Een lettertype installeren of verwijderen in Windows

Van toepassing: Windows 7 EnterpriseWindows 7 Home BasicWindows 7 Home Premium

Dit artikel vervangt 130233 (Q130233) voor Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 en Microsoft Windows 98 Tweede editie.

Inleiding


In dit artikel wordt beschreven hoe u lettertypen kunt toevoegen en verwijderen in Microsoft Windows.

Opmerking Als op uw computer Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP of Windows Server 2003 wordt uitgevoerd, moet u een beheerder zijn om lettertypen toe te voegen of te verwijderen. Als u wilt controleren of u bij Windows bent aangemeld met een gebruikersaccount met beheerdersrechten, bezoekt u de volgende Microsoft-website:

Een nieuw lettertype toevoegen

Opmerking Als u de standaardlettertypen van Windows opnieuw wilt installeren, gaat u naar de sectie De standaardlettertypen van Windows opnieuw installeren.

Belangrijk Als u lettertypen wilt installeren, moeten deze aanwezig zijn op een diskette, cd of de vaste schijf.

Voer de volgende stappen uit om een lettertype te installeren:
 1. Klik op Start en vervolgens op Uitvoeren.
 2. Typ de volgende opdracht en klik vervolgens op OK:
  %windir%\fonts
 3. Klik in het menu Bestand op Nieuw lettertype installeren.
 4. Selecteer in het vak Stations het station dat het lettertype bevat dat u wilt toevoegen.

  Opmerking Het diskettestation is meestal station A of station B. Het cd-romstation is meestal station D.
 5. Klik in het vak Mappen op de map die het lettertype bevat dat u wilt toevoegen, en klik op OK.
 6. Klik in het vak Lijst met lettertypen op het lettertype dat u wilt toevoegen. Als u tegelijkertijd verschillende lettertypen wilt toevoegen, houdt u CTRL ingedrukt terwijl u elk lettertype selecteert.
 7. Schakel het selectievakje Lettertypen naar de map Fonts kopiëren in. Het nieuwe lettertype wordt opgeslagen in de map Windows\Fonts.
 8. Klik op OK.
Opmerking Windows ondersteunt TrueType-lettertypen of lettertypen die speciaal zijn ontworpen voor Windows. Deze kunnen apart worden aangeschaft. Sommige programma's worden geleverd met speciale lettertypen die tegelijkertijd met het programma worden geïnstalleerd. Daarnaast worden printers vaak geleverd met TrueType- of speciale Windows-lettertypen. Volg de aanwijzingen bij deze producten om de bijgeleverde lettertypen te installeren.

Een lettertype verwijderen

Voer de volgende stappen uit om een lettertype van de vaste schijf te verwijderen:
 1. Klik op Start en vervolgens op Uitvoeren.
 2. Typ de volgende opdracht en klik vervolgens op OK:
  %windir%\fonts
 3. Klik op het lettertype dat u wilt verwijderen. Als u meerdere lettertypen wilt selecteren, houdt u CTRL ingedrukt terwijl u elk gewenst lettertype selecteert.
 4. Klik in het menu Bestand op Verwijderen.
 5. Klik op Ja om het verwijderen te bevestigen.
Opmerking U kunt voorkomen dat een lettertype wordt geladen zonder het van de vaste schijf te verwijderen. Verplaats het lettertype hiertoe uit de map Windows\Fonts naar een andere map.

De standaardlettertypen van Windows opnieuw installeren

Als een van de standaardlettertypen van Windows ontbreekt, kunt u Windows Setup nogmaals uitvoeren. De ontbrekende of gewijzigde bestanden worden dan opnieuw geïnstalleerd. Als deze standaardlettertypen ontbreken, geldt dit mogelijk ook voor andere Windows-bestanden. Deze bestanden worden dan ook opnieuw geïnstalleerd door Setup.

Waarschuwing Als u Windows Setup uitvoert, gaan programma's en hardwarestuurprogramma's die u hebt geïnstalleerd sinds de laatste keer dat Windows op uw computer is geïnstalleerd mogelijk verloren. Neem contact op met de afdeling Ondersteuning voor meer informatie over de bestanden die u kunt kwijtraken. Op de volgende Microsoft-website vindt u informatie over de manier waarop u contact kunt opnemen met de ondersteuningsservice: De volgende lettertypen maken standaard deel uit van Windows en worden op elke computer geïnstalleerd:
 • Courier New (TrueType, inclusief de variaties Vet, Cursief en Vet Cursief)
 • Arial (TrueType, inclusief de variaties Vet, Cursief en Vet Cursief)
 • Times New Roman (TrueType, inclusief de variaties Vet, Cursief en Vet Cursief)
 • Symbol (TrueType)
 • Wingdings (TrueType)
 • MS Serif
 • MS Sans Serif