Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Hvis du har problemer med å dele ved å bruke nærdeling, er det enkelte ting du kan prøve for å få ting til å fungere. Hvis du vil ha mer informasjon om deling i nærheten og hvordan du bruker den, kan du se Dele ting med enheter i Windows. 

Kontroller at begge PC-ene – PC-en du deler fra, og den du deler til – støtter nærdeling. Nærdeling krever følgende:  

 • Windows 11. Sjekk Windows-versjonen din 

 • Bluetooth 4.0 (eller nyere) med støtte for lav energi (LE). Hvis du vil finne ut om Bluetooth LE støttes, velger du Start-knappen på hver PC, skriver inn Enhetsbehandling og velger Enhetsbehandling fra listen over resultater, utvider Bluetoothog velger deretter navnet på Bluetooth-radioadapteren.  Høyreklikk på den, velg Egenskaper, velg Detaljer, og velg deretter Bluetooth støtter Low Energy Central Role under Egenskap. Kontroller at verdien er oppført som Sann. 

Kontroller at begge enhetene er konfigurert for deling i nærheten. På hver enhet velger du Start-knappen > Innstillinger > System >Nærliggende deling. Kontroller at Alle i nærheten er valgt under Deling i nærheten øverst.

Flytt enhetene nærmere hverandre, og prøv å dele på nytt. Hvis enhetene er for langt fra hverandre, fungerer ikke nærdeling.  

Dette betyr sannsynligvis at filene blir sendt via Bluetooth, ikke Wi-Fi. Filer sendes mye raskere hvis du kobler til Wi-fi og kontrollerer at følgende er tilfelle:  

 • Begge enhetene er koblet til samme Wi-Fi-nettverk. 

 • Nettverkstilkoblingsprofilen er satt til Privat på begge enhetene. Hvis du vil kontrollere nettverkstilkoblingsprofilen, velger du Start-knappen > Innstillinger > Network & Internet. Velg Egenskaper øverst for nettverket Wi-Fi du er koblet til, og kontroller at nettverksprofiltypen er satt til Privat

Obs!: 

 • Du trenger ikke å pare begge PC-ene via Bluetooth først for å kunne bruke nærdeling. Begge PC-ene trenger bare å ha nærdeling aktivert. (Når du aktiverer nærdeling, aktiveres Bluetooth.)

 • Det tar vanligvis lengre tid å overføre filer via Bluetooth enn via Wi-Fi. Når du deler filer via Bluetooth ved å bruke nærdeling, passer du på at det ikke allerede sendes store mengder data via Bluetooth, for eksempel ved strømming av lyd via en Bluetooth-høyttaler.

Prøv først å sende filene på nytt, og se om det fungerer. Hvis den ikke gjør det, velger du Handlingssenter på høyre side av oppgavelinjen på enheten du deler til, og ser etter varslene der. I noen tilfeller vises varsler i Handlingssenter, men ikke på skjermen. Dette kan for eksempel skje hvis fokusassistent er aktivert. 

Hvis du har problemer med å dele ved å bruke nærdeling, er det enkelte ting du kan prøve for å få ting til å fungere. Hvis du vil ha mer informasjon om nærdeling og hvordan du bruker den, kan du se Dele ting med enheter i nærheten i Windows 10

Kontroller at begge PC-ene – PC-en du deler fra, og den du deler til – støtter nærdeling. Nærdeling krever følgende:  

 • Windows 10 versjon 1803. Sjekk Windows-versjonen din 

 • Bluetooth 4.0 (eller nyere) med støtte for lav energi (LE). Hvis du vil finne ut om Bluetooth LE støttes, skriver du inn enhetsbehandling i søkeboksen på hver PC, utvider Bluetooth, og deretter velger du navnet på Bluetooth-radioadapteren.  Høyreklikk på den, velg Egenskaper, velg Detaljer, og velg deretter Bluetooth støtter Low Energy Central Role under Egenskap. Kontroller at verdien er oppført som Sann. 

Kontroller at begge enhetene er konfigurert for deling i nærheten. Velg Start-knappen på hver enhet > Innstillinger  > System > Delte opplevelser , og kontroller at jeg kan dele eller motta innhold fra, er satt til Alle i nærheten .   

Flytt enhetene nærmere hverandre, og prøv å dele på nytt. Hvis enhetene er for langt fra hverandre, fungerer ikke nærdeling.  

Dette betyr sannsynligvis at filene blir sendt via Bluetooth, ikke Wi-Fi. Filer sendes mye raskere hvis du kobler til Wi-fi og kontrollerer at følgende er tilfelle:  

 • Begge enhetene er koblet til samme Wi-Fi-nettverk. 

 • Nettverkstilkoblingsprofilen er satt til Privat på begge enhetene. Hvis du vil kontrollere nettverkstilkoblingsprofilen, velger du Start-knappen > Innstillinger > Network & Internet > Status , og deretter velger du Endre tilkoblingsegenskaper og ser på innstillingen under Nettverksprofil.    Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du angir nettverksprofilen, kan du se Gjøre etnettverk Wi-Fi offentlig eller privat i Windows 10 .  

Obs!: 

 • Du trenger ikke å pare begge PC-ene via Bluetooth først for å kunne bruke nærdeling. Begge PC-ene trenger bare å ha nærdeling aktivert. (Når du aktiverer nærdeling, aktiveres Bluetooth.)

 • Det tar vanligvis lengre tid å overføre filer via Bluetooth enn via Wi-Fi. Når du deler filer via Bluetooth ved å bruke nærdeling, passer du på at det ikke allerede sendes store mengder data via Bluetooth, for eksempel ved strømming av lyd via en Bluetooth-høyttaler.

Prøv først å sende filene på nytt, og se om det fungerer. Hvis den ikke gjør det, velger du Handlingssenter på høyre side av oppgavelinjen på enheten du deler til, og ser etter varslene der. I noen tilfeller vises varsler i Handlingssenter, men ikke på skjermen. Dette kan for eksempel skje hvis fokusassistent er aktivert. 

Trenger du mer hjelp?

Bli med i diskusjonen
Spør fellesskapet
Få støtte
Kontakt oss

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×