Voorbeeldtekst invoegen in een Word-document

Zie voor een Word 98-versie van dit artikel:
180685 .

Samenvatting

In Microsoft Office kunt u snel voorbeeldtekst invoegen in een document. In dit artikel wordt beschreven hoe u voorbeeldtekst in een Word-document invoegt wanneer u verschillende versies van Word gebruikt.

Meer informatie

Voorbeeldtekst invoegen in Microsoft Office Word 2007 of in Microsoft Office Word 2010

Gebruik een van de volgende methoden als u voorbeeldtekst wilt invoegen in Word 2007 of Word 2010.

Methode 1: de functie rand() gebruiken

Als u in Word 2007 of Word 2010 gelokaliseerde voorbeeldtekst wilt invoegen, typt u =rand() in het document op de plaats waarop de tekst moet worden weergegeven en vervolgens drukt u op Enter.De voorbeeldtekst die voor de Nederlandse versie van Word 2007 of Word 2010 wordt ingevoegd, lijkt op de volgende tekst:
De galerieën op het tabblad Invoegen bevatten items die zo zijn ontworpen dat deze bij het algemene aanzien van uw document passen. U kunt deze galerijen gebruiken om tabellen, kopteksten, voetteksten, lijsten, voorbladen en andere bouwstenen voor documenten in te voegen. Als u afbeeldingen, grafieken of diagrammen maakt, worden deze aangepast aan het huidige uiterlijk van uw document.¶

U kunt de opmaak van in de documenttekst geselecteerde tekst gemakkelijk wijzigen door een uiterlijk voor de geselecteerde tekst te kiezen in de galerie Snelle stijlen op het tabblad Start. U kunt de tekst ook rechtstreeks opmaken met de andere besturingselementen op het tabblad Start. Voor de meeste besturingselementen hebt u de keuze uit het uiterlijk van het huidige thema of een opmaak die u zelf opgeeft.¶

Als u het algemene uiterlijk van uw document wilt wijzigen, dient u nieuwe thema-elementen op het tabblad Pagina-indeling te kiezen. Gebruik de opdracht 'Huidige reeks snelle stijlen wijzigen' om de beschikbare uiterlijke in de galerie Snelle stijlen te wijzigen. De galerieën Thema's en Snelle stijlen voorzien in opdrachten voor opnieuw instellen, zodat u het aanzien van uw document opnieuw kunt instellen op het oorspronkelijke aanzien dat in de huidige sjabloon is vervat.¶
Opmerking Deze tekst bevat een alineateken (¶) dat wordt weergegeven wanneer de voorbeeldtekst wordt ingevoegd.

U kunt opgeven hoeveel alinea's en regels worden weergegeven door cijfers tussen de ronde haken van de functie rand() te typen. De functie =rand() heeft de volgende syntaxis:
=rand(p,l)

Opmerking In deze functie is p het aantal alinea's en is l het aantal regels dat u in elke alinea wilt weergeven.
Hier volgen enkele voorbeelden van de werking van de parameters:
  • =rand(1) voegt één alinea met drie regels tekst in de alinea in.
  • =rand(10,10) voegt 10 alinea's met 10 regels tekst in elke alinea in.
De parameters zijn optioneel. Als u de parameters achterwege laat, wordt het standaardaantal alinea's (3) en het standaardaantal regels per alinea (eveneens 3) gebruikt.

Methode 2: de functie rand.old() gebruiken

Als u gelokaliseerde voorbeeldtekst wilt invoegen die compatibel is met Microsoft Office Word 2003 en oudere versies, typt u =rand.old() in het document op de plaats waarop u de tekst wilt weergeven en vervolgens drukt u op Enter.


De voorbeeldtekst die voor de Nederlandse versie van Word 2007 of Word 2010 wordt ingevoegd, lijkt op de volgende tekst:
Pa's wijze lynx bezag vroom het fikse aquaduct. Pa's wijze lynx bezag vroom het fikse aquaduct. Pa's wijze lynx bezag vroom het fikse aquaduct. ¶

Pa's wijze lynx bezag vroom het fikse aquaduct. Pa's wijze lynx bezag vroom het fikse aquaduct. Pa's wijze lynx bezag vroom het fikse aquaduct. ¶

Pa's wijze lynx bezag vroom het fikse aquaduct. Pa's wijze lynx bezag vroom het fikse aquaduct. Pa's wijze lynx bezag vroom het fikse aquaduct. ¶
De voorbeeldtekst in andere taalversies van Word 2007 of Word 2010 heeft niet dezelfde betekenis als de tekst die eerder in deze sectie is vermeld.

De Japanse versie van Word geeft bijvoorbeeld tekst weer die vertaald overeenkomt met de volgende tekst:
Word 2003 is een revolutionair tekstverwerkingsprogramma dat…
En de Duitse versie van Word voorziet in de volgende tekst:
"Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern."
U kunt opgeven hoeveel alinea's en regels worden weergegeven door cijfers tussen de ronde haken van de functie rand.old() te typen. De functie =rand.old() heeft de volgende syntaxis:
=rand.old(p,l)

Opmerking
In deze functie is p het aantal alinea's, en is l het aantal regels dat in elke alinea wordt weergegeven. .
De parameters zijn optioneel. Als u de parameters achterwege laat, wordt het standaardaantal alinea's (3) en het standaardaantal regels per alinea (eveneens 3) gebruikt.

