Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

En gruppe personer som ser på en forstørret dataskjerm

Hjelp og læring for Windows 11 kommer snart!

I mellomtiden kan du se hva som er tilgjengelig for Windows 10 på Windows 10-fanen.

Finn ut mer om Windows 11

Windows 11-logo på blå bakgrunn

Bruke forstørrelsesprogram på Windows 10

Forstørrelsesprogram gjør deler av eller hele skjermen større, slik at du kan se ordene og bildene bedre. 

Utvid noen eller alle de følgende avsnittene for å finne ut mer om forstørrelsesprogrammet. 

Hvis du raskt vil slå på Forstørrelsesprogram, trykker du Windows +Plusstegn (+) . Hvis du vil deaktivere Forstørrelsesprogram, trykker du Windows +ESC.   

Hvis du foretrekker å bruke en mus, velger du Start > Innstillinger > Hjelpemiddel > Forstørrelsesprogram > Slå på Forstørrelsesprogram.  

Hvis du bruker en mus, velger du Start >Innstillinger > Hjelpemiddel> Forstørrelsesprogram   og bruker knappene Endre zoomnivå til å velge hvor mye forstørrelsesprogram som forstørrer skjermen når du slår den på.  

Hvis du bruker Skjermleser og et tastatur:  

 1. Trykk på Windows-logotasten  + Ctrl M  for å åpne visningen Innstillinger for forstørrelsesprogram.

 2. Trykk på tabulatortasten til du hører «Zoom ut, knapp» eller «Zoom inn, knapp», og trykk på Mellomrom for å justere zoomenivået i henhold til dette. Skjermleser kunngjør den nye verdien.

 3. Trykk på  Skift + tabulator eller tabulatortasten for å flytte mellom knapperne og justere verdien etter behov.

Hvis du bruker en mus, velger du Start > Innstillinger > Hjelpemiddel> Forstørrelsesprogram og åpner rullegardinmenyen Endre zoomintervaller, og velger hvor mye forstørrelsesnivået på skjermen endres når du zoomer inn og ut med Forstørrelsesprogram.   

Hvis du bruker Skjermleser og et tastatur:  

 1. Trykk på Windows-logotasten  + Ctrl M  for å åpne visningen Innstillinger for forstørrelsesprogram.

 2. Trykk på tabulatortasten til du hører «Endre zoomintervaller», etterfulgt av gjeldende verdi.

 3. Trykk på  Alt + Pil ned for å åpne menyen, bruk Pil opp og Pil ned for å finne zoomintervallverdien du vil bruke, og trykk på Enter for å velge den, og lukk menyen.

Hvis du vet at en datamaskin ofte brukes av personer med dårlig syn, kan det være nyttig at forstørrelsesprogrammet aktiveres automatisk.  

Hvis du bruker en mus, velger du Start >Innstillinger > Hjelpemiddel> Forstørrelsesprogram , og merker av for eller fjerner merket for Start forstørrelsesprogram etter pålogging og Start forstørrelsesprogram før pålogging for alle i henhold til innstillingene dine.  

Hvis du bruker Skjermleser og et tastatur:  

 1. Trykk på Windows-logotasten  + Ctrl M  for å åpne visningen Innstillinger for forstørrelsesprogram.

 2. Trykk på tabulatortasten til du hører «Start forstørrelsesprogrammet etter pålogging» eller «Start forstørrelsesprogrammet før pålogging for alle», etterfulgt av «umerket» eller «merket».

 3. Trykk på Mellomrom for å aktivere eller deaktivere alternativet.

Kantutjevning er noe du kan eksperimentere med, for å se om utjevning fungerer bedre enn å ikke bruke utjevning.  

Hvis du bruker en mus, velger du Start >Innstillinger > Hjelpemiddel > Forstørrelsesprogram og merker av for eller fjerner merket for Jevne kanter av bilder og tekst i henhold til innstillingene dine.  

Hvis du bruker Skjermleser og et tastatur:  

 1. Trykk på Windows-logotasten  + Ctrl M  for å åpne visningen Innstillinger for forstørrelsesprogram.

 2. Trykk på tabulatortasten til du hører «Jevne kanter på bilder og tekst», etterfulgt av «umerket» eller «merket».

 3. Trykk på Mellomrom for å aktivere eller deaktivere alternativet.

Inverterte farger kan redusere anstrengelsen på øynene eller gjøre teksten mer lesbar for enkelte personer.    

