In deze overeenkomst tussen u en Microsoft Corporation (of, afhankelijk van waar u woont, een van de aan haar gelieerde ondernemingen) ('wij', 'ons', 'onze' of 'Microsoft') wordt beschreven hoe u een cadeaukaart kunt inwisselen met uw Microsoft-account en aankopen kunt doen met die cadeaukaart bij deelnemende winkels die eigendom zijn van ons (gezamenlijk 'deelnemende winkels') met inbegrip van maar niet beperkt tot Microsoft Store online, Microsoft Store op Windows 10, Xbox One en Xbox 360 (Xbox Live vereist). Wanneer we de term 'cadeaukaart' gebruiken, bedoelen we een fysieke of digitale opgeslagen waarde kaart of boekstuk dat ingewisseld bij uw Microsoft-account en kan worden gebruikt voor het kopen van producten bij deelnemende winkels. Tenzij u zich in de Europese Economische Ruimte (EER) bevindt, wordt het saldo van cadeaukaarten uitgegeven en beheerd door Microsoft Corporation, een Washington Corporation en/of hieraan gelieerde ondernemingen. Als u zich in de EER bevindt, wordt het saldo van cadeaukaarten uitgegeven en beheerd door Microsoft Ireland Operations Limited.

Deze Overeenkomst bevat belangrijke bepalingen met betrekking tot onze relatie. Daarnaast is hierin onze Microsoft-serviceovereenkomst opgenomen, met de bepalingen die van toepassing zijn op uw Microsoft-account en (alleen voor inwoners van de VS) een bindende arbitrageclausule en verklaring van afstand inzake groepsvorderingen die van invloed is op uw rechten om geschillen met Microsoft op te lossen.

1. Bereik van de overeenkomst; acceptatie van de voorwaarden

1.1 Welke services vallen onder deze overeenkomst? Deze overeenkomst is van toepassing op het gebruik van in uw Microsoft-account opgeslagen waarde, of saldo, om in aanmerking komende aankopen ('producten') te doen middels compatibele apparaten bij deelnemende winkels. Voor zover is toegestaan op grond van toepasselijk recht, kunnen we de beschikbaarheid, functies, specificaties en prijzen met betrekking tot uw accountsaldo of de verkrijgbare producten in de deelnemende winkels verruimen, staken, verwijderen of opschorten, hetzij tijdelijk hetzij permanent, op elk moment, zonder aansprakelijkheid, zoals beschreven in deze overeenkomst

1.2 Hoe accepteer ik deze overeenkomst? U accepteert deze overeenkomst wanneer u een cadeaukaart koopt, een Microsoft-cadeaukaart inwisselt bij uw Microsoft-account of het tegoed in uw Microsoft-account gebruikt om aankopen bij deelnemende winkels te doen.

1.3 Kan Microsoft deze Overeenkomst wijzigen nadat ik deze heb geaccepteerd? Wij kunnen deze overeenkomst van tijd tot tijd uitbreiden, wijzigen of er onderdelen uit verwijderen. Als we belangrijke voorwaarden wijzigen die uw rechten, zoals deze in deze overeenkomst aan u worden gepresenteerd, nadelig zouden beïnvloeden, brengen wij u hiervan op de hoogte, hetzij via uw Microsoft-account, hetzij in een e-mailbericht of via een andere redelijke elektronische methode.

2. Microsoft-accounts

2.1 Heb ik een Microsoft-account nodig? Jawel. Om aankopen bij deelnemende winkels te doen, moet u een actief Microsoft-account hebben. U kunt cadeaukaarten inwisselen bij uw Microsoft-account, uw huidige accountsaldo en alle vervaldatums voor promotiesaldi in uw account bekijken of persoonlijke gegevens wijzigen.

