Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Dette kapitlet inneholder informasjon om hvordan du bruker et blindeskrifttastatur med Skjermleser. Det inneholder informasjon om hvordan du installerer blindeskrift på PC-en, navigerer på PC-en og leser tekst.

Skjermleser støtter blindeskrifttastaturer fra flere produsenter. Hvis du vil lære mer om hvilke blindeskrifttastaturer som støttes, inkludert spesifikke viktige kommandoer for hvert tastatur, kan du referere til Tillegg C: Støttede blindeskrifttastaturer.

Installere blindeskrift

Skjermleser fungerer med blindeskrifttastaturer som bruker en USB-port eller seriell port. Hvis du vil bruke blindeskrifttastaturet ditt med Skjermleser, kan du laste ned og installere blindeskrift slik:

 1. Trykk på Windows-logotasten CTRL + N for å åpne Narrator-innstillinger.

 2. Under Bruk blindeskrifttastatur velger du Last ned og installer blindeskrifttastatur. (Dette vil ta litt tid. Windows vil også spørre om du er sikker på at du vil tillate at Windows gjør endringer på PC-en.)

 3. Når nedlastingen og installasjonen er fullført, velger du Aktiver blindeskrift .

 4. Deretter legger du til ditt blindeskrifttastatur. Velg Legg til et blindeskrifttastatur, og velg deretter produsenten og tilkoblingstypen (USB-port eller seriell port ).

Bruke blindeskrifttastaturet ditt med andre skjermlesere

Hvis du allerede bruker blindeskrifttastaturet med en annen skjermleser, eller hvis Skjermleser ikke fungerer umiddelbart med blindeskrifttastaturet, må du kanskje endre driveren som Windows bruker for å kommunisere med tastaturet ditt. Hvis du vil gjøre dette, går du til Skjermleser-innstillinger og velger et alternativ under Endre driver for blindeskrifttastatur. Driveren som brukes av skjermleseren begynner med «(Skjermleser)».

Obs!: Du trenger bare å endre driveren hvis en annen driver er installert for blindeskrifttastaturet ditt. Hvis du ikke er sikker, kan du kontakte produsenten av blindeskrifttastaturet.

Avinstallere blindeskrift

Slik fjerner du Skjermleser-blindeskrift fra PC-en:

 1. Trykk på Windows-logotasten +I for å åpne Innstillinger.

 2. Velg Apper, velg Apper og funksjoner, og velg deretter Valgfrie funksjoner.

 3. Velg Tilgjengelighet – støtte for blindeskrift og deretter Avinstaller.

Endre innstillinger for blindeskrift

Administrer innstillingene for blindeskrift i Skjermleser-innstillingene. Under Bruk blindeskrift velger du blant følgende alternativer:

 • Språk for inndata og utdata

 • Tabelltype for inndata og utdata (klasse 1, klasse 2 eller 8-punkts datamaskinblindeskrift)

 • Tidsavbrudd for varsling

 • Hvordan markøren vises, og om du vil at markøren skal blinke på blindeskrifttastaturet

Hvis du vil bruke et serielt blindeskrifttastatur før du logger på PC-en, velger du Bruk gjeldende innstillinger før du logger på når du har valgt innstillingen du foretrekker.

Kjernekommandoer i Skjermleser

De fleste blindeskrifttastaturer støtter tolv Skjermleser-kommandoer for navigasjon i og bruk av apper. Du kan bruke støttede blindeskrifttastaturer til å skrive inn tekst eller utføre kjente kommandoer for skannemodus med én bokstav. Disse tolv kjernekommandoene er oppført i tabellen nedenfor.

Obs! Panorer lengden på meldingen med blindeskriftskjermen slik at du raskt kan avvise en blinkemelding eller en varsling. Hvis du vil endre hvor lenge et varsel eller en blinkemelding skal vises, kan du gjøre dette i innstillinger.

Skjermleser-kommando

Tilsvarende på tastaturet

Beskrivelse

Den primære handlingen

Skjermleser+ENTER

Ofte beskrevet som «klikk».