Hvis du vil invertere skjermfarger mens forstørrelsesprogrammet er aktivert, trykker du på Ctrl + Alt + I. Svart farge blir hvit og omvendt, og andre farger endres slik at de passer til dette.  

For å gjenopprette fargene, trykker du på Ctrl + Alt + I på nytt.  

  Bruk følgende hurtigtaster for å bytte mellom forstørrelsesprogramvisninger:  

 • For å bruke fullskjermsvisning trykker du på Ctrl + Alt + F.

 • For å bruke forankret visning trykker du på Ctrl + Alt + D.

 • For å bruke linsevisning trykker du på Ctrl + Alt + L.

For å bytte mellom visninger trykker du på Ctrl Alt M. Du kan bruke denne til raskt å sammenligne visninger og se hvilken som fungerer best for deg i hver situasjon.  

For å midlertidig vise hele skjermen når du zoomer inn, trykker du på Ctrl Alt Mellomrom.  

Avhengig av hvordan du navigerer i Windows, bør du endre standardvirkemåten til forstørrelsesprogrammet slik at det for eksempel bare følger skjermlesermarkøren. Disse innstillingene er noe du kan eksperimentere med for å se hva som fungerer best for deg.  

Hvis du bruker en mus, velger du Start > Innstillinger > Hjelpemiddel> Forstørrelsesprogram , og merker av for eller fjerner merket for Musepeker, Tastaturfokus, Tekstmarkør og Skjermleser-markøren i henhold til innstillingene dine. Disse innstillingene kan velges i den kombinasjonen du liker.  

Hvis du bruker Skjermleser og et tastatur:  

 1. Trykk på Windows-logotasten  + Ctrl M  for å åpne visningen Innstillinger for forstørrelsesprogram.

 2. Trykk på tabulatortasten til du hører «Musepeker», «Tastaturfokus», «Tekstmarkør» eller «Skjermlesermarkør», etterfulgt av «umerket» eller «merket».

 3. Trykk på Mellomrom for å aktivere eller deaktivere det merkede alternativet.

Hvis du bruker en mus, velger du Start >Innstillinger > Hjelpemiddel> Forstørrelsesprogram , åpner rullegardinmenyen Behold musepekeren eller Behold tekstmarkøren, og velger hvordan Forstørrelsesprogram oppfører seg når musepekeren eller tekstmarkøren beveger seg rundt på skjermen. Dette er noe du kan eksperimentere med for å se hvilken kombinasjon som fungerer best for deg.  

Hvis du bruker Skjermleser og et tastatur:  

 1. Trykk på Windows-logotasten  + Ctrl M  for å åpne visningen Innstillinger for forstørrelsesprogram.

 2. Trykk på tabulatortasten til du hører «Hold musepekeren» eller «Hold tekstmarkøren», etterfulgt av gjeldende verdi.

 3. Trykk på Alt + Pil nedfor å åpne menyen, bruk Pil opp og Pil ned for å finne peker- eller markøralternativet du vil bruke, og trykk på Enter for å velge det, og lukk menyen.

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Se Slik bruker du forstørrelsesglass som leser høyt for å finne ut mer om hvordan forstørrelsesprogrammet kan lese tekst høyt fra skjermen.

Her er noen tips om hvordan du bruker forstørrelsesprogrammet med en berøringsskjerm:

 • Du kan zoome inn og ut ved å trykke på symbolene pluss (+) og minus (-) i hjørnene av skjermen.

 • Du kan flytte rundt på skjermen ved å dra langs kantene av skjermen i fullskjermvisning.

 • Du kan øyeblikkelig zoome ut og se hvor du er på skjermen, ved å trykke med én finger på motsatte kanter av skjermen samtidig.

 • Du kan lukke forstørrelsesprogrammet ved å trykke på Lukk-knappen .

