Kapittel 4: Lese tekst

Dette kapitlet handler om hvordan du kan lese tekst med Skjermleser. Du kan også få informasjon om formateringen av teksten du leser.

Den første og enkleste måten å lese tekst med Skjermleser på er å bruke piltastene til å navigere gjennom tekst, hvis du er i et dokument i et tekstbehandlingsprogram, for eksempel Microsoft Word.

Du kan også bruke skannemodus til å lese tekst. Du aktiverer skannemodus ved å trykke på Skjermleser+Mellomrom. Bruk deretter PIL OPP og PIL NED til å lese av avsnitt og PIL VENSTRE og PIL HØYRE til å lese etter tegn. For å finne ut mer om skannemodus går du til Kapittel 3: Bruke skannemodus.

Når du vil ha mer kontroll over hvilken tekst du leser, finnes det en rekke tekstlesingskommandoer du kan bruke til å navigere gjennom og lese tekst. Nedenfor finner du noen grunnleggende kommandoer for å komme i gang. For å vise alle lesekommandoene går du til Tillegg B: Tastaturkommandoer og berøringsbevegelser.

 • Trykk på CTRL for å stoppe lesingen.

 • Trykk på Skjermleser+T for å lese vindustittelen.

 • Trykk på Skjermleser+W for å lese et vindu.

Tips! Når du leser en nettside eller en e-postmelding, gjelder Skjermleser-kommandoer for innholdet på siden eller i e-postmeldingen, og ikke i nettleseren eller programmet. Du navigerer bort fra innholdet ved å trykke på tabulatortasten eller bruke en snarvei i programmet.

Les bestemte mengder med tekst

Skjermleser tilbyr metoder for å lese tekst etter side, avsnitt, linje, setning, ord og tegn.

Lese teksten fra der du er

 • Trykk på Skjermleser+TAB for å lese gjeldende element.

 • Trykk på Skjermleser+R for å lese fra der fokus eller markøren er.

 • Trykk på Skjermleser+CTRL+R eller Skjermleser+PIL NED for å begynne å lese et dokument fra begynnelsen.

 • Trykk på Skjermleser+SKIFT+J eller Skjermleser+ALT+HOME for å lese tekst fra begynnelsen til der markøren er.

Lese tekst linje etter linje

 • Trykk påSkjermleser+I eller Skjermleser+PIL OPP for å lese gjeldende linje.

 • Trykk på Skjermleser+O for å lese neste linje.

 • Trykk på Skjermleser+U for å lese forrige linje.

Les tekst etter setning

 • Trykk på Skjermleser+CTRL+PUNKTUM (.) for å lese neste setning.

 • Trykk på Skjermleser+CTRL+KOMMA (,) for å lese gjeldende setning.

 • Trykk på Skjermleser+CTRL+M for å lese forrige setning.

Lese tekst etter ord

 • Trykk på Skjermleser+K eller Skjermleser+CTRL+ 5 (numerisk tastatur) for å lese gjeldende ord. Når du trykker påen kommando to ganger på rad, staver Skjermleser ordet.

 • Trykk på Skjermleser+L eller Skjermleser+CTRL+PIL HØYRE for å lese neste ord.

 • Trykk på Skjermleser+J eller Skjermleser+CTRL+PIL VENSTRE for å lese forrige ord.

Lese tekst tegn for tegn

 • Trykk på Skjermleser+KOMMA (,) for å lese gjeldende tegn. Når du trykker på kommandoen to ganger på rad, leser Skjermleser tegnet fonetisk.

 • Trykk på Skjermleser+PUNKTUM (.) for å lese neste tegn.

 • Trykk på Skjermleser+M for å lese forrige tegn.

Lese tekst etter side

 • Trykk på Skjermleser+CTRL+I for å lese gjeldende side.

 • Trykk på Skjermleser+CTRL+O for å lese neste side.

 • Trykk på Skjermleser+CTRL+U for å lese forrige side.

Lese tekst etter avsnitt

 • Trykk på Skjermleser+CTRL+K for å lese gjeldnede avsnitt.

 • Trykk på Skjermleser+CTRL+L for å lese neste avsnitt.

 • Trykk på Skjermleser+CTRL+J for å lese forrige avsnitt.

Få mer informasjon om tekst

Skjermleser gir ulike nivåer av informasjon om kontrollene og egenskapene for tekst, og dette kalles detaljnivåer. Trykk på Skjermleser+V eller Skjermleser+SKIFT+V til du hører ønsket detaljnivå, for å endre detaljnivået.

 • Detaljnivå 1: Kun ren tekst
  På dette nivået kan du lese raskt uten å høre detaljer om tekst som du kanskje ikke trenger å vite. Skjermleser kunngjør ikke koblinger og beskriver ikke tekstformatering, og lar deg arbeide svært raskt med et program du kjenner godt. Dette nivået er ideelt når du leser artikler, bøker og nettsteder med mye tekst.

