blindeskrift.

For en liste over alle støttede blindeskrifttastaturer, kan du se Tillegg D: Støttede blindeskrifttastaturer.

Støttede EuroBraille-blindeskrifttastaturer

AzerBraille, Clio, NoteBraille, PupiBraille, Scriba

Bruk følgende kommandoer med Skjermleser når du bruker EuroBraille AzerBraille, Clio, NoteBraille, PupiBraille og Scriba.

Merk

 • De åtte punkttastene på blindeskrifttastaturet er bak rutingtastene for markøren.

 • Fra venstre mot høyre er de Punkt 7, Punkt 3, Punkt 2, Punkt 1, Punkt 4, Punkt 5, Punkt 6 og Punkt 8.

 • De to tastene på blindeskrifttastaturet foran blindeskriftcellene, fra venstre mot høyre, er Tilbake og Mellomrom.

Skjermleser-handling

Tastaturknapper

Primær handling

 • Skarp opp

 • Fem

 • Rutingtast

Sekundær handling

 • I

 • K

 • Skarp ned

Vis hurtigmeny

 • Skarp, A

 • G

 • Skarp opp

 • Fem

Panorer blindeskrift mot høyre

 • M

Panorer blindeskrift mot venstre

 • E

Blindeskrift hjem

 • Skarp, venstre

Blindeskrift slutt

 • Skarp, høyre

Blindeskrift neste

 • L

Blindeskrift forrige

 • F

Blindeskrift første

 • Skarp tre

 • Skarp, E

 • Én

Blindeskrift siste

 • Skarp ni

 • Skarp, M

 • Sju

Velg navigasjonsmodus

 • H

Start merking av tekst på angitt tegn

 • Stjerne, E, Rutingtast

Avslutt merking av tekst og kopier til utklippstavlen

 • Stjerne, M, Rutingtast

Lim inn fra utklippstavlen ved markørpunktet

 • Stjerne, L

 

Esys 80

 

Når du bruker EuroBraille Esys 80-skjermen med Skjermleser, bruker du følgende kommandoer for å navigere på PC-en.

Merk

 • Markørens rutingtaster er små, runde knapper rett bak blindeskriftcellene.

 • Rutingtast 1 betyr å trykke på en rutingtast for markøren én gang (enkeltklikk).

 • Rutingtast 2 betyr å trykke på en rutingtast for markøren raskt to ganger (dobbeltklikk).

 • De åtte punkttastene på blindeskrifttastaturet er bak rutingtastene for markøren.

 • Fra venstre mot høyre er de Punkt 7, Punkt 3, Punkt 2, Punkt 1, Punkt 4, Punkt 5, Punkt 6 og Punkt 8.

 • De to tastene på blindeskrifttastaturet foran blindeskriftcellene, fra venstre mot høyre, er Tilbake og Mellomrom.

 • Styrespakene er små, runde, fem-veis (venstre, høyre, opp, ned, trykk) kontroller til venstre og høyre for rutingtastene for markøren.

 • Bryterne er treveis (venstre, høyre, trykk) kontroller på fremsiden av overflaten.

 • Bryter 1 er bryteren ytterst til venstre.

 • Bryter 2 er bryteren ytterst til høyre

 • Bryter 3 er bryteren innerst til venstre.

 • Bryter 4 er bryteren innerst til høyre

 • Bryter 5 ligger mellom Bryter 1 og Bryter 3.

 • Bryter 6 ligger mellom Bryter 2 og Bryter 4.

Skjermleser-handling

Tastaturknapper

Primær handling

 • Rutingtast

Sekundær handling

 • Venstre styrespak høyre

Vis hurtigmeny

 • Høyre styrespak trykk

Panorer blindeskrift mot høyre

 • Høyre styrespak høyre

 • Bryter 1 høyre

Panorer blindeskrift mot venstre

 • Høyre styrespak venstre

 • Bryter 1 venstre

Blindeskrift hjem

 • Venstre styrespak høyre + Bryter 1 venstre

Blindeskrift slutt

 • Venstre styrespak høyre + Bryter 1 høyre

Blindeskrift neste

 • Høyre styrespak ned

Blindeskrift forrige

 • Høyre styrespak opp

Blindeskrift første

 • Venstre styrespak opp

Blindeskrift siste

 • Venstre styrespak ned

Velg navigasjonsmodus

 • Venstre styrespak høyre + Bryter 1 venstre + Bryter 1 høyre

Start merking av tekst ved tegn

 • Venstre styrespak ned + Høyre styrespak venstre, Rutingtast 1

Velg fra Start-tegnet til angitt tegn, og kopier til utklippstavlen

 • Venstre styrespak ned + Høyre styrespak høyre, Rutingtast 1

Lim inn fra utklippstavlen

 • Venstre styrespak ned + Høyre styrespak trykk

 

Esys 40, 64

 

Når du bruker EuroBraille Esys 40 og EuroBraille Esys 64 sammen med Skjermleser, bruker du følgende kommandoer for å navigere på PC-en.