Åpne innstillinger for forstørrelsesprogram

Forstørrelsesprogrammet er et verktøy som forstørrer deler av, eller hele, skjermen slik at du kan se ordene og bildene bedre. Programmet har forskjellige innstillinger du kan velge mellom, slik at du kan bruke det på den måten som passer best for deg.

Bruke Forstørrelsesprogram

Du kan åpne og lukke forstørrelsesprogrammet raskt, og det er dermed lett tilgjengelig når du trenger det, og ikke i veien når du ikke trenger det.

Slik åpner du forstørrelsesprogrammet ved hjelp av et tastatur

 1. Trykk på Windows-logotasten +«+» (plusstegn).

 2. Forstørrelsesprogrammet åpnes i fullskjermsvisning, med mindre du endrer innstillingene.

Slik åpner du forstørrelsesprogrammet ved hjelp av berøring eller mus

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, trykk på Innstillinger, og trykk deretter på Endre PC-innstillinger.

 2. (Hvis du bruker mus, peker du mot øvre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren ned og klikker på Innstillinger etterfulgt av Endre PC-innstillinger.)

 3. Trykk eller klikk på Hjelpemiddel, trykk eller klikk på Forstørrelsesprogram, og flytt deretter glidebryteren under Forstørrelsesprogram for å aktivere programmet.

 4. Forstørrelsesprogrammet åpnes i fullskjermsvisning, med mindre du endrer innstillingene.

Slik lukker du forstørrelsesprogrammet

Du kan raskt avslutte forstørrelsesprogrammet ved å trykke på Windows-logotasten  + Esc. Du kan også trykke eller klikke på forstørrelsesglassikonet og deretter trykke eller klikke påLukk-knappen på verktøylinjen i forstørrelsesprogrammet.

Obs!: 

 • Hvis du alltid vil ha forstørrelsesprogrammet lett tilgjengelig, kan du feste det på startskjermen eller oppgavelinjen.               

 • Enkelte ønsker å endre skarpheten eller størrelsen på ordene og bildene på skjermen. Hvis du vil gjøre det, kan du bruke appen til å zoome inn på en side eller endre skjermoppløsningen. Se Få best mulig visning på skjermen hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du endrer skjermoppløsningen.

Endre visninger i forstørrelsesprogrammet

Hvis du arbeider med mus, kan du bruke forstørrelsesprogrammet på forskjellige måter, avhengig av hvordan du liker å arbeide: fullskjermsvisning, linsevisning eller forankret visning. Prøv ut alle visningene for å finne ut hvilken du foretrekker.

 • Fullskjerm. I denne visningen forstørres hele skjermen. Du kan sannsynligvis ikke se hele skjermen samtidig når det er forstørret, men etter hvert som du navigerer rundt på skjermen, kan du se alt. Hvis du har en berøringsskjerm, vises hvite kantlinjer rundt kanten av skjermen i forstørrelsesprogrammet. Dra fingeren eller musen langs kantlinjene for å navigere rundt på skjermen.

 • Linse. Når du flytter rundt på skjermen i denne visningen, er det som å flytte rundt på et forstørrelsesglass.

 • Forankret. Forankret visning fungerer på Windows-skrivebordet. I denne visningen er et forstørrelsesglass forankret til en del av skjermen. Når du navigerer rundt på skjermen, vises deler av skjermen forstørret i forankringsområdet, selv om mesteparten av skjermen er uendret.

Tilpasse forstørrelsesprogrammet

Du kan endre måten forstørrelsesprogrammet fungerer på. Du kan for eksempel bruke zoomknappene (Zoome inn-knappen og Zoom ut-knappen) til å endre hvor mye forstørrelsesprogram som forstørrer skjermen. En annen rask måte å zoome inn og ut på er å trykke på Windows +plusstegn og Windows +minustegn på tastaturet. Du kan også åpne knappen Forstørrelsesprogram-alternativer Knapp for alternativer for forstørrelsesprogram endre Forstørrelsesprogram.

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter på Søk.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne på skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Søk.)

