De taakbalk gebruiken

Van toepassing: Windows 10

Met de taakbalk kunt u meer dan alleen uw apps bekijken en zien hoe laat het is. U kunt het uiterlijk van de taakbalk aanpassen aan uw wensen, uw agenda beheren, uw favoriete apps hieraan vastmaken, deze verplaatsen naar de gewenste positie op het scherm en opgeven hoe de taakbalkknoppen moeten worden gegroepeerd wanneer er meerdere vensters zijn geopend. U kunt zelfs uw agenda-afspraken rechtstreeks via de taakbalk beheren.

taakbalk in Windows 10
 

Een app vastmaken aan de taakbalk


U kunt een app direct aan de taakbalk vastmaken of desgewenst losmaken, zodat de app snel toegankelijk is via het bureaublad. U kunt dit doen via Start of de Jump List. Dit is een lijst met snelkoppelingen naar onlangs geopende bestanden, mappen en websites.

Een app vastmaken vanuit Start

Druk op de app in het startscherm en houd deze vast of klik met de rechtermuisknop op de app en tik of klik vervolgens op Meer > Aan taakbalk vastmaken. Als u een app wilt losmaken, volgt u dezelfde stappen en tikt of klikt u op Van taakbalk losmaken.

Een app vastmaken vanuit de Jump List

Als de app al is geopend, houdt u de taakbalkknop van de app ingedrukt en beweegt u uw vinger omhoog totdat de Jump List verschijnt. Als u een muis gebruikt, klikt u met de rechtermuisknop op de app-knop op de taakbalk. Tik of klik vervolgens op Aan taakbalk vastmaken. Als u een app wilt losmaken, volgt u dezelfde stappen en tikt of klikt u op Van taakbalk losmaken.

Jump list van taakbalk
 

Uw taakbalkinstellingen wijzigen


Gebruik de taakbalk om de taakbalk aan uw wensen aan te passen. Gebruik Instellingen als u meerdere aspecten van de taakbalk tegelijk wilt wijzigen. Houd een leeg gebied op de taakbalk ingedrukt of klik hierop met de rechtermuisknop en tik of klik op Instellingen .Taakbalkinstellingen
 

De locatie van de taakbalk wijzigen

De taakbalk bevindt zich meestal onder aan het bureaublad, maar u kunt deze ook naar de zijkanten of de bovenkant van het bureaublad verplaatsen. Als de taakbalk is vergrendeld, moet u deze ontgrendelen voordat u deze verplaatst (zie De taakbalk vergrendelen en ontgrendelen in dit onderwerp). Houd een leeg gebied op de taakbalk ingedrukt of klik hierop met de rechtermuisknop, tik of klik op Instellingen  > Locatie van taakbalk op het scherm en selecteer vervolgens Links, Boven, Rechts of Onder.

De positie van knoppen op de taakbalk wijzigen

Als u de volgorde van app-knoppen op de taakbalk wilt wijzigen, sleept u een knop van de huidige positie op de taakbalk naar een andere positie.

U kunt kiezen hoe knoppen op de taakbalk worden gegroepeerd, met name als u meerdere vensters hebt geopend. Alle geopende bestanden uit dezelfde app worden standaard bij elkaar gegroepeerd, zelfs als u deze niet achter elkaar hebt geopend.

Als u de groepering van taakbalkknoppen wilt wijzigen, houdt u een leeg gebied op de taakbalk ingedrukt of klikt u hierop met de rechtermuisknop, tikt of klikt u op Instellingen en selecteert u een van de opties in de lijst Taakbalkknoppen combineren:

  • Altijd, labels verbergen. Dit is de standaardinstelling. Elke app wordt weergegeven als één knop zonder label, zelfs wanneer er meerdere vensters voor deze app zijn geopend.
  • Als taakbalk vol is. Met deze instelling wordt elk venster weergegeven als een afzonderlijke knop met label. Wanneer de taakbalk te vol raakt, worden apps met meerdere geopende vensters samengevouwen in één app-knop. Tik of klik op de knop om een lijst met de geopende vensters weer te gegeven.
  • Nooit. Met deze instelling wordt elk venster als een afzonderlijke knop met label weergegeven. Vensters worden nooit gecombineerd, hoeveel er ook geopend zijn. Naarmate meer apps en vensters worden geopend, worden de knoppen kleiner. Uiteindelijk worden de knoppen naar de volgende regel verschoven.

De taakbalk vergrendelen of ontgrendelen

U kunt de taakbalk vergrendelen om ervoor te zorgen dat uw instellingen bewaard blijven. Ontgrendel de taakbalk later als u wijzigingen wilt aanbrengen of de positie op het bureaublad wilt wijzigen. Houd een leeg gebied op de taakbalk ingedrukt of klik hierop met de rechtermuisknop en tik of klik op Instellingen  en schakel Taakbalk vergrendelen in.

Als er naast Taakbalk vergrendelen een vinkje wordt weergegeven, is de taakbalk al vergrendeld. Als u deze wilt uitschakelen, tikt of klikt u op Taakbalk vergrendelen of gaat u naar Instellingen en schakelt u deze uit.

Badges weergeven op taakbalkknoppen

Een badge op een taakbalkknop is een waarschuwing waarmee wordt aangegeven dat er een bepaalde activiteit wordt uitgevoerd of moet worden uitgevoerd met deze app.

Badgemelding taakbalk
 

Met een belbadge op de app Alarmen en klok wordt een actief alarm aangegeven en krijgt u een melding op het ingestelde tijdstip. Deze functie is standaard ingeschakeld, maar als u wilt controleren of deze is ingeschakeld of deze wilt uitschakelen, houdt u een leeg gebied op de taakbalk ingedrukt of klikt u hierop met de rechtermuisknop, tikt of klikt u op Instellingen en gaat u naar Badges weergeven op taakbalkknoppen.

Kleinere taakbalkknoppen gebruiken

Als u meer van uw apps wilt weergeven op de taakbalk, kunt u kleinere versies van de knoppen weergeven. Houd een leeg gebied op de taakbalk ingedrukt of klik hierop met de rechtermuisknop, tik of klik op Instellingen en schakel Kleinere taakbalkknoppen gebruiken in.

De taakbalk gebruiken om het bureaublad kort weer te geven

Gebruik de functie Kort weergeven om snel de inhoud van uw bureaublad te bekijken achter alle geopende vensters.

  1. Houd een leeg gebied op de taakbalk ingedrukt of klik hierop met de rechtermuisknop, tik of klik op Instellingen en schakel Met Kort weergeven een voorbeeld van het bureaublad weergeven wanneer u de muis verplaatst naar de knop Bureaublad weergeven aan het uiteinde van de taakbalk in.
  2. Plaats de cursor op de rechterrand van de taakbalk of houd deze ingedrukt om het bureaublad te bekijken.
  3. Als u alle geopende vensters weer wilt herstellen, haalt u de cursor weg of houdt u de rand nog een keer ingedrukt.

De taakbalk automatisch verbergen

U wilt de taakbalk mogelijk soms verbergen, bijvoorbeeld wanneer u een film kijkt of aan het lezen bent. U kunt de taakbalk automatisch verbergen, afhankelijk van of de bureaubladmodus of tabletmodus is geactiveerd. Houd een leeg gebied op de taakbalk ingedrukt of klik hierop met de rechtermuisknop, tik of klik op Instellingen en schakel De taakbalk automatisch verbergen in de bureaubladmodus en De taakbalk automatisch verbergen in de tabletmodus in.