Merk

 • Markørens rutingtaster er små, runde knapper rett bak blindeskriftcellene.

 • Rutingtast 1 betyr å trykke på en rutingtast for markøren én gang (enkeltklikk).

 • Rutingtast 2 betyr å trykke på en rutingtast for markøren raskt to ganger (dobbeltklikk).

 • De åtte punkttastene på blindeskrifttastaturet er bak rutingtastene for markøren.

 • Fra venstre mot høyre er de Punkt 7, Punkt 3, Punkt 2, Punkt 1, Punkt 4, Punkt 5, Punkt 6 og Punkt 8.

 • De to tastene på blindeskrifttastaturet foran blindeskriftcellene, fra venstre mot høyre, er Tilbake og Mellomrom.

 • Styrespakene er små, runde, fem-veis (venstre, høyre, opp, ned, trykk) kontroller til venstre og høyre for rutingtastene for markøren.

 • Bryterne er treveis (venstre, høyre, trykk) kontroller på fremsiden av overflaten.

 • Bryter 1 er bryteren ytterst til venstre.

 • Bryter 2 er bryteren ytterst til høyre

 • Bryter 3 er bryteren innerst til venstre.

 • Bryter 4 er bryteren innerst til høyre

Skjermleser-handling

Tastaturknapper

Primær handling

 • Rutingtast

Sekundær handling

 • Venstre styrespak høyre

Vis hurtigmeny

 • Venstre styrespak venstre

 • Høyre styrespak trykk

Panorer blindeskrift mot høyre

 • Høyre styrespak høyre

 • Bryter 1 høyre

Panorer blindeskrift mot venstre

 • Høyre styrespak venstre

 • Bryter 1 venstre

Blindeskrift hjem

 • Venstre styrespak høyre + Bryter 1 venstre

Blindeskrift slutt

 • Venstre styrespak høyre + Bryter 1 høyre

Blindeskrift neste

 • Høyre styrespak ned

Blindeskrift forrige

 • Høyre styrespak opp

Blindeskrift første

 • Venstre styrespak opp

Blindeskrift siste

 • Venstre styrespak ned

Velg navigasjonsmodus

 • Venstre styrespak høyre + Bryter 1 venstre + Bryter 1 høyre

Start merking av tekst ved tegn

 • Venstre styrespak ned + Høyre styrespak venstre, Rutingtast 1

Velg fra Start-tegnet til angitt tegn, og kopier til utklippstavlen

 • Venstre styrespak ned + Høyre styrespak ned, Rutingtast 1

Lim inn fra utklippstavlen

 • Venstre styrespak ned + Høyre styrespak trykk

 

Esys 12, 24

 

Når du bruker EuroBraille Esys 12 og Esys 24-skjermen med Skjermleser, bruker du følgende kommandoer for å navigere på PC-en.

Merk

 • Markørens rutingtaster er små, runde knapper rett bak blindeskriftcellene.

 • Rutingtast 1 betyr å trykke på en rutingtast for markøren én gang (enkeltklikk).

 • Rutingtast 2 betyr å trykke på en rutingtast for markøren raskt to ganger (dobbeltklikk).

 • De åtte punkttastene på blindeskrifttastaturet er bak rutingtastene for markøren.

 • Fra venstre mot høyre er de Punkt 7, Punkt 3, Punkt 2, Punkt 1, Punkt 4, Punkt 5, Punkt 6 og Punkt 8.

 • De to tastene på blindeskrifttastaturet foran blindeskriftcellene, fra venstre mot høyre, er Tilbake og Mellomrom.

 • Styrespakene er små, runde, fem-veis (venstre, høyre, opp, ned, trykk) kontroller til venstre og høyre for rutingtastene for markøren.

 • Bryterne er treveis (venstre, høyre, trykk) kontroller på fremsiden av overflaten.

 • Bryter 1 er bryteren ytterst til venstre.

 • Bryter 2 er bryteren ytterst til høyre

Skjermleser-handling

Tastaturknapper

Primær handling

 • Rutingtast

Sekundær handling

 • Venstre styrespak høyre

Vis hurtigmeny

 • Venstre styrespak venstre

 • Høyre styrespak trykk

Panorer blindeskrift mot høyre

 • Høyre styrespak høyre

 • Bryter 1 høyre

Panorer blindeskrift mot venstre

 • Høyre styrespak venstre

 • Bryter 1 venstre

Blindeskrift hjem

 • Venstre styrespak høyre + Bryter 1 venstre

Blindeskrift slutt

 • Venstre styrespak høyre + Bryter 1 høyre

Blindeskrift neste

 • Høyre styrespak ned

Blindeskrift forrige

 • Høyre styrespak opp

Blindeskrift første

 • Venstre styrespak opp

Blindeskrift siste

 • Venstre styrespak ned

Velg navigasjonsmodus

 • Venstre styrespak høyre + Bryter 1 venstre + Bryter 1 høyre

Start merking av tekst ved tegn

 • Venstre styrespak ned + Høyre styrespak venstre, Rutingtast 1

Velg fra Start-tegnet til angitt tegn, og kopier til utklippstavlen

 • Venstre styrespak ned + Høyre styrespak høyre, Rutingtast 1

Lim inn fra utklippstavlen

 • Venstre styrespak ned + Høyre styrespak trykk

 

Esytime

 

Når du bruker EuroBraille Esystime-skjermen med Skjermleser, bruker du følgende kommandoer for å navigere på PC-en.