2.2 Hoe voeg ik geld toe aan mijn Microsoft-account? U kunt geld toevoegen aan uw Microsoft-account door zich aan te melden bij uw Microsoft-account en een relevante cadeaukaart en/of code in te wisselen. We noemen dit het 'inwisselen van uw cadeaukaart'. Bij inwisseling wordt de volledige waarde die aan de kaart is gekoppeld, toegevoegd aan uw Microsoft-account. Ook kunnen er aanvullende voorwaarden voor de cadeaukaart gelden. Behalve indien voorgeschreven door toepasselijk recht kunnen cadeaukaarten niet worden ingewisseld voor contant geld of worden opgewaardeerd. Als u in een EU-land woont waar plaatselijke wetgeving de mogelijkheid van een afkoelingsperiode biedt, kunt u niet-ingewisselde cadeaukaarten binnen 14 dagen na aankoop retourneren voor volledige restitutie. U erkent echter dat een kaart of code nadat deze is ingewisseld, niet voor restitutie in aanmerking komt. Als u een cadeaukaart koopt van een andere partij dan Microsoft, is het retourbeleid van die derde partij van toepassing. Microsoft is niet aansprakelijk als u uw cadeaukaart verliest of kwijtraakt, of als deze wordt gestolen of zonder uw toestemming wordt gebruikt.

2.3 Gelden er vervaldatums of -kosten?Niet-promotiesaldi vervallen niet. Alle promotiesaldi in uw Microsoft-account zijn onderworpen aan een vervaldatum, zoals vermeld in de voorwaarden van de aanbieding. Er gelden geen kosten voor het aanhouden van een saldo in uw account, of u die nu uit een promotie hebt verkregen of anderszins.

2.4 Hoe kan ik aankopen doen bij deelnemende winkels?U kunt uw accountsaldo alleen gebruiken om producten te kopen bij deelnemende winkels. U moet zich aanmelden bij uw Microsoft-account om de aankoop te kunnen doen. Niet-vervallen promotiesaldi worden in mindering gebracht (in volgorde van de eerstkomende vervaldatum) bij uw Microsoft-account voordat het overige saldo wordt aangesproken.

Als u onvoldoende geld in uw Microsoft-account hebt om een aankoop te voltooien, moet u een andere betaalmethode gebruiken die u bij uw Microsoft-account hebt geregistreerd om het resterende aankoopbedrag te voldoen, de gehele aankoop met een andere betaalmethode voldoen in plaats van uw accountsaldo of extra tegoed aan uw Microsoft-account toevoegen, indien beschikbaar.

Wanneer u producten aanschaft met behulp van geld in uw account, zullen we een bedrag aftrekken van uw accountsaldo dat gelijk is aan de kosten van de aankoop. Als u producten van derden aanschaft in een deelnemende winkel met uw accountsaldo (of uw accountsaldo samen met een andere betalingsoptie), wordt een dergelijk bedrag aan ons als betaling aan de desbetreffende derde partij beschouwd en hebt u geen verdere betalingsverplichting aan de derde partij.

U kunt uw accountsaldo niet gebruiken voor bepaalde in-app abonnementen of aankopen of om contant geld of een substituut hiervan (zoals cadeaukaarten) te verkrijgen, behalve wanneer daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Elke deelnemende winkel kan aanvullende aankoopbeperkingen of -uitsluitingen opleggen. Microsoft verleent geen restitutie voor de producten die in deelnemende winkels zijn gekocht, behalve wanneer daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Als we een retourzending accepteren (inclusief als we dit doen namens derde partij waarbij u producten hebt aangeschaft), zullen we uw Microsoft-account crediteren met hetzelfde geldbedrag als is gebruikt bij de aanschaf van de geretourneerde producten.

2.5 Gelden er beperkingen voor het gebruik van het geld in mijn Microsoft-account bij deelnemende winkels?De volgende beperkingen en vereisten zijn van toepassing:

  • U moet mogelijk voldoen aan bepaalde hardware- en softwarevereisten, zoals een service voor internettoegang (hiervoor kunnen kosten voor verbindingstijd in rekening worden gebracht), om een Microsoft-cadeaukaart in te wisselen bij uw Microsoft-account en dat geld te gebruiken bij Microsoft-winkels.