Den sekundære handlingen

SKIFT+ENTER i skannemodus

Ofte «velg» eller «utvid» avhengig av kontrollen.

Vis snarveismeny

SKIFT+F10

Viser en meny med flere handlinger.

Panorer blindeskrift mot høyre

I/T

Viser neste sett med tegn fra gjeldende linje. Utfører Blindeskrift neste på slutten.

Panorer blindeskrift mot venstre

I/T

Viser forrige sett med tegn fra gjeldende linje. Utfører Blindeskrift forrige i begynnelsen.

Blindeskrift neste*

Skjermleser+PIL HØYRE

Viser neste element i gjeldende navigasjonsmodus.

Blindeskrift forrige*

Skjermleser+venstre

Viser forrige element i gjeldende navigasjonsmodus.

Blindeskrift hjem*

HOME i skannemodus

Gå til begynnelsen av linjen.

Blindeskrift slutt*

END i skannemodus

Gå til slutten av linjen.

Blindeskrift første*

CTRL+HOME i skannemodus

Gå til første linje.

Blindeskrift siste*

CTRL+END i skannemodus

Gå til siste linje.

Velg navigasjonsmodus

Skjermleser + Page Up eller Page Down

Utfør denne kommandoen, og bruk deretter blindeskrift neste/forrige til å velge en ny navigasjonsmodus og utføre primær handling for å velge den nye modusen.

Vær oppmerksom på at blindeskrift neste, forrige, hjem, slutt og siste endres med gjeldende navigasjonsmodus. Slik endres den for eksempel med en navigasjonsmodus for avsnitt:

 • Neste/forrige går til neste/forrige avsnitt

 • Hjem/slutt går til begynnelsen/slutten av gjeldende avsnitt

 • Første/siste går til første/siste avsnitt.

Du kan finne tilordningen for et spesifikt blindeskrifttastatur i Tillegg C: Støttede blindeskrifttastaturer.

Tastaturkommandoer for blindeskrift

Hvis det er mulig på blindeskrifttastaturet ditt, kan du bruke det til å skrive inn tekst eller bruke følgende kommandoer. Kommandoen for å veksle tastaturet er Mellomrom + Punkt 1-3.

Bruk følgende kommandoer for inndata fra tastaturet.

Blindeskriftpunkter

Skjermleser-kommando

1-2-3-4 eller 1-2-3-4-7

Gå til neste eller forrige avsnitt

1-2-5 eller 1-2-5-7

Gå til neste eller forrige overskrift

2-3-4-5 eller 2-3-4-5-7

Gå til neste eller forrige tabell

1-3 eller 1-3-7

Gå til neste eller forrige kobling

2-4 eller 2-4-7

Gå til neste eller forrige element

1-4-5 eller 1-4-5-7

Gå til neste eller forrige landemerke

1-2-4 eller 1-2-4-7

Gå til neste eller forrige skjemafelt

1-2 eller 1-2-7

Gå til neste eller forrige knapp

1-4 eller 1-4-7

Flytte til neste eller forrige kombinasjonsboks

1-5 eller 1-5-7

Flytte til neste eller forrige redigeringsfelt

1-2-3-5 eller 1-2-3-5-7

Flytte til neste eller forrige alternativknapp

1-3-4-6 eller 1-3-4-6-7

Flytte til neste eller forrige avmerkingsboks

1-6 eller 1-6-7

Gå til neste eller forrige overskriftsnivå 1

1-2-6 eller 1-2-6-7

Gå til neste eller forrige overskriftsnivå 2

1-4-6 eller 1-4-6-7

Gå til neste eller forrige overskriftsnivå 3

1-4-5-6 eller 1-4-5-6-7

Gå til neste eller forrige overskriftsnivå 4

1-5-6 eller 1-5-6-7

Gå til neste eller forrige overskriftsnivå 5

1-2-4-6 eller 1-2-4-6-7

Gå til neste eller forrige overskriftsnivå 6

1-2-4-5-6 eller 1-2-4-5-6-7

Gå til neste eller forrige overskriftsnivå 7

1-2-5-6 eller 1-2-5-6-7

Gå til neste eller forrige overskriftsnivå 8

2-4-6 eller 2-4-6-7

Gå til neste eller forrige overskriftsnivå 9

Mellomrom + 1-2-3

Aktiver inndatalæring, trykk to ganger for å deaktivere

2-3-4 eller 2-3-4-7

Les ved setningen

Bruk følgende kommandoer for inndata fra tastaturet.