Merk

 • Markørens rutingtaster er små, runde knapper rett bak blindeskriftcellene.

 • Rutingtast 1 betyr å trykke på en rutingtast for markøren én gang (enkeltklikk).

 • Rutingtast 2 betyr å trykke på en rutingtast for markøren raskt to ganger (dobbeltklikk).

 • De åtte punkttastene på blindeskrifttastaturet er bak rutingtastene for markøren.

 • Fra venstre mot høyre er de Punkt 7, Punkt 3, Punkt 2, Punkt 1, Punkt 4, Punkt 5, Punkt 6 og Punkt 8.

 • De to tastene på blindeskrifttastaturet foran blindeskriftcellene, fra venstre mot høyre, er Tilbake og Mellomrom.

 • Styrespakene er små, runde, fem-veis (venstre, høyre, opp, ned, trykk) kontroller til venstre og høyre for rutingtastene for markøren.

Skjermleser-handling

Tastaturknapper

Primær handling

 • Rutingtast

Sekundær handling

 • Venstre styrespak høyre

Vis hurtigmeny

 • Venstre styrespak venstre

 • Høyre styrespak trykk

Panorer blindeskrift mot høyre

 • Høyre styrespak høyre

Panorer blindeskrift mot venstre

 • Høyre styrespak venstre

Blindeskrift neste

 • Høyre styrespak ned

Blindeskrift forrige

 • Høyre styrespak opp

Blindeskrift første

 • Venstre styrespak opp

Blindeskrift siste

 • Venstre styrespak ned

Start merking av tekst ved tegn

 • Venstre styrespak ned + Høyre styrespak venstre, Rutingtast 1

Velg fra Start-tegnet til angitt tegn, og kopier til utklippstavlen

 • Venstre styrespak ned + Høyre styrespak venstre, Rutingtast 1

 

Iris

 

Når du bruker EuroBraille Iris-skjermen med Skjermleser, bruker du følgende kommandoer for å navigere på PC-en.

Merk

 • Markørens rutingtaster er små, runde knapper rett bak blindeskriftcellene.

 • Rutingtast 1 betyr å trykke på en rutingtast for markøren én gang (enkeltklikk).

 • Rutingtast 2 betyr å trykke på en rutingtast for markøren raskt to ganger (dobbeltklikk).

 • De åtte punkttastene på blindeskrifttastaturet er bak rutingtastene for markøren.

 • Fra venstre mot høyre er de Punkt 7, Punkt 3, Punkt 2, Punkt 1, Punkt 4, Punkt 5, Punkt 6 og Punkt 8.

 • De to tastene på blindeskrifttastaturet foran blindeskriftcellene, fra venstre mot høyre, er Tilbake og Mellomrom.

 • Menytasten er den lille, runde knappen til venstre for rutingtasten for markøren.

 • Z-tasten er den lille, runde knappen til høyre for rutingtasten for markøren.

Skjermleser-handling

Tastaturknapper

Primær handling

 • Rutingtast

Sekundær handling

 • L5

 • L6

 • Ned + Venstre, ned

Vis hurtigmeny

 • L3

 • Ned + Venstre, opp

 • L6 + L7

Panorer blindeskrift mot høyre

 • L8

Panorer blindeskrift mot venstre

 • L1

Blindeskrift hjem

 • Ned + Venstre, venstre

Blindeskrift slutt

 • Ned + Venstre, høyre

Blindeskrift neste

 • L7

Blindeskrift forrige

 • L2

Blindeskrift første

 • Ned + Venstre, L1

 • L1 + L2

Blindeskrift siste

 • Ned + Venstre, L8

 • L7 + L8

Velg navigasjonsmodus

 • Ned + Høyre, opp

 • L4

Start merking av tekst ved tegn

 • Ned + Høyre, L1, Rutingtast 1

Velg fra Start-tegnet til angitt tegn, og kopier til utklippstavlen

 • Ned + Høyre, L8, Rutingtast 1

Lim inn fra utklippstavlen

 • Ned + Høyre, L7

 

Gå tilbake til Innholdsfortegnelse

 

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine

Utforsk opplæring >

Vær først ute med de nye funksjonene

BLI MED I MICROSOFT INSIDERS >

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×