  • Tegoed dat in een bepaalde valuta wordt uitgedrukt, kan alleen worden toegevoegd aan een Microsoft-account dat is geregistreerd in het rechtsgebied dat deze valuta als een officiële valuta erkent en kan vervolgens alleen worden gebruikt bij deelnemende winkels die beschikbaar zijn in het rechtsgebied waar het account is geregistreerd. Uw accountsaldo kan niet worden geconverteerd naar een andere valuta.

  • Uw Microsoft-accountsaldo kan niet worden overgeboekt naar een andere persoon of een ander Microsoft-account.

  • Microsoft kan van tijd tot tijd en naar eigen goeddunken aanvullende beperkingen voor accountsaldi opleggen die van toepassing kunnen zijn op uw mogelijkheid om cadeaukaarten in te wisselen voor saldo of betalingen te ontvangen op uw Microsoft-account en dat geld te gebruiken voor aankopen bij deelnemende winkels of het aanschaffen en verzenden van cadeaukaarten. Zie Beperkingen met betrekking tot het geld in uw Microsoft-account voor meer informatie over deze aanvullende beperkingen voor accountsaldi.

We kunnen extra beperkingen opleggen aan uw mogelijkheid om uw Microsoft-accountsaldo te raadplegen en te gebruiken, of u ertoe verplichten een transactie met een andere betalingsoptie te voltooien om fraude of ongeautoriseerd gebruik te voorkomen.

3. Opschorting; beëindiging; verbeuring

Als u de voorwaarden van deze overeenkomst schendt, kunnen we actie tegen u ondernemen als we dat nodig achten, waaronder opschorting en beëindiging van de toegang tot uw Microsoft-account of enig saldo in uw account of uw recht tot het kopen of inwisselen van cadeaukaarten of het kopen van producten. Wanneer uw accountsaldo of account is opgeschort, raakt u geen rekeningsaldo kwijt, behalve de waarde van promoties die tijdens de opschortingsperiode verlopen. U ontvangt geen krediet op uw Microsoft-account voor de waarde van promoties die tijdens de opschortingsperiode verlopen.

Als we uw Microsoft-account sluiten, betalen we u een eventueel resterend saldo terug, voor zover dit wettelijk verplicht is. We betalen echter geen promotiesaldi terug. Als u een cadeaukaart hebt die u niet hebt ingewisseld, kunt u die cadeaukaart niet gebruiken voor inwisseling bij uw Microsoft-account en betalen we u de kosten van die cadeaukaart niet terug. Deze regels zijn onderworpen aan bepaalde aanvullende voorwaarden die Microsoft van tijd tot tijd kan opleggen.

Als een restitutie is vereist, behouden we ons het recht voor om enig saldo op uw account in te houden ter compensatie van eventueel door ons geleden schade. Als u uw Microsoft-account vrijwillig sluit, restitueren we, waar de wet dat vereist, het resterende saldo op uw account, met uitzondering van een promotiesaldo, afhankelijk van bepaalde voorwaarden die Microsoft van tijd tot tijd kan opleggen, tenzij we in goed vertrouwen fraude of misbruik van uw Microsoft-account vermoeden, in welk geval u mogelijk niet in aanmerking komt voor restitutie.

4. Kennisgevingen aan partijen

Deze Overeenkomst wordt in elektronische vorm beschikbaar gesteld. We kunnen u informatie in elektronische vorm verstrekken over deze Overeenkomst, uw accountsaldo en andere informatie die we volgens de wet moeten verstrekken. We kunnen de vereiste informatie aan u verstrekken via e-mail op het adres dat u hebt opgegeven in uw Microsoft-account of op bepaalde Microsoft-websites. Kennisgevingen per e-mail worden als verstrekt en ontvangen beschouwd wanneer het e-mailbericht is verzonden. Als u geen informatie in elektronische vorm wilt ontvangen, moet u uw accountsaldo niet meer gebruiken.

5. Klantenservice

Als u vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot de aanschaf van cadeaukaarten of de toegang tot en het gebruik van uw accountsaldo, als u problemen hebt met producten die u hebt aangeschaft met uw accountsaldo of als u ongeoorloofd gebruik van uw accountsaldo wilt rapporteren, kunt u contact opnemen met de Microsoft-klantenservice.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×