Pare en Bluetooth-lydenhet i Windows

Du kan pare alle typer Bluetooth-enheter med PC-en, blant annet tastaturer, mus, telefoner, høyttalere og mye mer. Hvis du vil gjøre dette, må PC-en ha Bluetooth. Noen PC-er, som for eksempel bærbare datamaskiner, har integrert Bluetooth. Hvis PC-en ikke har det, kan du koble en USB-Bluetooth-adapter til USB-porten på PC-en for å få det.

Før du begynner, må du kontrollere at Windows 10 PC-en støtter Bluetooth. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kontrollerer dette, se Løs problemer med Bluetooth i Windows 10. Hvis du trenger hjelp til å legge til en enhet uten Bluetooth-funksjoner, kan du se Legg til en enhet til en Windows 10 PC.

Aktivere Bluetooth

Når du har kontrollert at Windows 10 PC-en har støtte for Bluetooth, må du aktivere det. Slik gjør du det:

I innstillingene

Velg Start > Innstillinger > enheter > Bluetooth & andre enheter, og Aktiver Bluetooth

Slå på Bluetooth i innstillinger

Handlingssenteret

Handlingssenteret finner du ved siden av klokkeslett og dato på oppgavelinjen. Velg handlings senter på oppgave linjen ( eller ), og velg deretter Bluetooth for å aktivere den. Hvis det er deaktivert, kan det vises som Ikke tilkoblet

Hvis du ikke ser Bluetooth i handlingssenteret, kan du endre det på denne måten:

 • Utvide hurtighandlinger. Fra oppgavelinjen, velg handlingssenter( eller ) > Utvide. Bluetooth skal vises her. Det vil vises som Bluetooth eller Ikke tilkoblet.

 • Legg til Bluetooth i handlingssenteret. Velg Start > Innstillinger > system  >varsler & handlinger>hurtig handlinger.  Gå til Legg til eller fjern hurtighandlinger og aktiverBluetooth.

Obs!: Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du endrer appene og innstillingene som vises i handlingssenteret, kan du se Endre innstillinger for varslinger og handlinger i Windows 10.

Slik parer du et Bluetooth-headset, høyttalere eller andre lydenheter

 1. Slå på Bluetooth-lydenheten, og gjør den synlig. Fremgangsmåten for å gjøre den synlig varierer alt etter enhet. Sjekk enheten eller besøk produsentnettstedet for å få instruksjoner. 

 2. På PC-en velger du Start> Innstillinger > enheter > Bluetooth & andre enheter > legge til Bluetooth eller annen enhet> Bluetooth.  Velg enheten og følg eventuelle tilleggsinstruksjoner som vises, og velg deretter Fullført

  Bluetooth-enheten og PC-en kobler seg vanligvis sammen automatisk hver gang de er innenfor rekkevidde av hverandre og Bluetooth er aktivert.

Slik parer et tastatur, en mus eller en annen enhet med Bluetooth

 1. Slå på Bluetooth-tastaturet, musen eller en annen enhet, og gjør den synlig. Fremgangsmåten for å gjøre den synlig varierer alt etter enhet. Sjekk enheten eller besøk produsentens nettsted for å få instruksjoner.

 2. På PC-en velger du Start > Innstillinger > enheter > Bluetooth & andre enheter > legge til Bluetooth eller annen enhet > Bluetooth.  Velg enheten og følg eventuelle tilleggsinstruksjoner som vises, og velg deretter Fullført.

Slik parer du en Bluetooth-skriver eller -skanner

 1. Slå på Bluetooth-skriveren eller -skanneren, og gjør den synlig. Fremgangsmåten for å gjøre den synlig varierer alt etter enhet. Sjekk enheten eller besøk produsentnettstedet for å få instruksjoner.

 2. Velg Start > innstillinger > enheter   > skrivere & skannere> legge til en skriver eller skanner. Vent til den finner skrivere i nærheten, velg skriveren du vil bruke og deretter Legg til enhet.

Hvis du har problemer med skriveren eller skanneren, kan du se enten Løse skriverproblemer eller Installere og bruke en skanner i Windows 10.

Slik parer du en Bluetooth-enhet ved hjelp av Rask paring

Med Rask paring i Windows 10 kan du raskt pare en støttet Bluetooth-enhet med PC-en. Hvis Bluetooth-enheten støtter Rask paring, får du et varsel når den er i nærheten, og du setter den i paringsmodus for å gjøre den synlig.

 1. Slå på en Bluetooth-enhet som støtter Rask paring, og gjør den synlig. Fremgangsmåten for å gjøre den synlig varierer alt etter enhet. Se etter fremgangsmåten for å gjøre den synlig ved å se på enheten eller besøke produsentens nettsted.

 2. Hvis dette er første gang du bruker Rask paring, velger du Ja når du blir spurt om du vil motta varslinger og bruke Rask paring.

 3. Når du ser en varsling om at en ny Bluetooth-enhet ble oppdaget, velger du Koble til.

 4. Når den er koblet til, velger du Lukk.

Før du begynner, må du kontrollere at Windows 8 PC-en støtter Bluetooth.

 1. Slå på Bluetooth-enheten, og gjør den synlig.

  Måten du gjør den synlig på avhenger av enheten. Sjekk enheten eller besøk produsentnettstedet for å få instruksjoner.

 2. Velg Start > skriv inn Bluetooth > velg Bluetooth-innstillinger fra listen.

 3. Slå på Bluetooth > velg enheten > Par.

 4. Følg eventuelle instruksjoner som blir vist. Hvis det ikke står noe mer som skal gjøres, er du ferdig og tilkoblet.

Bluetooth-enheten og PC-en kobler seg vanligvis sammen automatisk hver gang de er innenfor rekkevidde av hverandre og Bluetooth er aktivert.

Før du begynner, må du kontrollere at Windows 7 PC-en støtter Bluetooth.

 1. Slå på Bluetooth-enheten, og gjør den synlig.

  Måten du gjør den synlig på avhenger av enheten. Kontroller enheten eller gå til produsentens nettsted for å lære hvordan. Slå på Bluetooth-enheten, og gjør den synlig. Fremgangsmåten for å gjøre den synlig varierer alt etter enhet. Sjekk enheten eller besøk produsentnettstedet for å få instruksjoner.

 2. Velg Start > enheter og skrivere.

 3. Velg Legg til en enhet > velg enheten > Neste.

 4. Følg eventuelle andre instruksjoner som blir vist. Hvis det ikke står noe mer som skal gjøres, er du ferdig og tilkoblet.

Bluetooth-enheten og PC-en kobler seg vanligvis sammen automatisk hver gang de er innenfor rekkevidde av hverandre og Bluetooth er aktivert.

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×