Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is
&t=">m);