 2. Skriv inn Forstørrelsesprogram i søkeboksen, og trykk eller klikk deretter på Forstørrelsesprogram.

 3. Gå til Windows-skrivebordet, og klikk på forstørrelsesglassikonet .

 4. Klikk Alternativer-knappen Knapp for alternativer for forstørrelsesprogram.

 5. Gjør ett eller flere av følgende:

  • Bruk glidebryteren for å velge et zoomeintervall. Prosentandelen du velger her, vil være intervallet som forstørrelsesprogrammet forstørrer skjermen med når du trykker zoome inn-knappen Zoome inn-knappen.

  • Merk av for Aktiver fargeinvertering for å invertere fargene på skjermen. Noen ganger blir det lettere å lese teksten hvis du inverterer fargene.

  • Merk av i en avmerkingsboks for velge hvordan forstørrelsesprogrammet skal fokusere. Forstørrelsesprogrammet kan følge musen, innsettingspunktet eller tastaturet.

Obs!: Når du åpner forstørrelsesprogrammet, vises verktøylinjen for forstørrelsesprogrammet raskt. Den forsvinner raskt, men du kan vise den igjen ved å klikke på forstørrelsesglassikonet  på skjermen eller oppgavelinjen.

Bruke forstørrelsesprogrammet med berøring

Du kan bruke forstørrelsesprogrammet med en berøringsskjerm for å utføre en rekke oppgaver:

 • Zoom inn og ut ved å trykke på hjørnene.

 • Naviger rundt på skjermen ved å dra langs kantene.

 • Avslutt forstørrelsesprogrammet ved å trykke på kryssikonet (X).

 • Se hvor du er på skjermen, ved å trykke med to fingre på motsatte kanter.

Forstørrelsesprogram forstørrer ulike deler av skjermen og inngår i hjelpemiddelsenteret. Du åpner det raskt ved å klikke på Start og deretter skrive inn Forstørrelsesprogram.

Du kan også endre skjermoppløsningen, og dermed justere bildeskarpheten, størrelsen på det vises på skjermen, og hvor mye som får plass på skjermen. Se Få best mulig visning på skjermen hvis du vil vite mer om hvordan du justerer skjermoppløsningen.

Obs!: 

 • Hvis du alltid vil ha forstørrelsesprogrammet lett tilgjengelig, kan du feste det på oppgavelinjen.     

 • Hvis du vil avslutte Forstørrelsesprogram, trykker du Windows-tasten Bilde av Windows-logonøkkelen + ESC.

Det finnes tre forstørrelsesmodi:

 • Fullskjermmodus. I fullskjermmodus forstørres hele skjermen. Da kan det hende at du ikke ser hele skjermen, avhengig av størrelsen på skjermen og zoomenivået du velger.

 • Linsemodus. Området rundt musepekeren forstørres i linsemodus. Når du beveger musepekeren, flyttes det forstørrede området av skjermen sammen med den.

 • Forankret modus. I forankret modus forstørres bare en del av skjermen, mens resten av skrivebordet forblir uendret. Du kan kontrollere hvilket område av skjermen som skal forstørres.

Obs!: Fullskjermmodus og linsemodus er bare tilgjengelige som en del av Aero-opplevelsen. Hvis datamaskinen ikke støtter Aero, eller hvis du ikke bruker et Fly-tema, vil Forstørrelsesprogram bare fungere i forankret modus.

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Se denne videoen for å finne ut hvordan du forstørrer elementene på skjermen (1:56)

Slik får du elementer på skjermen til å se større ut:

 1. Åpne Forstørrelsesprogram ved å klikke Start-knappen Start button icon, klikke Alle programmer,klikke Tilbehør,klikke Hjelpemiddel ogderetter klikke Forstørrelsesprogram.

 2. Klikk modusen du vil bruke, på Visninger-menyen.

 3. Flytt pekeren til den delen av skjermen du vil forstørre.

Obs!: 

 • Når du bruker fullskjermmodus, kan du raskt forhåndsvise hele skrivebordet ved å klikke på Visninger-menyen og deretter klikke på Forhåndsvisning i fullskjermmodus.

 • Hvis du vil ha en liste over hurtigtaster som du kan bruke med Forstørrelsesprogram, kan du se Hurtigtaster.

 1. Åpne Forstørrelsesprogram ved å klikke Start-knappen Start button icon, klikke Alle programmer,klikke Tilbehør,klikke Hjelpemiddel ogderetter klikke Forstørrelsesprogram.

