Het hulpprogramma Regsvr32 gebruiken en de oorzaak van Regsvr32-foutberichten achterhalen

Van toepassing: Windows 10 Pro released in July 2015Windows 10 Enterprise released in July 2015Windows Vista Enterprise Meer

Als uw foutbericht niet in dit artikel wordt beschreven, kunt u voor gedetailleerde uitleg over foutberichten, aanbevolen acties en aanvullende ondersteuningsbronnen terecht op de TechNet-pagina Events and Errors (Fouten en foutberichten).

Samenvatting


Regsvr32 is een opdrachtregelprogramma voor het registreren van OLE-besturingselementen, zoals DLL's en ActiveX-besturingselementen, in het Windows-register, of om de registratie daarvan ongedaan te maken. Regsvr32.exe is in Windows XP en latere versies van Windows geïnstalleerd in de map %systemroot%\System32.


Opmerking 64-bits versies van het Windows-besturingssysteem bevatten twee versies van het bestand Regsv32.exe:
 • De 64-bits versie is %systemroot%\System32\regsvr32.exe.
 • De 32-bits versie is %systemroot%\SysWoW64\regsvr32.exe.

De syntaxis van de opdracht Regsvr32


U kunt voor RegSvr32.exe de volgende opdrachtregelopties gebruiken:
Regsvr32 [/u] [/n] [/i[:cmdline]] <DLL-naam>

/u - Registratie server ongedaan maken

/i – Roep DllInstall aan en geef een optionele [cmdline] door; verwijder DLL-bestand bij gebruik met /u
/n - DllRegisterServer niet aanroepen; deze optie moet in combinatie met /i worden gebruikt

/s – Stil; geef geen berichtvakken weer

Algemene oplossingen voor fouten met Regsvr32


Probeer een van de volgende methoden als u een Regsvr32-foutbericht ontvangt:
 • Methode 1: Voer de opdracht Regsvr32 opnieuw uit vanaf een opdrachtprompt met verhoogde rechten

  Ga als volgt te werk om een opdrachtprompt met verhoogde rechten te openen:
  In Windows 8.1 en Windows 8
  Veeg vanaf de rechterkant van het scherm en tik vervolgens op Zoeken. Of wijs, als u een muis gebruikt, de rechterbenedenhoek van het scherm aan en klik vervolgens op Zoeken. Typ Opdrachtprompt in het vak Zoeken, klik met de rechtermuisknop op Opdrachtprompt en klik vervolgens op Als administrator uitvoeren. Als u wordt gevraagd om een beheerderswachtwoord of om bevestiging, typt u het wachtwoord in of klikt u op Toestaan.
  Windows 7 en Windows Vista
  Klik op Start, typ Opdrachtprompt of cmd in het vak Zoeken, klik met de rechtermuisknop op Opdrachtprompt en vervolgens op Uitvoeren als beheerder. Als u wordt gevraagd om een beheerderswachtwoord of om bevestiging, typt u het wachtwoord in of klikt u op Toestaan.
  Windows XP
  Meld u aan met een beheerdersaccount of met een account met beheerdersrechten en open een Opdrachtprompt-venster.
 • Methode 2: Een 32-bits DLL registreren op een 64-bits versie van Windows met een 32-bits versie van Regsvr32

  Ga als volgt te werk als bij het registreren van een 32-bits DLL op een 64-bits versie van Windows een foutbericht wordt weergegeven:
  1. Open een opdrachtprompt met verhoogde rechten.
  2. Als de 32-bits DLL in de map %systemroot%\System32 staat, moet u deze verplaatsen naar de map %systemroot%\SysWoW64.
  3. Voer de volgende opdracht uit:
   %systemroot%\SysWoW64\regsvr32 <volledige pad van het DLL-bestand>

Foutberichten van regsvr32


Foutberichten van Regsvr32.exe in Windows XP

De volgende tabel bevat foutberichten van RegSvr32 en mogelijke oorzaken:
FoutberichtOorzaak
Niet-herkende vlag: /invalid_flagU hebt een ongeldige combinatie van vlaggen of schakelopties ingevoerd.
Geen DLL-naam opgegeven.U hebt niet de naam van een DLL-bestand opgenomen.
Het bestand DLL-naam is geladen, maar het toegangspunt DllRegisterServer of DllUnregisterServer is niet gevonden.Het opgegeven DLL-bestand is geen DLL- of OCX-bestand. Dit foutbericht wordt weergeven als u bijvoorbeeld regsvr32 wjview.exe typt.
Het bestand DLL-naam is geen uitvoerbaar bestand en er is geen registratiehelper voor dit type bestand geregistreerd.Het opgegeven DLL-bestand is geen uitvoerbaar bestand (.EXE, .DLL of .OCX). Dit foutbericht wordt weergeven als u bijvoorbeeld regsvr32 autoexec.bat typt.
Het bestand DLL-naam kan niet automatisch worden geregistreerd, of in het geheugen bevindt zich een beschadigde versie van het bestand.Dit foutbericht wordt weergeven als u bijvoorbeeld regsvr32 icwdial.dll typt, omdat het bestand Icwdial.dll niet automatisch kan worden geregistreerd. Als u vermoedt dat zich in het geheugen een beschadigde versie van het opgegeven DLL-bestand bevindt, kunt u de computer opnieuw opstarten of u kunt de oorspronkelijke versie van het bestand opnieuw uitpakken.
OleInitialize mislukt (of OleUninitialize mislukt)Regsvr32 moet de COM-bibliotheek initialiseren voordat de benodigde COM-bibliotheekfuncties kunnen worden aangeroepen. De initialisatie van de bibliotheek moet weer ongedaan worden gemaakt wanneer de bibliotheek wordt afgesloten. Deze foutberichten worden weergegeven als een poging om de COM-bibliotheek te initialiseren of de initialisatie ervan ongedaan te maken mislukt. Het bestand Ole32.dll is bijvoorbeeld beschadigd of de versie van dit bestand is onjuist.
LoadLibrary("DLL-naam") is mislukt. GetlastError retourneert 0x00000485Van Winerror.h, 0x00000485 = 1157 (ERROR_DLL_NOT_FOUND). Dit betekent dat een van de bibliotheekbestanden die nodig zijn om de toepassing uit te voeren, niet kan worden gevonden. Als u bijvoorbeeld regsvr32 missing.dll typt, wordt dit foutbericht weergegeven als het bestand Missing.dll niet kan worden gevonden.
LoadLibrary("DLL-naam") is mislukt. GetlastError retourneert 0x00000002Van Winerror.h, 0x00000002 = 2 (ERROR_FILE_NOT_FOUND). Dit betekent dat het opgegeven bestand niet is gevonden. Met andere woorden, een afhankelijk DLL-bestand is niet gevonden. Dit foutbericht wordt weergeven als u bijvoorbeeld regsvr32 icwdial.dll typt, waarbij Tapi32.dll (een afhankelijkheid) ontbreekt.
LoadLibrary ("dskmaint.dll") is mislukt. GetlastError retourneert 0x000001fVan Winerror.h, 0x000001f = 31 (ERROR_GEN_FAILURE). Dit betekent dat een apparaat dat op het systeem is aangesloten, niet werkt. Dit probleem doet zich voor als u probeert een DLL-bestand van Win16 te registreren. Dit foutbericht wordt bijvoorbeeld weergegeven als u regsvr32 dskmaint.dll typt.
DllRegisterServer (of DllUnregisterServer) in DLL-naam is mislukt. De geretourneerde code is: tekenreeksZoek in het bestand Winerror.h naar de tekenreeks uit het bericht.