Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Disse lisensvilkårene er en avtale mellom deg og Microsoft Corporation (eller et av dets tilknyttede selskaper). De gjelder for programvaren som er nevnt ovenfor, og eventuelle Microsoft-tjenester eller programvareoppdateringer (bortsett fra i den grad slike tjenester eller oppdateringer ledsages av nye eller ekstra vilkår, i så fall gjelder disse ulike vilkårene potensielt og endrer ikke dine eller Microsofts rettigheter knyttet til forhåndsoppdatering av programvare eller tjenester). HVIS DU OVERHOLDER DISSE LISENSVILKÅRENE, HAR DU RETTIGHETENE NEDENFOR. VED Å BRUKE PROGRAMVAREN GODTAR DU DISSE VILKÅRENE.

 1. INSTALLASJON OG BRUKERRETTIGHETER.

  1. De generelle. Du kan installere og kjøre én forekomst av programvaren på opptil hver av ti av de Windows 10 enhetene som er koblet til Microsoft-kontoen som er knyttet til Windows Store-kontoen din.

  2. Jobb- eller skolekontoer. Du kan logge på programvaren med en jobb- eller skole-e-postadresse. Hvis du gjør det, godtar du at eieren av domenet som er knyttet til e-postadressen din, kan kontrollere og administrere kontoen din, og få tilgang til og behandle dataene dine, inkludert innholdet i kommunikasjon og filer. Du godtar videre at din bruk av programvaren kan være underlagt: i) organisasjonens retningslinjer og retningslinjer for bruk av programvaren; og ii) avtalene Microsoft har med deg eller organisasjonen din, og i slike tilfeller gjelder kanskje ikke disse vilkårene.  Hvis du allerede har en Microsoft-konto og du bruker en separat jobb- eller skole-e-postadresse for å få tilgang til programvaren, kan du bli bedt om å oppdatere e-postadressen som er knyttet til Microsoft-kontoen, for å fortsette å få tilgang til programvaren.

  3. Pakkebehandlinger. Programvaren kan inkludere pakkeledere, for eksempel NuGet, som gir deg muligheten til å laste ned andre Microsoft- og tredjeparts programvarepakker som skal brukes med programmet. Disse pakkene er under sine egne lisenser, og ikke denne avtalen. Microsoft distribuerer, lisensierer eller gir ingen garantier for noen av tredjepartspakkene.

  4. Microsofts tjenesteavtale. Noen funksjoner i programvaren gir tilgang til, eller er avhengige av, onlinetjenester. Bruken av disse tjenestene (men ikke programvaren) er underlagt de separate vilkårene og personvernpolicyene i Microsofts tjenesteavtale på http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=398923. Les vilkårene nøye. Tjenestene er kanskje ikke tilgjengelige i alle områder.

  5. Konkurransedyktig benchmarking. Hvis du er en direkte konkurrent, og du får tilgang til eller bruker programvaren for konkurransedyktige benchmarking, analyser eller etterretningsinnsamling, frafaller du som mot Microsoft, dets datterselskaper og dets tilknyttede selskaper (inkludert potensielle) eventuelle konkurransedyktige bruks-, tilgangs- og benchmarking-testbegrensninger i vilkårene som regulerer programvaren i den grad vilkårene for bruk er, eller påstå å være, mer restriktiv enn Microsofts vilkår. Hvis du ikke fraskriver deg slike påståtte begrensninger i vilkårene som regulerer programvaren, har du ikke tillatelse til å få tilgang til eller bruke denne programvaren, og vil ikke gjøre det.

 2. LISENSOMFANG. Programvaren lisensieres. Den selges ikke. Microsoft forbeholder seg alle øvrige rettigheter. Med mindre gjeldende lov gir deg flere rettigheter til tross for denne begrensningen, vil du ikke (og har ingen rett til):

  1. omgå eventuelle tekniske begrensninger i programvaren som bare lar deg bruke den på visse måter.

  2. reverse engineer, decompile or disassemble the software, or otherwise attempt to derive the source code for the software, except and to the extent required by third party licensing terms governing use of certain åpen kilde components that may be included in the software;

  3. fjerne, minimere, blokkere eller endre eventuelle meldinger fra Microsoft eller dets leverandører i programvaren.

  4. bruke programvaren på noen måte som er i strid med loven eller for å opprette eller overføre skadelig programvare; Eller

  5. dele, publisere, distribuere eller lease programvaren, levere programvaren som et frittstående tilbud som andre kan bruke, eller overføre programvaren eller denne avtalen til en tredjepart.