 2. Klikk Alternativer-knappen Knapp for alternativer for forstørrelsesprogram, og velg deretter alternativet du vil bruke:

Alternativ

Beskrivelse

Følg musepekeren

Viser området rundt musepekeren i forstørrelsesprogram-vinduet. Med dette alternativet kan du velge å la forstørrelsesprogram-vinduet bevege seg når musepekeren nærmer seg, eller når musepekeren treffer kanten av forstørrelsesprogram-vinduet.

Følg tastaturfokus

Viser området rundt pekeren når du trykker på tabulator eller piltastene.

La forstørrelsesprogrammet følge tekstinnsettingspunktet

Viser området rundt teksten du skriver inn.

 1. Åpne Forstørrelsesprogram ved å klikke Start-knappen Start button icon, klikke Alle programmer,klikke Tilbehør,klikke Hjelpemiddel ogderetter klikke Forstørrelsesprogram.

 2. Gjør ett av følgende:

For

Gjør følgende

Zoome inn

Klikk Zoom i Zoome inn-knappen eller trykk Windows-tasten Bilde av Windows-logonøkkelen + plusstegn

Zoome ut

Klikk Zoom ut Zoom ut-knappen eller trykk Windows-tasten Bilde av Windows-logonøkkelen + minustegn

Zoomeintervallet angir hvor raskt forstørrelsesprogrammet zoomer inn og ut.

 1. Åpne Forstørrelsesprogram ved å klikke Start-knappen Start button icon, klikke Alle programmer,klikke Tilbehør,klikke Hjelpemiddel ogderetter klikke Forstørrelsesprogram.

 2. Klikk Alternativer-knappen Knapp for alternativer for forstørrelsesprogram, og flytt deretter glidebryteren for å justere zoomintervallet. Hvis du flytter glidebryteren til venstre, zoomer forstørrelsesprogrammet saktere, med mindre endringer mellom zoomenivåene. Hvis du flytter glidebryteren til høyre, zoomer forstørrelsesprogrammet raskere, med større endringer mellom zoomenivåene.

Når du bruker linsemodus, kan du justere størrelsen på linsen i forstørrelsesprogrammet.

 1. Åpne Forstørrelsesprogram ved å klikke Start-knappen Start button icon, klikke Alle programmer,klikke Tilbehør,klikke Hjelpemiddel ogderetter klikke Forstørrelsesprogram.

 2. Klikk Alternativer-knappen Knapp for alternativer for forstørrelsesprogram, og flytt glidebryterne under Forstørrelsesprogram-objektivstørrelsefor å justere størrelsen på forstørrelseslinsen. Linsestørrelsen endres med én gang. Juster nivået til det er riktig for deg.

Obs!: 

 • Du må bruke linsemodus for at alternativene for linsestørrelse skal vises.

 • Du kan raskt endre linsestørrelse ved å trykke på Ctrl+Alt+R og deretter flytte pekeren opp eller ned for å endre høyden, eller til venstre og høyre for å endre bredden.

Når du aktiverer fargeinvertering, øker kontrasten mellom elementene på skjermen slik at den blir enklere å se.

 1. Åpne Forstørrelsesprogram ved å klikke Start-knappen Start button icon, klikke Alle programmer,klikke Tilbehør,klikke Hjelpemiddel ogderetter klikke Forstørrelsesprogram.

 2. Klikk Alternativer-knappen Knapp for alternativer for forstørrelsesprogram, og merk deretter av for Aktiver farge inversjon.

Når du begynner å bruke forstørrelsesprogrammet, forsvinner verktøylinjen slik at den ikke er i veien, men du kan vise den igjen.

 1. Åpne Forstørrelsesprogram ved å klikke Start-knappen Start button icon, klikke Alle programmer,klikke Tilbehør,klikke Hjelpemiddel ogderetter klikke Forstørrelsesprogram.

 2. Når forstørrelsesprogrammet åpnes, klikker du på forstørrelsesglassikonet  på skjermen eller oppgavelinjen.

Se også

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Finn løsninger på vanlige problemer, eller få hjelp fra en kundestøtterepresentant.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×