Bruke et HIMS-blindeskrifttastatur med Skjermleser

Skjermleser støtter følgende HIMS-blindeskrifttastaturer i Windows 10 Creators Update. Hvis du vil vite mer om blindeskrift i Skjermleser, kan du se Kapittel 7: Bruke blindeskrift med Skjermleser.

For en liste over alle støttede blindeskrifttastaturer, kan du se Tillegg D: Støttede blindeskrifttastaturer.

Støttede HIMS-blindeskrifttastaturer

Smart Beetle

Bruk følgende kommandoer med Skjermleser når du bruker HIMS Smart Beetle-modellen.

Skjermleser-handling

Tastaturknapper

Primær handling

 • Rutingtast

 • Mellomrom + Punkt 1 + Punkt 2 + Punkt 3 + Punkt 6

 • F2 + F3

Sekundær handling

 • Mellomrom + Punkt 2 + Punkt 3 + Punkt 4

 • F1 + Fremover

 • F1 + F4

Vis hurtigmeny

 • Mellomrom + Punkt 2 + Punkt 3 + Punkt 4

 • Mellomrom + Punkt 1 + Punkt 4 + Punkt 5

 • Mellomrom + Punkt 1 + Punkt 4 + Punkt 5 + Punkt 8

 • Mellomrom + Punkt 1 + Punkt 4 + Punkt 5 + Punkt 7

 • F1 + Bakover

 • F4

Panorer blindeskrift mot høyre

 • Fremover

Panorer blindeskrift mot venstre

 • Bakover

Startside for blindeskrift

 • Bakover og Fremover

Blindeskrift neste

 • F3

Blindeskrift forrige

 • F2

Blindeskrift første

 • F1 + F2 + Bakover

Blindeskrift siste

 • F1 + F2 + Fremover

Velg navigasjonsmodus

 • Mellomrom + Punkt 1 + Punkt 2 + Punkt 3 + Punkt 4

Start merking av tekst på angitt tegn

 • F1 + F3 + F4, Rutingtast

Avslutt merking av tekst og kopier til utklippstavlen

 • F1 + F2 + F3, Rutingtast

Lim inn fra utklippstavlen ved markørpunktet

 • Mellomrom + Punkt 1 + Punkt 3 + Punkt 4 + Punkt 6

 • F1 + F2 + F3 + F4

Aktiver/deaktiver blindeskrifttastatur

 • Mellomrom + Punkt 1 + Punkt 3

 • Mellomrom + Punkt 1 + Punkt 3 + Punkt 8

 • Mellomrom + Punkt 1 + Punkt 3 + Punkt 7


Braille Edge

Bruk følgende kommandoer med Skjermleser når du bruker HIMS Braille Edge.