Blindeskriftpunkter

Tastaturinndata

Mellomrom + 4-5

Tab

Mellomrom + 1-2

Skift + Tab

Mellomrom + 2-3-4-5

Alt + Tab

Mellomrom + 2-4-5-6

Windows-logotasten 

Mellomrom + 1-2-3-5

Windows-logotasten  + Tab

Mellomrom + Rutingtast 1 til og med 12

F1 til og med F12

7

Tilbake

8

Enter

Mellomrom + 2-6

Esc

Mellomrom + 3

Pil venstre

Mellomrom + 6

Pil høyre

Mellomrom + 1

Pil opp

Mellomrom + 4

Pil ned

Mellomrom + 2-3

Page Up

Mellomrom + 5-6

Page Down

Mellomrom + 2

Hjem-tast

Mellomrom + 5

End

Mellomrom + 3-5

Insert

Mellomrom + 2-5-6

Delete

Kommandoene nedenfor lar deg angi og holde en endringstast etterfulgt av en annen bokstav eller tast.

Blindeskriftpunkter

Tastaturinndata

Mellomrom + 1-8

Hold Windows-logotasten 

Mellomrom + 2-8

Hold Alt

Mellomrom + 3-8

Hold Ctrl

Mellomrom + 4-8

Hold Skift

Mellomrom + 5-8

Hold AltGr

Mellomrom + 6-8

Hold inne Skjermleser-tasten

Mellomrom + 7-8

Slipp alle endringstaster

Bruke berøringsmarkører på blindeskrifttastaturet

Hvis blindeskrifttastaturet ditt har berøringsmarkører, kan du bruke dem til å utføre bestemte handlinger.

Arbeide med interaktive elementer

Når innholdet som vises er et interaktivt element, trykker du på en hvilken som helst berøringsmarkør over det aktuelle innholdet for å utføre den primære handlingen. Trykk på to tilstøtende berøringsmarkører over innholdet for å utføre den sekundære handlingen (hvis en slik handling er tilgjengelig).

Når innholdet som vises, ikke er tekst, trykker du på to atskilte berøringsmarkører over innholdet for å vise en hurtigmeny (hvis en slik meny er tilgjengelig).

Redigere tekst

Bruk følgende kommandoer for berøringsmarkøren når du redigerer tekst:

 • Hvis du vil flytte tekstinnsettingspunktet til et bestemt tegn, trykker du på markøren over den tilsvarende cellen. Du kan også trykke på berøringsmarkøren over en celle som representerer et tegn, eller modifikatoren foran den (for eksempel en stor bokstav eller et tall). Du ser en synlig markør på cellen etter modifikatoren.

 • Hvis du vil flytte tekstinnsettingspunktet til siste tegn på tastaturet, trykker du berøringsmarkøren over en tom celle på slutten av tastaturet.

 • Hvis du vil utføre en sekundær handling, trykker du på to tilstøtende berøringsmarkører på et tilsvarende tegn.

 • Hvis du vil vise en hurtigmeny, trykker du på to atskilte berøringsmarkører over tegnet som er nærmest midten av de to atskilte markørene.

Merk: Noen tastaturer støtter ikke simultantrykk på to markører. Derfor finnes det flere kommandoer for hvert tastatur. Hvis du vil lære mer om spesifikke tastekommandoer for hvert tastatur, kan du referere til Tillegg C: Støttede blindeskrifttastaturer.

Deretter: Tillegg A: Språk og stemmer som støttes

Gå tilbake til Innholdsfortegnelse

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×