Methode 3: de functie lorem() gebruiken

Als u in Word 2007of Word 2010 niet-gelokaliseerde pseudo-Latijnse voorbeeldtekst wilt invoegen, typt u =lorem() in het document op de plaats waarop de tekst moet worden weergegeven en vervolgens drukt u op Enter.

De voorbeeldtekst die wordt ingevoegd, ziet er ongeveer als volgt uit:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.¶

Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus.¶

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci.¶
U kunt opgeven hoeveel alinea's en regels worden weergegeven door cijfers tussen de ronde haken van de functie lorem() te typen. De functie =lorem() heeft de volgende syntaxis: lorem(p,l)

Opmerking
In deze functie is p het aantal alinea's en is l het aantal regels dat u in elke alinea wilt weergeven.

De parameters zijn optioneel. Als u de parameters achterwege laat, wordt het standaardaantal alinea's (3) en het standaardaantal regels per alinea (eveneens 3) gebruikt.

Klik voor meer informatie over de beschrijving van de tekst Lorem ipsum dolor sit amet u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven::
114222 Beschrijving van de tekst Lorem ipsum dolor sit amet in de Help van Word

Standaard is de functie voor het invoegen van voorbeeldtekst in Word 2007 en Word 2010 ingeschakeld. De functie voor het invoegen van voorbeeldtekst is echter niet beschikbaar wanneer de optie Tekst vervangen tijdens typen wordt uitgeschakeld.


Ga als volgt te werk om de optie Tekst vervangen tijdens typen in of uit te schakelen:
  1. Klik op de Office-knop, klik op Opties voor Word, klik op Controle en klik op AutoCorrectie-opties.
  2. Schakel het selectievakje Tekst vervangen tijdens typen in of uit.

Voorbeeldtekst invoegen in Word 2003 en oudere versies van Word:

Als u voorbeeldtekst wilt invoegen in Word 2003, Word 2002, Word 2000 of Word 97 voor Windows, typt u =rand() op de locatie in het document waarop u wilt dat de tekst wordt weergegeven en vervolgens drukt u op Enter.

De voorbeeldtekst die wordt ingevoegd, ziet er ongeveer als volgt uit:
Pa's wijze lynx bezag vroom het fikse aquaduct. Pa's wijze lynx bezag vroom het fikse aquaduct. Pa's wijze lynx bezag vroom het fikse aquaduct. Pa's wijze lynx bezag vroom het fikse aquaduct. Pa's wijze lynx bezag vroom het fikse aquaduct.¶

Pa's wijze lynx bezag vroom het fikse aquaduct. Pa's wijze lynx bezag vroom het fikse aquaduct. Pa's wijze lynx bezag vroom het fikse aquaduct. Pa's wijze lynx bezag vroom het fikse aquaduct. Pa's wijze lynx bezag vroom het fikse aquaduct.¶

Pa's wijze lynx bezag vroom het fikse aquaduct. Pa's wijze lynx bezag vroom het fikse aquaduct. Pa's wijze lynx bezag vroom het fikse aquaduct. Pa's wijze lynx bezag vroom het fikse aquaduct. Pa's wijze lynx bezag vroom het fikse aquaduct.
Opmerking Deze tekst bevat een alineateken (¶), dat wordt weergegeven wanneer er voorbeeldtekst wordt ingevoegd.

U kunt opgeven hoeveel alinea's en regels worden weergegeven door cijfers tussen de ronde haken van de functie rand() te typen. De functie =rand() heeft de volgende syntaxis:
=rand(p,l)

Opmerking In deze functie is p het aantal alinea's en is l het aantal regels dat u in elke alinea wilt weergeven.
In deze versies van Word bevat de voorbeeldtekst standaard drie alinea's met elk vijf regels. Als u het tweede getal weglaat, wordt de standaardwaarde van vijf regels tekst gebruikt. Het hoogste getal dat u tussen de ronde haken kunt opgeven is 200 (dit getal kan lager uitvallen, afhankelijk van het aantal opgegeven alinea's en zinnen dat u opgeeft).

Deze functie is standaard ingeschakeld. De functie is echter niet beschikbaar wanneer de optie Tekst vervangen tijdens typen wordt uitgeschakeld. Ga als volgt te werk om deze optie in of uit te schakelen:
  1. Open het menu Extra en klik op AutoCorrectie. Klik vervolgens op het tabblad AutoCorrectie.
  2. Schakel het selectievakje Tekst vervangen tijdens typen in of uit.
Opmerking Als de cursor direct achter een pagina-einde of kolomeinde staat, wordt in deze versies geen voorbeeldtekst ingevoegd.

Meer informatie

Gebruik een van de volgende opties om de alineamarkeringen (¶) in uw Word-document weer te geven:

Optie 1

Klik op de standaardwerkbalk op Weergeven/verbergen (¶)

Optie 2

  1. Open het menu Extra en klik op Opties.
  2. Schakel op het tabblad Weergave het selectievakje Alles in en klik op OK.
Eigenschappen

Artikel-id: 212251 - Laatst bijgewerkt: 18 sep. 2011 - Revisie: 1

Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition, Microsoft Word 97 Standard Edition, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Word 2010

Feedback