Skjermleser-handling

Tastaturknapper

Primær handling

 • Rutingtast

 • Venstre tastatur venstre + Venstre tastatur høyre

 • Mellomrom + Punkt 1 + Punkt 2 + Punkt 3 + Punkt 6

Sekundær handling

 • Høyre rull opp + Høyre rull ned + Venstre rull opp

 • Mellomrom + Punkt 2 + Punkt 3 + Punkt 4

 • F2

 • Høyre rull opp + Høyre rull ned

Vis hurtigmeny

 • Venstre rull ned + Høyre rull ned

 • Mellomrom + Punkt 1 + Punkt 4 + Punkt 5

 • Mellomrom + Punkt 1 + Punkt 4 + Punkt 5 + Punkt 8

 • Mellomrom + Punkt 1 + Punkt 4 + Punkt 5 + Punkt 7

 • F1

 • Høyre rull opp + Høyre rull ned

Panorer blindeskrift mot høyre

 • Høyre rull ned

Panorer blindeskrift mot venstre

 • Høyre rull opp

Startside for blindeskrift

 • Venstre rull opp + Venstre rull ned

Blindeskrift neste

 • Venstre rull ned

Blindeskrift forrige

 • Venstre rull opp

Blindeskrift første

 • Venstre rull opp + Venstre rull ned + Høyre rull opp

Blindeskrift siste

 • Venstre rull opp + Venstre rull ned + Høyre rull ned

Velg navigasjonsmodus

 • Høyre rull opp + Høyre rull ned + Venstre rull ned

 • Mellomrom + Punkt 1 + Punkt 2 + Punkt 3 + Punkt 4

Start merking av tekst på angitt tegn

 • Høyre tastatur venstre + Høyre tastatur opp, Rutingtast

Avslutt merking av tekst og kopier til utklippstavlen

 • Høyre tastatur høyre + Høyre tastatur opp, Rutingtast

Lim inn fra utklippstavlen ved markørpunktet

 • Høyre tastatur venstre + Høyre tastatur høyre

 • Mellomrom + Punkt 1 + Punkt 3 + Punkt 4 + Punkt 6

Aktiver/deaktiver blindeskrifttastatur

 • Mellomrom + F1

 • Mellomrom + Punkt 1 + Punkt 3

 • Mellomrom + Punkt 1 + Punkt 3 + Punkt 8

 • Mellomrom + Punkt 1 + Punkt 3 + Punkt 7


Braille Sense med to rulletaster

Bruk følgende kommandoer med Skjermleser når du bruker HIMS Braille Sense med to rulletaster.

Skjermleser-handling

Tastaturknapper

Primær handling

 • Rutingtast

 • Mellomrom + Punkt 1 + Punkt 2 + Punkt 3 + Punkt 6

 • F2 + F3

Sekundær handling

 • Mellomrom + Punkt 2 + Punkt 3 + Punkt 4

 • F1 + Fremover

 • F1 + F4

Vis hurtigmeny

 • Mellomrom + Punkt 1 + Punkt 4 + Punkt 5

 • Mellomrom + Punkt 1 + Punkt 4 + Punkt 5 + Punkt 8

 • Mellomrom + Punkt 1 + Punkt 4 + Punkt 5 + Punkt 7

 • F1 + Bakover

 • F4

Panorer blindeskrift mot høyre

 • Fremover

Panorer blindeskrift mot venstre

 • Bakover

Startside for blindeskrift

 • Bakover og Fremover

Blindeskrift neste

 • F3

Blindeskrift forrige

 • F2

Blindeskrift første

 • F1 + F2 + Bakover

Blindeskrift siste

 • F1 + F2 + Fremover

Velg navigasjonsmodus

 • Mellomrom + Punkt 1 + Punkt 2 + Punkt 3 + Punkt 4

Start merking av tekst på angitt tegn

 • F1 + F3 + F4, Rutingtast

Avslutt merking av tekst og kopier til utklippstavlen

 • F1 + F2 + F3, Rutingtast

Lim inn fra utklippstavlen ved markørpunktet

 • Mellomrom + Punkt 1 + Punkt 3 + Punkt 4 + Punkt 6

 • F1 + F2 + F3 + F4

Aktiver/deaktiver blindeskrifttastatur

 • Mellomrom + Punkt 1 + Punkt 3

 • Mellomrom + Punkt 1 + Punkt 3 + Punkt 8

 • Mellomrom + Punkt 1 + Punkt 3 + Punkt 7


Braille Sense med QWERTY-tastatur

Bruk følgende kommandoer med Skjermleser når du bruker HIMS Braille Sense med QWERTY-tastatur.

Merk

Funksjonsbindingstaster:

 • Funksjon-b: hopp over tomme vinduer på/av

 • Funksjon-c: vis/skjul markøren

 • Funksjon-d: vis modusattributter/tekst

 • Funksjon-f: fest/løsne skjermbilde

 • Funksjon-h: åpne/lukke hjelpeskjerm

 • Funksjon-i: hopp over identiske linjer på/av

 • Funksjon-l: åpne/lukke læringsmodus

 • Funksjon-p: åpne/lukke innstillingsmenyen

 • Funksjon-s: åpne/lukke statuslinjen

 • Funksjon-t: markørsporing på/av

 • Funksjon-u: utheving med understreking på/av

 • Funksjon-v: flytte markøren til gjeldende linje

 • Funksjon-w: glidende vindu på/av

Skjermleser-handling

Tastaturknapper

Primær handling

 • Rutingtast

Sekundær handling

 • Høyre rull opp + Høyre rull ned + Venstre rull opp

 • Høyre rull opp + Høyre rull ned

Vis hurtigmeny

 • Venstre rull ned + Høyre rull ned

 • Høyre rull opp + Høyre rull ned

Panorer blindeskrift mot høyre

 • Høyre rull ned

Panorer blindeskrift mot venstre

 • Høyre rull opp

Blindeskrift neste

 • Venstre rull ned

Blindeskrift forrige

 • Venstre rull opp

Blindeskrift første

 • Venstre rull opp + Venstre rull ned + Høyre rull opp

Blindeskrift siste

 • Venstre rull opp + Venstre rull ned + Høyre rull ned

Velg navigasjonsmodus

 • Høyre rull opp + Høyre rull ned + Venstre rull ned


Braille Sense med fire rulletaster

Bruk følgende kommandoer med Skjermleser når du bruker HIMS Braille Sense med fire rulletaster.

Skjermleser-handling

Tastaturknapper

Primær handling

 • Rutingtast

 • Mellomrom + Punkt 1 + Punkt 2 + Punkt 3 + Punkt 6

 • F2 + F3

Sekundær handling

 • Mellomrom + Punkt 2 + Punkt 3 + Punkt 4

 • Høyre rull opp + Høyre rull ned + Venstre rull opp

 • F1 + F4

Vis hurtigmeny

 • Mellomrom + Punkt 1 + Punkt 4 + Punkt 5

 • Venstre rull ned + Høyre rull ned

 • Mellomrom + Punkt 1 + Punkt 4 + Punkt 5 + Punkt 8

 • Mellomrom + Punkt 1 + Punkt 4 + Punkt 5 + Punkt 7

 • F4

Panorer blindeskrift mot høyre

 • Høyre rull ned

Panorer blindeskrift mot venstre

 • Høyre rull opp

Startside for blindeskrift

 • Venstre rull opp + Venstre rull ned

Blindeskrift neste

 • F3

 • Venstre rull ned

Blindeskrift forrige

 • F2

 • Venstre rull opp

Blindeskrift første

 • Venstre rull opp + Venstre rull ned + Høyre rull opp

Blindeskrift siste

 • Venstre rull opp + Venstre rull ned + Høyre rull ned

Velg navigasjonsmodus

 • Mellomrom + Punkt 1 + Punkt 2 + Punkt 3 + Punkt 4

 • Høyre rull opp + Høyre rull ned + Venstre rull ned

Start merking av tekst på angitt tegn

 • F1 + F3 + F4, Rutingtast

Avslutt merking av tekst og kopier til utklippstavlen

 • F1 + F2 + F3, Rutingtast

Lim inn fra utklippstavlen ved markørpunktet

 • Mellomrom + Punkt 1 + Punkt 3 + Punkt 4 + Punkt 6

 • F1 + F2 + F3 + F4

Aktiver/deaktiver blindeskrifttastatur

 • Mellomrom + Punkt 1 + Punkt 3

 • Mellomrom + Punkt 1 + Punkt 3 + Punkt 8

 • Mellomrom + Punkt 1 + Punkt 3 + Punkt 7


SyncBraille

Bruk følgende kommandoer med Skjermleser når du bruker HIMS SyncBraille.

Skjermleser-handling

Tastaturknapper

Primær handling

 • Rutingtast

Sekundær handling

 • Høyre rull opp + Høyre rull ned + Venstre rull opp

 • Høyre rull opp + Høyre rull ned

Vis hurtigmeny

 • Venstre rull ned + Høyre rull ned

 • Høyre rull opp + Høyre rull ned

Panorer blindeskrift mot høyre

 • Høyre rull ned

Panorer blindeskrift mot venstre

 • Høyre rull opp

Startside for blindeskrift

 • Venstre rull opp + Venstre rull ned

Blindeskrift neste

 • Venstre rull ned

Blindeskrift forrige

 • Venstre rull opp

Blindeskrift første

 • Venstre rull opp + Venstre rull ned + Høyre rull opp

Blindeskrift siste

 • Venstre rull opp + Venstre rull ned + Høyre rull ned

Velg navigasjonsmodus

 • Høyre rull opp + Høyre rull ned + Venstre rull ned


Gå tilbake til Innholdsfortegnelse

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×