 3. FORHÅNDSVERSJONSPROGRAMVARE. Programvaren er en forhåndsversjon. Det kan hende den ikke fungerer som den skal. Det kan være forskjellig fra den kommersielt utgitte versjonen.

 4. TILBAKEMELDING. Hvis du gir tilbakemelding om programvaren til Microsoft, gir du Microsoft, uten kostnad, rett til å bruke, dele og kommersialisere tilbakemeldinger på alle måter og til et hvilket som helst formål. Du vil ikke gi tilbakemelding som er underlagt en lisens som krever at Microsoft lisensierer programvaren eller dokumentasjonen til tredjeparter, fordi Microsoft inkluderer tilbakemeldingen din i dem. Disse rettighetene overlever denne avtalen.

 5. DATA. 

  1. Datainnsamling. Programvaren kan samle inn informasjon om deg og din bruk av programvaren, og sende den til Microsoft. Microsoft kan bruke denne informasjonen til å levere tjenester og forbedre produktene og tjenestene våre. Du kan velge bort mange av disse scenariene, men ikke alle, som beskrevet i produktdokumentasjonen.  Det finnes også noen funksjoner i programvaren som kan gjøre det mulig for deg å samle inn data fra brukere av programmene dine. Hvis du bruker disse funksjonene til å aktivere datainnsamling i programmene dine, må du overholde gjeldende lovgivning, inkludert å gi passende varsler til brukere av programmene dine. Du kan finne ut mer om innsamling og bruk av data i hjelpedokumentasjonen og personvernerklæringen på https://aka.ms/privacy. Din bruk av programvaren fungerer som ditt samtykke til disse praksisene.

  2. Behandling av personlige data. I den grad Microsoft er en prosessor eller underbehandler av personopplysninger i forbindelse med programvaren, forplikter Microsoft seg i vilkårene for EUs personvernforordning i vilkårene for nettbaserte tjenester til alle kunder fra og med 25. mai 2018, til https://docs.microsoft.com/en-us/legal/gdpr.

 6. ABONNEMENT PÅ MICROSOFT OFFICE 365 COMMERCIAL. Bruk av programvaren krever et Microsoft Office 365 kommersielt abonnement.  Din tilgang til programvaren som er gjort tilgjengelig på grunn av Microsoft Office 365 kommersielle abonnementet, må overholde de eksisterende vilkårene for Microsoft Office 365 som gjelder for deg gjennom abonnementet eller organisasjonens abonnement. Du kan miste tilgang til tjenesten hvis a) din eller organisasjonens Microsoft Office 365 abonnement utløper, eller b) organisasjonen bestemmer seg for å avslutte lisensen for å få tilgang til tjenesten.

 7. EKSPORTBEGRENSNINGER. Du må overholde alle nasjonale og internasjonale eksportlover og -regler som gjelder for programvaren, som omfatter begrensninger på destinasjoner, sluttbrukere og sluttbruk. Hvis du vil ha mer informasjon om eksportbegrensninger, kan du gå til https://aka.ms/exporting.

 8. STØTTETJENESTER. Microsoft er ikke forpliktet i henhold til denne avtalen til å tilby støttetjenester for programvaren. Eventuell støtte er «som den er», «med alle feil» og uten garantier av noe slag.

 9. OPPDATERINGER. Programvaren kan med jevne mellomrom se etter oppdateringer, og laste ned og installere dem for deg. Du kan bare få oppdateringer fra Microsoft eller autoriserte kilder. Microsoft må kanskje oppdatere systemet for å gi deg oppdateringer. Du godtar å motta disse automatiske oppdateringene uten ytterligere varsel. Oppdateringer kan ikke inkludere eller støtte alle eksisterende programvarefunksjoner, tjenester eller eksterne enheter.

 10. HELE AVTALEN. Denne avtalen, og eventuelle andre vilkår Microsoft kan oppgi for tillegg, oppdateringer eller tredjepartsprogrammer, er hele avtalen for programvaren.

 11. GJELDENDE LOV OG STED FOR Å LØSE TVISTER. Hvis du kjøpte programvaren i USA eller Canada, gjelder lovene i delstaten eller provinsen der du bor (eller, hvis en bedrift, der hovedstedet for virksomheten befinner seg) tolkningen av denne avtalen, krav om brudd og alle andre krav (inkludert forbrukerbeskyttelse, urettferdig konkurranse og erstatningskrav), uavhengig av lovkonfliktsprinsipper. Hvis du kjøpte programvaren i et annet land, gjelder lovene. Hvis amerikansk føderal jurisdiksjon eksisterer, samtykker du og Microsoft til eksklusiv jurisdiksjon og sted i den føderale domstolen i King County, Washington for alle tvister som er behandlet i retten. Hvis ikke samtykker du og Microsoft til eksklusiv jurisdiksjon og sted i Superior Court of King County, Washington for alle tvister som er behandlet i retten.