 • Detaljnivå 2: Noen kontrolldetaljer
  Dette nivået gir mer informasjon enn nivå 1 når du samhandler med et program. Det fungerer best hvis du er kjent med et program og bare trenger veiledning for enkelte kontroller.

 • Detaljnivå 3: Alle kontrolldetaljer 
  Dette er standardnivået for Skjermleser. Det gir en fullstendig leseopplevelse med alle detaljer om programmets kontroller mens du samhandler med dem.

 • Detaljnivå 4: Noen tekstdetaljer
  Dette nivået gir flest attributter og mest informasjon om teksten. Det fungerer best i situasjoner der du skriver tekst, for eksempel når du oppretter et dokument.

 • Detaljnivå 5: Alle tekstdetaljerDette nivået gir deg fullstendig informasjon om teksten, for eksempel overskriftsnivå, skrifttype, størrelse, formatering, punktform, listetype og mer. Det er spesielt nyttig når du korrekturleser eller redigerer et dokument.

Få mer informasjon om formatering

Skjermleser gir informasjon om formatering, for eksempel skriftnavn, skriftstørrelse og tekstjustering. Trykk på Skjermleser+F for å høre formateringsattributter. Trykk på Skjermleser+F på nytt for å høre neste gruppe med formateringsattributter. Trykk på Skjermleser+SKIFT+F for å høre forrige gruppe med formateringsattributter.

Informasjon om formatering er delt inn i følgende grupper:

 • Skriftinformasjon. Skriftnavn, tykkelse, størrelse, kursiv, understreking, understrekingsfarge, gjennomstreking, bakgrunnsfarge, forgrunnsfarge.

 • Avansert skriftinformasjon. Hyperkobling, stil, punktstil, senket skrift, hevet skrift, stil for stor forbokstav, konturstil, overstrekingsfarge, språk.

 • Objektfarge og konturinformasjon. Fylltype (ingen, farge, gradering, bilde eller mønster), fyllfarge, konturfarge, konturtykkelse.

 • Informasjon om avsnittsavstand. Linjeavstand, avstand før avsnitt, avstand etter avsnitt.

 • Informasjon om sidemarg. Toppmarg, bunnmarg, foranstilt marg, etterfølgende marg.

 • Justeringsinformasjon Vannrett tekstjustering, tekstflytrening, innrykk på første linje, foranstilt innrykk, etterfølgende innrykk.

 • Informasjon om visuelle effekter. Animasjonsstil, visuelle effekter (gjenspeiling, glød, myke kanter og skråkant).

 • Informasjon om objektoppsett. Midtpunkt, størrelse, rotasjon.

 • Merknadsinformasjon. Merknader som forslag til stavekontroll og grammatikk samt kommentarer.

Hør tegnsetting

Skjermleser gir deg kontroll over hvor mye tegnsetting du hører når du leser teksten. Trykk på følgende for å endre hvordan tegnsetting leses:

 • Skjermleser+ALT+ MINUS (numerisk tastatur)

 • Skjermleser+ALT+minustegnet (-)

 • Skjermleser+ALT+PLUSS (numerisk tastatur)

 • Skjermleser+ALT+plusstegnet (+)

Du kan velge blant følgende beskrivelsesnivåer:

 • Standard. Hør lite til ingen tegnsetting. Naturlige pauser indikerer elementer som kommaer og punktumer.

 • Matematikk. Hør de fleste matematiske symboler.

 • Noen. Hør de fleste samtaletegnsettinger, som f.eks. kommaer og punktumer.

 • Mest. Hør ytterligere symboler, for eksempel parenteser.

 • Alle. Hør all tegnsetting, inkludert alle spesialsymboler.

Hør store bokstaver og ord

Som standard leser Skjermleser store bokstaver likt som små bokstaver. Dette betyr at «Ord», «ORD» og «ord» høres like ut (selv om det er forskjellig bruk av store og små bokstaver).

Hvis du vil høre når en bokstav er stor, kan Skjermleser si «stor» før den eller lese ordet eller bokstaven med en høyere tonehøyde. Hvis du vil endre hvordan Skjermleser håndterer store og små bokstaver, går du til Skjermleser-innstillinger og Endre hvordan ord med store og små bokstaver leses under avsnittet Endre hva du hører når du leser og samhandler.

Lese tekst på andre språk

Når du leser tekst på et annet språk, velger Skjermleser tekst-til-tale-stemmen automatisk for dette språket hvis det er installert. Hvis du vil finne ut mer om hvordan du installerer ytterligere tekst-til-tale-stemmer, går du til Tillegg A: Språk og stemmer som støttes.

Hvis tekst-til-tale-stemmen for et språk ikke er installert, sier Skjermleser navnet på språket og leser teksten med standard tekst-til-tale-stemme.

Deretter: Kapittel 5: Navigasjon

Gå tilbake til innholdsfortegnelsen

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×