We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Kalibrer den innebygde videoskjermen for å få videokvaliteten og utseendet du ønsker når du strømmer HDR-video. Ved å kalibrere skjermen kan du angi balansen mellom detaljene i de lyse og mørke delene av en scene. De lyse delene av en scene kan for eksempel omfatte ting som solskinn, ild og lysrefleksjoner. De mørke delene av en scene kan omfatte skygger og dårlig belyste rom. 

 1. Velg Start-knappen, og angi deretter innstillinger. Velg Innstillinger  > Skjerm.

 2. Velg den innebygde skjermen øverst på skjermen.

 3. Velg HDR eller Bruk HDR, og velg deretter Skjermkalibrering for HDR-video.

 4. Velg Full skjerm for eksempelvideoen på skjermskjermbildet Skjermkalibrering for HDR.

 5. På "Kalibrer skjermen" drar du glidebryteren nederst mot venstre eller høyre.

  Når du kalibrerer skjermen, er målet å få en god balanse mellom detaljer i mørkere deler av en scene (i dette tilfellet vinduene i bygningene til venstre) og lysere deler av den (her, snøen øverst i fjellet). 

  • Hvis du vil legge til flere detaljer i snøen på fjellet, drar du glidebryteren til høyre.

  • Hvis du vil legge til flere detaljer i bygningene, drar du glidebryteren til venstre.

 6. Når du er fornøyd med resultatene, velger du Avslutt fullskjerm i nedre høyre hjørne.

 7. Strøm HDR-video i en støttet videoapp, og sjekk videokvaliteten.

 8. Hvis du ikke er fornøyd med hvordan videoen ser ut, kan du gå tilbake til trinn 5 og kalibrere skjermen din på nytt. 

  • Hvis de lyse scenene i videoen var utydelige, drar du glidebryteren til høyre.

  • Hvis de mørke scenene i videoen virket udetaljerte, drar du glidebryteren til venstre.

 9. (Valgfritt) Hvis du vil gå tilbake til de opprinnelige kalibreringsinnstillingene, velger du Tilbakestill kalibrering på skjermbildet HDR-videokalibrering.

Obs!: 

 • Du kan bare kalibrere innebygde skjermer med denne funksjonen. Du vil ikke kunne bruke den for å kalibrere eksterne skjermer.

Beslektet emne 

Kalibrer den innebygde videoskjermen for å få videokvaliteten og utseendet du ønsker når du strømmer HDR-video. Ved å kalibrere skjermen kan du angi balansen mellom detaljene i de lyse og mørke delene av en scene. De lyse delene av en scene kan for eksempel omfatte ting som solskinn, ild og lysrefleksjoner. De mørke delene av en scene kan omfatte skygger og dårlig belyste rom.

 1. Velg Start-knappen  > Innstillinger  > Apper > Videoavspilling

 2. Velg Innstillinger for Windows HD Color under Strøm HDR-video.

 3. Velg skjermen på den bærbare datamaskinen din under Velg skjerm i Innstillinger for Windows HD Color. Sørg for at Innstillinger-vinduet er på skjermen på den bærbare datamaskinen din.

 4. Velg Endre kalibreringsinnstillinger.

 5. Velg Full skjerm for eksempelvideoen på skjermbildet HDR-videokalibrering.

 6. På "Kalibrer skjermen" drar du glidebryteren nederst mot venstre eller høyre.
  Når du kalibrerer skjermen, er målet å få en god balanse mellom detaljer i mørkere deler av en scene (i dette tilfellet vinduene i bygningene til venstre) og lysere deler av den (her, snøen øverst i fjellet).

  • Hvis du vil legge til flere detaljer i snøen på fjellet, drar du glidebryteren til høyre.

  • Hvis du vil legge til flere detaljer i bygningene, drar du glidebryteren til venstre.

 7. Når du er fornøyd med resultatet, velger du Avslutt fullskjerm nederst til høyre. 

 8. Strøm HDR-video i en støttet videoapp, og sjekk videokvaliteten.

 9. Hvis du ikke er fornøyd med hvordan videoen ser ut, kan du gå tilbake til trinn 5 og kalibrere skjermen din på nytt.

  • Hvis de lyse scenene i videoen var utydelige, drar du glidebryteren til høyre.

  • Hvis de mørke scenene i videoen virket udetaljerte, drar du glidebryteren til venstre.

 10. (Valgfritt) Hvis du vil gå tilbake til de opprinnelige kalibreringsinnstillingene, går du til kalibreringsskjermen for HDR-video og velger Tilbakestill kalibreringen.

Obs!: 

 • For å kalibrere den innebygde skjermen din for HDR-video må PC-en kjøre Windows 10 (versjon 1803 eller nyere), og den må kunne spille av HDR-video. Hvis du vil finne ut hvilken Windows 10 du har, kan du se Hvilket Windows operativsystem kjører jeg? Hvis du vil ha mer informasjon om HDR-Windows 10, kan du se Visningskrav for HDR-video i Windows 10.

 • Du kan bare kalibrere innebygde skjermer med denne funksjonen. Du vil ikke kunne bruke den for å kalibrere eksterne skjermer.

Beslektet emne

Trenger du mer hjelp?

Bli med i diskusjonen
Spør fellesskapet
Få støtte
Kontakt oss

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×