 12. FORBRUKERRETTIGHETER; REGIONALE VARIASJONER. Denne avtalen beskriver bestemte juridiske rettigheter. Du kan ha andre rettigheter, inkludert forbrukerrettigheter, i henhold til lovene i din delstat, provins eller land. Atskilt og bortsett fra ditt forhold til Microsoft, kan du også ha rettigheter med hensyn til parten som du kjøpte programvaren fra. Denne avtalen endrer ikke disse andre rettighetene hvis lovene i din stat, provins eller land ikke tillater det å gjøre det. Hvis du for eksempel kjøpte programvaren i et av områdene nedenfor, eller obligatorisk lov om land gjelder, gjelder følgende bestemmelser for deg:

  1. Australia. Du har lovfestede garantier i henhold til den australske forbrukerloven, og ingenting i denne avtalen er ment å påvirke disse rettighetene.

  2. Canada. Hvis du anskaffet denne programvaren i Canada, kan du slutte å motta oppdateringer ved å slå av funksjonen for automatisk oppdatering, koble enheten fra Internett (hvis og når du kobler til Internett på nytt, vil imidlertid programvaren fortsette å se etter og installere oppdateringer) eller avinstallere programvaren. Eventuell produktdokumentasjon kan også angi hvordan du deaktiverer oppdateringer for den bestemte enheten eller programvaren.

  3. Tyskland og Østerrike.
   I henhold til den foregående klausulen ii., vil Microsoft bare være ansvarlig for liten uaktsomhet hvis Microsoft bryter slike vesentlige kontraktsmessige forpliktelser, oppfyllelsen som forenkler den tilrettelagte ytelsen til denne avtalen, og bruddet vil true formålet med denne avtalen og overholdelse av hvilke parter som hele tiden kan stole på (såkalte "kardinalforpliktelser"). I andre tilfeller av liten uaktsomhet vil ikke Microsoft være ansvarlig for liten uaktsomhet.

   1. Garanti. Den riktig lisensierte programvaren vil yte betydelig som beskrevet i alle Microsoft-materialer som følger med programvaren. Microsoft gir imidlertid ingen kontraktsgaranti i forhold til den lisensierte programvaren.

   2. Begrensning av ansvar. Ved forsettlig oppførsel, grov uaktsomhet, krav basert på produktansvarsloven, samt, i tilfelle død eller personlig eller fysisk skade, er Microsoft ansvarlig i henhold til lovfestet lov.

 13. ANSVARSFRASKRIVELSE FOR GARANTI. PROGRAMVAREN ER LISENSIERT «SOM DEN ER». DU BÆRER RISIKOEN FOR Å BRUKE DEN. MICROSOFT GIR INGEN UTTRYKTE GARANTIER ELLER BETINGELSER. I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVER, UTELUKKER MICROSOFT ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUDERT SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG KRENKELSE AV IKKE-KRENKELSE.

 14. BEGRENSNING PÅ OG UTELUKKELSE AV SKADER. HVIS DU HAR GRUNNLAG FOR Å GJENOPPRETTE SKADER TIL TROSS FOR DEN FOREGÅENDE ANSVARSFRASKRIVELSEN FOR GARANTIEN, KAN DU GJENOPPRETTE FRA MICROSOFT OG DETS LEVERANDØRER BARE DIREKTE SKADER OPP TIL US $ 5,00. DU KAN IKKE GJENOPPRETTE ANDRE SKADER, INKLUDERT FØLGESKADER, TAPT FORTJENESTE, SPESIELLE, INDIREKTE ELLER TILFELDIGE SKADER.

Denne begrensningen gjelder for (a) alt som er relatert til programvaren, tjenestene, innholdet (inkludert kode) på tredjeparts nettsteder eller tredjepartsprogrammer, og (b) krav om kontraktsbrudd, garanti, garanti eller betingelse, strengt ansvar, uaktsomhet eller annet erstatningsansvar eller andre krav, i hvert tilfelle i den grad gjeldende lov tillater det.

Begrensningen gjelder også selv om Microsoft var klar over eller burde vært klar over risikoen for skadene. Begrensningen eller utelukkelsen ovenfor gjelder kanskje ikke for deg, fordi din delstat, provins eller land ikke tillater utelukkelse eller begrensning av tilfeldige skader, følgeskader eller andre skader.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×