Et standardprogram er programmet som Windows bruker når du åpner en bestemt type fil, for eksempel en musikkfil, et bilde eller en nettside. Hvis du for eksempel har mer enn én nettleser installert på datamaskinen, kan du velge hvilken du vil bruke som standard.


Åpne Standardprogrammer ved å klikke Start-knappen Startknapp-ikon og deretter klikke Standardprogrammer.

I Standardprogrammer kan du gjøre følgende:

Bruk dette alternativet til å velge hvilke programmer du vil at Windows skal bruke, som standard.

Hvis et program ikke vises i listen, kan du gjøre programmet til standard ved hjelp av Angi tilknytninger.

  1. Åpne Standardprogrammer ved å klikke Start-knappen Startknapp-ikon og deretter klikke Standardprogrammer

  2. Klikk Knytt en filtype eller protokoll til et program.

  3. Klikk filtypen eller protokollen du vil at programmet skal åpne som standard.

  4. Klikk Endre program.

  5. Klikk programmet du vil bruke som standard for den valgte filtypen, eller klikk pilen ved siden av Andre programmer for å vise flere programmer. (Hvis du ikke ser Andre programmer, eller programmet ikke vises, klikker du Bla gjennom for å finne programmet du vil bruke, og klikker deretter Åpne. Hvis det ikke er installert andre programmer som kan åpne filtypen eller protokollen, har du begrenset med valgmuligheter.)

    Hvis du ikke ser programmet du vil bruke som standard, klikker du pilen ved siden av Andre programmer for å vise en liste over tilgjengelige programmer på datamaskinen.

  6. Klikk OK

Obs!: Du kan ikke endre tilknytning for en filtype eller protokoll og la den være tom eller uten tilknytning. Du må velge et nytt program.

Alternativene du angir her, gjelder bare for brukerkontoen din. Valgene dine påvirker ikke andre brukerkontoer på denne datamaskinen.


Bruk dette alternativet til å finjustere standardprogrammer basert på filtypen eller protokollen. Du kan for eksempel åpne alle JPG-bildefiler i et bestemt program, mens du åpner BMP-bildefiler i et annet program.

Du kan også endre hvilke programmer du bruker til å starte forskjellige medier, for eksempel musikk-CD-er eller DVD-er som inneholder bilder.

Angi programtilgang og standardprogrammer (tilgjengelig i Windows 7) er et verktøy for å angi standardprogrammer for aktiviteter som å surfe på nettet og sende e-post til alle som bruker datamaskinen.Trenger du mer hjelp?

Bli med i diskusjonen

SPØR FELLESSKAPET >

Få støtte

KONTAKT OSS >

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×